Democracy now! | Monday, May 15, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 17 mei 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | ‘Nederland stuurt vaccins voor heel Suriname’

Nederland heeft toegezegd ongeveer 700.000 coronavaccins naar Suriname te sturen, ruim voldoende voor de gehele bevolking. De Surinaamse president Chan Santokhi zei dit zaterdag tijdens een bijeenkomst,...

Nu.cw | Voedselbank Curaçao krijgt donatie van 100.000 gulden

Stichting Johannes Bosco heeft een donatie van 100.000 gulden toegezegd aan de Voedselbank Curaçao. Dat is een verdubbeling van het bedrag dat de Voedselbank vorig jaar ontving...

ParadiseFM | Stranden overdag toegankelijk; avondklok vanaf 23 uur

De regering kondigde vanmorgen nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Al deze maatregelen gaan in op woensdag 19 mei. Hier staan ze op een rij: De avondklok...

ParadiseFM | Morgen laatste vaccinatiedag in Sambil

Winkelcentrum Sambil stopt woensdag als vaccinatiecentrum. Dat betekent dat morgen, dinsdag 18 mei, de laatste dag is dat mensen daar voor hun coronavaccin terecht kunnen. De sporthal...
- Advertisement -spot_img

AD | Flinke personeelskosten FWNK

HomeMediaAD | Flinke personeelskosten FWNK

Ob werkt illegaliteit in de hand

Sithree van Heydoorn
Het salaris van bestuurslid Sithree van Heydoorn is verhoogd met bijna 2.000 gulden per maand

Willemstad – De personeelskosten bij Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) zijn in de afgelopen vier jaar (2010-2013) drastisch gestegen. Het is een van de redenen dat het zo slecht gaat met de stichting.

Enerzijds komt het door de onderhandelde cao waarin bedongen is dat jaarlijks de lonen met 3,5 procent stijgen. Het besluit van het bestuur in een buitengewone vergadering in december 2011 om het salaris van bestuurslid Sithree van Heydoorn te verhogen met bijna 2.000 gulden per maand (15 procent) heeft hiertoe bijgedragen, evenals de verhoogde gratificaties (ruim 17.000 gulden extra), vakantie-uitkeringen (10.000 extra) en representatievergoedingen (+13.000).

Verder besloot het bestuur in 2011 de maandelijkse bestuursvergoeding te verhogen. Wat ook tot de hogere kosten heeft bijgedragen is het besluit in 2013 om het personeel met terugwerkende kracht ingehouden kosten voor het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG) van 2 procent te betalen.

Het personeel heeft aangevoerd dat al in april 2012 is gestopt met het afdragen van deze premie, terwijl dit wel op hun salaris is ingehouden. Maar zo stelt Soab:

,,De verplichting tot inhouding en afdracht van de premie ZOG over de betreffende periode blijft bestaan. Het is aan het huidige bestuur en directie om te bepalen hoe aan deze premieplicht wordt voldaan en of de eerdere uitbetaling van ingehouden premies aan het personeel wordt teruggedraaid.”

Het gaat om een bedrag van bijna 11.000 gulden. Ook waren in de afgelopen vier jaar verhoogde automatiseringskosten en werd er een dure directiewagen geleased.

Verder zijn er veel kosten gemaakt met forensisch onderzoek, juridische en administratieve bijstand en advies- en consultants. Overigens zijn veel in dit kader gemaakt kosten, niet gedocumenteerd. Om een voorbeeld te noemen: Accountantskantoor H.G.M. Jourdain deed onderzoek naar het functioneren van de administratie en een quickscan in opdracht van FWNK. Totale kosten: ruim 124.000 gulden.

Hoewel de levering van de diensten heeft plaatsgevonden, heeft Soab geen offerte en contract kunnen vinden in de administratie en zijn cheques ondertekend door twee bestuursleden wat niet toegestaan is in het directiereglement, want cheques boven de 5.000 gulden moeten ook door de directeur ondertekend worden.

Een ander voorbeeld zijn de gemaakte kosten van rechtszaken rondom het ontslag van directeur Cesar Prince, waarbij de FWNK zich liet bijstaan door Asjes Carrega Advocaten. Ook hier ontbreken de offerte en het contract in de administratie en zijn cheques niet volgens de regels getekend. De diensten zijn voor een bedrag van ruim 56.000 gulden overigens wel geleverd.

Het resultaat over de genoemde vier jaren is dat de dalende opbrengsten in combinatie met de sterk stijgende exploitatiekosten de afgelopen twee jaar vooral geleid hebben tot een significante verslechtering van de resultaten.

,,Waar in 2010 nog een verlies werd genoteerd van ruim 96.000 gulden, is dit over 2013 uitgegroeid tot een verlies van ruim 990.000 gulden. Deze trend heeft uiteraard ook gevolgen voor de vermogenspositie van FWNK”,

zo vat de Soab samen.

Ob werkt illegaliteit in de hand

De opbrengst van de Extra Loterij is in 2013 ten opzichte van 2012 met ruim 23 procent afgenomen, zo constateert Soab. De stichting wijt dit aan de verplichting om 9 procent omzetbelasting (ob) te betalen over de opbrengst en schrijft:

,,Sinds dat per 1 april 2013, 9 procent ob over verkochte loten verschuldigd is, is de daling aan opbrengsten ingezet. Naast de 4 procent van de omzet die lotenverkopers voor de trekking aan FWNK af moeten dragen, moet dus tevens 9 procent ob worden afgedragen. Het vermoeden bestaat bij de directie van FWNK dat dit de illegaliteit heeft bevorderd.”

De Soab raadt overigens aan dat het beter is de opbrengst van de Extra Loterij geen bestemming te geven, maar te gebruiken voor de eigen FWNK omdat het exploitatieresultaat zo slecht is. Soab:

,,De bestemming van het resultaat van de extra loterij over 2012 en 2013 is nog niet in de ons door de directie van FWNK ter beschikking gestelde saldibalans verwerkt. Overigens kan de vraag worden gesteld of de voorgeschreven resultaatbestemming opportuun is gezien de huidige ontwikkeling van het exploitatieresultaat. Het beperkte positief saldo van de Extra Loterij is meer dan noodzakelijk om de exploitatiekosten van FWNK te dekken.”

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Gokken – casino’s & loterijen (FWNK, GCB & illegale loterijen)

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties