AD commentaar | Gitzwart

AD commentaar | Gitzwart

In Nederland is opwinding ontstaan over de projectie van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) dat, als gevolg van de coronacrisis, de Nederlandse economie weleens met 7,5 procent zou kunnen krimpen. Ongekend. Zo’n negatieve economische groei heeft het ontwikkelde en rijke Nederland na de crisis van de jaren ’30 niet gekend.

De manier waarop het wordt gebracht wekt de indruk alsof men in Nederland plots wakker is geschud. Het Europese deel van het Koninkrijk is dan ook al lange tijd gewend dat het allemaal relatief goed gaat; welvaart en welzijn zijn welhaast ‘normaal’. Hoe anders is dat echter voor het Caribische deel van hetzelfde Koninkrijk, vooral de Caribische landen: langdurige krimp, verminderde koopkracht, hoge werkloosheid en armoede zijn hier welhaast ‘normaal’.

De crisis op Curaçao, Aruba en Sint Maarten staat niet voor de deur of is net begonnen, de crisis duurt hier al enkele jaren achtereen voort. Corona komt daar als een mokerslag bovenop en het is niet de vraag óf de landen dit zelf kunnen absorberen en overleven, maar hóe (met welke externe hulp).

De regeringen in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg begrepen dat onmiddellijk en stuurden al in de week van 19 maart de eerste brandbrieven met het verzoek om noodsteun naar de Rijksministerraad (RMR) in Den Haag. Er zouden nog meerdere brieven volgen.

Gezien het feit dat de koninkrijksregering besloot tot aanstelling van het College financieel toezicht (Cft) als veilige tussenschakel – in plaats van rechtstreeks met de landen in gesprek te gaan – en ook dat vorige week is besloten, exact conform het zeer omstreden Cft-advies, slechts een deel aan financiële ondersteuning te verlenen en wel in de vorm van een lening (in plaats van een gedeeltelijke schenking), versterkt de angst en het vermoeden dat de ernst van de Caribische situatie (nog) niet geheel wordt onderkend.

Als Nederland onder de indruk is van een krimp van, in het ergste geval, 7,5 procent, wat dan te denken van de door hetzelfde IMF geprojecteerde -15 tot -18 procent voor Curaçao en Sint Maarten in het gunstigste geval? Natuurlijk gaat het om economieën van zeer verschillende omvang, maar dan juist treft dit de Caribische landen extra hard, zeker als wordt beseft dat dit ook per capita – hoofd van de bevolking – geldt en zonder enig serieus sociaal vangnet. In guldens uitgedrukt gaat het in het geval van Curaçao om een terugval van de economie van 5.751 miljoen tot 5.048 miljoen; en dát in een scenario waarbij de coronacrisis slechts drie maanden duurt.

Duurt het langer – en dat ligt in de rede voor voornamelijk van het buitenland afhankelijke bedrijfstakken als het toerisme – krimpt de economie tot 4.793 miljoen (een miljard is dan in rook opgegaan).

Het is, kortom, te hopen dat met wat in de Nederlandse media wordt omschreven als een ‘gitzwart scenario’ van -7,5 procent groei voor Nederland, er iets meer besef komt hoe essentieel hulp is voor de Caribische landen die worden geconfronteerd met het dubbele daarvan of zelfs meer.

Bron: Antilliaans Dagblad

23 Reacties op “AD commentaar | Gitzwart

 1. Ik heb mijzelf niet vergeleken met Gerrit. Dat deed Bram, en ik vond het ook minder geslaagd. Hij heeft mijn post waarschijnlijk, niet goed gelezen.
  Is ook moeilijk, dislect zeg maar.

 2. Dislect, geloof je het zelf, dat g schotte het goed voor heeft met de bevolking. Moet je nog maar eens goed het stuk van G Lichtveld lezen. Walgelijke hufter, heel die g schotte, good for nothing, ja raven kan ie goed. En nog meer van die mfk figuren, oa cooper met z’n leugens en diefstal allemaal .

 3. Dus ja, ik ben voorstander van politieke hervorming, in de zin dat het bestaande systeem een cluster van belangenverstrengeling in de hand werkt en de bestaande elite aan de macht houdt.
  Ik ben van mening dat het bestaande systeem veranderd moet worden om een gezonde scheiding der machten te krijgen.
  Ik ben van mening dat politici niet twee heren (hun publieke taak en hun eigen toko) kunnen dienen. Wat betekent dat er een wettelijke verplichting moet komen dat politici, voor debat, een openbare meldingsplicht hebben als een voorstel ook betrekking heeft op zakelijke interesses van familieleden. Ik ben van mening dat parlementariërs geen bestuursfuncties mogen hebben behalve die waarvoor ze gekozen zijn.

  Inmiddels is de situatie zo dat “onafhankelijkheid” niet realistisch is. Of aansluiting tot Nederland nog wel mogelijk is weet ik niet.
  Maar aansluiting maakt hervorming en daardoor het inperken of verwijderen van de elite wel mogelijk.

  Dislecte Gerrit.

 4. @bram, mag je vinden, ik vind het vergelijk met Gerrit minder geslaagd maar jou goed recht. Ik denk alleen dat je de stukjes niet goed gelezen hebt.
  Ja ik ben, of was, voor de Klesh deal. Tot dat er geen details naar buiten kwamen.
  Ik zie geen opening om de raffinaderij te ontmantelen en de bodem te saneren. En het is een poot waar de economie op kan rusten, zij het met voorwaarden, die ik niet weet.
  Ja ik had hoop dat Ruggengraath wat zou gaan doen aan de chaos, en vriendjes politiek. En ik ben teleurgesteld.
  En nee ik oordeel niet op iemands afkomst, dat de elite ydk is wil niet zeggen dat al de ydk elite is. In tegendeel.
  Ik was, ben, geen voorstander van het corona beleid, omdat het financieel niet haalbaar is. En ik heb heel lang gevraagd naar een “strategie”. Toen die eindelijk gegeven werd vond ik de maatregelen en controle onvoldoende om de strategie haalbaar te maken.
  Als dat “twee walletjes eten” volgens jou is dat jou mening en iedereen heeft recht op zijn mening.
  Maar als dat politiek als Gerit is, zonder je zelf te verrijken. Moet ik mischien mijn mening over Gerrit herzien. En is hij alleen maar een oplichter en dief maar had hij wel het beste met de bevolking voor.

 5. Abraham Mossel

  @ Dislect, aan jouw in gezonde stukjes te lezen zie jij duidelijk de bui al aan zien komen, je draait duidelijk om de brei heen, de ene keer ben je voor de regering en de andere keer tegen, dat noemt men in NL proberen van twee wallen mee te vreten als de boel klapt, kan je kiezen welke kont je mag likken, neem aan die van de winnaar. Dislect je bent bij mij door de maand gevallen en ik leg je niet meer terug, Dislect is een Type Gerrit de Raaf !!!, eten uit de ruif mee die het er beste voor staat.

 6. Kansloos. De nederlandse bevolking wil niet langer in een bodemloze put blijven investeren.

 7. Rapport jaarrekening afgekeurd door de Rekenkamer!

  http://www.qracao.com/docs/rapport_jaarrekening_2018_land__1587157191.pdf

 8. Het gaat niet lukken om twee redenen. De elite hier wil het niet. Dat zou betekenen dat ze de macht die ze vanaf 1969 op hebben gebouwd kwijt raken. En de onderbuik gevoelens zullen opgehaald worden, slaven verleden, kolonialisme enz.
  Nederland moet gaan zorgen voor een “gelijke” welstand. Wat een behoorlijke wissel zal trekken op de Nederlandse economie.

  Maar ik denk dat het een oplossing zou kunnen zijn voor bewoners en op termijn Nederland.

 9. Wel een optie waar ik me in kan vinden. Maar ook een die ook niet gaat gebeuren (vrees ik)
  https://koninkrijk.nu/2020/04/17/hoog-tijd-om-het-statuut-af-te-schaffen/

 10. Curacao revisited

  Ook de niet overheids sector dwingen tot salaris vermindering: giro en ennia failliet maar nog steeds geen versobering. Dan moet Reinald curiel maar eens een happy hour overslaan

 11. Ook dat nog

  Het grootste probleem:
  Door veelal gecreeerde problemen door de overheid, heeft dezelfde overheid altijd maar 1 oplossing……
  Nog Meer overheid!!

 12. Piet Heniger

  Op Koninkrijk.nu te lezen:
  Hoog tijd het Statuut 1954 af te schaffen.
  Lezenswaardig gaf mij nieuwe inzichten.

 13. Abraham Mossel

  @ heel mooi Roberto, dit mooi en niet zelf uit je hoofd geleerde in gezonde stukje, die je in opdracht van Gerrit de Raaf ons te oren brengt, ga toch weg man, heb jij een beter idee om Curacrim van de ondergang ( is het al ) te reden zonder hulp van de Nederlandse belastingbetaler. Roberto je mag God op je blote knieeen danken dat het Nederlandse volk nog genegen is om niet in opstand te komen, en de regering Rutte gaat af dwingen het verwende curacrim geen Euro steun meer te geven, ze wisten het toch zo goed zij kozen toch al tien jaar een corrupte regering, die begon met een schone lei op 10-10-10, en met 1 miljard in kas die door hun geliefde en zelf gekozen aards dief Gerrit de Raaf leeg is geroofd, en het gebeurd weer als hij los komt en de kans krijgt om de laatste guldens uit de staats kas te stelen als er nog wat in zit. Nederland trek uw conclusie, laat curacrim los, het is een een ondankbaar volk, laat ze voelen hoe de wereld echt in elkaar zit, nu hebben wij als makamba de kans om afscheid te nemen van deze ondankbare regerings dieven. ps ; dit schrijven is bedoeld voor 80% van de bevolking, 20% zit goed in elkaar de rest is vuilnis, helaas moet ik die met spijt in mijn hart zeggen, maar kan niet anders, trouwens heb net nog een zwerver die langs kwam een half brood met beleg erop gegeven.

 14. En dat is nu precies wat ik de hele tijd aan het prediken ben; ze zijn slim, niet integer of bekwaam, maar slim in het verrijking van zichzelf.
  En de bevolking wordt dom gehouden. Het is niet voor niets dat de educatie slecht is en armoede bevordert wordt. Dat zijn de middelen om ze dom en afhankelijk te houden. Het is een slim systeem. De maffia kan er een puntje aan zuigen. Wat dan ook gebeurt.

 15. Voor de duidelijkheid, Curacao is een rijk land. Rijk aan historie, rijk aan cultuur, rijk aan natuur, maar ook rijk aan geld. Helaas verdwijnt dat geld consequent in de bodemloze put van een elite welke nota bene door het volk van dit eiland is gekozen en nog steeds gesteund wordt. Wie is er dan slim, en wie is er dan dom ?

 16. observator

  Als de geprojecteerde terugval van het BNP tot ca. 5 miljard gulden correct is zou dit inhouden dat het BNP per hoofd van de bevolking per jaar ca. ANG 31,550.00 wordt (ca. US$ 17,500.00). Ter vergelijking het BNP per hoofd van de bevolking bedraagt (pre corona) op Barbados ca US$ 18,000, op Grenada US$ 11,500, op St. Lucia ca. US$ 10,000 en op Trinidad & Tobago ca. 16,250 (nominale waarden). Aangezien deze eilanden ook overleven wordt het misschien tijd om de inkomsten wat beter te spreiden; meer aan welvaartsspreiding te doen en de komende tijd de tering naar de nering te zetten .

 17. Niemand wil meer een cent betalen aan miljoenen salarissen van vrienden van de politieke incest poel.

  Geen cent meer betalen aan het salaris van Leila Lasten.
  Ook niet aan Zeta den Zeta directeur Yamil Lasten.
  Ook geen cent meer betalen aan de dikke oprot regeling van UTSser Paul de Geus.
  En zeker niet aan het dikke salaris van rasfraudeur Franklin Sluis.

  Ook net aan de royale benefits van lekverlies en blackout koning Darrick Jonis.

  En Martis, ook niet aan zijn royale benefits wil men langer betalen .

  Niet onder deze situatie, en eigenlijk onder geen enkele situatie.

  Deze rock heeft een BNP van pakweg 3 miljard
  Daar passen deze benefits niet in.

  Jonas ze er allemaal uit als ze niet willen korten
  Samen met de verrotte RvC klieken die daar door de politiek geplaatst zijn

  , ze kosten stuk voor stuk meer dan dat ze opbrengen

 18. AD, Laten we eerst beginnen bij onszelf. Jarenlang falend beleid. Corruptie, vriendendiensten en geldverspilling. Nooit back up plannen.

  Daarnaast Nederland gaat 7.5 procent neer. Daarnaast mogen zij miljarden sturen naar Italie en Spanje. Afgelopen jaren gingen goed in Nederland? Niet voor het volk. Het volk kreeg er weinig bij. Er bleef maar worden bezuinigd op zorg en onderwijs. Het geld ging naar de grote bedrijven die weinig belasting betalen.. Nu ook wil Booking.com dat Nederland 70 procent van het salaris van de expats gaan betalen.. Expats die al 30 procent minder belasting halen.

  Nu is de tijd aangekomen om schoon schip te maken op Curacao!

 19. “De crisis op Curaçao, Aruba en Sint Maarten staat niet voor de deur of is net begonnen, de crisis duurt hier al enkele jaren achtereen voort. Corona komt daar als een mokerslag bovenop”.
  En precies daar ligt de pijn. Onze crisis is geen corona crisis, onze crisis wordt door corona versnelt en verergert. en geen “corona hulp” gaat de crisis oplossen. Verlichten, mogelijk maar niet oplossen. De bestuurslaag, overheid en zijn entiteiten heeft bewezen dat;
  – ze goed voor zichzelf zorgen. (Ik heb MC.W weer horen lonken naar de WTO op paradijs FM)
  – ze niet reageren op verandering van omstandigheden.
  – ze geen toekomst visie hebben.
  – ze absoluut geen oog hebben voor bevolking en haar problemen.
  De enige tijd dat het lijkt dat ze er oog voor hebben is tijdens verkiezingen en daarna is het weer business as usual.
  Zolang deze bestuurslaag blijft blijft de crisis.

 20. LEES EN HUIVER. Let op; na de Tweede Wereldoorlog werden de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds (IMF) opgericht om “behoeftige” landen geld te lenen. Wie financieren deze organisaties??? Juist. Rijkere lidstaten. Onlangs werd verklaart door de president van de Wereldbank, dat een fundamentele en centrale doelstelling van de activiteiten van de Wereldbank is…………. ook correct; armoede te verlichten. En deze instellingen hebben inderdaad geld dat daar hard nodig was, naar de ontwikkelingslanden gesluisd. Prachtig. Niettemin brengt de situatie ons een wijze uitspraak te binnen, namelijk: de “rijken” zijn het die heerst over de “onbemiddelden”/armen, en wie leent, is de knecht van de man die uitleent. Sommige ontwikkelingslanden willen daarom geen hulp van deze organisaties aanvaarden. Waarom niet? Ter bescherming van haar investeringen stelt het IMF gewoonlijk als voorwaarde dat het lenende (ei)land drastische veranderingen in zijn economische politiek aanbrengt door te proberen zijn balans in evenwicht te brengen, regeringsuitgaven te verminderen en de geldeenheid te devalueren. Dit kunnen heel verstandige economische ideeën zijn, maar……. ze kunnen een arm (ei)land (zoals Curacao) ook in een blijvende chaos doen belanden. Wij kunnen dus concluderen dat een arm (ei)land (Corsow) dwingen deze aanpak over te nemen, gelijkstaat met een verdrinkende man een anker toe te gooien. Het anker sleurt hem de onmeetbare diepte in. Maar Corsow kan ook geen kant op, en moét deze deal aanvaarden, tegen haar wil of niet. Si no jobe, lo pinga. En eenvoudig meer geld drukken is ook een zinloze onderneming, het versterkt slechts de dodelijke, fatale, verwoestende, vernietigende, greep van de wereldinflatie. Zwaar in de schulden stekende (ei)landen hebben dan ook wellicht geen andere keus dan te buigen voor de voorwaarden van de internationale geld uitlenende organisaties. Dus mijn geliefde eiland komt onder nóg zwaardere druk te staan……… het wordt nóg moeilijker voor mijn arme volk, en dit alles door schuld van deze verstandeloze, leeghoofdige, domme, ongeschoolde, waardeloze,verwerpelijke, dwaze, verfoeilijke, idiote, politici, deze regeringsleden.

 21. Ik blijf erbij. De landen en C ihb hebben al vele jaren een kwakkelende zo niet rommelige begroting. Waarvan ik vind dat de Nl belastingbetaler niet hoeft op te draaien.
  Hulp best, maar dan onder voorwaarden. Niet meer en niet minder!

 22. Tja, op de eilanden is de periode van feesten en idiote salarissen voor bestuurders en hun vriendjes is nu eindelijk voorbij. Nu komt men erachter dat men in tegenstelling tot Nederland in de vette jaren geen enkel spaarpotje heeft gemaakt maar in tegenstelling tot alle adviezen van het ctf alles over de balk is blijven gooien. Jammer dat er een coronacrisis voor nodig was om het besef dat het zo niet langer gaat te laten landen. Maar nu dan wel zelf oplossen en niet met krokodillentranen naar Nederland gaan kijken. Hoe dom kan je zijn?

 23. Curacao revisited

  “conform het zeer omstreden Cft-advies,”
  en het advies van de regering (de nederlandse belastingbetaler in de vorm van een gift geld aftroggelen) is niet omstreden?

  ” essentieel hulp is voor de Caribische landen die worden geconfronteerd met het dubbele daarvan of zelfs meer.”
  maar volgens Begina gaat niemand op Curacao zonder eten naar bed, dus waarom is deze hulp opeens essentieel?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *