28 C
Willemstad
• zaterdag 12 juni 2021 21:36

Laatste reacties

- Advertentie -

AD commentaar | Analyse: Fraaie draaibeweging

AD commentaar

Eindelijk is duidelijk wat de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops bedoelt met zijn ‘verlaging van 12,5 procent op het totale pakket arbeidsvoorwaarden van alle werknemers’ in de ambtenarij en (semi)publieke sector.

Een wat hij zelf noemt ‘generieke voorwaarde’ die hij al op 13 mei stelde aan de regeringen van de Caribische landen van het Koninkrijk voor het verkrijgen van broodnodige liquiditeitssteun in verband met de keihard toegeslagen coronacrisis.

Knops legt deze jokerkaart nu pas, na bijna 50 dagen, op tafel. Pas na de rellen en ongeregeldheden in Willemstad en elders op Curaçao en na een indringende oproep van een groep prominenten in Nederland, viel bij hem het kwartje afgelopen woensdag tijdens een debat met de vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties. Knops legt uit dat die 12,5 procent niet van toepassing is – of beter: niet per se van toepassing hóéft te zijn – op elke individuele ambtenaar of persoon werkzaam in de publieke sector, maar dat de regering zélf bepaalt hoe de besparing op de totale loonsom wordt gerealiseerd.

- Advertentie -

Had hij dat niet eerder kunnen zeggen? Leest Knops geen kranten, waarin de diverse krimpscenario’s zijn beschreven? En waar waren de ambtenaren, woordvoerders, adviseurs en functionarissen van bijvoorbeeld de Vertegenwoordiging van Nederland? Hadden zij ergens in de afgelopen zeven weken niet de andere interpretatie van deze voorwaarde – waarmee ‘onvoorwaardelijk’ moest worden ingestemd – in kunnen brengen? Dat de kaasschaafmethode niet de enige optie is?

Vraag is of de bewuste zinsnede inderdaad multi-interpretabel is. Dat zou betekenen dat de ambtenaren en ministers van de regeringen in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg een steek hebben laten vallen en de bestuurders te klakkeloos ‘ja en amen’ hebben gezegd, zonder eerst onderzoekend te vragen of misschien wel groepen ambtenaren kunnen worden ontzien bij de 12,5 procent besparing. Onduidelijk is wel of en, zo ja, wat dan de betere optie is. Een hoger loonoffer van bijvoorbeeld de midden- en hogere inkomens in de overheidssector? 30 Procent, 40 procent? Is dát wat Knops bedoelde? Ook dat is zeker niet zonder gevolgen, want kan onder meer een exodus teweegbrengen van hoger opgeleide personen; mensen die in deze crisisfase juist hard nodig zijn. Daar staat tegenover dat de acties en maatregelen van de zijde van het kabinet-Rhuggenaath tergend traag uitgevoerd worden. In crisistijden is veel meer (eigen) daadkracht vereist.

Feit blijft echter dat het – bedoeld of onbedoeld – een opmerkelijke actie was van Knops en de zijnen deze week. Er waren genoeg tussentijdse contactmomenten geweest om eerder aan de bel te trekken. Zoals vorige week nog toen op Curaçao de vlam in de pan sloeg en Knops tegenover premier Eugene Rhuggenaath zijn ‘zorgen’ uitte. Knops zei niets over het eventueel (kunnen) ontzien van vitale beroepen op het moment dat ambtenaren in alle rangen en standen hun misnoegen kenbaar maakten, waaronder verpleegkundigen en onderwijzers, gevolgd door medewerkers van vuilnisophaal-overheids-nv Selikor. Allemaal vitale beroepen. Toen in Nederland vanaf zondag de discussie in media en politiek losging over de grote sociale onrust op Curaçao, ja toen kwam afgelopen woensdag in de Tweede Kamer onder druk ineens de ‘uitleg’. Het was aan de regeringen zélf om te bepalen hoe er 12,5 procent moet worden bespaard op de totale loonsom. Dit noemen we een fraaie ‘draaibeweging’.

Hou het netjes!

PS. Iets waarvoor constant gewaakt moet worden is dat de koninkrijksrelaties vertroebeld raken door (onderlinge) spanningen, die er in crises altijd zijn maar die kunnen uitmonden in irritaties en zelfs conflicten. En zeker dient te worden voorkomen dat deze verder worden aangewakkerd door bepaalde vooral Tweede Kamerleden (en/of Caribische Statenleden), die in eigen land nauwelijks politiek gewicht in de schaal leggen, maar ‘scoren’ met het Antillendossier.

Dat zij kritiek hebben op het vaak trage tempo waarmee de kabinetten in het Caribisch deel van het Koninkrijk re(a)geren ten aanzien van de coronacrisis, laat staan het doorvoeren van de al jaren noodzakelijke structurele hervormingen, is prima en zelfs terecht. Maar de toon is te vaak aanmatigend en zelfs beledigend. Sommigen voerden dat afgelopen week zelfs verder door met hun gifpijlen gericht op ‘prominenten in Nederland’, die het in hun hoofd hadden gehaald om premier Mark Rutte, tevens voorzitter van de Rijksministerraad (RMR), op te roepen met enerzijds warm hart en compassie en anderzijds koel verstand de coronanoden van Curaçao, Aruba en Sint Maarten te benaderen. Kortom: door enige coulance te tonen.

De manier waarop André Bosman (regeringspartij VVD) en Ronald van Raak (oppositiepartij SP) – het bekende duo – de briefschrijvers respectloos bejegenen, is een Kamerlid onwaardig. Alsof de opbouwende mening van gezaghebbende personen als Hans de Boer, Roger van Boxtel en Nout Wellink (en veel anderen) niet meetelt.

Het lijkt er welhaast op dat het de eilanden niet wordt gegund om ‘Antillenvrienden’ in Nederland te hebben. Maar bovenal zetten deze Kamerleden de relaties binnen het Koninkrijk, die echt niet alléén politiek zijn, onnodig op scherp. Hou het aub netjes, heren!

Bron: Antilliaans Dagblad

KKC naschrift

Artikel delen

13 reacties

 1. Het tegenstribbelen is onderdeel van het spel. Men heeft er jarenlang succes mee gehad. De politiek ziet in dat het ze niet lukt om aan de voorwaarden te ontkomen en roept hulp in van de bevriende pers. Als ook dit niet helpt, dan zien we het volgende bericht verschijnen in de pers met dikke hoofdletters: “Gehele kabinet in hongerstaking”. Hoe meer ik eea lees en hoor, moet ik mijn eerdere conclusie betreffende de trammelant van een 1 1/2 week geleden herzien. Het was geen poging tot staatsgreep, maar een georganiseerde opstand door bepaalde figuren van coalitie en oppositie in de politiek. Nederland zag zijn kans, heeft die gegrepen door voorwaarden te stellen, heeft een beetje water bij de wijn gedaan door uitstel van een week te geven en zal verder voet bij stuk houden.

 2. Alsof de opbouwende mening van gezaghebbende personen als Hans de Boer, Roger van Boxtel en Nout Wellink (en veel anderen) niet meetelt.

  De mening van deze heren was anders niet erg objectief. Daarnaast is het altijd makkelijk om een mening te hebben over iemand andermans geld.

 3. Jammer dat AD weglaat het direct op de aangehaalde zin volgende “Hierbij geldt uiteraard voor wat betreft het bruto maandsalaris als ondergrens het wettelijk minimumloon.”.
  Hieruit kan je al onmiddelijk de conclusie trekken dat het gaat om de TOTALE loonsom van de gehele populatie werknemers.
  CONCLUSIES:
  1. In Willemstad kent men geen Nederlands;
  2. In Willemstad kent men kennelijk niet de regel “Bij twijfel navragen”;
  3. In Willemstad wordt kennelijk gewerkt door ambtenaren die zwaar overgewaardeerd worden;
  4. De brieven aan de 2e Kamer lezend hierover, lees ik dat dit in de Rijksministerraad van 15 mei jl. besproken is. De Gevolmachtigd Minister van Curacao was daarbij aanwezig, dus het is besproken en vastgesteld waar hij bijzat. Hij snapte het wél, anders had hij toch om verduidelijking kunnen vragen???? AD kan beter vraagtekens zetten bij ‘s mans capaciteiten!

  Jammer van AD dat men aan uiterst tendentieuze berichtgeving doet!!!!

 4. Lieve en naieve AD “schrijvertjes”, kom eens met het hele verhaal. Overheids NV’s die volgestopt worden met incompetente idioten, die echt helemaal niets kennen/kunnen. En dat voor een vorstelijk mega-salaris.
  Een overheids NV, die het woord klantvriendelijkheid niet eens kan spellen, laat staan uitvoeren. Deze idioten, die alles “stroberen” alleen al om hun nutteloze baantjes te behouden.
  Op een gegeven moment, is zelfs de domste mondi monkey deze shit zat…
  En Eugene zonder Ruggegraat kijkt er naar en ZWIJGT

 5. Het is een fraaie draaibeweging, maar dan wel van de regering.
  Van problemen veroorzaakt door wanbeleid, via corona, naar de schuld van de Nederlandse regering omdat ze, te veel en oneerlijke voorwaarden aan geld verschaffing stellen.

 6. Schrijver van het artikel kan beter een ander beroep kiezen voor het schrijven van een commentaar heeft hij bewegen totaal ongeschikt te zijn
  Artikel is niet dom het is gewoonweg stom en ergens op gebaseerd.
  Zoek ander werk !
  De directeur uitgever Hr. Willemse treft natuurlijk ook blaam, hoe kan het gebeuren dat dit artikel in de krant is verschenen. Neem toch aan dat hij controleert dat er niet al te veel onzin in zijn krant wordt afgedrukt.
  Schandaleus is het woord
  Neem zonder meer aan dat bij de volgende uitgave van de krant e.e.a. wordt recht gezet wil je tenminste als serieuze krant worden beschouwd

 7. Op St Maarten hadden ze het wel direct begrepen. En de kortingen dus bij de hoogste inkomens toegepast en met een afglijdende curve naar de lagere inkomens ambtnearen. Zijn ze daar slimmer of zo?

 8. Waarom zou dit een draai zijn. Er moet 12.5% bezuinigd worden en de invulling daarvan ligt bij onze regering waarbij is aangegeven dat niemand onder het minimumloon mocht vallen. Ongetwijfeld ook duidelijk voor onze regering. Er is wel een reden om dit niet te willen begrijpen.
  In de hogere en hoogste schalen zitten namelijk veelal politieke benoemde vriendjes en hoe leg je deze uit dat ze geen 12.5% moeten inleveren maar 20% omdat je de minder betalende ( gedeeltelijk) wilt ontzien. Het woord “solidariteit”moet hier nog landen.
  AD maakt er wel een leuk verhaaltje van maar zij kunnen toch ook lezen ??

 9. Het siert het Antilliaans Dagblad absoluut niet dat zij de feiten niet kennen. Objectieve journalistiek is ook een aandachtspunt op Curacao. Meeheulen en -huilen met de lokale stemming van enkelen is het meest verwerpelijke binnen objectieve media. De salarissen waren al jaren onderwerp van gesprek tussen Ned en Cur. Zo ook de gaming-control, de brievenbus-firma’s, en de drugshandel. Stop nu eens met politiek bedrijven via de krant en zorg dat het volk de waarheid kent vanuit verschillende perspectieven en zienswijzen. Mijn gedachten gaan uit naar de echte armoede op het eiland en een zeer welwillende regering. Nederland wordt hier de zwarte piet toegeschoven en ik dacht dat we daar op Curacao toch echt vanaf wilden…Vertrouwen begint met het geven van vertrouwen en niet alleen het ontvangen van vertrouwen. Zolang er partijen bestaan die stemmen “kopen” en via vriendjespolitiek zichzelf verrijken, is er geen vertrouwen. O ja…ook in Ned zijn er partijen die niet deugen. Dat noemen ze de realiteit, die ziet Ned ook onder ogen en de pers bericht daar doorgaans zuiver over. AD…stop ermee.

 10. Ik ben eerlijk gezegd verbaasd dat deze toelichting van Knops uberhaupt nodig was.

  Er wordt, met name door Van Raak en Bosman, al jaren gefulmineerd tegen
  – de hoge salarissen in de (semi-)publieke sector,
  – de inefficiency en
  – de corruptie
  en het was naar mijn idee voor iedereen duidelijk dat vuilnismannen en verpleegsters niet gekort hoeven te worden in het kader van een structurele hervorming (of een bezuiniging, wat je wil).

  Het lijkt erop dat het wel zo geframed werd door de overheid om
  – burgers tegen “Den Haag” op te zetten
  – de noodzakelijker hervormingen onder de tafel te vegen en
  – broodnodige besluiten uit te stellen.

  Treurig om te zien dat AD daar blijkbaar aan mee doet…

 11. @ C R, je had het niet beter kunnen verwoorden, de nep kranten op curacrim zijn in de macht van enkele politieke partijen en eenlingen met heel veel drugs poenne?.

 12. “Maar de toon is te vaak aanmatigend en zelfs beledigend. ”
  De tenen op dushi Curacao zijn weer erg lang en als men via argumenten niet zijn gelijk kan krijgen, dan wordt het op andere aspecten gegooid.

  Het AD laat met dit artikel wederom blijken vatbaar te zijn voor stemmingmakerij ipv feiten te delen. Geen woord over het diep ingewortelde nepotisme en corruptie op Curacao, geen woord dat kabinet Ruggenaath al 3 jaar aan het bewind staat maar geen knopen doorhakt, geen woord dat enig lange termijn beleid en visie ontbreekt.

  Het volgende mag wellicht wat hard klinken omdat ik besef dat het AD ook medewerkers heeft die van hun loon afhankelijk zijn, maar ik ben blij dat kranten als het AD en Amigoe in zwaar weer zitten en mensen moeten laten afvloeien want de meerwaarde van deze nieuws media is nul. Ik hoop geen krant om advertenties over happy meals of Kooyman aanbiedingen te lezen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Volkskrant | Pieter Omtzigt zegt lidmaatschap CDA op, behoudt zetel in Tweede Kamer

Frank Hendrickx Kamerlid Pieter Omtzigt verlaat het CDA. De econometrist is tot de conclusie gekomen dat hij niet meer verder kan binnen de partij doordat afgelopen week een...

NTR | ‘Slavenbegraafplaats Sint-Eustatius moet gedenkplaats worden’

Tim van Dijk ORANJESTAD – De onlangs ontdekte begraafplaats van slaafgemaakten op Sint-Eustatius is niet alleen een internationale archeologische vondst, maar is ook van grote waarde voor de...

DH | Man held in Statia while dealing drugs

ST. EUSTATIUS--On Sunday, June 6, the 31-year-old man L.M.M. was arrested in St. Eustatius due to a violation of the Opium Act BES. The suspect was...

Ingezonden | De brede maatschappelijke discussie over wel of geen erfpachtrecht aan CORC

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

AntilliaansDagblad | Optimisme over herstel toerisme Aruba

Oranjestad - Het ziet ernaar uit dat het tweede kwartaal van dit jaar afsluit met een herstel van het verblijfstoerisme van 72 procent ten opzichte van topjaar...

AntilliaansDagblad | ‘Te veel kwetsbare jongeren’

Willemstad - Op Curaçao is 17 tot 23 procent van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar noch werkend, noch een opleiding volgend. Het gaat om de...
- Advertentie -