AD | Cft: Nadere info UTS-transactie

Jaarrekening UTS aangepast onder andere wegens eerder onbekende verliezen

Willemstad – Het Cft wil van minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën uiterlijk volgende week 3 juni opheldering – ‘nader geïnformeerd worden’ – over de UTS-transactie. Dat doet het College financieel toezicht in een brief in verband met de gerealiseerde cijfers tot en met het eerste kwartaal van 2020 en een terugblik op 2019.

De kapitaaldienst 2019 sluit met een voordelig saldo van 198 miljoen gulden. De overheidsdeelneming United Telecommunications Services nv (UTS) is in maart 2019 verkocht waarmee een bedrag van 157 miljoen was gemoeid. Daarnaast zijn meer inkomsten ontvangen dan begroot voor aflossingen op leningen (23 miljoen).

Cft-voorzitter Raymond Gradus: ,,Overigens geldt voor de verkoop van UTS dat er nog steeds onvoldoende duidelijkheid is over de gevolgen voor de begroting van het land.”

Nadat Gijsbertha in zijn brief aan het Cft van 12 maart 2020 een reactie heeft gegeven op het Cft-commentaar op de uitvoeringsrapportage tot en met het vierde kwartaal van 2019, ‘blijven er nog meerdere onduidelijkheden over de UTS-transactie bestaan’. ,,Dit betreft bijvoorbeeld onduidelijkheid over het in 2016 geboekte UTS-dividend, dat een terugbetaling van agioreserve is geworden en dus een balansmutatie betreft; onduidelijkheid over de financiële verhoudingen tussen UTS, BT&P (Bureau Telecommunicatie en Post) en het Land Curaçao; en onduidelijkheid over het niet betaalde deel van de koopsom en de niet verkochte entiteiten. Het Cft verzoekt om hierover voor 3 juni aanstaande per brief nader geïnformeerd te worden.”

Jaarrekening UTS aangepast

De jaarrekening 2017 van toen nog overheidstelecombedrijf UTS – vorig jaar verkocht – wordt met terugwerkende kracht aangepast. Naast mutaties wegens verliezen (34 miljoen gulden) – ,,Die niet eerder waren onderkend”, aldus Financiënminister Kenneth Gijsbertha – worden ook agiostortingen geboekt en worden eerdere uitbetalingen van dividend aangemerkt als onverschuldigde betaling.

Als gevolg hiervan slaat de vordering in rekening courant van 11,4 miljoen om in een schuld van 29,6 miljoen. Dit meldt de bewindsman in een schrijven aan het College financieel toezicht (Cft), dat om nadere informatie had gevraagd. Deze wijziging in de intrinsieke waarde van UTS wordt nog niet in de jaarrekening 2017 van het Land Curaçao verwerkt. In die jaarrekening wordt nog gerekend met de waarden volgens de oorspronkelijke jaarrekening 2016 van UTS en de oorspronkelijke historische kostprijs van 213,7 miljoen.

,,Daarnaast daalt het eigen vermogen van UTS door de verliezen in 2017 en in 2018”, vervolgt Gijsbertha. ,,De verliezen in 2018 worden deels veroorzaakt door hogere verplichtingen van UTS, die zijn gebleken tijdens de verkooponderhandelingen van de aandelen UTS.”

Financienminister Gijbertha was als oud-minister communicatie verantwoordelijk voor de aanstelling van Paul de Geus in 2006 en vanaf 200x als Voorzitter van de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor UTS | Jeu Olimpio

Het telecombedrijf ging vorig jaar over in handen van Liberty Latin America. In de (concept-) jaarrekening 2018 van het Land wordt de intrinsieke waarde van UTS niet volgens haar (eveneens concept-)jaarrekening 2018 opgenomen (namelijk 139,7 miljoen), maar op de begrote verkoopopbrengst van 156,6 miljoen. De daling ten opzichte van de oorspronkelijke historische kostprijs van 57,1 miljoen wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht.

,,De agiostortingen respectievelijk de terugboeking van onverschuldigde betalingen van 41 miljoen zijn echter als kapitaalstortingen te beschouwen en verhoogden ook de historische kostprijs met datzelfde bedrag.” Hierdoor komt de historische kostprijs, zo licht de minister toe, uit op 254,7 miljoen (213,7 miljoen plus 40 miljoen) en bedraagt het tekort in totaal 98,1 miljoen.

Aan het Cft: ,,Door de kapitaalstorting van 41 miljoen ook ten laste van het eigen vermogen te brengen, wordt het totale tekort van 98,1 miljoen ten laste van het eigen vermogen gebracht.” Gijsbertha gaat uitvoerig in op de verkoopopbrengst UTS. De berekening, zegt hij, van de theoretische waarde (‘enterprise value’) van de aandelen UTS is gebaseerd op grootheden zoals Ebitda (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; dit vermenigvuldigd met een kapitalisatiefactor) en Net Working Capital.

,,Hierop is de waarde in mindering gebracht van items die door de koper niet werden/worden overgenomen.” De langlopende verplichtingen aan leveranciers en financiers zijn hierbij een voorbeeld.

Discussiepunten over posten

Daarnaast heeft de koper – Liberty – tal van (discussie)posten met de overheid aangewezen als posten, die niet in de overname zullen worden betrokken en die ook op de theoretische waarde in mindering zullen worden gebracht. Deze posten (Net debt/indebtedness) worden dan door UTS/de koper van UTS betaald, echter ten laste van de bruto/theoretische aandelenwaarde. De affinanciering van de duurtetoeslagverplichtingen is de grootste post, die in dit kader genoemd kan worden.

Een van de andere posten die ten laste van de bruto aandelenwaarde wordt betaald, is de schuld aan Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) wegens concessiegelden; in eerste instantie bijna 14,1 miljoen gulden en later verhoogd met ruim 2,7 miljoen. In dit bedrag is een verrekening begrepen van uitstaande nota’s voor kennelijk achterstallige telefoonkosten van 13,8 miljoen en voor ruim 3 miljoen aan lopende nota’s.

KPMG accountant Lindomar Scoop is verantwoordelijk voor jaarrekeningen

In 2019 is door UTS afgerond 14,7 miljoen aan BT&P hiervoor betaald. Een tweede belangrijke post in de rechtstreekse verhouding met de overheid is het saldo van de dividendvordering van de overheid op UTS (24,4 miljoen) en de rekeningcourantschuld van de overheid aan UTS wegens agiostortingen en onverplichte dividendbetalingen (29,6 miljoen). Deze vordering op de overheid is bij de berekening van de koopsom van de aandelen bijgeteld bij de theoretische waarde, hetgeen inhoudt dat dit bedrag nog door Curaçao aan UTS/ de koper van UTS verschuldigd is.

De dividendvordering bestaat uit een vordering van 36,8 miljoen verminderd met de ontvangst in 2018 van 12,4 miljoen.

Opgemerkt dient te worden dat niet alle bedrijfsmiddelen van UTS in de verkooptransactie zijn betrokken (‘excluded businesses’). Zo zijn (als belangrijkste bestanddelen) Data Planet nv (datacenter) en ATM nv (Antilliaanse Televisiemaatschappij ofwel TeleCuraçao) voorafgaande aan de verkoop uit UTS gehaald en in een aparte (overheids)stichting ondergebracht. De waarde van die uitgesloten bedrijfsmiddelen/ vennootschappen dient overigens nog te worden bepaald.

Gedurende het verkoopproces zijn zowel de waarden voor Ebitda, Net Working Capital als de Net Debt regelmatig aangepast. Ook na het sluiten van de Share Purchase Agreement (SPA) zijn hierin wijzigingen aangebracht als gevolg van bij accountantscontrole alsnog vastgestelde verschillen. Mede door de onzekerheid over de waarde van de ‘excluded businesses’ is in de uitvoeringsrapportages tot nu toe rekening gehouden met een totaalopbrengst van 156.500.000.

De laatste stand van de waarde van de overgedragen aandelen UTS is uitgekomen op afgerond 73.590.000 dollar ofwel 131.726.000 gulden. Het is derhalve van de waarde van de ‘excluded businesses’ afhankelijk of al dan niet tot een verdere afboeking moet worden overgegaan.

De comptabele verwerking van deze verkooptransactie ten laste van het eigen vermogen heeft plaatsgevonden op advies van overheidsaccountantsbureau Soab. Het betreft een advies van Soab van 18 maart 2019; het memo van Soab van 11 juni 2019 en de bevestigingsmails van Soab van 4 juli 2019.

Bron: Antilliaans Dagblad van 29 mei 2020

5 Reacties op “AD | Cft: Nadere info UTS-transactie

 1. Knoek-koe

  ….”KPMG is ten onder gegaan door het management van onder andere de gepresenteerde persoon Scoop”….

  De garage van KPMG was niet groot genoeg voor noch zijn auto, noch zijn ego…

 2. Freedomwriter

  KPMG is ten onder gegaan door de management van onder andere het gepresenteerde persoon Scoop. De Verkoop van UTS, die snel werd verkocht, hopende dat de koeien niet uit de sloot zullen komen, zal het volgende schandaal worden, Het zijn allemaal Ali Baba’s in overhemd en das. NOS MES NO POR!!

 3. Knoek-koe

  De glanzende parels van Curaçao.ñ, die nu doffe oarels zijn geworden.
  Sommige gestudeerd, sommige wat minder.
  Maar ze hebben allemaal grote brokken achter zich gelaten.

 4. Een voorbeeld van ” in troebel water is het goed vissen”.
  Dus door een transactie zo complex mogelijk te maken onderaan van zelf hiaten en kunnen fondsen “verdwijnen” en die verdwenen fondsen gaan ten koste van de staatskas en dus van de belasting betalers.

 5. John Bash

  Creatief boekhouden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *