AD | Cft: Aanzienlijke achterstand bij jaarrekeningen

 CFT | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Alleen het ziekenhuis Sehos, de Centrale Bank CBCS en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn ‘bij’ met hun jaarrekeningen tot en 2018, althans volgens een overzicht van de Curaçaose overheidsentiteiten opgesteld en gepubliceerd door het College financieel toezicht (Cft).

Stichting Sint Elisabeth Hospitaal en de CBCS behoren dan nog niet eens tot wat is gedefinieerd als de ‘collectieve sector’, maar het is wel opvallend dat de noodlijdende exploitant van het bestaande ziekenhuis de financiële jaarcijfers wél op orde heeft.

De Corporate Governance Code van Curaçao bepaalt dat de jaarrekeningen van overheidsvennootschappen uiterlijk vijf maanden na het afsluiten van het boekjaar opgemaakt dienen te zijn, dat wil dus zeggen dat 2018 niet later dan mei 2019 had moeten zijn opgeleverd. ,,Tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders deze termijn heeft verlengd”, voegt Cft daar aan toe.

Het Cft heeft in een brief ‘Aanlevering informatie overheidsentiteiten Curaçao’ minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) op grond van de Rijkswet financieel toezicht onlangs verzocht om informatie ten aanzien van de overheidsvennootschappen en de collectieve sector van Curaçao te verstrekken. Daar zit ook een lijstje bij van alle overheidsentiteiten.

Het valt op dat de meeste nv’s – hoewel een achterstand – het redelijk doen, maar bij veel stichtingen gaapt er een groot gat. Zélfs bij organisaties die zelf controlerend en toezichthoudend werk doen, zoals Stichting Belastingaccountantsbureau (BAB), Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SNTNO) en Gaming Control Board (GCB), waarvan de jaarrekeningen vanaf 2015 nog moeten worden aangeleverd. Ook de universiteit UoC en het Gemeenschappelijk Hof lopen als instellingen voortvloeiende uit wetgeving volgens het Cft-lijstje flink achter.

Voor een aantal vennootschappen ontbreekt naast de jaarrekening over 2018, ook de financiële verantwoording over 2017 en ouder. Dat geldt volgens het Cft-overzicht bijvoorbeeld voor het laboratorium Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC); maar ook voor CPost International; Integrated Utility Holding (Aqualectra); Refineria di Kòrsou (RdK); en Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten (BTP). Zij moeten 2017 en 2018 nog aanleveren.

Echt laat zijn overheids-nv’s Buskabaai (de meest recente jaarrekening is van 2014); Curaçao Dok Maatschappij Holding (2013) en Girobank (2012). Het Cft hanteert het begrip ‘overheidsvennootschap’ voor de nv’s waarin het Land deelneemt. Deze komen overeen met de overheidsvennootschappen zoals aangegeven in de jaarrekening 2018 van het Land Curaçao.

Wat betreft de overheidsstichtingen zijn er ook een aantal met een aanzienlijke achterstand, zoals Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF) en de stichting belast met het beheer en bestuur van toeristenbureau CTB (die slechts ‘bij’ is tot en met 2011). Dat geldt ook voor Fundashon Skuchami, Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) en stichting volkshuisvesting Fundashon Kas Popular (FKP).

Bron: Antilliaans Dagblad

7 Reacties op “AD | Cft: Aanzienlijke achterstand bij jaarrekeningen

 1. Dit is natuurlijk een schandaal zeker voor overheidsgeld entiteiten. Zoveel achterstand dat gaat natuurlijk niet goedkomen.
  Laten we hopen dat deze ‘bedrijven’ wel hun sociale afdrachten hebben gedaan, ik heb er vaak m’n twijfels over!

 2. Geen probleem:
  Victor Bergisch van de Paus en Vesseur en Gianni Schob van EY tekenen blind af op alle jaarrekeningen.

  En anders Anthony ‘Centje’ Cijntje wel.

 3. Het verbaasd mij niet dat bedrijven zoals bijvoorbeeld,UTS , geen jaarrekening klaar hebben gezien dat ze zelf niet in staat zijn om na bijna 7 maanden een telefoon kabel bij BEURS kunnen repareren en wij nog steeds zonder vaste telefoon zitten, maar wel daarvoor moeten betalen. Het gaat niet alleen om de jaarrekeningen, maar om het gehele service en onderhoud die deze bedrijven in het algemeen doen voor de klanten.Ik hoop dat nu dat het overgenomen is en De Geus weg is,dat daar positieve veranderingen snel doorgevoerd worden. Dit is niet meer een derde wereld land maar een 4de of 5de wereld,als deze er is!!!
  En groot schande!!!!

 4. Hoe lang gaat het nog duren voordat er konsekwenties worden verbonden aan de toerekenbare nalatigheden van bestuurders, directeuren, RvC leden etc

  Nog heel lang.. Kijk maar naar het financieel wanbeleid bij Isla, Aqualectra.. Voldoende bewijs maar OM weigert op te treden!

 5. Allemaal overheidsbedrijven waar directeuren multinational salarissen verdienen, maar blijkbaar dat salaris niets eens voor een kwart waard zijn, getuige de treurenswaardige bestuurs- en beheers kwaliteiten. Hoe lang gaat het nog duren voordat er konsekwenties worden verbonden aan de toerekenbare nalatigheden van bestuurders, directeuren, RvC leden etc

 6. Echt laat zijn overheids-nv’s Buskabaai (de meest recente jaarrekening is van 2014); Curaçao Dok Maatschappij Holding (2013) en Girobank (2012).

  Gelukkig is er sinds 2012 bij de Giro niets fouts gegaan.

 7. Curacao revisited

  dus CBCS is op tijd met hun jaarrekening maar ENNIA, dat onder curatele staat van CBCS is al 3 jaar te laat?!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *