31 C
Willemstad
• vrijdag 12 augustus 2022

Laatste reacties

AD | CBCS maant top van PSB Bank

Medewerker op non-actief lopende onderzoek naar onregelmatigheden

Datacenter Ctex te Mahuma was een van de risicovolle PSB investeringen

Willemstad – Toezichthouder Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft de PSB Bank, de voormalige Postspaarbank, gewaarschuwd voor de gevolgen van in het verleden verstrekte risicovolle leningen, waaronder aan datacenter Ctex te Mahuma dat kort daarna failliet ging.

Dagblad Èxtra berichtte hier maandag en dinsdag over. Op schriftelijke vragen van het Antilliaans Dagblad aan de directie van PSB Bank kreeg deze krant geen specifieke antwoorden. Wel meldt de directie in algemene zin het volgende:

,,De CBCS is de regulator en toezichthouder van alle banken. In deze rol voert zij periodiek zogenaamde ‘bank examinations’ uit bij alle financiële instellingen en rapporteert haar bevindingen aan de directie. Op grond hiervan neemt de directie de benodigde maatregelen om eventuele gebreken te corrigeren. Dat is heel normaal en gebeurt bij alle financiële instellingen. Indien de situatie niet gecorrigeerd wordt dan heeft de CBCS altijd de autoriteit om op te treden door bijvoorbeeld nadere instructies te geven. Helaas kunnen op grond van de vertrouwensrelatie tussen bank en klant geen uitspraken worden gedaan over individuele gevallen.”

De Centrale Bank ging vooralsnog niet in op een verzoek van deze krant om een toelichting. De CBCS zou hier in een later stadium op terugkomen, zo werd de redactie woensdag medegedeeld. Genoemd Papiamentstalig dagblad meldt dat de top van PSB Bank door de CBCS is gemaand om per direct maatregelen te treffen. Dat geldt voor zowel de directieleden als de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de bank, waarvan de aandelen in handen zijn van het Land Curaçao.

In de publicaties komt eveneens aan bod dat een ‘hoge functionaris’ van PSB Bank door de leiding op non-actief is gesteld. Dat zou vlak voor het afgelopen weekeinde zijn gebeurd. Het is niet bekend wat de reden is. ,,Er is inderdaad een functionaris op non-actief gesteld, lopende een intern onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden”, antwoordt het management desgevraagd. De non-actiefstelling is ‘om het lopend onderzoek niet te beïnvloeden’.

,,Dat is heel gebruikelijk onder dergelijke omstandigheden. Er zijn indicaties van ongeregeldheden en wij willen onderzoeken of dat inderdaad zo is.” Gemeld wordt dat het een medewerker zou betreffen van wie PSB Bank in het verleden het betaalsysteem Pagafasil heeft overgenomen. Dit wordt ontkend door de directie. Wat voor type functie deze werknemer bekleedt, daar wil het management echter niet op ingaan. ,,Dat is een interne aangelegenheid van de bank.”

Op de vraag welke juridische relatie bestaat tussen PSB Bank en Pagafasil zegt de top: ,,PSB heeft de business en brandname Pagafasil in 2009 overgenomen, niet de aandelen van Pagafasil nv. Tegelijkertijd is als onderdeel van de overnamedeal in 2009, de eigenaar in dienst van de bank getreden.”

De directie zegt dat ‘onderscheid moet worden gemaakt tussen het product en de brandname Pagafasil enerzijds en anderzijds de naamloze vennootschap Pagafasil’. ,,Het product en de naam zijn eigendom van PSB Bank. PSB heeft verder niets te maken en geen relatie met de nv Pagafasil.” Onderzoek door de redactie wijst uit dat Pagafasil nv in 2003 werd opgericht ‘voor het verlenen van diensten op het gebied van het elektronisch verwerken van transacties’.

Het Handelsregister noemt eZpay Antilles bv als de directeur/bestuurder van Pagafasil. En bij eZpay, een holdingmaatschappij, staat Colas Juan Bos ingeschreven als directeur. De PSB-directie hierover: ,,De persoon die op non-actief is gesteld is niet Colas Bos. Er is bij PSB Bank geen Colas Bos in dienst.” De leiding zegt niets of de non-actiefstelling wel of niet iets te maken heeft met Pagafasil.

‘Veel waarborgen ingebouwd’

Ten aanzien van de leningenportefeuille schrijft Èxtra dat PSB Bank nog vlak voor het faillissement van Ctex krediet verstrekte aan dit datacenterproject, dat overigens veel duurder uitviel dan vooraf gemeld en dat – zoals alom bekend – onder leiding stond van de omstreden directeur Anthony de Lima. Het businessplan van Ctex bevatte, zoals destijds door het Antilliaans Dagblad onthuld, (deels) valse informatie. Ctex (Curaçao Technology Exchange) ging al in 2016 failliet nadat het pas twee jaar daarvoor van start was gegaan. International Data Gateway, een dochter van overheidstelecommunicatiebedrijf UTS dat aandeelhouder was in Ctex, nam de operatie daarna over, maar de geldverstrekkers hadden het nakijken; Ctex liet een spoor van schade – van vele miljoenen – achter, zo bleek uit het verslag van de curator. Intussen is het hypermoderne datacenter Dataplanet operationeel als Blue Nap Americas.

PSB Bank zou Ctex destijds een forse geldlening hebben verstrekt, waarvan slechts een klein deel overbleef. De directie zegt desgevraagd niets over de hoogte van de lening.

,,Dit zijn vertrouwelijke gegevens over klanten dan wel voormalige klanten en helaas kunnen wij deze informatie niet verschaffen.”

Naar verluidt is de banktop het oneens met de suggestie dat PSB Bank een lening aan een klant zou verstrekken, wetende dat er een faillissement in het verschiet ligt. Kredietverstrekking is de corebusiness van een bank en daarbij loopt de bank altijd een kredietrisico, dat de bank probeert zo goed mogelijk af te dekken door een risicoanalyse vooraf. Er zouden echter meer financieringen zijn waarbij PSB er ongunstig vanaf komt, zoals bij bouwprojecten die door overschrijdingen veel duurder uitvallen dan begroot. Een lening aan de universiteit zou op onverantwoorde gronden zijn verstrekt, hoewel het instituut de financiële verplichtingen wel nakomt.

De CBCS heeft zowel het management als de commissarissen aangesproken. Op de vraag welke relatie de CBCS ten aanzien van overheidsbank PSB heeft, luidt het antwoord:

,,Alle financiële instellingen vallen onder toezicht van CBCS, zo ook PSB Bank. PSB Bank heeft een bankvergunning van CBCS om als spaarbank te fungeren.” Is er toezicht? ,,Jazeker en behoorlijk ook. Sowieso is het verplicht voor iedere financiële instelling om een goed functionerende Internal Audit-afdeling te hebben. Daarnaast een RvC die toezicht uitoefent. De CBCS-regels en -richtlijnen gelden allemaal ook voor de PSB Bank, dus er zijn heel veel waarborgen ingebouwd in het systeem.”

Ruim 40.000 spaarders

De directie bestaat uit Daniel Hodge en Guiveron Weert. De Raad van Commissarissen van de staatsbank wordt gevormd door Enrique Kroon, Franklin Angelista en Urvin Martina. De PSB Bank reageerde geheel niet op verzoeken van de redactie om commentaar.

Ook minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën is om een reactie gevraagd. De voormalige Postspaarbank Nederlandse Antillen publiceert geen jaarcijfers. De bepalingen voor de openbaarmaking van de geconsolideerde financiële kerncijfers (Consolidated Financial Highlights; CFH Bepalingen), die in de ‘Provisions for the Disclosure of Consolidated Financial Highlights of Domestic Banking Institutions’ van de CBCS zijn voorgeschreven, zijn bedoeld voor lokale commerciële banken. Hierdoor hoeft PSB Bank van de overheid niet aan deze bepalingen te voldoen, zo verklaarde de Centrale Bank nog onlangs.

Over het totaal aan spaartegoeden die de bank voor cliënten beheert, worden in tegenstelling tot commerciële bankbedrijven geen mededelingen gedaan. Commerciële banken worden door de CBCS verplicht hun jaarresultaten en balans openbaar te maken. Dat geldt dus niet voor PSB Bank, die ook doet aan hypotheekverstrekking. Ook over de leningenportefeuille doet de directie geen mededeling. Verwezen wordt hiervoor naar de aandeelhouder, dus de regering.

Volgens de website had de Postspaarbank rond de eeuwwisseling zo’n 40.000 spaarbankboekjes. In 1997 moest de Centrale Bank ingrijpen en viel de bank enige tijd, tot 2003, onder het bewind van de toezichthouder. Op de vraag van deze krant aan beide instellingen welke relatie er bestaat tussen PSB Bank enerzijds en de CBCS anderzijds werd nog geen antwoord verkregen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

4 reacties

 1. Wat een shit white collar crime goede voorbeeld doet volgen.hoe kunnen al deze graaiers hun kinderen,kleinkinderen in de ogen kijken.
  Advies van je vader.opa enz.bv.Eric Garcia en de zijne zou je die volgen?
  Schaamteloze hufters.

 2. Je gaat je spaargeld toch niet inleggen bij de PSB-bank die de spaarder geen informatie wenst te verstrekken over haar financiële situatie ? Ze weigeren gewoon de klant /spaarder te informeren wat er met mijn spaargeld gebeurt ! Misschien is de bank wel bijna failliet en wordt de spaarder voor een fait accompli gesteld en is hij/zij het spaargeld kwijt zonder dat de spaarder vroegtijdig kon ingrijpen. Wat is toch de achterliggende reden dat ze geen financiële gegevens hoeven te openbaren? Niet van deze tijd. Duister !

 3. Alle banken, ook PSB, dragen gigantische bedragen af aan de CBCS.

  Het wordt tijd dat de banken de buitensporige uitgaven van CBCS, die door de banken gefinancierd worden, eens kritisch gaan bekijken.

  CBCS directeur Tromp die 1.8 miljoen per jaar verdient (en ook nog eens de Aqualectra rekeningen van hem en zijn familie door CBCS laat betalen!).

  CBCS directeur Hasselmeyer die op zijn 60e al een pensioen van 30,000 per maand (!) ontvangt.

  CBCS, dat torenhoge salarissen betaalt aan de politiek benoemde Taco Tara Asjes terwijl zij een CV had om te huilen en ook aan Zus de Lannoy, een nicht van Tromp, beiden benoemd zonder vacatures of sollicitatieprocedures.

  Als dat CBCS jou als bank de les komt lezen, dan antwoord je toch met ‘ruim eerst de teringzooi in je eigen kantoor eens op, voor je mij de les komt lezen’?!

 4. Waarom is de volstrekt onvolwaardige lening van Girobank, veel groter dan die van PSB, aan Ctex nooit onderzocht?

  Het vermoeden bestaat niet alleen dat de Girobank directeuren Eric Garcia en Stephen Capella, beiden inmiddels vervolgd voor megafraude, hiervoor onder de tafel een flinke provisie betaald kregen, deze twee grote graaiers lieten zich zelfs schaamteloos op de payroll van Ctex zetten!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, July 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 28 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Wuite reminds The Hague to include Caribbean Netherlands

THE HAGUE--Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Jorien Wuite of the Democratic Party D66 on Thursday reminded the Dutch government of the fact that...

Democracy now! | Wednesday, July 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Jacobs: Secret audio recordings create a dangerous precedent

PHILIPSBURG--Prime Minister Silveria Jacobs (National Alliance) does not condemn the threats made by Minister of Public Housing, Environment, Spatial Development and Infrastructure VROMI Egbert Doran (National Alliance)...