AD | ‘Bezoek toont commitment’

Drie weken tijd voor concrete stappen

Den Haag – Het alsnog afreizen van premier Eugene Rhuggenaath en twee ministers toont aan dat het Curaçao ernst is om zijn zaken samen met Nederland op orde te krijgen.

Dat zegt staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties na de Rijksministerraad (RMR) tegen deze krant. ,,Rhuggenaath zat er zelf bij en heeft aan de ministers uitgelegd hoe de positie van zijn kabinet is. Hij maakte duidelijk dat Curaçao gecommitteerd is om eruit te komen.” Normaal worden de regeringen van de Caribische landen vertegenwoordigd door hun Gevolmachtigde ministers.

Maar ze kunnen er ook zelf bij komen zitten, zoals nu is gebeurd. Dat werd door de Nederlandse ministers gewaardeerd, maakte Knops duidelijk. ,,We hebben een goede relatie en het is bijzonder dat er drie ministers naar Nederland zijn gekomen.

We zijn al langer in gesprek hierover”, aldus Knops. Hij wijst erop dat de relatie tussen het kabinet-Rutte III en het kabinet-Rhuggenaath vanaf het begin goed is geweest. Dat is kennelijk reden genoeg om Curaçao nog even tijd te geven om met maatregelen te komen. De aanwijzing voor Curaçao, zoals geadviseerd door het College financieel toezicht (Cft), is aangehouden en komt opnieuw op de agenda van de RMR van 5 juli.

,,In die drie weken moeten er concrete stappen worden gezet, zodat duidelijk is op welk moment wat wordt gedaan.”

Daarbij blijft Nederland niet langs de kant staan, benadrukt Knops. ,,We moeten samen de Groeistrategie van het kabinet- Rhuggenaath uitwerken. Daarvoor hebben we in januari een convenant gesloten.” Maar het is niet alleen zaak om de economie op gang krijgen. Er moeten ook structurele maatregelen worden gepresenteerd om de financiën op orde te krijgen en om het overheidsapparaat te verbeteren.

In de RMR speelde ook het beroep van Curaçao op artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht een rol. Daarmee wil het kabinet-Rhuggenaath meer tijd krijgen om de begroting in balans te krijgen wegens bijzondere omstandigheden. Knops zegt begrip te hebben voor de ernstige gevolgen van de crisis in Venezuela voor Curaçao, het belangrijkste argument voor het beroep op bijzondere omstandigheden.

,,Maar daar gaat het niet alleen om. Er spelen al langer structurele problemen.”

Ook een beslissing over het beroep op artikel 25 is daarom doorgeschoven naar 5 juli. Premier Mark Rutte begon zijn persconferentie na afloop van de reguliere Nederlandse ministerraad met een korte mededeling over Curaçao.

,,Nederland zal Curaçao in lijn met de vernieuwde samenwerking ondersteunen bij het nemen van de noodzakelijke structurele maatregelen ter groei en versterking van de Curaçaose economie.”

Hij herhaalde dat het definitieve besluit over de aanwijzing op 5 juli zal worden genomen. Verder verwees hij naar Knops en Rhuggenaath.

‘Er met elkaar uitkomen’

CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam reageert desgevraagd positief op het uitstel van een beslissing over de aanwijzing voor Curaçao. ,,Een heel verstandig besluit.” Ook hij is blij met het bezoek van premier Rhuggenaath en twee ministers.

,,We moeten er met elkaar uitkomen. Curaçao moet niet het gevoel krijgen dat het het mes op de keel krijgt gezet.”

Volgens Van Dam was er de laatste tijd een beetje een hype ontstaan rond de dreigende aanwijzing.

,,We moeten niet tegenover elkaar gaan staan, maar naast elkaar.” Nederland kan niet doof zijn voor de zorgen van Curaçao, maar bijstand verlenen bij het oplossen van de problemen door samen te werken aan het aanzwengelen van de economie, vindt hij. Maar aan de andere kant is het niet raar dat er zorgen zijn over de financiën van Curaçao, voegt hij eraan toe. Andere fracties hadden gisteravond nog niet gereageerd.

PAR fractie tevreden

PAR-fractieleider Ana-Maria Pauletta is tevreden over het behaalde resultaat van de ministers in Nederland. Goede relaties in het Koninkrijk, eenheid onder lokale instituten en organisaties en een loyale bevolking zijn voorwaarde voor een betere toekomst, zo stelt zij. Ze is er trots op dat de voltallige Staten het kabinet-Rhuggenaath aangespoord hebben toch naar Nederland te gaan om nader uitleg te geven over de toekomstplannen, de groeistrategie en de gevolgen die een aanwijzing voor het eiland zou hebben.

,,Met het uitstel van een aanwijzing is er tijd om nader met elkaar in gesprek te treden over betere samenwerking”, aldus Pauletta. Voor de Staten is ook een rol weggelegd door te werken aan het aanpassen van wetten, het controleren van beleid en het informeren van de samenleving over de rol van de Staten, zo vindt zij.

Bron: Antilliaans Dagblad

22 Reacties op “AD | ‘Bezoek toont commitment’

 1. Curacao revisited

  @Knoek-koe: eens. De media speelt ook een rol om alleen reactief op nieuws te reageren. Iedereen weet van de problemen bij isla, insel air, giro en ennia maar het komt even in het nieuws maar er is geen opvolging. Bv ennia heeft nu al een hele tijd geen jaarrekening gepubliceerd: rapporteer dit iedere maand en op een gegeven moment moet men wel met antwoorden komen. I.p.v. dingen uitspitten gaan we over naar de volgende waan van de dag bv de prijs van hotel kamers tijdens Curacao jazz

 2. Knoek-koe

  @Curaçao Revisited

  Op Curaçao zijn het juist de mensen in toezichthoudende posities die andere de les lezen over financiele integriteit en corruptiebestrijding maar die in de eigen toko waar ze werkzaam zijn/ zijn wegkijken.

  Zo hebben we Emsley Tromp die lezingen geeft over wat er fout gaat, maar ook Leila Lasten en Ersilia de Lannooy bij de CBCS , die anderen ( niet onterecht) de les lazen over bank employee onwaardig gedrag, maar geen woord reppen over Zus de Lannooy’s controversiele ” recrutering”/ en andere politieke aanstellingen binnen de Bank

  Sommige instellingen hebben rechtsgeleerden als Jaime Saleh in de RvC zitten waarvan je zou verwachten ( als rechter / voormalig hofpresident) dat hij rechtvaardig zou optreden daar waar pensioengerechtigden Ennia klanten onrecht wordt aangedaan, maar uiteindelijk niet daadkrachtig optrad.

  En sommige instellingen hebben aanrechtgeleerden in met name overheids RvC ‘s die geplaatst worden omdat ze familie zijn van een politieke family dynastie zoals Godett, Wiels, etc, of dat recht menen te hebben omdat ze de juiste kleur hebben.

  Daarom zit het ambtenaren apparaat zo vol, voor elke incompetente politieke benoemde ambtenaar heb je ook weer een consultant of andere competente ambtenare nodig om de boel op te ruimen.

 3. Curacao Revisited

  @Knoek-koe: graag gedaan. Ik snap niet waar de heer Saleh nog het lef vandaan haalt om openbare lezingen te geven en anderen te dicteren hoe zij zich moeten gedragen.

 4. Knoek-koe

  @Curaçao Revisted

  Dank voor de toelichting inzake de rol van meester Jaime Mercelino Saleh als RvC lid
  van Ennia en Good Governance “superviseur”

 5. Curacao revisited

  @Knoek-koe: verhaal ojo klopt als een bus. Saleh was op de hoogte maar heeft geen actie ondernomen. Zou goed zijn als er een enquete commissie komt die mensen als saleh en ys en publiek over hun rol bij ennia ondervragen.

 6. Saleh is persoonlijk door management in 2012 volledig geinformeerd over de Ennia misstanden. Vervolgens heeft hij in de daarop rvc vergaderingen geen enkele kritische vraag gesteld tav beleggingen, dubieuze betalingen enz. Maar wel een zeer riante maandelijkse vergoeding en jaarlijkse bonus opstrijken ten koste van de polishouders……….Vergoedingen en bonussen terugvorderen en boete opleggen.

 7. Knoek-koe

  @Curaçao Revisited

  Re “Ys & Saleh” dienen te verantwoorden wat ze ( niet) hebben gedaan”.

  Daarom is dit platform er.
  Om in kaart te brengen wat dat is wat ze niet of niet deugdelijk hebben gedaan,

  Misschien kun je een opsomming geven van concrete punten waardoor helder en inzichtelijk wordt wat ze precies hebben nagelaten.

  Misschien dat er dan meer aandacht aan besteed wordt.

 8. Curacao Revisited

  @Knoek-koe: eens. Wat nog het meest huichelachtige is van situatie Saleh is dat hij in de media en congressen overal propageert “een leven om te dienen, niet om te verdienen” maar zich daar zelf helemaal niet aan houdt.

  Zouden mensen als Saleh en Ys (Insel) zich nu niet schamen en zich geroepen voelen zich publiekelijk eens te verantwoorden en uit te leggen wat zij allemaal niet/verkeerd gedaan hebben?

 9. Knoek-koe

  @Curaçao Revisited.

  Re Supervisie Good Governance,
  Blijkbaar zitten er veel RvC leden voor de vorm op dit soort niet onbelangrijke toezichtsfuncties, elke keer blijkt weer dat deze organen niet effectief opereren en altijd achter de feiten aanlopen

  Een soort status functie die je mag vervullen als je een bepaalde status geniet in de professionele wereld.
  De CBCS heeft blijkbaar ook geslapen.

  en andere Raadsleden en Toezichthouders meer

 10. Knoek-koe

  @Curaçao Revisited

  Ik denk dat de heer Jaime Mercelino Saleh er zat vanwege zijn ” onkreukbare” imago.

  Maar blijkbaar zijn een onkreukbaar imago in combinatie met het jarenlange Hofpresidentschap niet perse een garantie dat zo iemand ook een daadkrachtig; effectief
  en doortastend RvC raadslid is.

  Bij de Ennia hadden ze rechtsgeleerde Jaime Saleh in de RvC ,
  Bij Aqualectra hadden ze aanrecht geleerde Myrna Godett,

  In beide gevallen is het RvC toezicht zwaar ondermaats en ineffectief geweest en resulteerde zowel bij de Ennia als Aqualectra in een gigantische groot Good governance fiasco!

 11. Curacao Revisited

  @Knoek-koe: Jameh Saleh zat er inderdaad bij om de governance in de gaten te houden. Geen idee wat hij al die tijd gedaan heeft, behalve een hoge commissarissen vergoeding te incasseren. Van dit soort rolmodellen moeten wij het op Curacao hebben, hoe inspirerend voor de huidige mensen op Curacao en de eilands kinderen in het buitenland.

 12. Knoek-koe

  @Curaçao Revisited
  Reputatieschade inzake Ennia is idd eufemistisch uitgedrukt.

  1.5 miljard is idd significant materieel.
  Ik weet niet welke RvB en RvC leden er in die periode verantwoordelijk waren, maar het valt op dat o.a. namen als Ys, Palm,( waar heb ik die eerder gehoord en zelfs Saleh opduiken.

  En ook KPMG komt weer voor.

  En niet te vergeten de CBCS , die getuige de huidige toestand bij Ennia blijkbaar de typische ondermaatse en deficiente, povertjes georganiseerde totaal onsamenhangende overheidstypische onplanmatige en ongestructureerde” Insurance veld audit” uitvoerde.

 13. Curacao Revisited

  @Knoek-koe: wat er bij ENNIA is gebeurd zou ik niet als enkel “reputatie schade” willen afdoen. Een tekort van 1,5mrd op een balans totaal van 1,5mrd?

  https://koninkrijksrelaties.nu/2019/01/15/problemen-ennia-mogelijk-door-strafbaar-handelen/

  gelukkig zit Reinald Curiel er nog (tegen een vorstelijk salaris)

 14. Normaal heb je de Zittende en de Staande Magistratuur.
  Op Curacao hebben we m.i. gezien de inertie een derde: de, op het strand, Liggende Magistratuur.

 15. @Knoek-koe, Ook bij die functies is het zakkenvullen. Tot voor kort kon je er ook niet voor worden aangepakt en nu dat wel kan gebeurt het toch niet (1-2tje met OM?). Maar die functies is alleen voor mensen die Ja en Amen zeggen en dan een paar duizend vangen voor niets doen.

 16. Knoek-koe

  Er is ook sprake van een soort baantjes carousel op dit eiland.
  Kijk hoe bepaalde personen elke keer weer ergens een hoge positie krijgen maar waar het ondanks de royale salarissen niet perse beter gaat, maardezelfde problemen zich voort blijven zetten en niets opgelost wordt.

  Kijk hoe de ALM, Aqualectra , SEHOS, UNA, Insel Air, SVB, SSC, UTS , Belastingdienst , KPMGen POST zijn bemand met Curaçaose sterren op (interim) CEO, CFO en RvC posities door een peleton aan professoren, RA’s, AA’s, Ingenieuren , Doctors , Economen die allemaal een spoor van administratieve disorganisatie of /wanbestuur / of nepotisme of failisemen achterlieten zoals o.a.

  Valdemar Marcha CEO ALM failliet
  Franklin Sluis CEO POST chaos
  Ralph Palm KPMG opgedoekt ENNIA reputatieschade
  Gianni Schob CEO DAE failliet
  Ettiene Ys diverse INSEL Air failliet, ENNIA reputatieschade en diverse andere bedrijven.
  Leila Matroos Lasten CFO UTS failliet
  Emsley Tromp president CBCS reputatieschade
  GIRO CEO Garcia reputatieschade etc
  Steven Martina Aqualectra chaos
  En nog vele anderen…

  Ze hebben ondanks hun titels en expertise niet kunnen verhelpen dat het bergafwaarts ging met de good governance en er net zo een administratieve chaos van gemaakt als ongeschoolden als Myrna Godett

 17. CDA-er Van Dam : ” We moeten er met elkaar uitkomen. Curaçao moet niet het gevoel krijgen dat het het mes op de keel krijgt gezet.”

  Krijg het gevoel dat Curaçao Nederland het mes op de keel zet.
  Waarom worden de afgesproken doelstellingen inclusief de maatregelen niet bekend gemaakt? Dit speelt al sinds 10-10-10. …Tig Nederlandse ambtenaren houden zich al jaren bezig met deze problematiek. Geleuft gij nou echt dat de allesomvattende verbeteringsplannen alsnog binnen 5 weken moeten worden verzonnen? Kom op zeg. Iedereen kan ze op een rijtje zetten. Allemaal bekend sinds jaren. Het is gewoon een Prisoner’s Dilemma ( voor Nederland dan).
  En aangezien de corruptie tot in de eilandelijke vezels zit, is de kans op verbetering zeer klein. Bovendien wil niemand het lot van H. Wiels achterna.

 18. Curacao Revisited

  @Brian S en Knoek-koe: helemaal mee eens. Dat verklaart ook waarom al deze monarchen “wereldberoemd zijn op Curacao” maar buiten Curacao nooit voor advies worden gevraagd.

  CBCS is hier een perfect voorbeeld van: als CBCS lui zou zijn (minder luier dan nu) zouden de DNB regelgeving kopieren en zouden zij vergeleken met andere regulators in de regio al ver vooruit lopen.

 19. Knoek-koe

  Hier op de eilanden denken ze dat als je éénmaal op de staten, minister , of directie- of afdelingshoofd troon zit, je het als een monarch voor het zeggen hebt en je je van alles kunt permiteren en iedereen maar ja en amen moet zeggen.

 20. @Cur, Daarom wil iedereen Manager zijn.. maar niet het werk doen

 21. Curacao Revisited

  ,We hebben een goede relatie en het is bijzonder dat er drie ministers naar Nederland zijn gekomen.”
  Dit omschrijft het probleem van Curacao: je kan jezelf wel de titel minister, premier, directeur of gouverneur geven maar dan moet je je er wel naar gedragen. In Curacao heeft men graag de titel, het aanzien en de benefits, maar niet de extra werklast, voorbeeldrol en verantwoordelijkheid.

 22. Alcala is ook erg committed. Daarom reist ze zoveel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *