AD | Bedrijven Aruba krijgen salarissubsidie

De Financiënminister presenteerde gisteren de plannen voor salarissubsidie.

Oranjestad – De Rijksministerraad heeft gisteren de plannen van de Arubaanse regering voor salarissubsidie voor het bedrijfsleven, goedgekeurd.

Financiënminister Xiomara Ruiz-Maduro kan 49,5 miljoen florin gaan uitdelen aan werkgevers om aan hun verplichtingen ten aanzien van het personeel te voldoen.

De Financiënminister presenteerde gisteren de plannen voor salarissubsidie. Bedrijven die minimaal 25 procent van hun inkomsten hebben verloren, komen ervoor in aanmerking. Zestig procent van de maandelijkse salarissom, zoals geregistreerd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVb), wordt gecompenseerd, met een maximum van 5.858 florin per werknemer.

De bedoeling is dat werknemers in dienst blijven en de loonbelasting en premies normaal worden afgedragen. Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning mogen werkgevers na 15 maart geen mensen ontslagen hebben. Het personeel moet in principe tachtig procent van het normale salaris ontvangen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

De bewindsvrouw vindt het redelijk dat werknemers in de private sector twintig procent van hun loon inleveren en zich zo solidair tonen in deze crisistijd. De werkgever wordt geacht de lagere inkomsten te compenseren met vrije dagen. Volgens Ruiz-Maduro houden 37.000 werknemers van 3.317 bedrijven dankzij de salarissubsidie een groot deel van hun inkomen.

Het plan is tot stand gekomen in overleg met werkgeversorganisaties, ATA, Ahata en de Kamer van Koophandel. Nu de Rijksministerraad het plan heeft goedgekeurd, geeft de regering meer informatie over de aanvraagprocedure. Die loopt via de SVb. Alle bedrijven krijgen deze week een e-mail met daarin de details over de aanvraagprocedure.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *