31 C
Willemstad
• zondag 16 juni 2024

PBC | Regering Curaçao bedankt Rose Mary Allen

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft antropologe Rose Mary Allen bedankt voor haar intensieve werk om het cultureel erfgoed van Curaçao in het licht te...

NOS | Derde verdachte opgepakt op Curaçao na moord op marechaussee

De politie van Curaçao heeft opnieuw een verdachte opgepakt voor de moord op een Nederlandse marechaussee, eind vorige maand. Het gaat om een 26-jarige bewoner van het...

ParadiseFM | Nederlander aangehouden in Colombia die wordt beschouwd als brein criminele drugsorganisatie

In Colombia is een Nederlander aangehouden die wordt beschouwd als het brein van een criminele drugsorganisatie. Dat meldt De Telegraaf. De man wordt verdacht van grootschalige handel...

ParadiseFM | Curaçao verwelkomde 53.970 verblijfsbezoekers in mei 2024

Het Curaçaose toerismebureau CTB is heel blij met de cijfers van afgelopen maand. In totaal kwamen bijna 54.000 verblijfstoeristen in mei naar ons eiland. Dat is een...

CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week

WILLEMSTAD - The amendment proposed by MP Rennox Calmes to the Constitution of Curaçao to prohibit same-sex marriage will be discussed next week in a meeting of...

DH | Ottley to young men: ‘We are becoming our own worst enemy’

PHILIPSBURG--United People’s (UP) party Member of Parliament (MP) Omar Ottley has issued a passionate plea to the young men of St. Maarten, urging them to refrain from...
- Advertisement -spot_img

AD | Bankier moet getuigen

HomeMediaAD | Bankier moet getuigen
Curatoren willen met faillissementsverhoor vermogen Garcia in kaart brengen | Jeu Olimpio

Willemstad – Bankiers hebben geen verschoningsrecht. De geheimhoudingsplicht in de Landsverordening identificatie bij dienstverlening doet niet af aan hun getuigplicht. Tot die slotsom kwam recentelijk de rechter in eerste aanleg op Curaçao in verband met een faillissementsverhoor. Het betreft het persoonlijk faillissement van oud-bankier Eric Garcia, alweer drie jaar geleden uitgesproken.

De curatoren in dezen, Valerie Maria en Lizaima da Costa Gomez, willen door middel van faillissementsverhoor het vermogen van de failliet, Garcia dus, in kaart brengen.

De curatoren hebben een aantal te horen personen voorgedragen, onder wie medewerkers van trustkantoren en banken. Het gaat om de volgende vier vragen:

,,Bent u bekend met rechtspersonen waarvan Eric Garcia de uiteindelijke belanghebbende is of was, en/of waarbij hij betrokken is of was? Waaruit bestaat/bestond het vermogen van deze rechtspersonen? Waar zijn de stukken en/of informatie van deze rechtspersonen? Wie is/was de uiteindelijk belanghebbende van de aandelen of het vermogen van deze rechtspersonen?”

De getuigen hebben deze aan hen gestelde vragen echter onbeantwoord gelaten. Zij hebben zich beroepen op de in artikel 8 van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LvID) neergelegde geheimhoudingsplicht. Namens de curatoren is een memorandum opgesteld waarin geconcludeerd wordt dat de getuigen géén verschoningsrecht hebben.

De advocaat van de getuigen heeft hierop gereageerd, met als conclusie dat de geheimhoudingsverplichting van Orco moet worden gerespecteerd. Overtreding van het verbod zou strafbaar zijn. ,,Vastgesteld moet worden dat de LvID niet bepaalt dat de geheimhoudingsplichtigen zich kunnen verschonen als getuige”, aldus de beschikking van de rechter.

,,De vraag moet gesteld of de geheimhoudingsverplichting zo sterk is, dat deze ook als getuige ten overstaan van de verhorende rechter kan worden ingeroepen.”

Dat in een wettelijke geheimhoudingsplicht een verschoningsrecht ligt besloten, kan alleen worden aangenomen indien uit de bewoordingen, de strekking of de geschiedenis van de desbetreffende bepaling onmiskenbaar duidelijk blijkt dat de voor het aannemen van een verschoningsrecht vereiste afweging door de wetgever is gemaakt.

,,Dat is bij de LvID niet het geval.”

Een wettelijke geheimhoudingsplicht waaraan geen verschoningsrecht is verbonden, kan echter wel met zich brengen dat de rechter gebruikmaakt van zijn bevoegdheid om te beletten dat aan bepaalde vragen gevolg wordt gegeven, gelet op de door die geheimhoudingsplicht te beschermen belangen.

,,Die belangen moeten dan worden afgewogen tegen het belang van de waarheidsvinding, waarbij alle omstandigheden van het geval een rol kunnen spelen”, aldus de rechter. Van enig door de geheimhoudingsplicht te beschermen belang is in dit geval ‘niet gebleken’.

,,Daarbij is in het bijzonder van belang dat de curatoren wat betreft vermogensrechtelijke aangelegenheden in de rechten zijn getreden van de failliet (lees: Garcia). Door het faillissement is Garcia van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn tot de failliete boedel behorende vermogen verloren, en hebben de curatoren die beschikking en dat beheer verkregen.”

Het is dus in wezen de cliënt/relatie/betrokkene zelf – ter bescherming van wiens belang de geheimhoudingsplicht primair strekt – die de bank (en de getuigen) om gegevens vraagt over zijn vermogenspositie. In die zin kan dit verhoor worden vergeleken met de situatie waarin Garcia – het faillissement weggedacht – zich zelf bij de bank zou vervoegen met de vraag ‘of de bank zijn geheugen wat kan opfrissen’ wat betreft zijn relatie met de bank en zijn bij de bank ondergebrachte vermogensbestanddelen. Ook dan zou de bank Garcia niet (kunnen) heenzenden met een beroep op LvID.

,,Geheimhouding is hier niet aan de orde, laat staan verschoning”, aldus de beschikking. De slotsom is dat de getuigen zich niet kunnen verschonen en de vier vragen dienen te beantwoorden. Verwacht wordt dat het verhoor ergens in de komende weken zal plaatsvinden.

Verschoning door uitoefenaars van vertrouwensberoep

Een uitzondering op de regel dat eenieder die daartoe wordt opgeroepen verplicht is een getuigenis af te leggen geldt voor hen ‘die tot geheimhouding verplicht zijn uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking omtrent hetgeen hun in die hoedanigheid is toevertrouwd’.

,,Tot deze groep verschoningsgerechtigden behoren degenen die vertrouwensberoepen uitoefenen die niet adequaat kunnen worden uitgeoefend zonder dat de hulpzoeker kan rekenen op vertrouwelijkheid, terwijl het algemeen belang bij onbelemmerde uitoefening van dat beroep zwaarder moet wegen dan de waarheidsvinding in rechte”, aldus de beschikking.

Blijkens de jurisprudentie zijn deze vertrouwensberoepen beperkt tot, samengevat, advocaten, medici, geestelijken en notarissen, met een afgeleid verschoningsrecht voor hun medewerkers.

,,Bankiers oefenen geen vertrouwensberoep in deze zin uit.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 16 september 2019

Naschrift KKC

Dit is de link naar het artikel van Malta Times

De zaak is hier te volgen:

http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/SQLData.jsp

Het nummer is 655968-2018

Met name in nrs 41, 45 en 49 worden de rollen van Girobank bestuursleden Eric Garcia, Stephen Capella en manager Neysa Isenia-Schoop nader belicht.

3 reacties

  1. Neysa Isenia Schoop. De dochter van Eric Garcia met een werkster. Hij graaide van de banken om de school voor zijn dochter en zijn 3 nichtjes te kunnen betalen. Ze gingen allemaal naar goede scholen. Tja 75.000 guldens per schooljaar aan de overheid te moeten betalen zodat jouw kind naar deze school kan gaan is toch te duur he. En we spreken niet eens van de hoge scholen en universiteiten.

  2. Wanneer komen de Zuurzak patser Stephen Capella en zijn moeder voor de rechter?!

    En zijn vrouw Milaika Ras, die met onroerend goed rommelt bij CPA?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties