AD | Asjes veegt rapport ombudsman van tafel

Gele kaarten in Staten voor Marvelyne Wiels

Volgende week donderdag

Volgende week donderdag

Willemstad – Het onderzoek van de ombudsman over Gevolmachtigde minister (Gevmin) Marvelyne Wiels is gebaseerd op drijfzand. Dat is kortgezegd de mening van premier Ivar Asjes (PS) over het rapport van de inmiddels afgetreden Alba Martijn.
Toch werden er gisteren in de Staten enkele gele kaarten uitgedeeld aan Wiels. Ook door parlementslid Marilyn Moses van regeringspartij PAIS. Martijn stelde het onderzoek ambtshalve in, onder andere naar aanleiding van geluiden uit de samenleving:

,,De minister van Algemene Zaken (premier Asjes, red.) moet de problemen die in het rapport staan vermeld aanpakken. We moeten luisteren naar geluiden uit de samenleving.”

Ook andere Statenleden spraken in sporttermen. Charles Cooper (MAN) vroeg zich af waar Wiels nu staat:

,,Een gele kaart, of is het al twee keer geel en dus rood. Of in honkbaltermen: drie keer slag is uit?”

MFK heeft die conclusie al getrokken: Wiels moet aftreden.

De conclusies van de ombudsman waren niet mis voor de Gevmin. Zij heeft de schijn van niet-integer handelen gewekt, haar managementstijl wordt intimiderend genoemd, er zou een cultuur van angst heersen onder het personeel en plaatsvervanger Robert Candelaria is door haar vernederd.

Moses vindt dat het rapport van de ombudsman serieus genomen moet worden. In zijn antwoorden zei Asjes enkele keren het rapport ‘te respecteren’, maar inhoudelijk liet hij er weinig van heel.

Het is volgens hem grotendeels gebaseerd op onbetrouwbare informanten en de negatieve berichtgeving over Wiels komt eigenlijk van één ‘in Nederland wonende journalist’, waarmee de premier doelde op de correspondent van het Antilliaans Dagblad. Die zou zich ‘op zijn teentjes getrapt’ hebben gevoeld, omdat hij van de voorganger van Wiels opdrachten kreeg en deze Gevmin die relatie heeft beëindigd.

De premier wees op de termen die in het rapport van Martijn worden gebruikt, zoals ‘schijn’ en ‘lijkt’. Die zijn niet erg hard en zeker geen feiten.

,,Dat zijn opinies en wij hebben een andere mening.”

Op twee punten gaf Asjes toe dat de ombudsman het bij het rechte eind had. Hij citeerde uit het rapport van Martijn:

,,De Gevmin heeft het vertrouwen in directeur Ann Philipps opgezegd. Zij heeft bescherming gezocht en gekregen bij de premier.”

Asjes zei beide partijen gehoord te hebben, waarna hij besloot dat Philipps gewoon directeur blijft van het kabinet van de Gevolmachtigde minister. Maar zij is voorlopig gedetacheerd naar Brussel om voor Asjes te werken in het kader van zijn voorzitterschap van de Octa, de organisatie voor gebieden overzee.

,,In tegenstelling tot wat wordt gezegd is dat een volledige dagtaak”,

aldus de premier.

Volgens Asjes is het de vraag of er een plaatsvervangend Gevolmachtigde minister nodig is. Maar dat Candelaria zijn dienstauto werd afgenomen was een fout van Wiels:

,,Dat besluit is inmiddels teruggedraaid.”

In antwoord op vragen van PNP-leider Humphrey Davelaar zei de premier dat er met Wiels en Candelaria gesproken zal moeten worden over een taakverdeling.
Asjes benadrukte dat Wiels voldoet op de vier punten waarop ze beoordeeld wordt: het behartigen van de belangen van Curaçao, het opvolgen van instructies uit Willemstad, haar optreden in de Rijksministerraad en haar diplomatieke taken.

Verder kondigde de premier aan dat het oude Curaçaohuis verkocht wordt en dat hij hierover binnenkort de Staten zal informeren.

Zowel de Staten als de premier kwamen regelmatig terug op het eerder (in oktober 2014) verschenen rapport van overheidsaccountant Soab. Bij het aantreden van Wiels was er een financiële wantoestand, accountant Deloitte had de jaarrekeningen over de periode 2006 tot 9 oktober 2010 nooit afgemaakt, terwijl daarvoor ruim 250.000 euro is betaald. Asjes zei dat de aanbevelingen uit dit rapport vrijwel allemaal zijn uitgevoerd.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Naschrift KKC

2 nieuwe cartoons van Pa Stechi, te vinden op https://www.facebook.com/pa.stechi.5?fref=ts

Marvelyne Wiels - Judeska politics | Cartoon Pa Stechi

Marvelyne Wiels – Judeska politics | Cartoon Pa Stechi

Marvelyne Wiels judeska politics | Cartoon Pa Stechi-11

Marvelyne Wiels judeska politics | Cartoon Pa Stechi-11

7 Reacties op “AD | Asjes veegt rapport ombudsman van tafel

 1. Het ware gezicht van PAIS is nu helemaal zichtbaar. Geen daden, maar woorden! Laten we hopen dat de afrekening volgend haar komt met de verkiezingen.

 2. Dat Asjes en de PS Wiels nog dekken is tot daar aan toe, maar dat PAIS Wiels ook nog blijft dekken is te zot voor woorden.
  PAIS heeft zich echt ontplooid als een stel pluche plakkers van het ergste soort. Een partij zonder principes, waar alleen zitten blijven telt en het maakt niet uit wat ze daar voor moeten doen.

 3. Heb je knap wat rapporten nodig, Ach Jee 🙂
  Overigens ben ik het helemaal met je eens v.w.b. je vrees voor de positie van iedereen op dit eiland: rechteloos, radeloos en redeloos….en alles overziend hoeven we van de komende verkiezingen ook niet veel te verwachten !!
  Verhuizen dan maar en de klip overlaten aan de geiten ?? 🙁

 4. Als de ombusdaman die gezien wordt als het laatste redmiddel voor burgers die een geschil hebben met de overheid zo behandelt wordt dan vrees ik het ergste voor de positie van wie dan maar ook hier. Men heeft laten zien wat men met rapporten doet, niets dus behalve dan er het achterwerk van fraudelientje mee afvegen.

 5. Renée van Aller

  De politiek staat dus boven de onafhankelijke ombudsman die een afgewogen rapport publiceerde, dat aanleiding geeft tot grote zorg. De integriteit en de rechtsstaat zijn volgens de premier dan ook al geruime tijd afgeschaft. Het eigenbelang lijkt dictatoriaal overheersend. Hier past wellicht een spoed AMvRB wegens een te opvallend en in het oog lopend tekort aan integriteit, landsbelang, rechtvaardigheid en deugdelijk bestuur? De premier heeft onmiddellijk een spindoctor (Soeslov) van niveau nodig, want hij hangt zichzelf vakkundig op en dat kan toch niet de bedoeling zijn? De baan van premier heeft extreem elegante en favorabele fringe benefits. Dat dient niet uit het oog te worden verloren. Renée van Aller&John de Vries

 6. ‘MFK heeft die conclusie al getrokken: Wiels moet aftreden.’

  Nee MFK, zo iemand moet niet aftreden maar (na zo’n vernietigend rapport) oneervol ontslagen worden!

  Dit is het meest vernietigende rapport dat een ombudsman ooit over minister geschreven heeft, en Fraudelyne mag gewoon blijven zitten.

  Waarom vullen we de vacature van ombudsman dan nog in als haar werkzaamheden volslagen zinloos blijken te zijn?

  Laten we haar salaris dan maar gebruiken om maandelijks een deel van de kosten van de snoepreizen van minister Palm te dekken.

 7. Het wordt hoog tijd dat we Asjes van tafel vegen, samen met zijn bysite Marveline.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *