AD commentaar | Wat is het ‘issue’?

AD commentaar | Brokkenpiloot

AD commentaar | Killing de messenger

Minister-president Ivar Asjes (PS) heeft het Antilliaans Dagblad gisteren – tijdens het Statendebat over het rapport van de ombudsman inzake het functioneren van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels – verweten selectief kritisch te zijn.

De trouwe lezer kent deze krant er echter als één die zich juist op een onafhankelijke manier kwijt van haar taak als kritische waakhond van de democratie, ongeacht politieke kleur of afkomst. Elke regering wordt in elk land van het verschijningsgebied kritisch gevolgd: Curaçao, Aruba, Sint Maarten, BES én Nederland.

De Curaçaose premier bewijst door zijn aanval van gisteren nogmaals niet in staat te zijn in te gaan op de inhoud van het onderwerp dat op de agenda staat, maar gedreven door zijn wraakzucht te trachten de aandacht van het ‘issue’ af te leiden door met informatie te manipuleren en zaken erbij te halen die niets met de geconstateerde feiten te maken hebben.

Een eigenschap die niet origineel is: het was reeds in de middeleeuwen gangbaar om de boodschapper van slecht nieuws te onthoofden. De minister-president gaat hierin echter wel erg ver en bestraft deze krant voor het verrichten van de taak die de grondslag vormt van de journalistiek: het feitelijk correct informeren van de lezer. Het optreden van de premier kan daarom niet anders dan als dreigend en intimiderend worden opgevat.

Deze krant wijst erop dat noch Asjes, noch Gevolmachtigde minister Wiels, de correspondent in Nederland of de redactie op Curaçao ooit hebben aangesproken op onjuiste berichtgeving. Ook is er bij de correspondent of bij de hoofdredactie naar aanleiding van de berichtgeving omtrent Wiels nooit een verzoek voor rectificatie binnengekomen.

Wel kan worden vastgesteld dat de ombudsman – een onafhankelijk orgaan – na grondig onderzoek, alle handelingen van Wiels, waarover deze krant reeds eerder had bericht, heeft bevestigd.

De leiding van het Antilliaans Dagblad hecht er tot slot waarde aan te benadrukken dat niet de correspondent – in Nederland of elders – maar de hoofdredactie eindverantwoordelijk is voor de inhoud. Stukken worden, vóór publicatie, nauwkeurig gecontroleerd op feitelijke juistheden; eerst door de eindredactie en als het een gevoelig onderwerp betreft, leest de hoofdredacteur ook mee. Pas als een bericht die toets doorstaat, haalt het de krant.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

7 Reacties op “AD commentaar | Wat is het ‘issue’?

 1. Jantje (de Wit)

  Macht is voor de meeste mensen die nooit enige macht hebben bezeten, een verslavend goedje dat met hand en tand verdedigd wordt. Vooral wanneer je anderen de schuld kan geven van je eigen falen, waarvoor je je blijkbaar niet verantwoordelijk voelt. Anderen de schuld geven is de goedkoopste manier om je achter je eigen onkunde te verschuilen, dus wat is er gemakkelijker dan vaak de onafhankelijke pers de schuld te geven. Zo moeten we ook maar lijdzaam ondergaan dat we door onbekwame bewindspersonen worden geregeerd.

 2. ik kan het maar niet volgen, dat men deze man en de vertegenwoordiger van ons land handhaaft en gedoogt.

 3. Iedereen heeft het gedaan, behalve wij zelf. Dat is zo ongeveer wel het volkslied hier, het zou er in opgenomen moeten worden.

 4. Een lichamelijke reus maar geestelijk een kleuter; hij blijft niet bepaald aam de grond door geestelijke zwaartekracht….!!
  Het disfunctioneren wordt steeds openlijker en brutaler….het “parlement” zit erbij en kijkt ernaar ….!! ongelooflijk…ongelooflijk 🙁

 5. Mr. Hieronymus van Alphen, schreef ooit:

  “Een vriend, die mij mijn feilen toont,
  Gestreng bestraft, en nooit verschoont,
  Heeft op mijn hart een groot vermogen.
  Maar…`t laag gemoed, dat altoos vleit,
  Verdenk ik van baatzuchtigheid;
  Ik kan zijn bijzijn niet gedogen.”

  De ombudsman toonde het feilen van de Gevolmachtigde minister Wiels aan. De onafhankelijke pers informeerde zijn lezers. De zittende regering verkramp zich van baatzuchtigheid.

  De aantrekkingskracht van het pluche is sterk, niet alleen op Curaçao.

  Op Curaçao, Aruba en St. Maarten is de lijmlaag van het pluche taaier dan elders in de wereld.

  Macht & Geld trekt velen aan. Die noemen zich dan politici. Biologen noemen het: AASGIEREN!

 6. Shoot the messenger to kill the message.
  De gebruikelijke tactiek van hen die weten anders met de mond vol tanden te staan, een rapport wat klinkt als een klok en waar gaan we het over hebben? Over de pers die daar melding van maakt. De lafheid en de acceptatie daarvan hier ligt toch wel op een buitenproportioneel hoog niveau.

 7. Renée van Aller

  Wij begrijpen niet wat de premier bedoeld met selectief kritisch in deze kwestie. Het bewijsmateriaal is overstelpend. Met zo’n lege opmerking kan je alle kanten op, behalve de goede. Kan de premier zijn mening feitelijk onderbouwen? Zo niet dan kan zijn mening als niet terzake doende worden opgeheven. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *