AD | Amigoe kort salarissen met 35%

United trust/MCB krant (Antilliaans Dagblad) neemt het op voor Citco krant (Amigoe)

Willemstad – Uitgeverij Amigoe ziet zich, gezien de coronacrisis, genoodzaakt de salarissen van personeelsleden deze maand met 35 procent te korten. Dat kregen de medewerkers van het dagblad gisteren van de directie te horen.

Deze pijnlijke maatregel is nodig omdat de advertentie-inkomsten in april vrijwel geheel zijn opgedroogd als gevolg van de lockdown, die volgde op het eerder al sluiten van de luchtgrenzen, waardoor het lokale bedrijfsleven grotendeels platligt.

Los van het enorme omzetverlies deze maand komt er weinig tot geen geld binnen van voorgaande maanden omdat diverse klanten – waaronder grote bedrijven – tijdelijk gestopt zijn te betalen voor reeds geplaatste advertenties. Ook abonnementsgelden, door de Amigoe veelal huis aan huis geïncasseerd, blijven achter.

Dit zorgt ervoor dat de liquiditeitspositie ernstig is aangetast. Het bedrag dat de aandeelhouder van de krant bereid is maandelijks bij te leggen is onvoldoende om het volledige salaris van het personeel uit te betalen.

Ook komt de Amigoe, evenals alle andere media (kranten, radio- en televisiezenders) vooralsnog niet in aanmerking voor de NOW-loonsubsidie (Noodregeling Overbrugging Werkgelegenheid) uit het Fondo di Sostén van de regering. Dit bracht de krant er afgelopen dinsdag toe om groot over de hele voorpagina te protesteren met de kop ‘Zwarte dagen voor de vrijheid van de pers op Curaçao’ met een opvallend rouwkader eromheen. Gezien de voortdurende crisis en het achterblijven van de omzet heeft de directie het personeel laten weten nog geen zekerheid te kunnen geven over de uitbetaling van de salarissen in mei.

Al vóór corona kampte de Amigoe met terugvallende inkomsten. De traditionele media hebben, evenals andere bedrijven op Curaçao, te maken met een krimpende economie. En daarbovenop met een verslechterde advertentiemarkt door een moordende onderlinge concurrentie – gepaard gaande met steeds hogere kortingen – en door sociale media. Ook is de content van de kranten niet veilig voor ongeoorloofd kopiëren door veelal online aanbieders.

Amigoe is het oudste dagblad van Curaçao. De Nederlandstalige krant wordt geleid door directeur Michael Voges, tevens familie van de aandeelhouder, en hoofdredacteur Norman Serphos. Curaçao kent verder nog de Papiamentstalige dagbladen Extra, Vigilante en Nobo en het Antilliaans Dagblad.

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | Amigoe kort salarissen met 35%

  1. Tja, hoeveel vormen van machtsmisbruik zijn er niet. Waar wij ook kijken, overal zien wij mensen eronder zuchten. Misbruik van de kant van werkgevers (zoals hier de Amigoe) heeft de arbeidersbeweging daarom in het leven geroepen. Maar in deze tijd is het nog steeds duidelijk dat sommige werkgevers zich nog steeds aan machtsmisbruik schuldig maken. Oneerlijkheid zoals dat van Amigoe doet aldus een vicieuze cirkel ontstaan, gepaard gaande met veel haat, nijd, en jaloezie. Naarmate meer werkgevers misbruik maken van hun werknemers, nemen ook frustraties, teleurstellingen, geweldpleging, letsel en sterfgevallen toe. Amigoe had dit allang willen doen, maar zag niet hoé en wannéér zij dat kunnen. En nu wordt de corona als “dekmantel” gebruikt om deze mensen in te korten en daarna om zelfs over te gaan tot ontslag. Wat een vieze vuile lage waardeloze beslissing Amigoe, schaam je. Amigoe heeft ons eiland jarenlang helemaal leeggezogen, en nu krijgen de werknemers een natrap als dank. Maar mi pueblo stimá, tene pasenshi, aan deze en alle andere eigenzinnige ondankbare handelwijze en eigenschappen zal binnenkort een eind komen……………………..en hoé……………..

  2. Curacao revisited

    “Al vóór corona kampte de Amigoe met terugvallende inkomsten. De traditionele media hebben, evenals andere bedrijven op Curaçao, te maken met een krimpende economie.”
    traditionele media hebben het issue dat zij afhankelijk zijn van advertenties en daarom geen onderzoeks journalistiek kunnen bedrijven. Zelfs een blind paard had op 1 april zowel ENNIA als CBSC gebeld om een update te vragen over de Ansary claim. Ook het hele dossier Insel air is door de traditionele media totaal niet kritisch gevolgd. Voor echt correct nieuws moet je niet terecht zijn bij de traditionele media maar bij online media zoals KKC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *