AD | Alternatief plan Carmabi zorgt voor verwarring

Het ‘Alternative Development Scenario for Oostpunt’, eerder omschreven als het ‘eigen vlekkenplan’ van Carmabi met ruimte voor dun- en dichtbevolkte behuizing en toeristische ontwikkeling en op die kaart is eveneens een vliegveld ingetekend.

Willemstad – Een alternatief ‘vlekkenplan’ dat stichting Carmabi in het verleden heeft opgesteld voor de ontwikkeling van het nog ongerepte Oostpunt, privé-eigendom van de Curaçaose familie Maal, blijkt een bron van veel verwarring.

Aan de ene kant wijst de kaart ‘Alternative Development Scenario for Oostpunt’, waar ook nu nog op de website van Carmabi naar wordt verwezen, wel degelijk op het bestaan van een ‘eigen’ ontwikkelingsplan. Anderzijds zegt Carmabi-directeur Paul Stokkermans dat er helemaal geen eigen plan is, maar dat zijn collega-directeur Mark Vermeij dit heeft ‘ingetekend’ in bestaande voorstellen van landeigenaar Willy Maal.

In het ‘vlekkenplan’ van Carmabi is er behalve de wens voor een groot Nationaal Park, óók ruimte voor behuizing (zowel dunbevolkt als dichtbevolkt), zelfs voor meervoudige toeristische ontwikkeling en op die door Carmabi gepresenteerde kaart is eveneens een vliegveld ingetekend.

Oostpunt-eigenaar Maal stelde in een ingezonden brief vrijdag in het Antilliaans Dagblad dat Carmabi hem in het verleden via diverse tussenpersonen had benaderd voor verkoop van zijn bezit en dat de stichting zelf ook een eigen ontwikkelingsplan heeft. In de middagkrant Amigoe van diezelfde dag reageerde Carmabi-directeur Stokkermans dat Carmabi helemaal ‘geen eigen plannen voor de ontwikkeling van Oostpunt heeft’.

De suggestie van een vliegveld noemde Stokkermans ‘absurd’, hoewel het dus aantoonbaar onder de benaming ‘Airstrip’ voorkomt op de genoemde kaart ‘Alternative Development Scenario for Oostpunt’ van Carmabi. Deze kaart werd in september 2014 ook door Carmabi beschikbaar gesteld voor publicatie in de Amigoe; dat gebeurde onder de kop ‘Carmabi maakt eigen vlekkenplan voor Oostpunt’. De kaart zou enige tijd op de website van Carmabi hebben gestaan.

Op de website staat momenteel nog wél een verwijzing naar het ‘alternative development scenario’ plus een nieuwe – veel simpelere – kaart die nu nog slechts twee hoofdgebieden weergeeft: naast een (kleiner deel voor) ‘conservering’ een (veel groter deel voor) ‘smart development’.

Het fijne weet Stokkermans er zelf niet van en verwijst voor vrijwel elke vraag naar Vermeij, die echter onbereikbaar in het buitenland zit. Stokkermans: ,,Carmabi wil helemaal niet Oostpunt of delen daarvan voor zichzelf aankopen of beheren of ontwikkelen. Carmabi wil alleen dat het deel van Oostpunt, 30 tot 40 procent, aan de zuidkust tot aan de watershed grenzend aan het koraalrif niet zal worden ontwikkeld ter bescherming van het rif.”

Pleidooi voor combinatieplan

Het alternatieve scenario biedt volgens het Carmabi-bericht op de website ruimte voor enerzijds de bescherming van Curaçaos beste en belangrijkste koraalriffen; de rest kan dan worden aangewend om aan de behoeften van het eiland tegemoet te komen.

Het ‘smart zoning’-deel van Carmabi grenst overigens wel aan zee, zowel de noord- als zuidkust, in het zuiden namelijk ten oosten van Fuikbaai, maar Oostpunt zelf blijft als het aan de stichting ligt onaangetast. Carmabi stelde in het verleden dus wel een ‘eigen plan’ op. Dit ook wel ‘combinatieplan’ genoemde voorstel zou tegemoetkomen aan zowel eigenaar Maal als aan de doelen van Carmabi om natuur, milieu en vooral ook de unieke onderwaterwereld bij Oostpunt te beschermen.

De discussie over Oostpunt is onlangs weer opgelaaid nadat bekend werd dat Carmabi nog geprobeerd heeft met druk van buitenaf, van het VN Milieuprogramma Unep, gouverneur Lucille George-Wout ervan te weerhouden om de met ruime meerderheid in de Staten aangenomen Landsverordening herziening Oostpunt te ondertekenen.

De gouverneur, die toch ondertekende, kreeg een pittige klachtbrief van Unep met de nodige dreigingen, die werd beantwoord door de toenmalige minister van VVRP, Suzy Camelia- Römer. Zonder namen te noemen gaf de minister aan dat Unep niet correct, niet volledig en bevooroordeeld was geïnformeerd. Camelia-Römer nam het Unep kwalijk dat deze misinformatie kritiekloos en zonder verificatie was overgenomen door deze wereldorganisatie.

Daarop stuurde het Unep-secretariaat in Kingston, Jamaica, een schrijven met een geheel andere toon terug waarin het dreigement – om Curaçao internationaal aan te klagen – werd ingeslikt. Uit emailcorrespondentie bleek dat Carmabi-directeur Vermeij achter de Unep-kwestie zat. Hoofddirecteur Stokkermans was hiervan niet op de hoogte, zo geeft hij desgevraagd aan, maar wenst hier verder niet in detail op in te gaan.

De vraag is of het Carmabi- bestuur wist van de actie om Curaçao – parlement, regering en Kabinet van de Gouverneur – bij Unep in een kwaad daglicht te plaatsen. Op een op de website geplaatste verklaring meldt Carmabi niet tegen duurzame ‘smart’ ontwikkeling te zijn. En ook dat het geen enkele wens heeft om zelf iets te ontwikkelen of er activiteiten te ontplooien. Wellicht heeft het vlekkenplan – ofwel ‘Alternative Development Scenario for Oostpunt’ – voor het nodige misverstand gezorgd.

Bron: Antilliaans Dagblad

4 Reacties op “AD | Alternatief plan Carmabi zorgt voor verwarring

  1. Lionfish en Wambimbo, zij bedoeld als zij fam Maal was. Effe nadenken voordat jullie beginnen te discrimineren met stomme opmerkingen.

  2. Miep, weer eens heel mooi kort door de bocht, op het “nu geld verdienen” motto. En straks als het rif kapot is en geen vis daar meer te vangen valt en het duiktoerisme wegblijft hebben we de poppen aan het dansen. Gejammer en gepiep omdat er toen niet nagedacht was over de toekomst.

  3. Jouw land Miep? Hoe ben je daaraan gekomen? Zelf ook maar iets voor gewerkt? Of lekker onder een boom geluierd van het geld van je papa die het met slavenarbeid heeft verdiend? Oerdomme reactie, en typerend voor hoe de yu di korsou met hun eigen eiland om gaan. Met dit soort mensen wordt het hier nooit niets.

  4. Geweldig toch dat er mensen en groepen zijn die zomaar over iemands land gaan bepalen wat er mee gedaan moet worden -laat ze dan lekker er maar voor betalen.
    Mijn land-ik gooide er een bouldozer over heen als ze me niet betalen wat ik wil hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *