26 C
Willemstad
• zondag 9 mei 2021 09:41

ParadiseFM | Plachi di dia dinsdag opgeheven; avondklok blijft

De ‘plachi di dia’-regeling wordt vanaf dinsdag 11 mei opgeheven. Dat heeft premier Rhuggenaath vanmiddag bekend gemaakt.  Op Moederdag 9 mei en maandag 10 mei is de...

PBC | Coronamaatregelen eerder dan verwacht versoepeld

Persbureau Curacao Vanaf dinsdag 11 mei zullen de coronamaatregelen op Curaçao worden versoepeld. Eerst zou dat over negen dagen, op 17 mei zijn. Volgens demissionair premier Eugene Rhuggenaath...

PBC | Zondag kans op regen en onweer

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een storing die naar verwachting de lokale eilanden in de komende 24 tot 36 uur zal treffen, bevindt zich momenteel boven het zuidoosten van...

AVC | ‘Toezicht op financiële instellingen Curaçao is te vrijblijvend’

Servaas Houben en Ronald Ketellapper | Achterkant van Curacao Het toezicht in Curaçao op financiële instellingen is te vrijblijvend, verouderd en houdt onvoldoende rekening met de risico’s waaraan...

ParadiseFM | “Eiland heropent dinsdag”

De meeste sectoren op het eiland mogen dinsdag weer open. Dat melden bronnen aan Paradise FM. Om 16 uur worden de details bekendgemaakt tijdens een ‘relato di...

ParadiseFM |‘Nationale assemblee’ moet eiland post-corona vormgeven

Komende maandag, dinsdag en vrijdag praat de overheid met diverse belangengroepen over de vraag ‘hoe verder, nadat een groot deel gevaccineerd is’. Dat vertelde premier Rhuggenaath vandaag tijdens...
- Advertisement -spot_img
HomeMediaAD | 5e Aangifte tegen Camelia-Römer

AD | 5e Aangifte tegen Camelia-Römer

Met Blue Factor/Blue Liason documenten

Carlos Monk van Fundashon Hustisia pa Un i Tur | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Carlos Monk van Fundashon Hustisia pa Un i Tur heeft gisterochtend weer een aangifte gedaan bij de Landsrecherche tegen minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Dit is inmiddels aangifte nummer vijf tegen de bewindsvrouw.

Zij wordt dit keer beschuldigd van vervalsing van documenten, verduistering, oplichting en het schenden van de Wet integriteit (kandidaat-)ministers, oftewel de Screeningswet.

Volgens Monk, die tegen alle ministers van het kabinet-Rhuggenaath – met uitzondering van minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie – aangifte heeft gedaan voor het overtreden van de Screeningswet, was Camelia- Römer in 2015 toen ze minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) werd, nog ingeschreven als directeur van het bedrijf Blue Liaison Real Estate.

,,Dat jaar is ze in oktober naar de Kamer van Koophandel (KvK) gegaan en heeft daar in het register haar naam verwijderd. Ze heeft toen als datum oktober 2014 opgegeven. Dat heeft ze ook met een ander bedrijf van Blue Liaison gedaan. Ook hierbij heeft ze haar naam in oktober 2015 verwijderd, maar aangegeven dat dit in oktober 2014 zou zijn gebeurd.

Wat we dus zien, is een vaste modus operandi van vervalsing van documenten en verduistering. En waarom; omdat ze anders niet door de Screeningswet kon komen. Door de datum te wijzigen, leek het alsof ze al voor de periode dat ze minister werd, haar naam had verwijderd. Maar niets is minder waar”, aldus Monk, die aangeeft dat er een gevangenisstraf van drie jaar gepaard gaat met het overtreden van de Screeningswet.

Op de vraag van een verslaggever of Monk misschien een persoonlijke vete heeft tegen Camelia- Römer en of dat de reden is waarom hij zo vaak aangifte tegen haar heeft gedaan, houdt Monk het Handelsregister van de Kamer van Koophandel omhoog en benadrukt: ‘dit is niet persoonlijk’.

,,Hier heb ik het bewijs dat ze in oktober 2015 pas haar naam heeft laten verwijderen. Vraag je dan nog maar eens af of dit persoonlijk is, of dat ik me op feiten baseer.” Volgens Monk werd ‘de hele groep van Blue Liaison gebruikt voor een rip off bij PSB Bank en de fondsen van Vidanova’.

,,Daarom doe ik nu een dringend beroep op alle werknemers, onder andere van Aqualectra die daar hun pensioen betalen die nu in gevaar komt door deze rip off, om te protesteren en duidelijkheid te eisen”, aldus Monk, die ook lid is van de politieke partij Kòrsou di Nos Tur (KdNT).

Volgens Monk gaat het om in totaal 12 miljoen gulden die de groep van Blue Liaison schuldig is aan Vidanova. ,,We zijn nu ook alle documenten aan het analyseren die met deze rip off te maken hebben, met name bij de PSB Bank. Wat je merkt is dat deze groep allemaal onwettige handelingen heeft verricht om zichzelf te financieren. Blue Factor heeft bijvoorbeeld in 2017 haar aandelen aan een groep in Anguilla – een offshore company – verkocht. Blue Factor heeft toen geld geleend bij PSB Bank en Vidanova en hiermee de aandelen bij de offshore company in Anguilla gekocht. Een lokale lening is dus naar het buitenland gegaan om aandelen te kopen die toen waarschijnlijk een gulden waard waren omdat de groep alleen maar verlies leed. Op die manier heeft deze groep dus geld uit Curaçao gehaald om zichzelf te verrijken. En dit verzin ik niet, dit staat in het verslag van de curator. Hierover moeten de bestuurders van deze groep duidelijkheid verschaffen en minister Camelia-Römer zit in de top van de groep Blue Liaison Holding nv”, aldus Monk.

Volgens Monk blijft het niet bij een aangifte. Hij was gisteren ook bij de Landsrecherche om opheldering te geven over eerdere aangiftes die de stichting heeft ingediend. Daarvoor heeft Monk naar eigen zeggen een aantal dagen eerder een telefoontje gekregen van de Landsrecherche.

Bron: Antilliaans Dagblad van 20 juni 2020

Naschrift KKC

Blue Factor faillisementsverslagen 1, 2 en 3 plus beschikking bijgesloten

Blue Factor/Blue Liason – Openbaar faillissementsverslag 1 20170818
Blue Factor/Blue Liason – Openbaar faillissementsverslag 2 20180328
Blue Factor/Blue Liason – Openbaar faillissementsverslag 3 20181030
Blue Factor/Blue Liason – Beschikking opheffing faillisement wegens gebrek aan baten

Voor degenen die geen zin of tijd hebben om de verslagen helemaal door te nemen, hierbij enige citaten en aan het eind een korte toelichting:

Suzy Camelia Romer – CEO blue liaison corporate finance

 

PSB Bank (hierna ook te noemen: “PSB”) heeft per 17 juli 2017 een bedrag van ANG. 5.511.419,- van de failliet te vorderen.

Stichting Vidanova Pensioenfoends (hierna ook te noemen: “Vida Nova”) heeft per 17 juli 2017 een bedrag van ANG 10.025.352,- van de failliet te vorderen.
(Verslag 2 blz 1)

Ook hoopt de curator in de komende faillissementsperiode te kunnen beoordelen of er volgens hem al dan niet sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.
(Verslag 2 blz 2)

In onderzoek doch door een schuldeiser wordt zeer kort gezegd gesteld dat gelden in strijd met contractuele bepalingen en doestellingen zijn aangewend door andere doeleinden dan waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld met bestuurdersaanspakelijkheid tot gevolgd.
Paulianeus handelen : In onderzoek.
(Verslag 2 blz 3)

Laatsgenoemde buitenlandse vennootschap (Omela Investments Inc) verkoopt en levert op haar beurt deze 270 aandelen A en vervolgens op 12 juli 2012 aan Blue Liaison Corporatie Finance N.V., die zoals reeds gezegd statutair directeur van de failliet is.

…bedroeg de verkoopprijs op 12 juli 2012 van deze 270 aandelen A een bedrag van ANG 1.684.797,-.

Wat hierbij opvalt – en vooralsnog zonder dat hierover een oordeel wordt gegeven door de curator – is het feit dat de voor de aankoop van deze 270 aandelen A door Blue Liaisons Corporate Finance N.V. (statutair directeur van de failliet) door de failliet – en zonder dat er enige zekerheid wordt bedongen – het bedrag van ANG 1.684.797,- wordt geleend aan Blue Liaisons Corporate Finance N.V. (haar statutair directeur). De curator kan verder ook nog niet beoordelen of de verkoopprijs d.d. 12 juli 2012 ad ANG 1.684.797,- voor deze 270 aandelen A een reële was.
(Verslag 3 blz 1)

Er zijn door de failliet leningen gegeven aan Blue Factor (Aruba) N.V. en Blue Factor (St. Maarten) B.V. Doordat de administraties van deze bedrijven niet ter inzage zijn, kan de curator niet aangeven wat er met deze leningen is gedaan. Per faillissementsdatum is de stand van de lening aan Aruba ANG 1.147.052,- en de stand van de lening aan Sint Maarten ANG 288.902,-.
(Verslag 3 blz 2)

Na een onderzoek van Adequate Financial Services N.V. is de curator van mening dat de failliet een vordering heeft op Blue Liaison Corporate Finance N.V. (statutair directeur van de failliet) van in totaal ANG 6.196.677,-. Deze vordering bestaat uit verstrekte geldleningen, rekening courant verhoudingen en verbeteringen aangebracht aan het pand gelegen aan Andromedaweg 1, dat niet aan de failliet in eigendom toebehoort doch indertijd door de failliet werd gehuurd.

Ter zake werd Blue Liaison Corporate Finance N.V. aangeschreven doch tot op heden werd generlei betaling ontvangen.
(Verslag 3 blz 3)

Zonder op de zaken te willen vooruitlopen en zonder al een juridisch oordeel te willen en kunnen geven wordt het navolgende door de curator opgemerkt.

De failliet is op of omstreeks 10 augustus 2007 een management agreement aangegaan met Blue Liaison Corporate Finance N.V. De management fee bedroeg USD 30.000,- per maand exclusief OB.
(Verslag 3 blz 4)

Volgens het Verslag – zie ook hiervoor onder 1.1 – zou er vanaf 2010 t/m 2015 een totaal verschuldigd bedrag van ANG 3.067.006,- aan management fee niet in rekening zijn gebracht aan de failliet (undeclared management fees). Deze ANG 3.067.006,- aan undeclared management fees is wel in de vorm van een rekening courant vordering door de failliet uitbetaald aan Blue Liaison Corporate Finance N.V., hetgeen in strijd zou (kunnen) zijn met de hiervoor genoemde letter of understanding.
(Verslag 3 blz 5)

…dat de van Vida Nova ontvangen gelden die bestemd waren voor factoring voor andere doeleinden zijn aangewend, hetgeen overigens ook mondeling tijdens een vergadering d.d. 7 maart 2016 en per e-mail van 9 maart 2016 van de heer Parisius (schriftelijk) wordt erkend door de directie van de failliet. Of zulks in casu ook daadwerkelijk een bestuurdersaansprakelijkheid oplevert dient volgens de curator nog nader te worden uitgezocht.
(Verslag 3 blz 6)

In de komende periode zal de curator trachten de vordering die de failliet heeft op Blue Liaison Corporate Finance N.V. –zie hiervoor onder 4 – van in totaal ANG 6.196.677,- trachten te incasseren, althans een (groot) gedeelte hiervan.
(Verslag 3 blz 7)

De faillissementsboedel is op dit moment leeg. De curator is hierbij niet is staat om zelf procedures voor de failliet te gaan voorfinancieren. Vgl. mogelijke procedure tegen Blue Liaison Corporate Finance N.V.

….De Curator kan dan ook niet zonder financiële hulp van de gezamelijke crediteuren, althans één van hen. Eén van de crediteuren – middels haar gemachtigde – heeft de curator inmiddels aangegeven, althans zo begrijpt de curator dat, dat zij bereid is om tegen nader overeen te komen voorwaarden in de kosten van e.e.a. bij te dragen.
(Verslag 3 blz 8)

Enkel en alleen uit het Verslag moge duidelijk blijken – immers er worden onder meer gelden uitgeleend, gelden geïnvesteeerd in onroerende zaken, enz. – dat de van Vida Nova ontvangen gelden die bestemd waren voor factoring voor andere doeleinden zijn aangewend,…
(Verslag 3 blz 9)

Toelichting:
De twee grootste crediteuren van Blue Factor zijn PSB Bank en Vidanova.
PSB Bank heeft per datum faillissement een bedrag van Naf. 5.511.419,= te vorderen en Vidanova Naf. 10.025.352,=.

PSB Bank toonde geen interesse in het faillissement. Vidanova zou eerst fondsen beschikbaar stellen voor nader onderzoek door curator maar heeft daar vervolgens van afgezien. Reden dat de curator geen onderzoek ingesteld naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en andere mogelijke malversaties. Het faillissement is vervolgens bij gebrek aan baten opgeheven.

Gezien de verslagen valt verre van uit te sluiten dat er binnen de bedrijfsvoering onrechtmatig gehandeld is en gelden weggesluisd zijn.

Blijkens de verslagen zijn grote bedragen aan bijvoorbeeld Blue Liaison Corporate Finance geleend zonder enige zekerheid en zonder dat deze terugbetaald zijn. Hebben er allerlei wazige transacties met in- en verkoop van aandelen plaatsgevonden en zijn er aan Blue Liaison Corporate Finance miljoenen aan ‘management fees’ betaald.

Opmerkelijk is verder dat Vidanova – die meer dan 10 miljoen van Blue Factor te vorderen heeft, waarbij mogelijk sprake is van bestuurdersaansprakelijk – recentelijk via tussenkomst van mevr. Römer in staat gesteld is om terzake HNO een miljoenen lening aan te gaan tegen een rente van 5% terwijl als die lening via Nederland geleend zou zijn dit zeer waarschijnlijk tegen een veel lagere rente zou zijn. Niet uitgesloten is dat Vidanova mevr. Römer in de tang heeft en er daarom een goede deal met HNO heeft weten uit te slepen.

10 reacties

 1. Ik ben het helemaal én roerend eens met de comment over Monk en zijn aangifte tegen Sushi Sushi.
  Ook al is het door Trui geschreven

 2. Suzy had Monk ook moeten inhuren. Hij heeft namelijk zijn eigen fraude bij klinika rio canario kunnen wegmoffelen door de administratie in de fik te steken.

 3. @De Jury schreef: “Dus heeft heeft zo’n eventuele wijziging terugwerkende kracht of geldt die vanaf datum goedgekeurde wijziging?”

  In de basis wordt een wetswijzing altijd in het voordeel van de verdachte uitgelegd.

 4. Carlos Monk is een corrupte alcoholist… maar heeft volledig gelijk met zijn aangifte tegen Sushi Suzy.

  Het verslag van de curator toont aan het faillissment van Blue Factor aan alle kanten stinkt.

  Hulde dus aan Carlos Monk voor deze aangifte. Hij is een nietsnut eerste klas, maar in deze heb je meer aan hem dan aan dj Doran die bij de voorpagina van het faillissementsverslag de weg al volledig kwijt zou zijn geraakt.

 5. Boef monk 1 dronken achter stuur 2 daarbij brokken maken 3 brandsticting 4 geen geldige papieren 5 fraude tonnen van belastingbetaler naar zijn byside. 6 was dit individu niet betrokken bij Wiels?? Mariie pampoen. 7 wilde hij eigenlijk niet naar de farc Colombia. Maar ik zie hem van de week in de kerk.

 6. “Niet uitgesloten is dat Vidanova mevr. Römer in de tang heeft en er daarom een goede deal met HNO heeft weten uit te slepen.”
  Dus; de minister is chantabel én Vidanova chanteert?
  Daar mag OM ‘ns induiken

 7. De vraag is of een, eventueel nog door te voeren, wijziging van de screeningswet van invloed is op reeds ingediende aanklachten bij het OM? (zoals gedaan door dhr Monk).
  Dus heeft heeft zo’n eventuele wijziging terugwerkende kracht of geldt die vanaf datum goedgekeurde wijziging ? Indien geen terugwerkende kracht dan heeft de wijziging voor de thans in het spotlight staande persoon geen zin.
  Misschien kan een (staats…)rechtsgeleerde hier zijn of haar licht over laten schijnen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties