30 C
Willemstad
• zaterdag 15 juni 2024 19:52

Aanzienlijke tegenvallers over 2012 van 105 miljoen gulden’

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht Curaçao en St. Maarten (Cft) voorziet enkele aanzienlijke tegenvallers over 2012, die samen uitkomen op 105 miljoen gulden. Naar het oordeel van het Cft is hiermee onvoldoende rekening gehouden in de prognoses. Tevens hamert het college, in een schriftelijke reactie op uitvoeringsrapportage over het derde kwartaal van 2012, op ‘spoedige besluitvorming rond zorg en oudedagsvoorziening teneinde de structurele verslechtering van de overheidsfinanciën een halt toe te roepen’.

De belastinginkomsten over 2012 kennen mogelijk een tegenvaller van 35 miljoen gulden, dat blijkt uit een door het Cft uitgevoerde trendanalyse.
De tegenvallers op belastinggebied komen voornamelijk voor in:

  • de winstbelasting (18 miljoen gulden),
  • de omzetbelasting (8 miljoen gulden)
  • en de invoerrechten (2 miljoen gulden),
  • alsmede ten aanzien van de accijnzen op benzine (22 miljoen gulden).

De belangrijkste meevaller doet zich voor in de loon- en inkomstenbelasting (15 miljoen gulden).

Naar het oordeel van het Cft zijn er in de niet-belastinginkomsten ook aanzienlijke risico’s, aangezien daar in het laatste kwartaal nog 111 miljoen gulden gerealiseerd moet worden, hetgeen gelijk is aan 41 procent van de totale prognose.
Uit een specificatie van de overige ontvangsten blijkt dat in ieder geval rekening is gehouden met dividendinkomsten uit Refineria di Kòrsou van 10 miljoen gulden, waarvan eerder is gesteld dat deze inkomsten niet gerealiseerd zouden worden .

Het Cft voorziet dat 2012 zal worden afgesloten met een tekort op de gewone dienst en adviseert dit te herstellen in de aankomende herziene tweede suppletoire begrotingswijziging.

Zorg
Van de meerjarige tekorten van de in 2012 gepresenteerde tegenvallers en/of tekorten in de belastingen en zorg wordt 90 miljoen gulden gecompenseerd binnen de begroting, en het tekort over 2012 ten aanzien van de oudedagsvoorziening van 106 miljoen wordt opgevangen door de reserves van het schommelfonds AOV/AWW.
Dat laatste vormt volgens het Cft ‘uiteraard geen structurele oplossing’.
De tijdelijke dekkingsmaatregelen van de tekorten bij zorg en oudedagsvoorziening benadrukken andermaal de noodzaak tot spoedige besluitvorming hierover.

-480 miljoen
De risico’s op de begroting lopen in de prognose tot en met 2016 gestaag op en in dat jaar wordt een tekort van in totaal 480 miljoen gulden beraamd op de posten:

  • Belastingen (-100 miljoen),
  • Onderwijs (-30 miljoen),
  • Zorg (-140 miljoen)
  • en Oudedagsvoorziening (-210 miljoen).

Het Cft haalt aan dat zowel het Curaçao Toeristen Bureau (CTB) als het Autobus Bedrijf Curaçao (ABC) gekort wordt met 7 miljoen gulden, terwijl van beide bekend is dat zij er financieel niet heel goed voor staan.

“Uit de laatst ontvangen jaarrekening over 2009 blijkt dat CTB een exploitatietekort kent van 1,4 miljoen gulden en een nog gering positief vermogen van 694.000 gulden, en ABC weliswaar winstgevend was in 2010 maar een geaccumuleerd verliessaldo heeft van 6,8 miljoen gulden”

, aldus Cft.

Een volledige beoordeling van de jaarrekeningen van overheidsstichtingen en gesubsidieerde instellingen moet volgens het college uitwijzen of daar sprake is van tekorten en in hoeverre deze tekorten de continuïteit van de instellingen in gevaar brengen en verhaald kunnen worden op de overheid.

“Dit geeft tegelijkertijd een beeld van de toereikendheid van de jaarlijkse subsidies.”

Personeel
Het personeelsbestand van de overheid is weliswaar gekrompen door een vacaturestop en natuurlijk verloop, maar door gestegen lasten in de personeelssfeer, zoals overwerk, is de besparing weer volledig geabsorbeerd.
Er is echter wel sprake van een verbetering, want in 2011 was er nog sprake van een overschrijding van 16 miljoen gulden.

Gearchiveerd als

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Meer recente reacties