1 Tim Magno actief op Facebook

1 Tim MagnoWILLEMSTAD — 1 Tim Magno, de nieuwe politieke beweging geleid door Aubert Wiels, de broer van de op 5 mei vermoorde PS-leider Helmin Wiels, is sinds kort ook actief op de sociale netwerksite Facebook. De beweging heeft een zogenaamde community-page op Facebook en telt al 161 leden. De pagina is sinds 8 april online.

Advertentie

De organisatie legt op de pagina uit waar ze voor staat en wat haar gedachtegoed is.
Zo staat er dat Magno, de tweede naam van Helmin Wiels, een acroniem is van Movementu pa Adelanto General Na Òrdu (Beweging voor de algemene ordentelijke vooruitgang).
De beweging stelt zich in te zullen zetten om het gedachtegoed van Helmin Wiels te blijven verkondigen en verdedigen.
Ook het logo van 1 Tim Magno is op dit moment te zien.
Dat wordt gevormd door het cijfer 1 met een rondje bestaande uit personen die elkaar omhelzen.
De 1 in de zogenaamde ster staat volgens de beweging voor Helmin Wiels.
De omhelzende figuren staan voor de eenheid die het land nodig heeft, zonder onderscheid van ras, overtuiging of religie.
Wiels in het witHet streven van de beweging blijft dat Curaçao ooit op eigen benen zal kunnen staan.
Op de pagina laat 1 Tim Magno zich zeer kritisch uit over de huidige regering van PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran.
Premier Ivar Asjes en partijgenote gevolmachtigde minister in Den Haag Marvelyne Wiels, nota bene de zus van Helmin én Aubert, krijgen ervan langs.
De beweging beschuldigt de huidige regering ervan dat zij voornemens is het gratis onderwijs af te schaffen.
1 Tim Magno stelt zich tot het einde in te zetten om te voorkomen dat dit verloren gaat. Een ander zorgpunt van de organisatie is de toenemende criminaliteit.
1 Tim Magno maakt zich sterk voor een samenbundeling van krachten om deze ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden.
Op de pagina is ook een foto te zien van de vermoorde Helmin Wiels.
In het wit gestoken kijkt hij de indringend de lens in.

Bij de foto staat: “Broer, als je nog zou leven zou je jezelf hebben verdedigd. Nu jij er niet meer bent zullen wij jou en jouw idealen verdedigen.”

bron: Amigoe

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *