Whiteman (PS): Reparatiewet spoedig naar adviesorganen

Archief foto (kkc)

Archief foto (kkc)

WILLEMSTAD — De reparatiewet van de basisverzekering ziektekosten (bvz) zal op korte termijn naar de adviesorganen worden gestuurd.
Dit heeft minister Bernard ‘Ben’ Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS) afgelopen zaterdag bekendgemaakt tijdens de wekelijkse partijbijeenkomst van Pueblo Soberano (PS) in het partijgebouw te Palu Blanku.

De discussie over de noodzaak van reparatiewetgeving speelt vanaf het moment dat de wet eerder dit jaar door de Staten werd aangenomen.
Al in deze eerste ronde gaf de minister aan dat er behoefte was aan reparatiewetgeving om zo de ongewenste gevolgen van de wet op te kunnen vangen.

“Deze wet was twee tot drie jaar oud.
Hij lag er al toen ik aantrad.
Hij maakte deel uit van een totaalpakket om de financiële situatie van het eiland te verbeteren.”

Volgens Whiteman heeft de regering al een week na de goedkeuring van de wet besloten om de wet aan te passen, aldus Whiteman.
Inmiddels zijn er al vier maatregelen genomen om de bvz te repareren.
Het gaat hierbij om het vergoeden van

  • melk voor pasgeborenen, 
  • ziekentransport,
  • brillen en tandheelkundige zorg voor min- en onvermogenden en gepensioneerden met een inkomen onder de 3500 gulden,
  • maar ook het onderbrengen van gezagdragers onder de bvz.

Tegelijkertijd werkte de regering aan een wetsvoorstel ten aanzien van reparatiewetgeving.
Dit zal volgens Whiteman over enkele dagen naar de verschillende adviesorganen worden gestuurd, waarna het op termijn door de Staten in behandeling kan worden genomen.

Overigens keert overheidsaccountant Soab zich tegen het voorstel om al dit jaar een reparatiewet voor de bvz te introduceren.
In een advies aan Financiën-minister José Jardim stelt het bureau dat het beter is om de wet een volledig jaar te laten functioneren, voordat er werk wordt gemaakt van de reparatiewet.

Archief foto (kkc)

Archief foto (kkc)

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang is het hier niet mee eens.
Ze respecteert de mening van overheidsaccountantsbureau Soab, maar vindt dat er alsnog op korte termijn reparatiewetgeving moet komen voor de basisverzekering ziektekosten (bvz) aangaande gepensioneerden.

Als parlementariër respecteert ze de mening van Soab als overheidsaccountant, maar een accountant beoordeelt niet of een wet rechtvaardig is, zegt Leeflang.

Het orgaan dat de wet op zijn rechtvaardigheid kan beoordelen is het gerecht. Een meerderheid van het parlement samen met de overheid heeft een wet goedgekeurd die de rechten van gepensioneerden fundamenteel aantast”

, aldus Leeflang.

Volgens het Statenlid is de wet een aanslag op het pensioen.
Gepensioneerden zijn de enige groep verzekerden die verplicht 10 procent van hun inkomen moeten inleveren, terwijl werkenden slechts 3 procent moeten betalen.
Ook zijn gepensioneerden conform de wet verplicht om zich bij de SVB te verzekeren voor de basisverzekering.
Dit is onvoordelig, omdat er andere opties zijn waar gepensioneerden minder premie hoeven te betalen.
Bovendien komen gepensioneerden met de bvz niet voor bepaalde zorg in aanmerking.

Volgens Leeflang is dit in strijd met de mensenrechten.

“In internationale verdragen wordt pensioen gezien als een bezit.
Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) laat niet toe dat een overheid het bezit van een burger onteigent zonder een schadeloosstelling.
Zelfs onze Staatsregeling zegt dat”

, aldus Leeflang.

Artikel 14 zegt: Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar, bij of krachtens landsverordening te stellen voorschriften’.

“Als de overheid een deel van het pensioen onteigent, zullen ze in de toekomst verder gaan met het onteigenen van andere eigendommen.
Daarom is het de plicht en het recht van de gepensioneerde om de heilige strijd aan te gaan tegen onrecht in het gerecht”

, aldus het onafhankelijk Statenlid tot slot in een persbericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *