30 C
Willemstad
• woensdag 6 december 2023

ParadiseFM | Zomercarnaval op internationale Unesco-lijst

Het Zomercarnaval is op de internationale Unesco-lijst van immaterieel erfgoed gezet. Dat is een internationale lijst met belangrijke tradities en gewoontes. Op die lijst staan bijvoorbeeld ook...

ParadiseFM | Ministerraad akkoord met nieuwbouw Kraamkliniek

Als het aan minister Silvania ligt komt er een nieuwe kraamkliniek. Maandag maakte de minister van Gezondheid bekend dat de ministerraad akkoord is gegaan met nieuwbouw. De...

ParadiseFM | Inzamelingsactie om Advocaat naar Curaçao te halen

Dick Advocaat is nog steeds in beeld om bondscoach van Curaçao te worden. Dat zegt zijn zaakwaarnemer Rob Jansen in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Er is zelfs een...

ParadiseFM | Nieuwe keuken voor SDKK-gevangenis

Vanaf januari krijgen gevangenen weer ‘huisgemaakte’ maaltijden. Maandag werd de nieuwe keuken in de gevangenis SDKK feestelijk ‘geopend’. Het ministerie van Justitie is al begonnen met de...

NTR | ‘Wees voorzichtig met conclusies trekken over Piet op de eilanden’

John Samson Waarom wordt in de Cariben nauwelijks een discussie gevoerd over Zwarte Piet, zoals in Nederland? Emancipatie gebeurt op onze eilanden op een andere manier, zegt sociaal...

CC | The CMC General Practitioner Post will open on January 1st, as promised

WILLEMSTAD - A long-awaited improvement in the healthcare system of Curaçao is on the horizon. Jerry Semper, chairman of the Curaçao General Practitioners Association (CHV), confirms that...
- Advertisement -spot_img

Weer financiële aderlating voor CPA

HomeMediaWeer financiële aderlating voor CPA

Door deal met CDM

Schulden worden met de dag groter en groter.

WILLEMSTAD — Het nieuwe akkoord tussen de de Curaçaose Droogdokmaatschappij (CDM) en de Curaçao Port Authorities (CPA) over de huur van terreinen betekent in feite een flinke aderlating voor het havenbedrijf. Het akkoord hield onder meer in kwijtschelding van een oude huurschuld van CDM aan CPA van ongeveer 30 miljoen gulden. Het zou de tweede miljoenentegenvaller zijn voor CPA binnen een betrekkelijk korte tijd.De minister van Economische Ontwikkeling Abdul Nasser el Hakim (MFK) stelde tijdens de ondertekening van het akkoord iets meer dan een week geleden, dat deze regeling, die door interim-directeur van CPA Humberto de Castro bekrachtigd is, een einde zou hebben gebracht aan een vanaf 1984 durende discussie over wie de daadwerkelijke eigenaar (van verschillende percelen waarop de EEG-kaden en de kranen gebouwd zijn en die van essentieel van belang zijn, red.) was.
Uit stukken waar de Amigoe over beschikt blijkt dat het ‘blote eigendom’ van de belangrijkste percelen, middels een akte op 27 december 1984 aan CPA is overgedragen.
Ook blijkt dat er per abuis bij akte op 9 mei 1994 door het eilandgebied Curaçao aan CDM Holding NV de volgende percelen in erfpacht zijn uitgegeven:
-Afdeling 5 Sectie 6L nummers 66, 68, 70, 72, 74 en 76.

De erfpachtuitgifte in 1994 bleek door de akte uit 1984 nietig te zijn waardoor geconcludeerd mag worden dat de terreinen in ieder geval al eigendom van CPA waren.
Het persbericht van de minister dat na de recente ondertekening is uitgegeven geeft de volgende uiteenzetting: “Omdat dit niet officieel was vastgesteld (eigendomsrecht, red.), was de onderhandelingspositie van Dok zwakker. Samen met de teams van CDM en CPA is het ons gelukt om alle terreinen die gebruikt worden door CDM, over te zetten naar CPA. CDM kan hierdoor meer investeerders aantrekken.”

De onlangs gesloten overeenkomst houdt een ‘Lease and Consession Agreement’ in, waarin staat dat CDM het terrein van CPA met ingang van deze maand augustus huurt.
Er blijkt inderdaad een jarenlang dispuut tussen CDM en CPA te hebben bestaan, maar dat heeft betrekking op een miljoenenclaim van de havenautoriteiten.
Het gaat om niet-betaalde huur van de EEG-kaden en de daarop aanwezige kranen.

In het jaar 2000 bedroeg de vordering van CPA aan CDM nog bijna 22 miljoen gulden en naar verluidt zou dit bedrag in 2010 tot ongeveer 30 miljoen zijn opgelopen.
Dit bedrag, dat nu door de nieuwe deal met CDM komt te vervallen, was als uitstaande vordering in de boeken van CPA opgenomen. Dit bedrag zal nu worden afgeschreven en zal een grote inkomstenderving voor het overheidsbedrijf zijn.
Verschillende voormalige topfunctionarissen van CPA vragen zich tegen over de Amigoe af of CPA ‘ook deze afschrijving te boven zal kunnen komen’.

Het bedrijf had eerder een bedrag van 30 miljoen gulden in de boeken opgenomen als uitstaande schuld van de overheid voor niet-betaalde kosten van havengebruik waarbij onder andere de operationele kosten van de veerbootdiensten en het openen van de pontjesbrug inbegrepen waren.
Omdat de schulden van de overheid geheel gesaneerd werden door de Nederlandse overheid, na 10-10-‘10, had het bedrijf op de aflossing van deze schuld gerekend.
De overheid was met deze schuld niet eens en vroeg om een herberekening.
Naar verluidt zou na een herberekening door het overheidsaccountantsbureau Soab slechts een fractie van de oorspronkelijke som zijn overgebleven, namelijk 5 miljoen gulden.
Dit heeft ook een negatieve weerslag in de boeken gehad.

De Castro wilde medio december van vorig jaar nog geen uitlatingen doen over de hoogte van het bedrag en stelde toen ‘dat de onderhandelingen over dit onderwerp met de overheid nog gaande waren’.
De interim-directeur antwoordde toen nog op de vraag of CPA/KTK door de vele veranderingen op een mogelijke verlieslijdende afsluiting van het jaar afstevende:
Integendeel, CPA heeft tevens aangekondigd tegen het einde van het jaar, na dataverwerking, daarover inzage te zullen geven zowel aan de media als aan de gemeenschap.”

Deze inzage werd vervolgens nooit gegeven.
Ingewijden plaatsen vraagtekens bij de handelwijze van De Castro, waarbij gemeend wordt dat hij slechts verzoeken/ bevelen van de overheid zou opvolgen zonder daarbij het belang van CPA in het oog te houden.
Ook zou de interim-directeur ‘weinig eigen inbreng tonen en een persoonlijke visie laken’.
Bij de onlangs gesloten deal met CDM heeft CPA ook een aantal terreinen overgeschreven gekregen.
Aangezien CPA slechts een ‘landlord’ functie heeft en uitsluitend beheerder is, zal een mogelijke tegenwaarde van de verkregen terreinen voor het bedrijf weinig opleveren aangezien deze niet verkocht kunnen worden.
Of de mogelijke huuropbrengsten tegen de oorspronkelijke claim van 30 miljoen opwegen, wordt in twijfel getrokken.

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties