Ingezonden | Wat iedere Nederlander in het Koninkrijk behoort te weten (deel 1)

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Wini Raveneau aan het woord.

Waarom het Statuut, de vroegere Nederlandse Antillen en tegenwoordig Curaçao, Aruba, St. Maarten en de Bes-eilanden, elke vorm van autonomie heeft ontnomen.
Een poosje terug heeft de heer Knops, tot ergernis van velen in het “Caribisch deel van Nederland“ verklaard dat de landen in dit deel van het Koninkrijk hun autonomie niet kunnen dragen.

Deze uitspraak heeft bij ons veroorzaakt dat vele politici op hun achterpoten zijn gaan staan, iets wat ik eigenlijk niet begrijp. 
Wanneer zal het tot ons doordringen dat er bij ons geen sprake is van enig autonomie? Hoe kunnen we derhalve, wat niet is, dragen?
 Het wordt echt tijd om op te houden met “verstoppertje spelen” en elkaar recht in de ogen te durven kijken.

Ons Staatkundig verhaal in Jip-en-Janneketaal

Na de verschrikkelijke ervaring van verdrukking en uitbuiting door Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden de geallieerde landen, die toen koloniën hadden, zich ervan bewust dat ook zij schuldig waren, aan het onderdrukken, uitbuiten en vermoorden van hun respectievelijke overzeese gebiedsdelen (koloniën) en hun desbetreffende volkeren.

De Verenigde Naties (VN) werden op 24 oktober 1945 opgericht met als doel om in de toekomst elke vorm van kolonialisme in de wereld uit te bannen. Elk land, dat toen koloniën bezat, was volgens het Handvest van de Verenigde Naties verplicht om de gebieden die zij als bezit had, te dekoloniseren. Dit proces heette het “dekolonisatieproces.”

Hoewel Nederland lid was van de toen opgerichte Verenigde Naties, wilde Nederland haar koloniën echter niet kwijtraken. (Trouwens, Nederland was een van de laatste koloniserende landen die de slavernij in haar koloniën afschafte).

Met de VOC en de WIC was Nederland een van de koloniale grootmachten, die toen o.a. Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, Suriname en Curaçao en onderhorigheden, als koloniën had. (NB: Nederlands-Indië werd gedekoloniseerd pas na een bloedige oorlog in 1949).

De voorwaarden, die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gesteld werden voor het dekolonisatieproces, werden in het Handvest in de desbetreffende hoofdstuk opgesomd.
(Handvest VN Hoofdstuk XI art. 73 en 74)

 • Elke kolonie werd op een lijst, genaamd “ niet-zelfbesturende gebieden”, geplaatst.
* De desbetreffende koloniserende landen werden verplicht om jaarlijks een rapportage bij de VN in te leveren, waarin zij het verloop- en de vorderingen van het dekolonisatieproces beschreven. Dit heette: “het rapportageplicht”.

 • Aan het einde van dit proces, toetst de Algemene Vergadering ( AV) of de desbetreffende landen, volgens de gestelde criteria de status van een volledig zelfbestuur conform Hoofdstuk XI hebben verworven.

 • Wordt er bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen bepaald dat het gebied volledige, zelfbeschikkingsrecht of autonomie heeft bereikt, dan zal dat (voormalig ) gebied door de VN, als een soevereine staat worden beschouwd.

 • Dan pas zal het koloniserend land gevrijwaard worden van de verplichtingen gebonden aan art 73 van het VN Handvest.

 • De desbetreffende gebieden zullen dan van de lijst van “niet zelfbesturende gebieden” worden afgevoerd en als soevereine staat worden erkend.

Nederland wilde haar koloniën echter nooit kwijt. Het was immers deze tijd van kolonialisme, kaapvaart en slavernij, die Nederland tot de dag van vandaag globaal gezien tot een invloedrijk land heeft gemaakt.

Het Statuut

Om haar koloniën toch te kunnen behouden stelde Nederland het slinkse ”Statuut” op. Politiek Nederland wist de politici van de Nederlandse Antillen en Suriname ervan te overtuigen dat de nieuwe rechtsorde (Statuut), de definitieve opheffing van de koloniale verhoudingen en een doorbreking van de eenzijdige oppermacht van het moederland betekende.

Op 15 december 1954 werd het Statuut ondertekend en deelde Nederland aan de VN mee, dat Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf toen hun “volledige staatkundige emancipatie hadden voltooid” en Nederland dus vrijstelling van het rapportageplicht ( VN Handvest art. 73 lid e) diende te verkrijgen.

Maar in 1955 riep de VN Nederland op, om zich in de AVVN te komen verantwoorden en uit te leggen waarom het Statuut, volgens Nederland, aan Suriname en de Nederlandse Antillen een “volledig zelfbestuur conform Hoofdstuk XI” van het VN Handvest toekende.

Nederland nodigde de vertegenwoordigers van Curaçao en Suriname uit, om deel uit te maken van de Nederlandse delegatie, met als doel de Algemene Vergadering (onder Nederlands regie) te overtuigen dat het Statuut hen inderdaad, met onderlinge overstemming, een “volledig zelfbestuur conform Hoofdstuk XI”van het VN Handvest gaf.

Na hevige debatten te hebben gevoerd, bleek echter overduidelijk dat het Statuut de koloniën helemaal geen ”volledig zelfbestuur conform Hoofdstuk XI”toekende.

Het resultaat van de stemming in de Algemene Vergadering spreekt voor zich:

Voor Tegen Blanco Onthouding Totaal
21 10 33 12 76
28% 13% 43% 16% 100%

Op deze wijze werd het Statuut in de Algemene Vergadering der Verenigde Naties aangenomen. Echter, in werkelijkheid, met een minderheid der stemmen “voor”.

Volgens de AVVN resolutie 945, van de Algemene Vergadering der VN, wordt bevestigd dat een grote meerderheid van de Vergadering (72%) niet ervan overtuigd was dat het Statuut, Suriname en de Nederlandse Antillen, van het Nederlandse kolonialisme had vrijgemaakt. Omdat deze beide landen kennelijk zelf wel van mening waren dat het Statuut, volgens hen, hen het noodzakelijke volledig zelfbestuur verschafte, onthielden verschillende lidstaten zich van stemmen over dit onderwerp of stemden anderen blanco.

Dit verklaart waarom er sprake was van een overgrote meerderheid van de vergadering dat het standpunt niet ondersteunde dat het Statuut inderdaad de beide landen Suriname en de Nederlandse Antillen volledig zelfbestuur verleende.
Gelukkig begreep men dat we toen geen politieke en staatkundige inzicht hadden en heeft Uruguay aan AVVN resolutie 945 een amendement toegevoegd, die de 6 eilanden v.d voormalige Nederlandse Antillen toestaat om te allen tijde in de toekomst, zonder interventie van Nederland) de Verenigde Naties te kunnen benaderen wanneer we ons realiseren dat het Statuut ons geen “volledig zelfbestuur conform Hoofdstuk XI” geeft. Dit is nog steeds van toepassing.

Door het niet deelnemen aan het dekolonisatieproces, zijn de 6 eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen derhalve achterop geraakt bij de andere voormalige koloniën, die dit proces wel hebben doorlopen en als gevolg hiervan souvereine staten zijn geworden.

Wordt vervolgd.

Wini Raveneau,
Voormalig parlementslid voor PS
Curacao

29 Reacties op “Ingezonden | Wat iedere Nederlander in het Koninkrijk behoort te weten (deel 1)

 1. Ja Pueblo Boberano Wiels zat er ook graag!
  @Brian S.
  De gemiddelde Boberano stemmer heeft hele kolonies familie in Nederland wonen. Grappig dat ze nooit naar Jamaica, Haiti of Ghana gaan, altijd naar dat gehate Nederland.

  Hypocrite figuren allemaal. Echte populistennen haatzaaiers. Alles is altijd fout aan de ander. Onder tussen zijn het onze eigen politici, wit en zwart, die hier de boel leegroven

 2. ….Iedere Nederlander in het Koninkrijk ient dit te weten”…..

  Dat de PS wel Nederland haalt maar toch gaan ze er graag op vakantie heen als de belastingbetaler het betaald.

  Lucho Rosales ging er graag op vakantie onder het mom van dienstreis.
  Mac Hitler Cijntje gaat erheen voor zijn medische behandelingen
  en ga zo maar door

 3. Grappig idd dat partijen als Pueblo Boberano, maar ook andere partijen die het altijd zo op Nederland gemunt hebben, altijd willen dat je van alles te weten komt over Nederlandse atrociteiten in de 18e en 19e eeuw en heden.

  Maar met geen woord reppen over wat hun eigen mensen hebben uitgevreten de afgelopen 10 jaar!

  De “Nederland is de schuldige van al onze corruptie” kaart is over de datum mevrouw Raveneau, het valt me best tegen dat iemand van uw kaliber zich zo vergrijpt aan drogredenen!

 4. Sin berguensa Raveneau,

  Kan iemand hier op mijn geliefde klip het aantal schaamtelozen bij benadering benoemen???

  Zoja graag niet slechts aantallen maar óók graag naam en toenaam vermelden want er dient inmiddels minimaal een realistische weergave te kunnen worden weergegeven van het volledig vernachelde, doortrapte en bovenal extreem nepotistische volksverlakkende establishment dat ONZE VOORUITGANG sinds tijden weet te frusteren…
  Je zou het de huidige schaamtelozen bijna vergeven aangezien óók zij slechts voortborduren op de heersende, allesvernietigende en bovenal állerminst vernieuwende cultuur van EIGENBELANG danwel zelfverrijking die helaas sinds geruime tijd de standaard is gebleken op de geliefde klip…

  Het feest loopt inmiddels ten einde en daar geeft deze “dame” met haar waardeloze alsook schaamteloze betoog dan duidelijk óók blijk van.
  Feit is dat de tijden van ongekende welvarendheid op de klip reeds geruime tijd ten einde zijn maar degenen die daar structureel van mochten/konden profiteren hun verlies niet kunnen of willen nemen…

  Autonomie was en is óók mij streven maar de realiteit is slechts schaamte voor degenen die de (minimale) belangen des volks zouden dienen te behartigen…

  Señora Raveneau????

  Bai ganja baka… Wellicht geloven er nog mensen in uw hersenspinselen binnen uw congregatie maar valt u mij aub niet meer lastig met deze schaamteloze gedachten die slechts uzelf en naasten dienen…

 5. Maak je niet zo druk Wini!,…uitrukalarm is reeds afgegaan.
  Busje nr.1 komt zo,…en busje 2 en 3 volgen indien nodig.
  Btw! het juiste dwangbuismaat is ook reeds besteld!

 6. ….Iedere Nederlander in het Koninkrijk ient dit te weten”…..

  = “Dat PS veel corruptieop haar kerfstok heeft.
  Margit de Freitas SSC.
  Werner Wiels MDPT
  Marveline wiels
  PS = Alle andere toestanden

 7. Oke Wini.
  Je hebt je punt gemaakt.
  Vanaf morgen komen wij met 10 man bij jou ontbijten.
  Tot dat wij weer werk hebben en onze broek kunnen ophouden.
  En o ja, graag verse jus d,orange en croissants en zalmfilet.

 8. Ik denk dat we dit brabbelstuk in dezelfde lijn kunnen stellen als haar eerdere bizarre uitspraken. Bewijst maar weer dat de bijbel op sommigen een duivelse extremistische uitwerking heeft.

 9. Raveneau, plse, boek een enkele reis terug naar Ghana. Neem alstublief Whiteman, Lucho Rosales,de walrus en de rest van de “uitgestorven leden” van Publo Soberano ook mee.
  Daar zitten julie ongetwijfeld op julie plek.

 10. Zucht…. Dom geklets van iemand die wegloopt voor de realiteit.

 11. Trots op Curaçao

  “Ons Staatkundig verhaal in Jip-en-Janneketaal”

  Wini heeft geen hoge hoed op met de bevolking. Ze denkt dat we allemaal te dom zijn om te weten dat de VOC en de WIC in 1945 niet meer bestonden. Dat als je je van stemmen onthoudt (blanko / onthoudingen) dat dat niet automatisch betekend dat je tegen bent.

  Hoe dom kan je zijn…… Jip en Janneke taal. Poeh!

 12. …..”voormalige Afrikaanse afstammelingen zijn Curaçao aan het bezetten”……

  [email protected], die moet ik onthouden! De volgende keer dat een Curaçaose politicus weer een etnische groep weg wil sturen!

  Iedereen heeft recht op een rechtvasrdige en menselijke behandeling, maar als je als Afro Curaçaose politicus meent dat andere etniciteiten hier niet thuishoren en te pas en onpas weg wilt sturen, moet je idd zelf het goede vb nemen, en remigreren naar t continent van je voorouders..

  Er is een die een hele bevolking in zakken dreigde weg te sturen.
  Ironisch genoeg is die politicus zelf in een zak afgevoerd..

 13. Ik weet niet wat het niveau van deze dame is maar van de geschiedenis lessen op school heeft ze niet veel opgestoken en blijft , net als velen met haar, dat ze gekoloniseerd is.
  Helaas een kolonie is 1. land dat door een ander land veroverd is en bestuurd wordt
  ♢ Indonesië was ooit een Nederlandse kolonie.
  Misschien kort door de bocht net als zij dat zegt zijn de voormalige Afrikaanse afstammelingen Curaçao aan het bezetten, immers de oorspronkelijke bewoners zijn door de Spaanse overheersers uitgemoord vervolgens hebben vele naties elkaar om het eiland bevochten en uiteindelijk Nederland als laatste. De bewoners van Afrikaanse afkomst en alle anderen zoals Portugese , Indiaanse, en heel veel meer van andere landen kunnen hier in harmonie samenleven en zijn geen van alle gekoloniseerd. Zoals veel PS leden willen dat de Nederlanders terug moeten naar eigen land desnoods in body backs zoals Wiels zei, zo ik zeggen ga uw gang gaat U terug naar de zeer corrupte landen uit de regio waar velen oorspronkelijk vandaan komen. O ja geef dan ook uw Nederlandse paspoort op.

 14. Dit is wat Raveneau zegt;

  Nederland bad
  YdK politici good.

  Realiteit
  Nederland stuurt zakken geld
  YdK gezagsdragers pocketten het geld!

  Maar toch: Knops bad
  Regering en Friends & Family good!

 15. Wederom huilie huilie en geen oplossingen.
  NL is deze rotsjes kotsbeu, en zou maar al te gelukkig zijn zonder bedelende rotsen,
  Kom eerst maar eens met een voorstel hoe je jezelf kunt bedruipen als “land”. Praten we dan verder

 16. 2010:
  Curacao autonoom.

  2020:
  3 ministers van de eerste regering van Curacao voor meerdere jaren opgesloten in Bon Futuro.
  5 ministers van de eerste regering van Curacao betrokken bij ernstige integriteitskwesties (Cooper, Monk, Rosalia, Wisloe, El Hakim).

  Was Curacao niet beter afgeweest als kolonie?

 17. Waarom het Statuut, de vroegere Nederlandse Antillen en tegenwoordig Curaçao, Aruba, St. Maarten en de Bes-eilanden, elke vorm van autonomie heeft ontnomen.

  Omdat de eilanden sinds het begin van het Statuut laten zien niet autonoom te kunnen zijn. En maar geld blijven bedelen bij Nederland.

  Doet me denken als je zoon of dochter perse op zichzelf willen wonen want ze zijn volwassen en kunnen zelf wel bepalen wat ze wel en niet kunnen doen. Wat ze eten en hoe laat ze naar bed gaan.
  Dus ze gaan op zich zelf wonen.
  Ze komen wel elke week om geld vragen want ze verdienen te weinig en gaan veel uit met feesten. Ze hebben elke maand geld tekort voor de huur en eten want ze maken het geld liever op aan vakanties, dure kleding en feestjes. Mevrouw Ravenaue zou blijkbaar maar geld blijven sturen.

 18. Showroe di Emmastad

  Zucht….the disastrous delusions van (RagingReli) Raveneau, Monk, “flaku” DosSantos, “Sista SlapYouSilly” Constancia, Cooper en nog een paar neanderthalers klinken erg hoopgevend voor de toekomst van mijn kiezelsteentje in de Caribische Zee. Cherry on top is wel de aankomende benoeming van Menki Rojer als minister van Financiën in het volgende kabinet.

 19. Toen ik die naam Raveneau zag werd ik al ziek.

 20. Een Clup van oplichters pur sang, denk aan obesitas Marvelien, een vm statenlid als Raveneau, volkomen geflipt anti homo met de bible in de hand vooraan in de kerk zittend.
  WT een schandalig mens zeg volkomen geflipt!!
  Wanneer wordt Marvelien aangeklaagd?

 21. PS, het corrupte boevennest van de tientallen miljoenen verkwistende Fraudelyne Wiels en Wacko Werner Wiels.

  Kolonie? Vrouwtje Ravenau: als Curacao vandaag onafhankelijk wordt gaan we in Nederland feestend de straat op. Ook Curacao is niets anders dan een corrupt boevennest, met bewoners die crimineel, aarslui of beiden zijn. Criminaliteit is haar belangrijkste exportprodukt, zie de statistieken in Nederland.

  En ja, vrouwtje Nederland, na de miljarden schuldsanering zal Nederland graag nog een keer met spiegeltjes en kraaltjes over de brug komen als Curacao maar definitief uit het koninkrijk stapt.

  Is het ook meteen afgelopen met de nationale sport van het eiland: handje ophouden in Den Haag.

  Veel succes daarna met jullie parlement vol dansleraren, dj’s, wandelende strafbladen, aartsluie casinoverslaafden, prullaria verkopende proleten, aangevoerd door een lolo uit Soto.

  Maar kijk eens wat de onafhankelijkheid Suriname heeft gebracht.

 22. …… (Trouwens, Nederland was een van de laatste koloniserende landen die de slavernij in haar koloniën afschafte 1863)…….

  Really?
  Heel gewiekst mevr Wini Raveneau, om het adjectief “koloniserend” er bij te plaatsen, om zo al die landen uit te sluiten die veel later de slavernij afschaften, (onder druk van West Europa!!!!) maar defacto geen koloniserende mogendheid waren!!

  Hier een paar feiten over afschaffingsdata van de slavernij!!
  Qatar = 1952
  Saudi Arabia = 1962
  Noord Yemen = 1962
  Zuid Yemen = 1967
  Oman = 1970
  Maritanie = 1981

  Half Afrika loopt momenteel leeg richting Europa. Europees/spaanse ministaatjes in Noord Afrika worden dagelijks overspoeld met Afrikanen van Ex europese koloniën,

  Blijkbaar bevallen hun Souvereine leiders ze niet zo goed, en hunkeren ze weer naar het leiderschap en civilisatie van de kolonist, anders verlaat je
  huis en haard van je moederland niet zomaar!

 23. Wini Rsveneau zegt:

  …..”Door het niet deelnemen aan het dekolonisatieproces, zijn de 6 eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen derhalve achterop geraakt bij de andere voormalige koloniën, die dit proces wel hebben doorlopen en als gevolg hiervan souvereine staten zijn geworden.”….

  Souvereine staten geeorden?
  Zoals Haiti? Een vd armste Armste landen van de americas? Waarom winen er zoveel Haitianen op Cur? Vanwegd onze souvereiniteit? Hoe goed is de onafhankelijkheid van Haiti hun bevallen?

  Achterlopen op Venezuela, wiens volk naar ons souvereine ABC eilanden vlucht voor een beter bestaan?

  Of achterlopen op Malawi, Burundi, Equatoriaal Africa, Guinee Bissau, Zimbabwe, Suriname?

  Mevrouw Wini…..het is maar net hoe je het bekijkt.
  Souvereiniteit heeft geen waarde onder leiders als die van uw Partij, die alleen maar souvereiniteit willen om zichzelf te bevoorrechten, en niet om zelf oplossingen aan te dragen. Dat moet NL altijd doen.

  Geen ergere leider voor Curaçao dan onze eigen leiders, die STUK VOOR STUK, zichzelf verrijkt hebben, en puinbrokken achtergelaten hebben..waaronder absoluut ook de PS behoort.

  Ga weg met uw Souvereiniteit, onder uw souvereinitrit gast het volk net zo arm worden als dat van Haiti of andere afrikaanse landen

 24. PS roofde en rooft van haar eigen volk!!

  En heeft zelf haar eigen leider verraden en laten vermoorden.

 25. De “aboriginal” leiders die na het dekolonisatie proces in Afrika aan de macht kwamen, om hun eigen volk te leiden, ontpopten zich tot ware monsters, nog vele male erger dan hun kolonisators.

  Ze maakten de intellectuelen monddood of elimineerden die systematisch, en roofden de schatkist binnen enkele jaren compleet leeg.., met friends & family… Tevens onteigenden ze de Aziatische ondernemers van hun rechten/ en/of bezittingen via racistische decreten, vergelijkbaar met PS en het stemrecht, waardoor de economie een enorme klap te verduren kreeg en binnen no time in elkasr klapte.

  Ze Ontketenden binndnlandse oorlogen tegen rivaliserende etnische groepen die niet “president” gezind waren, en verwaarloosden/ ruineerden de infrastructuur door de kolonialist opgetuigd volledig…

  PS is niet veel anders….in de korte tijd dat ze aanzet is geweest, vertoonde ze dezelfde dictatoriale trekjes, plunderden ze samen met MFK en MAN de staatskas leeg, en bedeelden ze familie leden met lucratieve projecten en voordelen….
  Nee, PS, je bent een rover van je eigen volk!!
  VOC en WIC roofden tenminste van andere volken, dat is al erg genoeg.

  PS roofde en rooft van haar eigen volk!!

 26. Trouwens Curacao staat vrij om totaal ‘gedekoloniseerd’ te worden.
  Nederland zou dit zelf toe juigen!

 27. Curacao revisited

  op zich prima om wat achtergrond van het statuut te weten alleen kijken wij nu wederom naar het verleden ipv de toekomst. Autonomie is alleen mogelijk als je behalve juridisch ook financieel onafhankelijk bent. Anders krijg je een voorbeeld van de kinder kruistocht waarbij een groep die niet in staat is om hun beslissingen te overzien doen waar ze zin in hebben met alle gevolgen van dien.
  Ik zou het interessanter vinden om van de voorstanders van autonomie nu eens eindelijk te horen welke plannen zij hebben om Curacao financieel onafhankelijk te maken

 28. Een PS-er die met WIC en VOC komt. Maar zelf meer van Curacao heeft geroofd dan de VOC en WIC samen! Mevrouw Raveneau die zelf racistisch is en en tegen homos discrimineert. Waar was Raveneau toen Wiels opriep om makambas in doodskisten terug te sturen? Waar was ze toen de PS de schatkist plunderde? Mevrouw Ravenau die er geen probleem mee heeft dat veroordeelde criminelen gewoon Statenleden worden.

  Winnie foei! Jij hebt totaal geen enkel recht van spreken! Schaam je diep!

 29. Raveneau ?

  Was dat niet die muts die zich openlijk uitspreekt tegen homo’s ? Die van mening zijn dat die geen rechten hebben ?

  En de PS ?
  Was dat niet de club die het eiland hebben leeggejat in de jaren 2010 – 2012 ? Was dat niet de club waar Fraudelyne Wiels toe behoorde ?

  En deze muts wil volhouden dat Curacao nog steeds een kolonie is, waar de Nederlanders het voor het zeggen hebben ?
  Soms vraag ik me af wat er in het drinkwater zit, want velen hebben een behoorlijke klap van de molenwiek gehad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *