31 C
Willemstad
• zaterdag 15 juni 2024

ParadiseFM | Curaçao verwelkomde 53.970 verblijfsbezoekers in mei 2024

Het Curaçaose toerismebureau CTB is heel blij met de cijfers van afgelopen maand. In totaal kwamen bijna 54.000 verblijfstoeristen in mei naar ons eiland. Dat is een...

NOS | Tweede verdachte vast voor dood Nederlandse marechaussee op Curaçao

Op Curaçao is een tweede verdachte aangehouden vanwege de dood van de Nederlandse adjudant van de Koninklijke Marechaussee die daar eind vorige maand werd doodgeschoten. De 22-jarige inwoner...

Democracy now! | Friday, June 14, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 14 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Curaçao verwelkomt bijna 54.000 verblijfstoeristen in mei

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Curaçao heeft in mei bijna 54.000 verblijfstoeristen verwelkomd, een stijging van 24 procent vergeleken met mei vorig jaar. Dit resultaat bevestigt volgens toeristenbureau CTB...

PBC | UPDATE: Gezochte Sebelon snel gevonden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De 19-jarige Ingemar Sebelon, geboren op Curaçao, en verdacht van een zedendelict en mishandeling is aangehouden. De politie had het publiek om hulp gevraagd,...
- Advertisement -spot_img

Waarde AVBZ-fondsmet 76 miljoen gedaald

HomeNieuwsWaarde AVBZ-fondsmet 76 miljoen gedaald

WILLEMSTAD — De waarde van de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) bedraagt per 31-12-2011 meer dan 243 miljoen gulden. Dat is een daling van zo’n 76 miljoen gulden ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de jaarrekening van het fonds die onlangs openbaar is gemaakt door BZV die belast is met het beheer. Dat heeft deels te maken met de afspraken die gemaakt zijn met de boedelscheiding na 10-10-‘10. Onafhankelijk accountant Deloitte kon echter geen oordeel geven over de getrouwheid van de jaarrekening.

In verband met de invoering van de nieuwe staatkundige structuur is het fonds per 10-10-‘10 opgesplitst naar de ‘nieuwe’ landen binnen het Caribische deel van het koninkrijk.
Hierdoor loopt de jaarrekening van 2011 van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011.

Door de boedelscheiding werd het bedrag van 20 miljoen gulden dat bij de MCB was belegd voor investeringen in nieuwbouwprojecten gebruikt om schulden van de hypothecaire leningen af te lossen.
De instellingen zijn deze bedragen nog wel verschuldigd aan de BZV.

Accountantskantoor Deloitte is niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te krijgen waarop ze een controleoordeel kunnen baseren.
De BVZ heeft een vordering van meer dan 84 miljoen gulden op het land Curaçao.
Deze vordering vertegenwoordigt 35 procent van het balanstotaal.
Uit correspondentie tussen het AVBZ-fonds en het land blijkt dat het land deze vordering niet erkent.
Als gevolg daarvan kon Deloitte niet vaststellen of de vordering juist is en of er eventueel correcties noodzakelijk zijn.
De vordering is opgebouwd uit de subsidie tussen de periode 1997-2006 die niet is uitgekeerd conform de wet.

Uitgaven
De lasten bedroegen in het boekjaar 95.846.316 gulden.
In 2011 zijn de bouwwerkzaamheden voor opvangtehuizen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen gestart.
De officiële opening van deze huizen in Emmastad bij Fundashon Verriet heeft in juni dit jaar plaatsgevonden.
In totaal is er rechtstreeks vanuit het AVBZ-fonds 89.303.069 gulden betaald aan de zorginstellingen.
Verzekerden in een zorginstelling die hun uitkering of AOV-pensioen afdragen aan het AVBZ-fonds krijgen maandelijks 75 gulden aan zakgeld.
Tot en met 31 december 2011 kwam het totaalbedrag aan uitgekeerd zakgeld neer op 846.226 gulden.
In 2010 (minus de laatste twee maanden) was dit nog 247.850 gulden.
Ook is er meer geld uitgegeven aan kunst- en hulpmiddelen.
In 2011 2.818.703 gulden en in 2010 2.428.200 gulden.

Met de uitbreiding van AVBZ-zorg met psychogeriatrische ziekten, zintuiglijk gehandicapten, autisme en de verstrekking van revalidatievoorzieningen zijn de kosten van het AVBZ in de afgelopen jaren drastisch toegenomen.
Daarnaast wordt de vraag naar de AVBZ sterk beïnvloed door vergrijzing en sterke daling van de mantelzorg.
Behoud en verbetering van de kwaliteit van zorg gaat tevens gepaard met hogere kosten.

Kostenbeheersing
Door de invoering van een basisverzekering op korte termijn is de verwachting dat de grenzen tussen cure, care en welzijn nader worden gedefinieerd hetgeen tot kostenbeheersing zal leiden binnen de AVBZ.
Door onduidelijke scheiding is men sterk geneigd beroep te doen op AVBZ-zorg, terwijl noodzaak bestaat voor dekking uit welzijnsvoorzieningen.

Het fonds wordt enerzijds gefinancierd door de werkende bevolking door middel van een inkomensafhankelijke premie en anderzijds betaalt het land een bijdrage aan aan de AVBZ.
De bijdrage van het land over de periode 10-10-2010 tot en met 31-12-2011 is 18.120.971 gulden.

De AVBZ is een volksverzekering tegen risico’s die elders onverzekerbaar zijn en waar geen regelingen voor bestaan.
Het gaat daarbij om de verpleging, de verzorging en de behandeling van personen die chronisch lichamelijk ziek zijn, die lichamelijk, verstandelijk, visueel of auditief gehandicapt zijn als ook van personen die psychiatrisch ziek zijn.
Het AVBZ-fonds valt onder het externe toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties