27 C
Willemstad
• woensdag 6 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Voorstel pensioenleeftijd ambtenaren omhoog

Ambtenaren-moeWILLEMSTAD — De pensioenleeftijd van ambtenaren, nu vastgesteld op 60 jaar, zal in 2018 worden verhoogd naar 65 jaar. Dit is een van de voorstellen die vermeld staan in een uitgelekt voorstel van maatregelen die de overheid voornemens is te nemen om haar personeelskosten beheersbaar te maken. In het pakket wordt ook gesproken over afschaffing van de VUT-regeling en tijdelijke beperking van het vakantiegeld en de indexering voor ambtenaren.

Het pakket met zestien maatregelen is niet officieel en ook nog niet door de overheid met de ambtenarenvakbonden besproken. Zowel minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais), als Abvo-voorzitter Wendy Calmes wenst vanochtend niet inhoudelijk op de voorstellen in te gaan.
Van der Horst betreurt de publicaties die in verschillende kranten heeft plaatsgevonden en benadrukt dat noch hijzelf, noch zijn ministerie hierachter zit.
Calmes geeft ook aan dat hij via de media de voorstellen heeft gezien en dat de vakbonden aan de onderhandelingstafel van de regering willen horen wat haar plannen zijn.

“Maar ons standpunt blijft hetzelfde.
Wij houden ons vast aan het Sociaal Statuut.
Dat is de garantie van de overheid aan haar personeel dat tot medio 2015 er niet aan de arbeidsvoorwaarden zal worden getornd.
Dat is de lijn waaraan wij ook in de besprekingen met de regering zullen vasthouden.”

- Advertentie -

De voorstellen, en maatregelen en uitwerking daarvan staan in een memo die de naam ‘toelichting op scenario arbeidsvoorwaarden’ heeft meegekregen.
In de memo wordt gesproken van zestien maatregelen.
Negen hiervan hebben als doel om de inkomsten van de overheid te verhogen, maar aan de andere kant staan zeven zogenaamde compensatiemaatregelen.
Centraal in de variant die in de memo aan bod komt is de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 voor alle ambtenaren.

Op dit moment gaan ambtenaren met pensioen op hun 60e.
Dit terwijl ze pas op hun 65e in aanmerking komen voor een volledig gestorte uitkering van de algemene ouderdomsverzekering (aov). Conform het plan dat nu op tafel ligt zullen in 2018 alle ambtenaren op hun 65e met pensioen gaan.
Ook wordt uitgegaan van de afschaffing van de vut-regeling per 1 januari 2014.
Deze maatregel zal de overheid een flinke besparing oplevering.
In 2014 gaat het om een bedrag van 5,2 miljoen gulden, die op zal lopen tot 13 miljoen in 2017.

Conform het voorstel is de overheid voornemens om in vijf jaar het aantal ambtenaren met 418 formatieplaatsen te verlagen. Dit zal gebeuren middels een personeelsstop, natuurlijk verloop en ook volgens iets wat in het document staat omschreven als ‘maatwerk afvloeiing als aanvulling op natuurlijk verloop’.
Al in 2013 verwacht de overheid een besparing van 9,5 miljoen te kunnen boeken op haar personeelskosten.
Met de maatwerk afvloeiing is juist een investering gemoeid. In 2014 en 2015 zal dit 5,1 miljoen bedragen.

Als tijdelijke overbruggingsmaatregel wordt voorgesteld om het vakantiegeld in 2014 en 2015 te verlagen van 6 naar 3 procent. In 2016 zal het vakantiegeld weer 6 procent moeten gaan bedragen.
In 2014 en 2015 zal dit besparing van respectievelijk 9,2 en 9,1 miljoen moeten opleveren.
De indexering bedraagt dit jaar 1,9 procent.
Maar volgens de voorstellen van de overheid zal dit in 2014 en 2015 nul procent bedragen, waarna het in 2016 weer 1,9 procent zal moeten bedragen.
Er zal geen compensatie plaatsvinden voor de jaren waarin geen indexering heeft plaatsgevonden.
In 2014 levert dit een besparing op van 4,7 miljoen, om in de jaren hierna op te lopen naar 9,5 miljoen op jaarbasis.

De maatregelen richten zich ook op de loontreden, dit zijn periodieke verhogingen waarvoor een ambtenaar na een positieve beoordeling in aanmerking kan komen.
Op dit moment bedraagt het aantal loontreden per salarisschaal tussen de 8 en 10, maar in het voorstel wordt melding gemaakt van 16 tot 20 loontreden.
De verdubbeling van de loontreden zal in 2014 iets meer dan 2 miljoen aan besparing opleveren om daarna jaarlijks met
2 miljoen extra toe te nemen.

Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) heeft ook een voorstel gepresenteerd, dat moet leiden tot de duurzame houdbaarheid van de ambtenarenpensioenen.
Dit komt neer op een verlaging van de pensioenpremie voor de werkgever met 3 procent en 1 procent voor de werknemer.
Op jaarbasis zal de overheid hierdoor zes miljoen minder moeten uitgeven.
In de voorstellen die nu op tafel liggen zullen de vakantiegeld-, indexering-, loontreden- en pensioenpremiemaatregelen ook voor het onderwijzend personeel bij de bijzondere schoolbesturen moeten gaan gelden.
De overheid houdt hierbij rekening met een besparing van 5 tot 7 miljoen gulden op jaarbasis.

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

ParadiseFM | Experts leggen wet over topinkomens in Staten uit

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...
- Advertentie -
- Advertentie -