30 C
Willemstad
• donderdag 21 september 2023

CC | Silvania proud of World Poker Tour to celebrate new gambling legislation

WILLEMSTAD - The WTP Curacao Invitational Poker Tournament in Curacao is scheduled for September 25th. Minister Javier Silvania of Finance announced a few weeks ago that he...

DH | Accomplice of drug lord ‘Nuto’ Wawoe voluntarily extradited

AMSTERDAM/SANTO DOMINGO--The Dominican authorities have now extradited Dutch citizen Terence Ángelo Richard De Vries to the Netherlands. Local media previously reported that he had given up his...

Ingezonden | Kaping werk eilandsraad Bonaire

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

ParadiseFM | Terence de Vries uitgeleverd aan Nederland

De Nederlandse drugsverdachte Terence de Vries is vorige week uitgeleverd aan Nederland. De Vries werd op dezelfde dag als Nuto Wawoe gearresteerd in Sto. Domingo. In tegenstelling tot...

Democracy now! | Wednesday, September 20, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Vice-deken Everett Wilsoe: ‘Gewetenswroeging’

HomeMediaVice-deken Everett Wilsoe: 'Gewetenswroeging'
Schermafbeelding 2014-01-17 om 14.59.12
Deken Caroline Fievez en Vice-deken Everett Wilsoe

‘Orde niet ingegaan op verzoek Sulvaran om geïnformeerd te worden’

Van een onzer verslaggevers Willemstad – Gewetenswroeging speelde voor vice-deken Everett Wilsoe van de Orde van Advocaten van Curaçao een rol om uit het bestuur van de Orde te stappen. Wilsoe spreekt tevens van het ‘fabriceren’ van de klacht tegen collega alsmede lid van de Orde Eldon ‘Peppie’ Sulvaran.

Het komt erop neer dat Wilsoe van mening is dat de voorzitter, deken Caroline Fiévez, solistisch heeft gehandeld. Over het vertegenwoordigen van de Orde geldt dat de deken – conform het reglement – is gemachtigd om de vereniging naar buiten te vertegenwoordigen. ,

,Een algemene ledenvergadering, ALV, vooraf voor iedere handeling is niet nodig”, stelt Fiévez, die gisteren geen commentaar wilde leveren.

Wilsoe – onder andere recentelijk bekend van zijn optreden als advocaat namens Amparo dos Santos, die ten onrechte het parkeerterrein langs de Hamelbergweg naast het Sehos claimde – schreef het bestuur op 15 januari het volgende:

,,Langs deze weg moet ik jullie allen, helaas, berichten dat ik mij, per onmiddellijk, als bestuurslid tevens vice-deken terugtrek.” ,,De reden is dat ik mij toch geheel niet kan vinden in de handelingen van Caroline, als deken van de Orde van Advocaten.”

Caroline Fiévez is deken, voorzitter, van de Orde.

,,Sedert maandag 13 januari 2014 heb ik nogal wat gewetenswroeging tegen de wijze waarop en de tijdspanne waarin unilateraal het besluit is genomen om een klacht tegen collega, alsmede lid van de Orde, Mr. Sulvaran te fabriceren. Thans ben ik tot het besluit gekomen dat ik, onder de hierna te vermelden omstandigheden, geen deel meer wens uit te maken van het bestuur van de Orde van Advocaten.”

Chronologisch gezien heeft zich volgens Wilsoe het volgende afgespeeld. Sulvaran wordt door Fiévez op 10 januari voor een bespreking uitgenodigd op 13 januari 2014 op haar kantoor. Op zondag 12 januari bericht Sulvaran aan de deken dat hij niet kan en op zijn beurt nodigt hij Fiévez uit om bij hem op kantoor langs te komen op 14 januari voor een gesprek. Bij zijn aankomst op kantoor, op maandag 13 januari, vindt hij in zijn inbox een bericht van de deken, gedateerd 12 januari, inhoudende een persbericht en tevens een klacht tegen Sulvaran, met de mededeling dat de klacht op 13 januari om tien uur ’s morgens zal worden ingediend.

Er zou door Fiévez ‘geen enkel voorafgaand overleg’ zijn gevoerd met Wilsoe, en – zo begrijpt hij uit de onderliggende correspondentie – evenmin met de overige bestuursleden omtrent het opmaken en indienen van een klacht tegen Sulvaran; ‘laat staan over het uitbrengen van een persbericht de volgende dag’, zo beklaagt Wilsoe zich.

,,Ik voelde mij dan ook behoorlijk voor het blok gezet met deze unilaterale beslissing van jou, of liever gezegd: je solotoer in dezen! Je had, getuige de inhoud van je bericht, behoorlijk wat haast om de klacht en het persbericht de deur uit te doen gaan.”

In zijn naar eigen zeggen ‘bescheiden visie’ blijkt volgens Wilsoe, na ampel beraad, toch ‘dat je niet op integere wijze tot het besluit bent gekomen om zowel een klacht als een persbericht op te maken tegen collega Sulvaran’.

,,In mijn visie staat het vast dat je niet bent ingegaan op het verzoek van collega Sulvaran om over de feiten geïnformeerd te worden en, nog voordat het gesprek met collega Sulvaran zou plaatshebben, al in het weekeinde, nota bene op zondag 12 januari 2014, je klacht en persbericht al hebt voorbereid. Naar de gegronde reden voor deze haastigheid blijf ik nog immer gissen.”

Het had naar het oordeel van de inmiddels ex-vice-deken, met name uit beroepsethiek bezien, Fiévez gesierd om toch het gesprek met collega Sulvaran aan te gaan. In zijn ogen was er ‘geen dringende noodzaak’ om op zondag 12 januari de klacht en het persbericht op te maken en daaraan de deadline van maandagochtend 13 januari uiterlijk tien uur te verbinden voor het indienen ervan, dan wel het verspreiden van het persbericht. Wilsoe had liever een algemene ledenvergadering (ALV) gezien, ‘echter daarover verschillen wij van mening’. Hij verwijt de deken een door haarzelf ‘aangewakkerde politiek geladen actie tegen collega Sulvaran’.

,,Ik verzet mij stellig tegen een op politieke leest geschoeide Orde, althans de door jou ondernomen actie in dezen.”

Hij had Fiévez er al op gewezen dat het advocatenkantoor waar zij werkt, HBN Law, optreedt namens Emsley, die ‘mans en wijs genoeg’ is om zelfstandig stelling in te nemen.

,,De Orde hoeft, in mijn visie, zich niet de belangen van Tromp aan te gaan trekken en zeker niet nu die zaak ter beoordeling van het gerecht ligt en er op korte termijn vonnis zal worden gewezen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

 

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties