27 C
Willemstad
• vrijdag 1 maart 2024

Democracy now! | Tuesday, February 27, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Fire breaks out at Geminga boatyard in Sandy Ground

MARIGOT--St. Martin firefighters (pompiers) intervened Saturday night to extinguish a fire that broke out in a 200-square-metre shed in the Geminga boatyard in Sandy Ground. According to...

CN | Gokkers starten rechtszaak tegen Stake

Jeffrey Noeken | Casinonieuws.nl Een vijftal gokkers is op Curaçao een rechtszaak gestart tegen het gokbedrijf Stake. De gokkers willen het geld terugkrijgen wat zij vergokten omdat het...

Democracy now! | Monday, February 26, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 26 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Vertrouwen op laag pitje

HomeMediaVertrouwen op laag pitje

curacao verlichtWillemstad – Er is eind 2013 iets meer geïnvesteerd door bedrijven dan in de periode ervoor, maar als de mening van ondernemers wordt gepeild is het vertrouwen in economie en toekomst nog bijzonder broos.

Dat blijkt uit de resultaten van de conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per december vorig jaar. Het vertrouwen in de economie is nauwelijks veranderd; evenveel, namelijk de helft (50 procent), antwoordt dat het vertrouwen in de economie in het halfjaar ervoor is verslechterd.

Het percentage ondernemingen dat heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de toekomst is in vergelijking met juni 2013 zelfs afgenomen van 51 naar 45 procent per december 2013. Daarmee is het vertrouwen wel wat hoger dan december 2012 (41 procent), vlak na het gedwongen ontslag van het kabinet Schotte, en is het gelijk aan het niveau van juni 2012.

,,Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven géén vertrouwen te hebben in de toekomst is duidelijk toegenomen en wel van nog geen 24 procent (juni 2013) naar 31 procent. Daarmee ligt het nog net onder de piek van december 2012 van bijna 33 procent.” Aldus het CBS.

Als wordt gekeken naar de resultaten van het vertrouwen in de toekomst op bedrijfstakniveau dan zijn er wel verschillen. In de bouw, horeca en handel ligt het vertrouwen met ongeveer 35 procent duidelijk onder het gemiddelde van 45. Bovendien zijn er in de horeca veel bedrijven die hebben aangegeven géén vertrouwen in de toekomst te hebben: 43 procent.

Bij de ‘overige diensten’ is het met het vertrouwen ten opzichte van de andere bedrijfstakken met bijna 63 procent relatief goed gesteld. De industrie zit met 46 procent vlakbij het gemiddelde, bij zakelijke diensten en transport en communicatie hebben respectievelijk 49 en 51 procent vertrouwen in de toekomst. Dit zijn de metingen per eind 2013.

Verder valt op dat de grotere bedrijven – 10 tot 50 werknemers (middelgroot) en 50 of meer (groot) – duidelijk meer vertrouwen in de toekomst hebben dan kleine bedrijven (3 tot 10 werknemers).

De mening over het investeringsklimaat is eind 2013 vrijwel onveranderd gebleven in vergelijking met juni van dat jaar.

,,Slechts 5 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat het klimaat goed is, in juni was dit 4 procent.” Ook het percentage dat stelt dat het slecht is, blijkt nauwelijks veranderd van 38 naar nog geen 39 procent. ,,De meeste bedrijven beoordelen het investeringsklimaat als ‘matig’. Het percentage bedrijven dat dit heeft aangegeven is met 1 procentpunt afgenomen van 58 naar 57 procent.”

Toch heeft ruim 43 procent gemeld te hebben geïnvesteerd in het jaar 2013. Dat is vrijwel gelijk in vergelijking met december 2012 en 7 procentpunten méér dan juni 2013 (36 procent). Het CBS concludeert: ,,Aan de daling van investeringen waarvan sinds december 2011 sprake is, lijkt daarmee een einde te zijn gekomen. Toen was dat met bijna 50 procent, 7 procentpunten hoger.”

Omzetten en winsten onder druk

De bedrijven wordt ook altijd gevraagd in welke mate de omzet is veranderd in vergelijking met het voorgaande jaar. De CBSconjunctuurenquête toont aan dat er sinds december 2010 sprake is van een verslechtering. Steeds méér bedrijven hebben te maken met een afname van de omzetten.

Ook in 2013 is dit het geval geweest en is het percentage bedrijven toegenomen van 53 naar 57 procent. Het aandeel dat te maken heeft gehad met een toename is vrijwel gelijk gebleven, van 29 naar 28 procent. Het percentage met een positief bedrijfsresultaat (winst) is per december 2013 uitgekomen op bijna 52 procent, precies 10 procentpunten minder dan een jaar daarvoor.

Ook ten opzichte van de verwachting zoals gemeten in juni 2013 (59 procent) is dit een nogal forse daling. CBS: ,,Zowel relatief als absoluut gezien is er van een ongewenste situatie sprake.

Opgemerkt dient te worden dat deze percentages géén inzicht geven in de omvang van de bedrijfsresultaten en evenmin in eventuele faillissementen.”

Als de bedrijfsresultaten ten opzichte van het voorgaande jaar in ogenschouw worden genomen, blijkt dat er in 2013 van een lichte verslechtering sprake is geweest. ,,Er zijn meer bedrijven geweest die hebben aangegeven dat de bedrijfsresultaten zijn verslechterd; dit is gestegen van 31 naar 36 procent.”

Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven dat de resultaten zijn verbeterd, is niet verder afgenomen en is 17 procent gebleven. Ook kan worden opgemerkt dat de percentages bedrijven ‘veranderen in verlies’ en ‘veranderen in winst’ onveranderd zijn gebleven (3 en 10 procent). Het aantal bedrijven waar het bedrijfsresultaat ongeveer gelijk bleef, is afgenomen van 39 tot 34 procent.

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties