28 C
Willemstad
• vrijdag 19 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Vernieuwing waterzuiveringsinstallatie Klein Hofje noodzakelijk

HomeMediaVernieuwing waterzuiveringsinstallatie Klein Hofje noodzakelijk

Onafhankelijk Statenlid Sulvaran:

 Waterzuiveringsinstallatie Klein Hofje bij Groot Piscadera.
Waterzuiveringsinstallatie Klein Hofje bij Groot Piscadera.


WILLEMSTAD — Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran benadrukt het belang van een goed functionerende waterzuiveringsinstallatie bij Groot Piscadera, Klein Hofje, en de noodzaak van investering in deze installatie. Sulvaran reageert hiermee op Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje (PS), die zijn zorg uitsprak over niet functionerende gemalen, waardoor rioolwater niet adequaat weggepompt wordt naar de bestaande waterzuiveringsinstallaties op het eiland.

Zoals de Amigoe reeds heeft gemeld sprak Cijntje zijn zorg uit over een ‘vermenging, op grote schaal, van rioolwater met de binnen- en kustwateren langs de zuidkust’.
Daarom zal hij volgende week een vergadering van de Centrale Commissie aanvragen, ter inventarisatie van de omvang van de problematiek.
Sulvaran laat in dit kader weten zich als parlementariër, vanaf vorig jaar, voor verschillende projecten te hebben ingezet waaronder ook de waterzuiveringsinstallatie Klein Hofje.

Ik heb met verschillende medewerkers van de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW) gesproken en vernomen dat deze waterzuiveringsinstallatie al jaren niet goed functioneert.
Dit heeft natuurlijk effect op het hele gebied van Piscadera en omgeving, tot aan Otrobanda.
Een vernieuwing van de huidige verouderde installatie van Klein Hofje is dus noodzakelijk.
Ik heb ook begrepen dat hiervoor al een projectdossier door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) is opgemaakt, maar de aanvraag voor financiering daarvan, is nog niet binnen bij de minister van Financiën”, aldus Sulvaran.

Hij stelt dan ook de Financiën-minister, José Jardim (die namens hem zitting heeft), uitvoerig te hebben ingelicht over het benodigde vernieuwingsproject van Klein Hofje.
Wetenschappelijk directeur van Carmabi Mark Vermeij liet eerder naar aanleiding van een uitgevoerd onderzoek naar de waterkwaliteit, van zowel zeewater langs de kust als de binnenwateren, weten dat de zorg van Statenlid Cijntje ‘niet onterecht is’.

Het onderzoek dat tussen het schiereiland Caracasbaai tot aan Bullenbaai over een periode van een half jaar is uitgevoerd op tien locaties, toonde aan dat er in pieken sprake was van overschrijdingen aan bacteriën, van 20 tot 50 maal boven de gestelde toetsingsnorm.
De toetsingsnorm wordt conform internationale wetgeving van Florida gehanteerd.
Ook liet Vermeij weten dat er niet altijd sprake was van vervuilde omstandigheden op de verschillende locaties.
Een verhoogde aanwezigheid van bacteriën, zoals die in rioolwater voorkomen, werd voornamelijk na hevige regenval geconstateerd.

Vermeij liet verder weten dat er sprake was van grote toename aan algenvorming.
Carmabi omschreef deze observatie als ‘zorgwekkend’.
Een toename van de alg ‘Cladophora’ wordt als een goede indicator gezien van een grote aanwezigheid van nutriënten in het zeewater.
Algen hebben een erg nadelig effect op de koraalriffen.

Zowel deze observaties als ook de daadwerkelijke metingen zijn reden voor zorg, zoals ook verwoord door de heer Cijntje. Een stijging van het aantal schadelijke bacteriën in het kustwater kan nadelige effecten hebben voor zowel mens als natuur”, aldus Vermeij.

Cijntje wees in dit kader op verschillende probleemgebieden, waar het vervuilde rioolwater direct de binnenwateren en de zee instroomt: de zuidkust, Marie Pampoen, Bapor Kibra, Waaigat en de binnenstad in het algemeen en de Noordkust.

Investering van 34 miljoen’
Sulvaran:

Met het gehele project, vernieuwing van Klein Hofje, zal een investering van ongeveer 34 miljoen gulden gemoeid zijn.
Van dit bedrag zal ongeveer 60 procent in de vernieuwing van de installatie gestoken moeten worden en ongeveer 30 procent zal nodig zijn voor de aanleg van de distributiekanalen, zoals een pijpnetwerk.
Aangezien het om een grote investering gaat is het natuurlijk van belang dat de aanvraag hiervoor wordt gedaan opdat minister Jardim dit op de kapitaaldienst, in de begroting, kan reserveren.
De minister is in ieder geval op de hoogte van de noodzaak van dit vernieuwingsproject”, aldus Sulvaran.

Ook Vermeij wees erop dat de zuiveringsinstallatie voor rioolwater Klein Hofje, als een van de belangrijkste installaties op het eiland, gedurende lange tijd ‘niet als in bedrijf wordt gezien’.

“Het opknappen en opnieuw opstarten van deze installatie zou al een flinke stap in goede richting zijn om de nog in redelijk goede staat verkerende koraalriffen van het eiland voor langere tijd te beschermen”, aldus Vermeij.

De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Ben Whiteman (PS), gaf een maand geleden in verband met de heersende muggenoverlast in het Rifgebied al het volgende aan:

Het Rifgebied blijkt door slechte urbane planning een verzamelplaats te zijn van beerputwater afkomstig uit Otrobanda en het gebied van Piscadera.
Het is eigenlijk een kwestie die al jarenlang speelt.
Naar ik begrijp, functioneren de gemalen die het water behoren weg te pompen niet 24 uur per dag.”

Hij gaf toen tevens aan dat als het bewuste gebied in de strijd tegen de muggenoverlast, zonder beleid wordt uitgebaggerd, het gevaar bestaat dat de intake van water voor de waterproductie middels reverse-osmose, gevaar loopt op vervuiling met het beerputwater.

Naschrift

Rioleringsproject startklaar’

VVRP-minister, Earl Balborda (PNP), reageert door te stellen dat er nu een projectleider zal worden aangesteld voor Klein Hofje, waarop een aanvraag voor goedkeuring naar het ministerie van Financiën uit zal kunnen gaan.
Hij kondigt tevens een groots project aan, voor aanleg van een nieuw rioleringsnetwerk en verbetering van een bestaand, dat een doorstroom van rioolwater de zee in, tegen moet gaan.
Dit project is volgens de minister ‘startklaar’ en zal spoedig, na de voltooiing van de renovatie van de Julianabrug, starten.
Balborda stelt dat er reeds twee nieuwe gemalen zijn besteld, die het rioolwater uit het Rifgebied en Otrobanda weg zullen pompen.

Morgen in deze krant (Amigoe), een uitvoerig verslag van een overzicht van minister Balborda van de bestaande situatie op het eiland, de knelpunten en de reeds geplande, nieuw uit te voeren, rioleringsprojecten.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties