VDC-hoofd krijgt eervol ontslag

Archief foto (kkc)

Archief foto (kkc)


WILLEMSTAD — Het hoofd van de veiligheidsdienst Curaçao (VDC), Edsel Gumbs, werd vanochtend onaangenaam verrast door een landsbesluit waarin staat dat hem per 1 december eervol ontslag wordt verleend. Aanstaande dinsdag doet de rechter uitspraak in een zaak die door Gumbs tegen de overheid is aangespannen
.

De redenen voor ontslag zijn bijna dezelfde als toentertijd door oud-premier Gerrit Schotte (MFK) zijn aangedragen om Gumbs opzij te zetten.
Gumbs wenste niet inhoudelijk op het ontslag te reageren maar zei dat, zodra zijn advocaat op het eiland is, hij stappen zal ondernemen tegen het ontslag.
Mocht Gumbs weer een rechtszaak tegen de overheid aanspannen, dan is dat de zesde keer dat hij de overheid voor het gerecht sleept.

De zaak Gumbs sleept al bijna drie jaar voort.
Vlak na het aantreden van de nieuwe regering op 10-10-‘10 ontstond er een vertrouwensbreuk tussen Gumbs en oud-premier Schotte.
Aanleiding hiervoor waren gegevens over de screening van ministers die naar de media lekten. Schotte heeft Gumbs hierdoor verschillende malen de toegang ontzegd tot de gebouwen van de VDC.
Gumbs sleepte de overheid tot drie maal toe voor de rechter in een kort geding en won elke zaak. De behandeling van de bodemprocedure in deze zaken, waarbij Gumbs ook nog eist om weer zijn functie als VDC-hoofd te kunnen bekleden, komt volgende week dinsdag dus tot een conclusie in de rechtszaal.
Het is de partijen immers niet gelukt om tot een tussenoplossing te komen, waarbij Gumbs een gelijkwaardige functie elders wordt aangeboden.
Ook eist Gumbs dat hij inzage krijgt in het document waarop de overheid haar standpunt, dat hij niet meer bij de VDC kan terugkeren, baseert.
Bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *