29 C
Willemstad
• dinsdag 18 juni 2024

CN | Gokbedrijf Dama reageert op faillissement: ‘We zijn financieel gezond’

Jeffrey Noeken - CasinoNieuws.nl Een week na het uitgesproken faillissement op Curaçao laat Dama weten dat het bedrijf financieel gezond is. Volgens het gokbedrijf kwam de uitspraak onverwacht...

Democracy now! | Monday, June 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 juni 2024

Opinie | UPG-status Koninkrijksdelen: ook sociaal-economische rechten

Opinie Wessel Geursen | Persbureau Curacao De discussie over de voordelen van de ultraperifere gebied (UPG)-status voor de Caribische Koninkrijksdelen is opnieuw opgelaaid, mede door een recente motie...

PBC | Rekenkamer Aruba vernietigend over overheids-NV’s

Persbureau Curacao ORANJESTAD – Het op afstand zetten van overheids-NV’s op Aruba heeft geleid tot een chaos bij die bedrijven. Alleen het elektriciteitsbedrijf WEB lijkt de tand der...

NRC | Tandeloos pensionadobankje

Begreep ik nou dat de van aanranding en verkrachting verdachte knuffelmarokkaan in de pauze van zijn rechtszaak gezellig stond te koffieleuten met jongens en meisjes uit de...
- Advertisement -spot_img

VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – Het wegwerken van VDC medewerkers

HomeAuteursVDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – Het wegwerken...
 • 25 februari 2015. Hoe de gokmaffia op Curaçao een geheime dienst kocht. Met deze titel gaf Tweede Kamerlid Ronald van Raak de echte VDC-problemen kernachtig in één zin weer. Geen korte blog. Even een stukje geschiedenis over de machtsstrijd van de goksector voordat we beginnen aan aflevering 5 van blogserie: De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – Het wegwerken van VDC medewerkers.
  Beerput Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) open
  Stap 1: De Curacaose goksector werd in Gokkabinet Schotte ruim vertegenwoordigd

  Wat ging vooraf? De Curacaose goksector was in 2009 al heel machtig. De goklobby bestond toen nog hoofdzakelijk uit ex-gezaghebber Elmer Wilsoe, die ten behoeve van zijn voormalige casinobazen Cocochi Prins en Rudy Pizziolo, nadat hij als gezaghebber voortijdig werd afgezet, voorzitter Gaming Control Board werd, om ‘toezicht’ uit te oefenen op zijn vrienden c.q. ex-werkgevers. Vanaf ca. 2008 werd de goklobby verstevigd door Wilsoe’s andere vrienden Sulvaran & Peterson, die namens de goksector trachtten de macht over het spoedig autonome Curaçao over te nemen (video) om ten behoeve van bestaande en nieuwe clientèle op Curaçao een gunstig financieel en juridisch klimaat voor de goksector te creëren.

  Toen volledige autonomie (‘Si‘) mislukte, stelde de goksector als alternatief een eigen gokkabinet samen, dat de enorme financiële belangen van het Curacaose gokwezen kon behartigen. Schotte, Hakim en Cooper haalden als extra partijfinancieerders de Siciliaanse casinokoning Fransesco Corallo en zijn zakenpartner loterijenkoning Robbie dos Santos binnen. Zowel maffiamaatje Corallo als Dos Santos waren toen al verdachten in meerdere grote strafzaken. De nieuwe goklobby werd vanaf 2010 officieel uitgebreid met MinPres Schotte, MinFin Jamaloodin, MinEcon Nasser El Hakim, MinVVRP Charles Cooper, MinJus Wilsoe, zijn 2 advocaten Sulvaran & Peterson en lieten als Statenvoorzitter Ivar Asjes, de schoonzoon van Cocochi Prins benoemen. Vanaf het moment dat het gokkabinet een feit werd, volgde in razend tempo verdere uitbreiding en infiltratie van de goksector in de justitiele en financiële keten. Een opmerking daarbij: nog voordat de nieuwe goklobby vanaf begin 2010 een ‘mol’ bij Veiligheidsdienst regelde, lobbyde voormalig Hoofd VNA Joe Luisa, nog voordat Ed Gumbs werd aangesteld als Hoofd VNA, bij de Commissie van Toezicht VNA om oftwel een zoon van Elmer Wilsoe ofwel Wilsoe’s neef Michael Romer aan te stellen als Hoofd VNA. Technisch heeft Wilsoe dus gelijk (audio) als hij stelt dat het niet hij was die zijn neef als Hoofd VDC voorstelde. Wat Luisa daarmee bezielde mag Wilsoe weten. Hoe dan ook, CvT VNA voorzitter mr. Hans de Boer kon zich, itt tot de overige 2 commissieleden (SOAB directeur Geomaly Martes en Dito Vlieg), niet met de keuze Romer herenigen om reden van zijn cruciale tekortkomingen. Daar kwam nog bij dat de zusterdiensten in de regio niet wensten samen te werken met Romer. Nergens anders dan bij de goklobby bestond draagvlak voor de aanstelling van Romer als Hoofd VNA. Rechter de Boer droeg derhalve als alternatief de dan al bij de VNA werkzame dhr. Edsel Gumbs voor, een man die bekend stond om zijn integriteit en zijn sporen op het gebied van criminaliteitsbestrijding reeds lang had verdiend. Doch Jamaloodin, een halfbroer van de loterijenfamilie Dos Santos, creëerde begin 2010 middels omkoping van Hoofd externe en interne veiligheid Lawrence Pietersz alsnog een ingang binnen de voormalige VNA. Pietersz werd door de gokmaffia ingekocht tegen een ‘lening‘ van van slechts 30.000, teneinde een toekomstige screening van het Gokkabinet in wording te ‘regelen’, alsmede andere geurige zaken bij de douane en politie te ‘begeleiden‘. Als gevolg hiervan zag de goksector op 10-10-10, inmiddels stevig vertegenwoordigd door het ongescreende Kabinet Schotte alsnog hun kansen schoon.

 • 10-10-’10: Gokkabinet Schotte kwam, zag en overwon. VNA (Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen) werd VDC (Veiligheidsdienst Curacao). En VDC hoofd Gumbs werd ettelijke maanden later door het ongescreende kabinet Schotte met ondersteuning van spindokters Sulvaran & Peterson alsnog vervangen door gokmarionet Michael Romer.
  De KKC-blog 'Lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)' lijkt de flitscarrière van agent Michael Römer in de weg te staan. Selfie Facebook Römer (2011), net voor zijn VDC-promoties. Romer zou recent hebben gesolliciteerd als Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).
  Stap 2: De goksector plaatst eerst een mol (Lawrence Pietersz), en vervolgens een marionet (Michael Romer) bij de Veiligheidsdienst VDC

  Nog weer enkele maanden later verving MinJus Wilsoe met behulp van Peterson ook politie KPC Hoofd Casseres door Wilsoe gehorige met de welluidende naam Wernet, die op zijn beurt voor Wilsoe voor infiltratie van ‘foute agenten‘ moest verzorgen binnen het Recherche Samenwerkingsteam RST. Ondertussen regelde Statenvoorzitter Ivar Asjes samen met MinFin Jamaloodin terstond dat de casinobazen zich niet aan de wet hoefden te houden. Vrij snel daarna werden de toezichthoudende instanties FWNK (loterijen) en GCB (casino’s) geinfiltreert met Dos Santos familieleden en vrienden. Vervolgens maakte Jamaloodin MOT Hoofd Dambruck dusdanig bang dat het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties ook niets meer deed. Hierna trachtten MinJus Wilsoe met behulp van Sulvaran & Peterson (tevergeefs) te regelen dat de miljoenenbeslagen van Dos Santos en Corallo in de USA van zijn eigen OM, alsnog zouden worden losgepeutert. Daarnaast ondersteunden ze Wilsoe het Openbaar Ministerie kopschuw te maken, het Hof een beleid van pappen en nathouden te laten voeren en de Orde van Advocaten stevig onder de duim te houden. Feitelijk was het alleen nog de Centrale Bank die als laatste toezichthoudende instituut op het gokwezen stand hield, ondanks een reeks van valse beschuldigingen vanuit de de gokbobby, alsmede zelfs interne tegenwerking van eigen RvC en RvB: “We moeten ook erkennen dat ondanks dit slechte functioneren de bankpresident er wel voor gezorgd heeft dat de munt stabiel bleef, het financieel systeem gezond is gebleven en dat geldstromen efficiënt hebben plaatsgevonden”. Eeeh, nou zitten we niet om een complimentje verlegen maar ook de KKC is ondanks alles (mediaoorlog, digitale en juridische aanvallen) ook nog steeds niet kopschuw te krijgen. En hangt, zij het ietwat gehavend, verder nog steeds stevig en onafhankelijk in de lucht. Tot zover een stukje history hoe de goksector het eiland Curaçao relatief succesvol overnam. In onze opinie uiteraard.

 • Terug naar de veiligheidsdienst VDC. Het kopschuw maken en onrechtmatig wegwerken van de goksectors’ onwelgevalligen bleef niet beperkt tot hoofden en directeuren als KPC chef Casseres, MOT man Dambruck, CBSC president Tromp en VDC hoofd Gumbs.
  Gumbs troeft Schotte af in zaak Veiligheidsdienst
  Stap 3: De goksector zorgt ervoor dat VDC Hoofd Gumbs en 4 VDC medewerkers blijvend uit Forti worden geweerd om ruimte te maken

  Een jaar na Gumbs moesten ook de volledige VDC top, bestaande uit de 4 meest mondige VDC-medewerkers wijken. Maar waarom was dit? “Er is met behulp van FSC een kopie van de bestanden en server gemaakt, maar die is altijd veilig bewaard geweest en gebleven op het kantoor van de VDC en heeft nooit de burelen verlaten“. Aldus Schotte. Volgens de advocate van Winklaar (tevens advocate van Gumbs) mr. Melrose Bloem, is het vreemd dat de premier in het parlement geen melding maakte van de aangifte van Winklaar bij de landsrecherche. De advocate van stelde vervolgens tegenover: “Mijn cliënt is in opdracht van crisismanager Franklin Calmero en het nieuwe hoofd van de dienst Michael Romer tot twee maal toe gedwongen om informatie van de dienst aan derden te verstrekken. Ook heeft Winklaar gezien dat er gegevens gekopieerd zijn en uit de dienst gehaald. Met koffers tegelijk zag hij mensen de deur uitlopen”. Aan u wie u geloofd.

 • Dacht U dat het in opdracht van Schotte onrechtmatig laten maken van een kopie van de server en informatie van de VDC door 2 particuliere ondernemers en die in koffers buiten de deuren van Forti brengen al strafbaar genoeg was? Dan hebt u de ramp nog niet goed genoeg overzien.
  Akkoord samenwerking tussen Curaçao en Colombia op het gebied van veiligheid, waaronder de bestrijding van corruptie, georganiseerde misdaad en drugsoverlast | FOTO RAMSAY SOEMANTA
  Stap 4: Schotte komt in augustus 2011 een samenwerking overeen met de beruchte Colombiaanse veiligheidsdienst Dipol ‘op het gebied van veiligheid, waaronder de bestrijding van corruptie, georganiseerde misdaad en drugsoverlast’ | FOTO RAMSAY SOEMANTA

  Lees dit verslag nog eens goed en combineer dat met de door Winklaar genoemde afspraken die Schotte een maand daarvoor maakte in Colombia met Dipol “op het gebied van veiligheid, waaronder de bestrijding van corruptie, georganiseerde misdaad en drugsoverlast“. Wij lieten hier een informatiespecialist op los. Reeds in september 2011 hadden Calmero, Romer, Schotte via Dipol de passwords van de accesscontrol en essentiële netwerkinformatie van VDC systeem. Accesscontrol betekent niet alleen dat iedereen die je toestemming geeft, bij alle VDC informatie kan, maar ook dat je het beleid en de regels van het netwerk kan aanpassen. En daarmee in de praktijk alle aan dat netwerk verbonden informatie.

 • Uit het Ombudsman verslag blijkt dat Winklaar daar wel de ernst van inzag. Winklaar maakte na het opvolgen van de orders van Calmero en Romer en Schotte het leven van zijn misdadige opdrachtgevers niet makkelijker. Eerst stapte de moedige netwerkbeheerder naar Commissie van Toezicht lid Hans de Boer, omdat: “Ik heb de heer de Boer gevraagd om het gesprek vertrouwelijk te houden omdat ik weet dat enkele commissieleden (Geomaly Martes en Dito Vlieg, red) bevriend zijn met de huidige ministers.” Toen de CvT hierdoor definitief uiteen viel en niets meer kon betekenen voor het gebeurde, stapte Winklaar naar de politie. En uiteindelijk naar de Ombudsman. Maar tegen machtsmisbruik van Minpres Schotte en MinJus Wilsoe, crisismanager Romer en CvT leden Vlieg en Martes was de netwerkbeheerder uiteindelijk niet opgewassen: enkele maanden later werd Winklaar, samen met enkele andere collega’s, op dezelfde manier als Gumbs de toegang tot hun werkplek ontzegd. Eindelijk hadden Schotte en Romer de vurig geambieerde vrije toegang tot het VDC netwerk en informatie. Maar dan zonder ‘pottekijkers’. Eea houdt in de praktijk in dat alle informatie binnen VDC naar hartelust alsnog kon worden gedeleet, geëdit en/of alsnog opnieuw kan worden gekopieerd. En nog steeds kan worden ingezien en desgewenst worden ‘bijgesteld’ ten behoeve van de gokmaffia (en Dipol?), zolang gokmarionetten die access en het management behouden. Valt het naffelkwartje al?
 • De volgende logisch vraag is: er bijvoorbeeld belangrijke informatie gedeleet? Wij denken van si. Waarom? Niet alleen werden hierna dubieuze politici als Carlos Monk, Carlos Trinidad, Marvelyne Wiels en Ivar Asjes positief gescreend als Ministers, ook andere boeven en hoofdverdachten in grootschalige onderzoeken mochten nu toetreden als bestuursleden in de toezichtsorganen van het
  Naast een rits onbegrijpelijke 'geheime' besluiten van de CvT binnen de veiligheidsdienst VDC, verzorgde CvT VDC bestuurslid en SOAB directeur Geomaly Martes ook een reeks ‘geen zwaarwegende bezwaar‘ adviezen ten aanzien van de door Schotte Kabinet voorgedragen overheidscommissarissen van dubieus kaliber. Dit, nadat de VDC zelf hiervoor positieve screenings (achtergrondonderzoeken) afgaf
  Naast een rits onbegrijpelijke ‘geheime’ besluiten van de CvT binnen de veiligheidsdienst VDC, verzorgde CvT VDC bestuurslid en SOAB directeur Geomaly Martes ook een reeks ‘geen zwaarwegende bezwaar‘ adviezen ten aanzien van de door Schotte Kabinet voorgedragen overheidscommissarissen van dubieus kaliber. Dit, nadat de VDC hiervoor positieve screenings afgaf

  gokwezen en andere belangen van de goksector. Zo werd de dubieuze Amparo dos Santos president-commisaris CPA met referenties van casinobaas Cocochi Prins. Amparo’s niet minder griezelige broer Luigi dos Santos werd bestuurslid van de Gaming Control Board (video). Zijn ander broer, tevens loterijenkoning Robbie dos Santos, die reeds sinds 2008 verdachte was van grootschalige illegale gokpraktijken en witwassen werd zelfs bestuurslid bij loterijentoezichthouder FWNK. Hoe dat mogelijk was? De goedgekeurde VDC-screenings werden onder de verantwoordelijkheid van CvT Voorzitter SOAB directeur Geomaly Martes van geen ‘geen zwaarwegende bezwaren‘ adviezen voorzien voorgelegd aan de betreffende ministers. Ook een positieve screening (‘The investigative work by our authorities has allowed us to determin the absolute fitness“”) van de op Sint Maarten wonende maffiamaatje Francesco Corallo als Voorzitter van de Centrale Bank werd alvast naar Italië gestuurd. Nadat de dubieuze benoemingen wel heel erg gingen opvallen werd er snel een SBTNO instituut voor benoemingen in de steigers gezet. Dus dat er daadwerkelijk VDC-informatie is gedeleet, concluderen we o.a. uit de benoemingen bij de (verdachte) broers Dos Santos in diverse commissariaten bij overheidsnv’s, en de postieve adviezen ten behoeve van hun Siciliaanse zakenpartner Francesco Corallo bij de Centrale Bank. Tenzij Geomaly ‘geen zwaarwegend bezwaar’ Martes helemaal geen VDC screeningsonderzoeken liet uitvoeren naar deze overheidsbestuursleden, een scenario wat we minder waarschijnlijk inschatten. Doorgaans dekken dit soort mensen zichzelf wel goed in. Voorbeeld: uitgerekend de opmerkelijke SOAB ‘geen bezwaaradviezen’ adviezen van de 3 broers Dos Santos en maffiamaat Corallo en enkele andere opmerkelijke bestuursleden in overheidsnv’s uit 2011 vinden we niet meer terug op soab.cw.

 • Positieve screenings van dubieuze commissarissen waren helaas niet het enige waar de overgebleven CvT VDC commissieleden Vlieg en Martes onbegrijpelijke besluiten over nam. Even later gaven deze CvT leden Schotte en Romer toestemming voor een zogenaamd sporenonderzoek op de VDC-systemen.
  investigations-vdc
  Stap 5: De Commissie van Toezicht VDC onder leiding van Geomaly Martes en Dito Vlieg stond Romer en Schotte toe een sporenonderzoek te doen op op de systemen en informatienetwerk van de VDC om zogenaamd de herkomst van de orginele VDC memo, die begin 2010 was gelekt bij het Kabinet van Gouverneur, op te sporen. Het ‘resultaat’ werd gebruikt om de rest van de VDC-top, in navolging van VDC Hoofd Gumbs, de toegang tot het VDC kantoor en netwerk blijvend te weigeren.

  Dat ‘sporenonderzoek’ zou dan gaan over het ‘lekken’ van een memo, welke reeds het jaar daarvoor al was gelekt. Een memo die bovendien de overduidelijke kenmerken van een scan van het originele screeningsdocument (en dus geen print of digitale PDF van de systemen) had. En die bovendien bij het Kabinet van de Gouverneur had moeten liggen. Hoe dan ook, een scan van papieren origineel onderzoek je niet op een informatienetwerk. Werden de valse voorwendselen voor een ‘sporenonderzoek‘ dan niet door de Commissie doorzien? Of werkten deze ‘met Schotte beviende’ CvT leden gewoon maar al te graag met Schotte en Romer mee? Op de rollen van de Commissie van Toezicht van de VDC gaan we in een volgende aflevering van deze serie verder in.

 • Het listige en door Romer en Schotte bedachte dubieuze sporenonderzoek diende uiteindelijk een ander doel: het wegwerken van de meest mondige VDC-mederwerkers. Waarom? Omdat uitgerekend deze 4 medewerkers Schotte en Romer nooit zouden toestaan dat Romer en Schotte het VDC netwerk en informatie zouden corrumperen zolang zijn daar zaten.
  Premier Gerrit Schotte werd gisteravond in de Staten bijgestaan door minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS, links) en minister van Financiën George Jamaloodin (MFK, rechts) | FOTO RAMSAY SOEMANTA
  Stap 6: Premier Gerrit Schotte werd op 5 mei 2012 met de’ VDC Shut down’ bijgestaan door minister van Justitie Elmer Wilsoe (links)
  en MinFin George Jamaloodin (rechts) | Foto Ramsay Soemanta

  Maar Schotte en Romer waren vastbesloten. Uit het sporenonderzoek zou volgens Schotte zijn gebleken dat de 4 overgebleven medewerkers een ‘VDC complot tegen regering’ voor ogen stond. Het weerwoord van de betreffende VDC-ers werd in de kiem gesmoord door hun geheimhoudingsplicht. Andermaal gaven de CvT-leden Martes en Vlieg (er was nog steeds sprake van een breuk met CvT lid De Boer) toestemming (de eerste keer was na de onrechtmatige schorsing van VDC Hoofd Gumbs), ook deze werknemers schorsen. Ook al waren de aangedragen redenen hiervoor andermaal ‘zeer geheim’. Lees: onzinnig. De schorsing van de VDC-top maakte de weg vrij voor Schotte en Romers’ volgende stap: Een complete ‘shut down‘ van de VDC. Immers, zonder meekijkende ogen van andere VDC medewerkers hadden Romer, Wilsoe en Schotte daarmee definitief de vrije ruimte over en toegang tot het VDC netwerk en informatie. De anekdote gaat dat toen zusterdiensten AIVD en MIVD dan eindelijk besloten  VDC-Fortikantoor met een bezoekje te vereren, men deze volledig leeg aantrof.

 • Echter: daarmee is ‘VDCgate’ nog niet ten einde. Nu 2 gokmarionetten de passwords en accesscontrol hebben over het netwerk en de informatie, houdt dat tevens in dat de goksector de controle over de VDC inlichtingen houdt. Sterker: vrolijk op de hoogte blijft van nieuwe informatie die over hen binnenkomt.
  Na het dipol-bezoek hadden Schotte, Romer, Calmero en Dipol accescontol over het VDC netwerk inclusief de aanwezige informatie
  Resultaat: Na de ‘shutdown’ van 5 mei 2012 kregen Schotte, Romer, Calmero en Dipol volledige accescontol en toegang over het VDC veiligheidsdienst netwerk, inclusief de aanwezige en toekomstige veiligheidsdiensten inlichtingen-informatie

  Aangezien dit al genoeglijk bleek uit het Ombudsmanverslag uit 2012 en verder goed genoeg blijkt – als je door Schotte propaganda heen leest- uit het VDC dossier dat de Knipsel reeds in 2012 publiceerde en netjes bijhield, concludeerden wij, logisch denkend, dat de AIVD, CIA en andere inlichtingendiensten bij het lezen van de woordjes ‘kopieren, accescontrol en netwerkpasswords’, de daarmee tevens geschaade zusterdiensten al lang niets meer delen met een door en door corrupte Veiligheidsdienst van Curaçao. Dus wat schetste dus onze verbazing toen Minister President Asjes de Staten op vragen van PAIS voorzitter Rosaria antwoordde dat de zogenaamde VDC-reorganisatie, die 4 jaar geleden werd ingezet door Romer( aka de goksector) goed functioneert? “De Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) functioneert beter. Dit gaf premier Ivar Asjes (PS) vorige week aan tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken in de Staten. (..) Volgens de premier krijgt de VDC op dit moment bijstand van andere veiligheidsdiensten binnen het Koninkrijk op het gebied van bijscholing van personeel en reorganisatie in het algemeen.” En toen vielen we echt van onze stoel…

 • Conclusie m.b.t. het wegwerken van integere VDC medewerkers in een notendop? Het VDC Hoofd en de employees moesten weg worden gewerkt, zodat de goksector middels Schotte en Romer volle access tot de veiligheidsdienst informatie en de systemen kon krijgen EN behouden. Conclusie m.b.t. de VDC zelf? Nadat de gokregeringen de afgelopen 5 jaar ongestoord huishouden in de VDC systemen en informatie, is ons inziens het netwerk gecorrumpeerd en 50 jaar informatie-verzameling compleet gecompromitteerd (geedit, gedeleet, gekopieerd en gemanipuleerd). Lees: de veiligheidsdienst VDC is onherstelbaar verwoest.
 • Oplossing? VDC opheffen en opnieuw beginnen onder een zelfde status als het OM: politiek onafhankelijk. Daarnaast de geheimhouding van Gumbs en de 4 VDC medewerkers opheffen, parlementaire enquête onderzoek onder leiding van de AIVD naar de rollen van Wilsoe, Schotte en Romer, Gumbs + 4 in naam en eer schadeloos stellen en de schaderekening sturen naar partijen MFK, MAN, PS en PAIS, die die rekening dan maar onderling met hun (gok)financierders moeten verrekenen.
 • De vraagt resteert: hoe heeft dit kunnen voortduren? Asjes (PS) en Navarro (PAIS) hebben willens en wetens Gumbs willen wegwerken. De nieuwe CvT – ditmaal zonder voorzitter Hans de Boer, maar nog steeds met commissieleden Martes en Vlieg- adviseerde vervolgens Asjes (PS) en Navarro (PAIS), om ondanks eerdere andersluidende beslissingen van dezelfde Commissie, (maar nu met een onwetende nieuwe CvT voorzitter mr. J. Haeck), alsnog Romer te benoemen.
  2014 06 07 - beeidiging kabinet Asjes
  Ook in Kabinet Asjes blijft de goksector goed vertegenwoordig

  Klaarblijkelijk verkeren de beide commissieleden dat de omstreden karaktereigenschappen en de veronderstelde problemen met de persoon Romer met zusterdiensten in de regio, zichzelf spontaan hebben opgelost. Wat ons hier vooral zorgen baat is dat Asjes, Navarro, Vlieg en Martes het  steeds een goed idee vinden Schottevazal en gokmarionet Romer te behouden als mol van de goksector. En dat al deze mensen het klaarblijkelijk nog steeds een goed idee vindt dat goklobby het VDC management in de hand houdt en nog steeds gezellig meegluurt met nieuwe informatie die binnenkomt van andere inlichtingendiensten. En dat ondanks mooie praatjes over integriteit en corporate governance, het positief screenen van dubieuze zakenlui, ministers, commissarissen en overheidsbestuursleden ten behoeve hun gokbroodheren, het onwettig wegpesten van een VDC hoofd en het onrechtmatig op de bank houden van VDC medewerkers met een geheimhoudingsplicht dagelijkse kost blijft.

 • Wat zegt u? VDC crisismanager Romer zegt dat hij al jaren geen contact meer heeft met Schotte? Geven wij u het volgende mee: Gerrit Schotte en Michael Romer zitten nog steeds bij de zelfde vrijmetselaarij Ignis Fraternitatis (vader Hendrik Schotte is als voorzitter van deze vrijmetslaarij onlangs voor een aantal jaar geschorst). Ander weetje:
  VDC crisismanager en Schotte/Asjes vazal Michaël Römer wordt arrogantie, hypocrisie, discriminatie en gebrek aan veerkracht verweten. Römer levert evenwel de door Schotte en Asjes gewenste diensten op het gebied van VDC-mismanagement en criminele activiteiten.
  VDC crisismanager gokmarionet Michaël Römer kan na Kabinet Schotte ook in Kabinet Asjes dankzij PAIS en PS en de Commissie van Toezicht van de VDC ongestoord zijn criminele activiteiten en mismanagement voortzetten

  Het is algemeen bekend dat Schotte dol is op zijn status met 4 LBD-bodyguards. Bodyguards krijgt je echter niet zomaar. Hoe regel je dat? Romer is als VDC manager verantwoordelijk voor bodyguard adviezen aan Landsbeveiligingsdienst LBD. Romer stelt die adviezen op. In Romers adviezen staat dus klaarblijkelijk dat dit Statenlid het grootste gevaar loopt van alle Statenleden. Anders kreeg Schotte geen 4 en de rest nada. Dus als u ons vraagt of Romer en Schotte nog contact hebben, zeggen wij: dat laten we aan uw fantasie over.

 • Tot slot deze conclusie: Zowel PAIS als PS nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het onrechtmatig ontslag en onwettige toegangsweigeringen van Gumbs, alsmede de nu voortdurende schorsing van de 4 andere onrechtmatige geschorste VDC werknemers, die ook nog met dank aan MinPres Ivar Asjes (PS) en MinJus Nelson Navarro (PAIS) de toegang blijven ontzeggen.
  Dit is allemaal gebeurd zodat bepaalde mensen functies konden bekleden waarvoor ze geen screening hoefden te doorstaan| Foto Curacao Chronicle
  Beerput: “Dit is allemaal gebeurd zodat bepaalde mensen functies konden bekleden waarvoor ze geen screening hoefden te doorstaan”. Met deze bewoordingen gaat de fractievoorzitter van PAIS Rosaria volledig voorbij aan omvang van de ernstige, voortdurende VDC misstanden | Foto Persbureau Curacao

  Armin Konket drukte het krachtiger uit: ,,Zowel premier Ivar Asjes (PS) als minister Nelson Navarro (PAIS) waren de twee verantwoordelijke ministers die het ontslag door middel van een decreet bekrachtigden. Zij konden er alles aandoen om het proces dat door Schotte werd opgestart te stoppen, maar kozen er bewust voor om er toch mee door te gaan.”. Volgens PAR parlementariër is het feit dat Asjes het decreet ondertekende een logische stap. ,,Hij was de Statenvoorzitter in de periode dat Schotte professionals politiek vervolgde en maakte met Pueblo Soberano deel uit van zijn kabinet. Maar van een PAIS-minister hadden we anders verwacht.” De enige ware woorden die fractieleider Rosaria (PAIS) eruit kon persen: ,,Dit is allemaal gebeurd zodat bepaalde mensen functies konden bekleden waarvoor ze geen screening hoefden te doorstaan”. Maar dat dekt de lading van VDCgate lang niet. Rosaria gaat ons inziens niet alleen voorbij aan zijn aandeel in het ontslag van Gumbs, maar veegt ook volledig en de omvang van de VDC infiltratie en permanente schade aan de VDC netwerk en informatie onder de mat. Immers, de omvang van deze corruptie strekt zoveel verder dan positieve screenings en benoemingsadviezen: onder de huidige regering is 50 jaar informatieverzameling en een hele geheime dienst is volledig gecorrumpeerd. Tot slot zitten er tot op vandaag nog steeds diverse VDC medewerkers valselijk beschuldigd betaald thuis op de bank met geheimhoudingsplicht. En is onze veiligheidsdienst niets meer dan een politieke schijnveiligheidssdienst die gratis bodyguardadviezen verstrekt. Waarmee we slechts bevestigd zien dat de  gokbelangen uit MFK/PS/MAN en Kabinet Schotte onverminderd voortbestaan in PNP/PS/PAIS/Glenn en Kabinet Asjes. En hoewel VDC onder meer onder MinJus Navarro (PAIS) valt blijkt bijvoorbeeld een rookverbod nog steeds van hogere prioriteit. Deze geur van grootschalige wittewas en corruptie noopte Van Raak nog diepere vragen te stellen over de banden van bestuur en de omvang van onze goksector. Uiteraard tot grote ontsteltenis van oppergoklobbist Wilsoe, die tegenwoordig zelfs op zijn eigen Comedy Night in Palu Blanku over ‘het Rakkertje’ geen applausje meer weet te scoren (video, va minuut 49.42). En Plasterk? Die blijft schrijnend stug vertrouwen op bovengenoemde rampzalige Commissie van Toezicht VDC. Maar Plasterk bepaald niet alles. De mooi weer Minister werd eerder door Van Raak en Bosman gedwongen tot ingrijpen in Sint Maarten. So stay tuned, more to come. Lees meer…

Dit artikel is geplaatst in

7 reacties

 1. Wat ons verschrikt is dat Nederland dit allemaal heeft laten passeren. Is het Statuut afgeschaft? Welk voordeel heeft het Koninkrijk bij de ontstane situatie? Meer invloed van de eigen VD? Ook niet gemerkt? Een niet werkende veiligheidsdienst of een die is geïnfiltreerd door ongewenste organisaties is een groot gevaar, dat niet zo lang genegeerd kan en mag worden. Welke opvatting koestert de Koninkrijksregering over deze al lang voortdurende ongewenste situatie? Renée van Aller en John de Vries

 2. Al zou er maar 50% waarheid in dit verhaal zitten waar de honden nog geen brood van lusten, kan je reken op 0 coma 0 buitenlandse investeerders.
  Bedankt Gerrit de Raaf.

 3. Henki….met de zin ….
  ” In vertrouwen kan men aannemen dat medio mei 2015 waarschijnlijk op hemelsvaartdag de cirkel rond is. ……”

  het woord vertrouwen… houdt al twijfel in
  dit geldt ook voor de woorden “aannemen” en “waarschijnlijk”

  ik blijf twijfelen of het nog eens tot een “goed” einde komt. AG

 4. @Fran,

  triest, dat we eigenlijk nog steeds met een fout kabinet zitten.
  maar toch denk ik dat PAIS/PNP/Glen, ietsje meer te vertrouwen zijn dan de maffia hufters van PS: Wilsoe/Asjes/Marvelijntje/en nog een paar.
  De MFK/MAN/PS: zijn de echte maffiamaatjes…

 5. @KKC schrijft:
  “Tot slot zitten er tot op vandaag nog steeds diverse VDC medewerkers valselijk beschuldigd betaald thuis op de bank met geheimhoudingsplicht. En is onze veiligheidsdienst niets meer dan een schijnscreeningsdienst die gratis bodyguardadviezen verstrekt. Waarmee we slechts bevestigd zien dat de en goksectorbelangen uit MFK/PS/MAN en Kabinet Schotte onverminderd voortbestaan in PNP/PS/PAIS/Glenn en Kabinet Asjes.”

  Dát is nou de spijker op de kop slaan!

 6. Met een veiligheidsdienst weet je het nooit, in de wandelgangen van diverse inlichtingen diensten hoor je vaak over desinformatie, beetje waarheid veel leugens en bedrog.Gezien het lopende onderzoek kunnen en willen diverse diensten nog niet ingrijpen. Echter het project follow the money (oorsprong en witwassen) heeft tot nu toe diverse sporen opgebracht. In vertrouwen kan men aannemen dat medio mei 2015 waarschijnlijk op hemelsvaartdag de cirkel rond is. Let op wie dan uitlandig is en niet deze dag thuis met zijn familieleden viert. waarschijnlijk in een land zonder uitleverings verdrag met ons koninkrijk der nederlanden.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties