29 C
Willemstad
• donderdag 18 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao – Het wegwerken van VDC Hoofd Gumbs

HomeAuteursVDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao - Het wegwerken van...
 • 03 februari 2015. Aflevering 4 van blogserie: De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – Het wegwerken van VDC-Hoofd Gumbs. Het duurde 4 jaar. Gerechtigheid. Het voormalig Hoofd van de Veiligheidsdienst VDC werd gister in zijn eindvonnis tegen zijn ontslagzaak op vrijwel alle punten in het gelijk gesteld. Het vonnis
  Ex VDC Hoofd Edsel Gumbs wint VDC zaak op vrijwel alle fronten. Vonnis geeft onthutsend beeld van de niet onderbouwde pogingen van toenmalig premier Gerrit Schotte en minister van Justitie Elmer Wilsoe om hem zo snel mogelijk kwijt te raken na een zeer terecht kritische memo, welke een pijnlijk nauwkurige voorbode bleek wat het volk te wachten stond
  Ex VDC Hoofd Edsel Gumbs wint VDC zaak op vrijwel alle fronten. Vonnis geeft onthutsend beeld van misleidende pogingen van toenmalig premier Gerrit Schotte en minister van Justitie Elmer Wilsoe om hem zo snel mogelijk kwijt te raken na een zeer terecht kritische memo, welke een pijnlijk nauwkeurige voorbode bleek wat het volk te wachten stond

  (download hier uw kopie) toont een onthutsend beeld van misleidende pogingen van toenmalig premier Gerrit Schotte en minister van Justitie Elmer Wilsoe om Gumbs zo snel mogelijk kwijt te raken na een zeer kritische en nauwkeurige screeningsmemo, die -naar later bleek- op alle punten de kern van de wanbeleid van Kabinet Schotte en ex Minister Elmer Wilsoe verklaren. Om het ontslag te bereiken verzonnen de voormalige premier en de minister van Justitie een reeks argumenten die, in de door Gumbs aangespannen rechtszaak die 4 jaar duurde, gister om 14u resoluut door rechter Maroeska Scholte van tafel zijn geveegd. Sterker, in punt 4.25 trekt de rechter de integriteit Wilsoe en Schotte zélf in twijfel. Hier het beste verslag wat we tot nu toe vonden op de blog van Dick Drayer op De Achterkant van Curaçao: Gumbs troeft Schotte af in zaak Veiligheidsdienst. “Uit de uitspraak komt een beeld naar voren dat Schotte en Wilsoe, Edsel Gumbs welbewust hebben willen beschadigen, om hem op die manier op een zijspoor te kunnen zetten. De rechtbank komt na bestudering van alle stukken tot de slotsom dat Schotte geen enkel argument heeft aangedragen waaruit blijkt dat Gumbs ongeschikt dan wel onbekwaam zou zijn om de VDC te leiden. Daarbij is doelbewust de media gebruikt om daarvoor draagvlak te creëren.” Voor mas detailes lees het AD: VDC-hoofd Gumbs had gelijk. Echter, niet alleen de voormalige ministers Schotte en Wilsoe waren in deze onverkwikkelijke zaak verantwoordelijk voor de gecreerde beerput. Het bleek een samenwerkingsspel van vereende krachten vanuit regering Schotte, regering Asjes, en de Commissie van Toezicht VDC onder leiding van Geomaly Martis (SOAB) en Eduardo ‘Dito’ Vlieg (LAR commissie). De toelichting volgt.

 • Eerst het goede nieuws. Van de zijde van dhr. Gumbs vernamen wij uit welingelichte kringen dat hij tevreden met de uitspraak want zijn naam is  gezuiverd op alle punten. Immers, hem is niets verweten terzake van ongeschiktheid als ambtenaar en daarmee staat vast dat hij bekwaam is en geschikt is en integer is. Er is geoordeeld dat er geen gronden waren om dhr. Gumbs te ontslaan op grond van ongeschiktheid, zelfs niet inzake het laatste punt 4.19 contacten met derden. Daar staat niet dat dat onrechtmatig is, er staat juist dat hij op grond waarvan ook niet ontslagen had kunnen worden.
 • Volgens Gumbs’ advocate mr. Melrose Bloem heeft haar cliënt de procedure heeft voortgezet, niet om terug te keren (omdat de VDC  niet in positieve zin veranderde na zijn vertrek, red),
  melrose-bloem-vdc-1
  VDC zaak op vrijwel alle fronten gewonnen. Op de foto Gumbs’ volhardende en succesvolle advocate Mr. Melrose Bloem

  maar om zijn naam te zuiveren van de ongeschiktheid die MinPres Schotte en MinJus Wilsoe hem als revanche wilde aansmeren, na hun negatieve screening en nadat Gumbs juist alle zaken nagenoeg had gewonnen. Enige wat overblijft voor de huidige regering is dat zij de onsuccesvolle VDC reorganisatie, die nu al 4 jaar voortduurt onder het mismanagement van de eerder negatief gescreende  VDC manager Michael Römer, niet tot enige verbeteringen weten te brengen. Het is een ware hel te werken binnen de huidige veiligheidsdienst onder de nieuwe VDC manager Micheal Römer, klinkt het keer op keer vanuit onze betrouwbare bronnen binnen de huidige Veiligheidsdienst VDC.

 • Niet alleen is er sprake van misleidingen door ex MinJus Wilsoe en de toenmalige premier Gerrit Schotte, ook Minister President Ivar Asjes misleidde het volk meerdere malen in de zaak Gumbs. Zo trachtte de huidige MinPres Ivar Asjes een ieder medio augustus doen laten geloven
  Zowel ex-Premier Gerrit Schotte als Premier Ivar Asjes houden de huidige VDC-crisismanager Michaël Römer graag op zijn Forti-zetel
  Zowel ex-Premier Gerrit Schotte als Premier Ivar Asjes houden de huidige VDC-crisismanager Michaël Römer graag op Forti

  met persberichten als: Gumbs verliest zaak tegen overheid. dat Gumbs alle zaken tegen het Land definitief had verloren: “Voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst (VDC) Edsel Gumbs heeft zijn jarenlange strijd met de overheid verloren. Hij heeft sinds juni 2011 diverse bezwaarschriften ingediend bij het Gerecht Ambtenarenzaken, nadat hij door een vertrouwensbreuk van zijn taak werd ontheven. Die zijn inmiddels behandeld tijdens verschillende zittingen en zijn afgelopen woensdag bijna allemaal ongegrond verklaard. ” Ook zou volgens Asjes de door Schotte in 2011 ingezette reorganisatie van de dienst vlotjes en naar tevredenheid verlopen ‘VDC functioneert beter’: “De Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) functioneert beter. Dit gaf premier Ivar Asjes (PS) vorige week aan tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken in de Staten. Reagerend op vragen van Pais-Statenlid Alex Rosaria gaf Asjes aan dat de reorganisatie bij de veiligheidsdienst nog steeds bezig is. (..) Volgens de premier krijgt de VDC op dit moment bijstand van andere veiligheidsdiensten binnen het Koninkrijk op het gebied van bijscholing van personeel en reorganisatie in het algemeen.” Ook deze stand van zaken binnen de VDC zal heel anders in elkaar zitten, zo zal binnenkort snel duidelijk worden. Misleiding troef dus.

 • En niet alleen Wilsoe, Schotte en Asjes zaten allemaal fout in hun opzettelijke beoordelingen en misleidingen in de pers. Ook de Commissie van Toezicht (CvT) onder leiding van SOAB Directeur Geomaly Martis en Hoofd LAR Commissie Eduardo ‘Dito’ Vlieg heeft volledig gefaald in haar toezichtfunctie op de Veiligheidsdienst. Daarnaast werkte deze CvT van VDC volledig mee met de door Schotte en Wilsoe geplande ‘VDC-coup’:
  SOAB Direcetur Geomaly Martis en Eduardo 'Dito' Vlieg lichtten het volk valselijk voor in Comissie van Toezicht VDC: Pers negatief. "Hoewel de commissie in 2012 aan de toenmalige minister(s) van Algemene Zaken positief had geadviseerd omtrent het voornemen over te gaan tot het daadwerkelijk ontslag van Edsel Gumbs als hoofd van de VDCS
  SOAB Direcetur Geomaly Martis en LAR man Eduardo ‘Dito’ Vlieg van de Commissie van Toezicht VDC verkozen een blind oog en werkten gewillig mee met het beoogde wraakzuchtige ontslag van Wilsoe en Schotte: “De commissie heeft in 2012 aan de toenmalige minister(s) van Algemene Zaken positief geadviseerd omtrent het voornemen over te gaan tot het daadwerkelijk ontslag van Edsel Gumbs als hoofd van de VDCS”

  Hoewel de commissie in 2012 aan de toenmalige minister(s) van Algemene Zaken positief had geadviseerd omtrent het voornemen over te gaan tot het daadwerkelijk ontslag van Edsel Gumbs als hoofd van de VDC (..)“, de CvT lichtte burgers en pers daarnaast ook willens en wetens valselijk voor via misleidende persberichten: Commissie van Toezicht VDC: pers negatief. Nadrukkelijk gericht tegen deze VDC blog. “De commissie vond de berichtgeving in de pers, waarvan de strekking was dat de integriteit van de heer Römer niet boven twijfel was verheven, feitelijk onjuist en tendentieus. ,,Vanwege de mogelijke schade van deze uitlatingen in de pers voor het functioneren van Römer en de daarmee gepaard gaande aantasting van zijn gezag en dat van de VDC, heeft de commissie er bij de minister van Algemene Zaken op aangedrongen stelling te nemen tegen deze berichtgeving en naar buiten te brengen dat de berichtgeving in de pers omtrent de persoon van Römer onjuist is en dat er geen enkele aanleiding is om aan zijn integriteit te twijfelen.” Pardon? Geldt het kopiëren en verwijderen van VDC informatie in koffers uit de dienst als integer functioneren van een veiligheidsdienst? Of het verschaffen van VDC netwerkgevens aan Dipol als een integere vorm van veiligheidsdienstmanagement? Of het positief screenen van maffiamaatjes als Francesco Corallo en dubieuze politici als Carlos Monk, Carlos Trinidad, Marvelyne Wiels en Ivar Asjes? Niet boven twijfel verheven? Nee, de Knipselkrant is in haar VDC-blogserie niet negatief, de KKC stelt deze uiterst onverkwikkelijke zaken aan het licht, omdat de huidige VDC en CvT in onze ogen niet langer bestaat noch functioneert. Lees: Bestaat de VDC nog? Een schijnveiligheidsdienst dus. Met alle gevaar en veiligheidsrisico’s voor Curaçao van dien. Wordt vervolgd.

 • Voor Ed Gumbs was dat na 4 jaar procederen allemaal niet meer zo belangrijk. Gumbs bleef geloven in rechtvaardigheid ten behoeve van de door hem geselecteerde en getrainde werknemers, zijn informanten en
  Edsel Gumbs- VDC-3
  Dhr. Ed Gumbs is na 4 jaar vechten in naam en eer hersteld: Volgens rechter mr. Marouska Scholte was het VDC Hoofd bekwaam en integer

  de integriteitsstatus van de (toenmalige) Veiligheidsdienst, zoals hij die in de 7 jaar daarvoor naar volle tevredenheid van alle regeringen en andere samenwerkende buitenlandse veiligheidsdiensten had geleid. Gumbs was klaarblijkelijk overtuigd dat hij aan het einde van zijn gevecht gerechtigheid zou vinden in naam en eer. Een eventueel terugkeren naar zijn functie was niet na verloop van tijd niet langer de insteek van de vordering en de strekking van de procedure, omdat Gumbs niet langer kon instaan voor de integriteit en naam van de VDC dienst onder Romer. Daarnaast kreeg Gumbs na enige tijd een andere goede betrekking elders aangeboden waar zijn ervaring en kwaliteiten wel goed gewaardeerd worden. Een saillant detail: Dit proces heeft de overheid bijna Naf. 600.000 gekost om Gumbs weg te krijgen van zijn plek, namelijk 4 jaren lang doorbetalen totaal als wordt meegeteld de vanaf 2010. Dat is exclusief de rechtskosten voor het Land. Hoezo wanbeleid van Regering Schotte doorgezet met behulp van de CvT en de huidige Regering Asjes?

 • UPDATE: Een pittig gesprek tussen SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak en Anneke Polak over de VDC case bij ParadiseFM (video): Ik krijg berichten dat het daar helemaal niet op orde is. De vrijspraak van Gumbs lijkt me een aanleiding te kijken naar de situatie bij de VDC. Omdat daar informatie is verdwenen van de Nederlandse AIVD en de Amerikaanse CIA, denk ik dat daar ook een rol is weggelegd en de Verenigde Staten.” Lees meer..
Dit artikel is geplaatst in

5 reacties

 1. De vervanger van Gumbs, zit die nog steeds op deze functie?
  mijn vraag is dan in hoeverre is deze persoon te vertrouwen.
  Als deze persoon Schotte heeft goedgekeurd, dan moet deze persoon ook wel een maffiamaatje zijn.
  iedereen moet toch weten dat Schotte/Wilsoe/Cooper/en andere maffiavriendjes toch nooit meer door een normale screening kunnen komen..

 2. Zolang de maffia vrijspel heeft in de politiek zal Curacao een bananenrepubliek blijven.
  De partijen MFK/MAN/PS zijn absoluut maffia partijen met als doelstelling het verrijken van de geldschieters van deze corruptici.
  Wanneer gaat Nederland ook hier eens huishouden, zoals ze op St Maarten doen?

 3. Pabien hr Gumbs, eerlijk duurd het langst, nu wordt het tijd voor die boeven te laten hangen, en met de plukse wet de zak geven zonder 8 jaar uitkering.

 4. Asjes en alle bovengenoemde personen moet vertrekken.
  De kosten proberen te verhalen, alhoewel het niet kan, verhalen op alle schuldigen in deze zaak.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties