VBC: Totale machtsgreep door Schotte en Asjes

WILLEMSTAD — Het bestuur van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vindt dat Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) en premier Gerrit Schotte (MFK) bezig zijn met een greep naar de totale macht ofwel het plegen van een coup. Dat laat zij weten in een persbericht. De VBC vindt dat ‘de pogingen van de Statenvoorzitter en minister-president om de Staten monddood en/of machteloos te maken als ondemocratisch moeten worden beschouwd.’

Met zeer grote verbijstering en bezorgdheid constateert de VBC dat op Curaçao reeds twee weken de regels van een democratische rechtsstaat niet langer worden nageleefd. Belangrijke gebeurtenissen zoals de val van de regering en het krijgen van een aanwijzing van de koninkrijksregering zijn blijkbaar niet zwaarwegend genoeg om in het hoogste orgaan van het land, te weten de Staten, besproken te worden. De Statenvoorzitter en de minister-president maken dit vooralsnog onmogelijk, waarbij het argument gebruikt wordt dat een discussie in de Staten en/of het aannemen van een motie van wantrouwen geen nut heeft, omdat de regering beslist of moties worden uitgevoerd. Bovendien wordt door de Statenvoorzitter het handelen van de oppositiepartijen als ondemocratisch beschouwd,” aldus de VBC.

Het elkaar de bal toespelen, kennelijk met als doel de volksvertegenwoordiging buiten werking te stellen, druist in tegen alle regels van een democratische rechtstaat. Eerder is sprake van een poging tot greep naar de totale macht of wel het plegen van een coup.”

Problemen
De VBC waarschuwt dat Curaçao momenteel wordt geconfronteerd met een aantal serieuze problemen die ‘snel aangepakt en opgelost moeten worden’.
Zo noemt de VBC onder meer het begrotingstekort,
* betalingsbalansperikelen,
* het in diskrediet brengen en vleugellam maken van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC),
* geringe structurele economische groei en
* de tekorten in het sociale verzekeringsstelsel.

De organisatie hamert op vertrouwen en een gezamenlijke inzet en aanpak om de problemen op te lossen.

Uitschakelen van de democratie is niet de oplossing. Integendeel; een cultuur van intimidatie en angst leidt alleen maar tot wantrouwen, willekeur en nepotisme, en niet tot een transparant, constructief en inspirerend leef- en investeringsklimaat. Bonafide investeerders zullen hierdoor hun activiteiten staken en Curaçao vermijden. Hardwerkende en zich aan de wet houdende burgers zullen zich steeds meer beraden om te emigreren.”

De VBC wil een dringend beroep doen op de Statenvoorzitter en de ministerpresident om ‘het democratische proces weer te herstellen’.

Indien zij blijven volharden in hun foutieve en voor Curaçao desastreuze aanpak dan blijft er, hoe schaamtevol ook, maar één alternatief over en dat is het toepassen van artikel 43 van het Statuut. Het Koninkrijk moet haar verplichtingen nakomen en dient de hiervoor genoemde rechten zonder verder uitstel te waarborgen. De vernedering en het inleveren van de autonomie die hiervan het gevolg zijn, moeten dan geheel op conto van de huidige voorzitter van de Staten en de minister-president worden geschreven.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *