Trouw | Nederland en de Caribische landen steggelen verder over steun

Niels Markus

Eugene Rhuggenaath, premier van Curaçao, Silveria Jacobs, premier van Sint Maarten, na afloop van de rijksministerraad, de laatste voor het zomerreces | ANP

Het conflict tussen de Caribische landen in het Koninkrijk en Nederland is nog verre van opgelost. Tijdens een speciale rijksministerraad, waarvoor de premiers van Sint-Maarten, Curaçao en Aruba naar Nederland waren gevlogen, bereikten de landen geen overeenstemming over financiële steun. De komende weken praten de landen verder.

Aruba voldoet al voor een groot deel aan de Nederlandse voorwaarden, maar Curaçao en Sint-Maarten vinden de eisen die Nederland stelt aan leningen veel te ver gaan. De eisen gaan over een derde steunpakket, nadat de landen al twee keer coronasteun ontvingen.

Belangrijkste steen des aanstoots is een instituut dat toezicht moet houden op besteding van de steun, die kan oplopen tot 1 miljard euro. Volgens de Caribische landen gaat dat ten koste van hun autonomie. De premiers van Curaçao en Sint-Maarten zijn het wel met staatssecretaris Knops van binnenlandse zaken eens dát er hervormd moet worden. Over het tempo en de mate van de ingrepen vonden zij geen overeenstemming. Premier Eugene Rhuggenaath (Curaçao): “Over enkele elementen zullen wij verder moeten spreken.”

Nederland wil dat Sint-Maarten de pensioenleeftijd verhoogt van 62 naar 65 jaar. Premier Silveria Jacobs zegt dat zij daarover eerst moet onderhandelen met de vakbonden. “Nederland heeft het tien jaar gekost om de pensioenleeftijd te verhogen. Moeten wij het dan in zes weken doen?”

Staatssecretaris Knops zegt dat Nederland “op geen enkele manier” de landen autonomie wil afnemen. De hervormingen zijn nodig, zegt hij, zodat de landen een nieuwe economische klap zelf kunnen opvangen. Hoe afhankelijk de Caribische eilanden zijn van het toerisme, bleek tijdens de corona-uitbraak. Toen het toerisme door lockdowns in één klap stil kwam te liggen, kwamen de landen in grote problemen. Extra complicatie is dat veel inwoners in overheidsdienst zijn.

Premier Evelyn Wever-Croes zei tijdens de persconferentie dat Aruba door de coronauitbraak 80 procent van de economie tot stilstand moest brengen. Sindsdien kan het land niet meer lenen op de kapitaalmarkt en moest het bij Nederland aankloppen voor steun. Aruba voerde veel hervormingen door, zoals het verlagen van topinkomens en ambtenarensalarissen. “We hebben zelfs in de zorg gesneden, wat zeer pijnlijk was tijdens de coviduitbraak.” Voor het nieuwe steunpakket moet Aruba nog wel de toezichtshouder accepteren. Daarvoor moet Wever-Croes toestemming krijgen van het parlement.

Lees ook:
De premiers van Curaçao, Sint-Maarten en Aruba kwamen vrijdag premier Rutte persoonlijk vertellen waarom ze niet akkoord gaan met de hervormingseisen.

Bron: Trouw

Naschrift KKC

Samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten + HERVORMINGEN TOEZICHT EN HANDHAVING FINANCIELE (TRUST en ONLINE GOK) SECTOR GEHIGHLIGHTED.

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *