Trouw | Dictaat van Knops laat de Antillen verbitterd achter

Opinie Coronasteun | John Leerdam

John Leerdam, oud-Kamerlid en oud-vicevoorzitter van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties | Persbureau Curacao

De eisen die Nederland heeft gesteld voor steun aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten werken averechts, aldus John Leerdam, oud-Kamerlid en oud-vicevoorzitter van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties.

Staatssecretaris Raymond Knops heeft de buit binnen. Hij kan tevreden zijn. Alle drie de regeringen van de overzeese Koninkrijksdelen, Aruba, Sint-Maarten en Curaçao, zijn akkoord gegaan met zijn voorstellen voor hulp in de coronacrisis.

Maar het ging er ruw aan toe. Beschaafde bestuurlijke omgangsvormen werden door de staatssecretaris bij het grofvuil gezet. Aruba was eerder akkoord gegaan, maar de regeringen van Sint-Maarten en Curaçao hadden tot woensdag 20 mei 17.00 uur (Nederlandse tijd) om het voorstel dat op tafel lag schriftelijk alsnog te aanvaarden. “Voor ieder land dat het voorstel niet tijdig heeft aanvaard, zal het voorstel komen te vervallen.” Het mes op de keel dus van deze twee Koninkrijkspartners die dringend verlegen zaten om liquiditeitssteun.

Want door de lockdown als gevolg van de Covid-19-pandemie was van de ene dag op de andere de belangrijkste inkomstenbron, toerisme, drooggevallen. De werkloosheid explodeerde naar 60 procent, dus ook de uitkeringen. De uitgaven van de overheid stegen pijlsnel, terwijl de inkomsten uit belastingen dramatisch terugvielen. Acuut waren er financiële problemen, vandaar de vraag om bijstand van Nederland.

Uiteraard gingen de regeringen van Sint-Maarten en Curaçao, met hun rug tegen de muur, op 20 mei 2020 schoorvoetend akkoord met het Nederlands voorstel, maar deze brute omgang zullen ze niet snel vergeten. Niet voor niets zei de Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath dat hij zich door de gedetailleerde voorwaarden van deze lening behandeld voelde als een loopjongen.

Nederland dicteerde onder meer als voorwaarde ‘een verlaging van 25 procent op het totale arbeidsvoorwaardenpakket van Statenleden en ministers, en een verlaging van 12,5 procent op het totale arbeidsvoorwaardenpakket van alle medewerkers in de (semi)publieke sector’.
Vergeten

Over de eerste voorwaarde kon snel overeenstemming bereikt worden. Over de tweede voorwaarde uiteraard niet. De Nederlandse regering was kennelijk de maatschappelijke ontwrichting (huisvuil werd niet opgehaald, post niet meer bezorgd) in november 1983 vergeten, toen het kabinet-Lubbers voorstelde om 3,5 procent te korten op de ambtenarensalarissen.

De spanningen die binnenkort op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten ontstaan met een korting van 12,5 procent (ruim drie keer zoveel als de 3,5 procent van Lubbers) laten zich raden. Kennelijk is dit kabinet ook vergeten dat op 30 mei 1969 na een arbeidsconflict bij Shell, militairen vanuit Nederland naar Curaçao moesten komen om de orde te handhaven. Mijn film ‘Gritu di un pueblo’ (De schreeuw van een volk) gaat erover.

Daarnaast dicteerde Nederland dat de inkomens van topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector dienen te worden verlaagd tot maximaal 130 procent van het nieuwe genormeerde salaris van de minister-president van het betreffende land. En dat deze maatregel in beginsel ook geldt voor bestaande arbeidscontracten en een gelijke doorwerking heeft naar de tarieven voor consultants. Dit naar analogie van de Balkenendenorm waardoor bestuurders in de semipublieke sector (woningbouw, onderwijs, zorg, cultuur en media) niet méér mogen verdienen dan 130 procent van een ministerssalaris.

Dat de directeuren van de overheidsbedrijven op Curaçao schaamteloze salarissen verdienen en dat daar iets aan gedaan moet worden, is duidelijk. Maar ‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg’ schreef Willem Elsschot in zijn gedicht ‘Het Huwelijk’. Bestaande arbeidscontracten openbreken, dat gaat niet zomaar in een rechtsstaat.
Stokpaardjes

De gestelde voorwaarden dragen geen sikkepit bij aan een verbetering van de door orkaan Covid-19 verwoeste economieën. Integendeel. Bezuinigen op ambtenarensalarissen maakt de economische recessie alleen maar dieper. Bezuinigen ten tijde van recessies is een no-go zoals de bekende econoom John Keynes betoogt in zijn magnum opus ‘The General Theory of Employment, Interest and Money’ (1936).

Mijn conclusie is dat de Nederlandse ­eisen totaal geen bijdrage leveren aan de verbetering van de economieën van deze drie eilanden, integendeel, maar alles te maken hebben met stokpaardjes die nu door Nederland zijn doorgedrukt. Terecht stelt Trouw in haar redactioneel commentaar (Opinie, 20 mei): “De actie van Knops heeft erg veel weg van misbruik maken van de gelegenheid; nu de drie landen geen kant meer op kunnen, worden door ­Nederland al langer gekoesterde wensen in eisen omgezet”.

De vernedering van 20 mei legt een zware hypotheek op de Koninkrijksrelaties. Ook zonder 20 mei 2020 zijn die relaties historisch beladen. Er is de zware schaduw van het slavernijverleden waarvoor de Nederlandse regering nooit excuses heeft aangeboden. En natuurlijk is niet vergeten dat staatssecretaris Gijs de Vries indertijd zijn belofte aan de Antilliaanse minister-president Miguel Pourier niet is nagekomen voor financiële steun ten tijde van de zware IMF-bezuinigingen eind jaren negentig.

Als Koninkrijksburger ben ik altijd voorstander geweest van harmonieuze Koninkrijksrelaties. Als uitvloeisel van de motie die ik als Kamerlid heb ingediend vonden er Koninkrijksspelen plaats met uitwisseling op het terrein van sport en cultuur, zodat ook op grass roots level het Koninkrijk gaat leven.
Gouden kans gemist

Door de lockdown, nodig om de gevolgen van de pandemie te beteugelen, zijn de economieën van Curaçao en Sint-Maarten geruïneerd. Hier lag naar mijn mening een gouden kans om de Koninkrijksrelaties een nieuw élan te geven. Een nieuw élan zoals voorgesteld in de recente publicatie Verdeeld Koninkrijk van Paul Comenencia, lid van de Raad van State voor Curaçao.

Helaas heeft 20 mei 2020 bij Curaçao, Sint-Maarten en Aruba slechts geleid tot verbittering. Verbittering zo breed en diep als een oceaan van zout.

Lees ook: 

Knops gaat wel erg ver met zijn eisen aan de Antillen

Wat Nederland in Europees verband op stormen van kritiek kwam te staan, probeert staatssecretaris Raymond Knops er nu wel door te drukken op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Knops stelt harde voorwaarden aan mogelijke steun aan de drie eilanden, die disproportioneel zwaar getroffen zijn door de coronapandemie.

Waar het geld van Jandino’s actie voor de Antillen naartoe gaat

Met de actie ‘Samen één Koninkrijk’ zamelde cabaretier Jandino Asporaat meer dan een miljoen in voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Waar gaat dat geld naartoe?

Bron: Trouw

14 Reacties op “Trouw | Dictaat van Knops laat de Antillen verbitterd achter

 1. Als hij nu samen met Jandino een duo gaat vormen zal het best weleens volle zalen kunnen trekken. De komiek en de fantast. Mischien moeten ze bijde maar hier op de kieslijst. Grote kans dat ze nog verkozen worden ook.

 2. Kort en krachtig.
  Nederland helpt tenminste met grote bedragen.
  De broer van John Leerdam heeft nimmer een dubbeltje overgemaakt.
  Voor levensonderhoud van zijn buitenechtelijke dochter.

 3. Raymond Knops heeft de buit binnen zegt leerdam, maar krijgt ‘n trap na en ook van jou leerdam.

 4. Heel simpel Hr. Leerdam als we Nederland niet hadden wat dan .
  Dat hoor ik nooit een andere oplossing .
  Ban serio .

 5. Corona komt voor veel politici goed uit. Het verdoeseld hun corruptie en eigen falen.

  De financiele drama is al voor jaren in Curacao en te danken aan de corrupte politici.

 6. Abraham Mossel

  Dit schrijven van J Leerdam de komiek JaBlaBla, kan nooit van zijn lang zal zijn leven uit zijn eigen verdorven hersenpan komen, hij heeft een ander aan het werk gezet om tegen betaling een op jut en leugen achtig verhaal tegen het goed geef ze volk, lees Nederlandse belasting betaler het zo ver laten komen dat Nl helemaal geen gulden meer doneert aan het stelletje rovershol. Trouwens het valt mij nog mee dat Nederland na al dat gezeik van een ondankbaar stuk regering Uberhaubt nog een piek geeft, nou Leerdam je hebt het goed voor elkaar met je K U T verhalen, tjonge tjonge wat ben je weer slim JaBlaBla.

 7. In een radioprogramma vroeg een verslaggever aan deze wijsneus Leerdam wat hij vindt van uitspraken van de Israëlische politicus Ariël Sharon over het toelaten van asielzoekers. Hoewel Sharon, de oud-premier van Israël op dat moment, al sinds 2006 in een comateuze toestand verkeert en dit nooit gezegd kan hebben, maar Leerdam antwoordde: Dat moet op hoog niveau, bij de Verenigde Naties, besproken worden en minister Uri Rosenthal moet dit goed in de gaten houden. Vervolgens stelde de verslaggever verontwaardigd dat de Haagse straatterrorist Jael Jablabla (een verzonnen naam) vervroegd is vrijgekomen door een vormfout van het OM. Zijn we dan niet de weg kwijt, vraagt hij aan Leerdam. Het Kamerlid zei daarop dat onze vicefractievoorzitter Jeroen Dijsselbloem hier al over heeft gesproken.

 8. Knoek-koe

  Weer een excuus Antilliaan, die de feiten totaal negeert.

 9. Ambulant

  Meneer van Leerdam master of fine arts en acteur.
  De kamer heeft hij moeten verlaten omdat hij verhaaltjes op de radio verzon over Sharon die dingen zou gezegd hebben terwijl die al 6 jaar in coma lag en hij was specialist over een niet bestaande terrorist.
  Jablabla. Alleen de naam al.. Ja Bla Bla.

  Bij gevoegd de link voor iedereen die even wil lachen in sombere tyden.

  https://youtu.be/6saKQN4mk2g

  Dat is wat meneer van Leerdam is. Een bla Bla acteur en leugenaar. Gezellig op de borrels in den haag maar je had niks aan ‘m.

  Nou meneer van Leerdam er zijn acteurs en verhalen verzinners genoeg hier.
  Dit is geen blijspel hier waar je ook in mee kan acteren. Dit is bloed serieus. Er is geen rolletje voor je te regelen hier.
  De tent hier is failliet leeggeroofd en opslot.
  Er is zelfs nog een nacht klok ook.
  ga Jablabla. Kijken.

 10. Van Leerdam heb ik niet zo’n grote pet op.
  Dus, als ik zo tussen de regels van zijn epistel lees vindt hij het normaal dat de regering maar aanrommelt met geld, want daar hoor ik hem niet over.
  Ook niet dat er bijna 50:000 mensen zijn die afhankelijk van een voedselpakket zijn geworden.

 11. Nee Leerdam, het komt niet door de corona.
  Het zit hier structureel mis. En dat was al jaren bekend.
  Er zijn vele beloftes gedaan om ze aan te pakken. En dat is niet gebeurd. En dat is alles. Het hele Leerdam betoog is het betoog van iemand die verdeeldheid wil zaaien om zelf te scoren. Leerdam hoort hier in de politiek thuis, of hij wil het graag.

 12. Johannes

  Het is dus een mening , verder niets.
  Meneer Leerdam probeert te scoren…

  Vergeet even dat harmonieuze verhoudingen van twee kanten komt, als hij toch naar het verleden wil kijken.
  Vele malen zijn er allerlei beloftes gedaan door de eilanden, zijn niet nagekomen.

  De verbittering zal bij de profiterende elite zitten.
  Misschien dat meneer Leerdam daar eens wat over kan zeggen?

  Over welke uitkeringen heeft hij het? Hier zijn die niet, uitgaven overheid stegen niet, wel minder inkomsten.
  Vervolgens werd door Nederland (die verschrikkelijke mensen) financiele steun gegeven aan de eilanden om mensen te helpen. Daar waar de overheid volledig faalde gezien de particuliere initiatieven die wel genomen werden.
  Die de steun alweer aan het gebruiken waren om hun eigen rekeningen te vullen.

  De Nederlandse stokpaardjes zijn wel de enige reden waarom juist landen die begrotingsnormen hanteren nu geld kunnen geven.

  Leerdam geeft wel toe dat absurde salarissen werden betaald, dat was al veel langer bekend maar werd door de elite tegengehouden.
  Waarom zei Leerdam, toch socialist, daar niets van in de periode voor Covid-19?
  Meneer Leerdam speelt liever sinterklaas van andermans geld.

  Ook Keynes theorien zijn onderhevig aan veranderende tijden, geld blijven uitgeven dat er niet is leidt tot inflatie. De crisis van 2008 heeft dat wel laten zien.
  Vraag is ook of er uberhaupt wel 100% werkgelegenheid mogelijk is wat Keynes doel was. Er zijn eenvoudigweg veel te veel mensen op de aarde.

  Meneer Leerdam zit simpelweg walgelijk te stoken.

 13. Ook dat nog

  Ook voor Leerdam geldt
  beggars can”t be choosers (misschien een leuke filmtitel??)

 14. “maar deze brute omgang zullen ze niet snel vergeten. Niet voor niets zei de Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath dat hij zich door de gedetailleerde voorwaarden van deze lening behandeld voelde als een loopjongen.”

  How about de zogeheten “minister-president” eigen bronnen van inkomsten gaat aanboren en het volk en economie concrete steun biedt met een plan van aanpak ?

  Don’t bite the hand that feeds you.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *