Trouw | Burgers op Curaçao kwijnen weg in armoede: ‘Uitblijven coronasteun is voor ons fataal’

Jeannine Julen

Ombudsman Curaçao Keursly Concincion: ‘Uitblijven coronasteun is voor ons fataal’

Een akkoord voor financiële steun aan de Caribische eilanden is er nog niet. Ondertussen kwijnen burgers op Curaçao weg in armoede. Ombudsman Keursly Concincion geeft een inkijkje.

Toegegeven, zegt ombudsman Keursly Concincion. De situatie op het Caribische eiland Curaçao was voor de coronacrisis al niet rooskleurig. Maar sinds een maand of zes zijn de omstandigheden ronduit schrijnend. Zestig procent van de bevolking zit zonder werk, het gros is afhankelijk van voedselpakketten en onder andere uitblijvend toerisme doet de economie met 25 procent krimpen. En nog altijd ligt er geen akkoord met de Koninkrijksregering over financiële steun om het land weer op de rails te krijgen.

Concincion ziet het met lede ogen aan. “Als de steun uitblijft, is dat fataal voor Curaçao. Niet alleen het toerisme waar we zo afhankelijk van zijn, maar ook de olie-industrie ligt plat. Geen steun betekent een heel, heel groot probleem voor ons eiland.” Het maakte dat hij een maand terug, vlak nadat het Curaçaose volk in woede ontstak en demonstrerend de straat op ging, samen met de andere nationale ombudsmannen, Rogier van Zutphen uit Nederland en Gwendolien Mossel uit Sint Maarten, in een brief aandrong op meer begrip voor de schrijnende situatie waarin de Caribische eilanden binnen het koninkrijk zich bevinden.

Humanitaire hulp door Nederland

De Nederlandse regering heeft de afgelopen maanden wel humanitaire hulp toegezegd en geboden. Tot het eind van het jaar worden kwetsbare burgers op de eilanden onder andere voorzien van voedselhulp. Maar aan verdere financiële steun stelt Nederland strenge eisen. Zo moet Curaçao de loonkosten van ambtenaren met zo’n 12,5 procent verlagen, wordt van Aruba en Sint Maarten verwacht dat topsalarissen worden gemaximeerd, moet het onderwijsbestel op de schop, mag er net meer bezuinigd worden op openbare orde en veiligheid, moeten luchthavens worden opgeknapt en moeten de landen ook nog eens openheid van zaken geven over onder andere al hun overheidsfinanciën. Dat en meer in krap vier maanden tijd.

Deelnemers tijdens een manifestatie voor het regeringsgebouw. Er zijn verscheidene mensen gearresteerd voor hun rol bij plunderingen en brandstichtingen in de binnenstad van Willemstad. De betogers eisen het aftreden van minister-president Eugene Rhuggenaath. Beeld ANP

Maar bepaalde voorwaarden voor die liquiditeitssteun zullen het lijden op de eilanden alleen maar verder vergroten, schrijven de ombudsmannen. Vooral de kwetsbare burgers die nu zonder baan zitten of het net aan redden worden geraakt, stellen ze. ‘Dat kan niet de bedoeling van de Koninkrijksregering zijn geweest. De effecten van deze maatregel vergroten de sociale- en economische ongelijkheid binnen het koninkrijk en komt de democratie van de landen in het Caribisch deel van het koninkrijk niet ten goede.’

Vuilnismannen en leraren

Concincion wijst op gewone burgers, zoals vuilnismannen en leraren die hun salaris zullen zien dalen. “Kijk, wij zijn geen politici. Het enige wat wij als ombudsmannen kunnen doen, is het afgeven van een signaal.” En het signaal dat hij en zijn collega’s willen afgeven aan de Nederlandse regering is: wees realistisch en heb oog voor die kwetsbaren op de verschillende eilanden.

“Vanuit de media heb ik vernomen dat de eilanden maar drie tot vier dagen de tijd hadden om te reageren op de voorstellen van Nederland. Zo ga je niet met elkaar om. Niet in tijden van crisis. Overheden moeten de ruimte krijgen om weloverwogen beslissingen te nemen”, aldus de ombudsman. Tegen de Curaçaose overheid zegt hij: zoek uit waar de knelpunten zijn om hervormingen door te voeren, geef aan wat je zelf al hebt gedaan om die weg te nemen en maak duidelijk wat de gevolgen zijn als ze niet weg te nemen zijn.

Virus lijkt onder controle

Een reactie op hun oproep hebben de ombudsmannen nog niet. Maar komende week staat er wel een Rijksministerraad gepland waar het nog uitblijvende akkoord op de agenda staat. Nog meer goed nieuws, laat Concincion doorschemeren, is dat het virus op eiland Curaçao onder controle lijkt.

De twee nieuwste coronapatiënten, komen uit het buitenland en zitten in quarantaine. De grenzen met Sint Maarten en Aruba zijn vanwege het toenemende aantal besmettingen daar weer gesloten. Maar, zegt de ombudsman, er moet een evenwicht worden gezocht tussen het belang van de volksgezondheid en de economie. “Het is goed dat burgers gezond blijven, maar als de grenzen dicht blijven, gaat dat ten koste van de economie. Dit is een hele grote uitdaging voor onze regering.”

Stijging besmettingen op Aruba, bars ook op Curaçao gesloten

Op Aruba zijn er in vijf dagen bijna driehonderd besmettingen bijgekomen. De Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes is zeer bezorgd over de forse stijging. Ze riep de bevolking op om gedisciplineerd te blijven, uitgaansgelegenheden zijn gesloten. “Blijf zo veel mogelijk binnen”, aldus Wever-Croes. Er geldt ook een samenscholingsverbod op Aruba. Groepen van meer dan vier mensen kunnen door de politie uit elkaar worden gehaald. Verder deed de premier een oproep om bejaarden en zieken zo veel mogelijk te beschermen tegen besmettingen. Ook Curaçao sloot vrijdag per direct alle bars en clubs voor in ieder geval twee weken. Omdat er tot enkele dagen geleden nog veel luchtverkeer was met Aruba wil Curaçao mogelijke besmettingsrisico’s tegengaan. Feesten in de buitenlucht, bijvoorbeeld op het strand, zijn op Curaçao nog wel toegestaan.

Lees ook: Op Curaçao heerst de uitzichtloosheid

De helft van de inwoners van Curaçao is sinds de lockdown afhankelijk van voedselhulp. Demonstranten pikken de maatregelen niet langer. ‘Velen van ons hebben hun werk verloren nadat de grenzen dicht gingen vanwege corona en steun van de overheid krijgen we niet. Terwijl vriendjes van de regering die wel krijgen. Dat moet afgelopen zijn.’

Bron: Trouw

Naschrift KKC

Onder de samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Met hervormingen toezicht en handhaving financiele (trust met gok) sector gehighlighted.

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D1 p.9

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D2 en D5 p.10

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H2 p.15

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19 p.17

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

15 Reacties op “Trouw | Burgers op Curaçao kwijnen weg in armoede: ‘Uitblijven coronasteun is voor ons fataal’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *