Trouw | Burgers op Curaçao kwijnen weg in armoede: ‘Uitblijven coronasteun is voor ons fataal’

Jeannine Julen

Ombudsman Curaçao Keursly Concincion: ‘Uitblijven coronasteun is voor ons fataal’

Een akkoord voor financiële steun aan de Caribische eilanden is er nog niet. Ondertussen kwijnen burgers op Curaçao weg in armoede. Ombudsman Keursly Concincion geeft een inkijkje.

Toegegeven, zegt ombudsman Keursly Concincion. De situatie op het Caribische eiland Curaçao was voor de coronacrisis al niet rooskleurig. Maar sinds een maand of zes zijn de omstandigheden ronduit schrijnend. Zestig procent van de bevolking zit zonder werk, het gros is afhankelijk van voedselpakketten en onder andere uitblijvend toerisme doet de economie met 25 procent krimpen. En nog altijd ligt er geen akkoord met de Koninkrijksregering over financiële steun om het land weer op de rails te krijgen.

Concincion ziet het met lede ogen aan. “Als de steun uitblijft, is dat fataal voor Curaçao. Niet alleen het toerisme waar we zo afhankelijk van zijn, maar ook de olie-industrie ligt plat. Geen steun betekent een heel, heel groot probleem voor ons eiland.” Het maakte dat hij een maand terug, vlak nadat het Curaçaose volk in woede ontstak en demonstrerend de straat op ging, samen met de andere nationale ombudsmannen, Rogier van Zutphen uit Nederland en Gwendolien Mossel uit Sint Maarten, in een brief aandrong op meer begrip voor de schrijnende situatie waarin de Caribische eilanden binnen het koninkrijk zich bevinden.

Humanitaire hulp door Nederland

De Nederlandse regering heeft de afgelopen maanden wel humanitaire hulp toegezegd en geboden. Tot het eind van het jaar worden kwetsbare burgers op de eilanden onder andere voorzien van voedselhulp. Maar aan verdere financiële steun stelt Nederland strenge eisen. Zo moet Curaçao de loonkosten van ambtenaren met zo’n 12,5 procent verlagen, wordt van Aruba en Sint Maarten verwacht dat topsalarissen worden gemaximeerd, moet het onderwijsbestel op de schop, mag er net meer bezuinigd worden op openbare orde en veiligheid, moeten luchthavens worden opgeknapt en moeten de landen ook nog eens openheid van zaken geven over onder andere al hun overheidsfinanciën. Dat en meer in krap vier maanden tijd.

Deelnemers tijdens een manifestatie voor het regeringsgebouw. Er zijn verscheidene mensen gearresteerd voor hun rol bij plunderingen en brandstichtingen in de binnenstad van Willemstad. De betogers eisen het aftreden van minister-president Eugene Rhuggenaath. Beeld ANP

Maar bepaalde voorwaarden voor die liquiditeitssteun zullen het lijden op de eilanden alleen maar verder vergroten, schrijven de ombudsmannen. Vooral de kwetsbare burgers die nu zonder baan zitten of het net aan redden worden geraakt, stellen ze. ‘Dat kan niet de bedoeling van de Koninkrijksregering zijn geweest. De effecten van deze maatregel vergroten de sociale- en economische ongelijkheid binnen het koninkrijk en komt de democratie van de landen in het Caribisch deel van het koninkrijk niet ten goede.’

Vuilnismannen en leraren

Concincion wijst op gewone burgers, zoals vuilnismannen en leraren die hun salaris zullen zien dalen. “Kijk, wij zijn geen politici. Het enige wat wij als ombudsmannen kunnen doen, is het afgeven van een signaal.” En het signaal dat hij en zijn collega’s willen afgeven aan de Nederlandse regering is: wees realistisch en heb oog voor die kwetsbaren op de verschillende eilanden.

“Vanuit de media heb ik vernomen dat de eilanden maar drie tot vier dagen de tijd hadden om te reageren op de voorstellen van Nederland. Zo ga je niet met elkaar om. Niet in tijden van crisis. Overheden moeten de ruimte krijgen om weloverwogen beslissingen te nemen”, aldus de ombudsman. Tegen de Curaçaose overheid zegt hij: zoek uit waar de knelpunten zijn om hervormingen door te voeren, geef aan wat je zelf al hebt gedaan om die weg te nemen en maak duidelijk wat de gevolgen zijn als ze niet weg te nemen zijn.

Virus lijkt onder controle

Een reactie op hun oproep hebben de ombudsmannen nog niet. Maar komende week staat er wel een Rijksministerraad gepland waar het nog uitblijvende akkoord op de agenda staat. Nog meer goed nieuws, laat Concincion doorschemeren, is dat het virus op eiland Curaçao onder controle lijkt.

De twee nieuwste coronapatiënten, komen uit het buitenland en zitten in quarantaine. De grenzen met Sint Maarten en Aruba zijn vanwege het toenemende aantal besmettingen daar weer gesloten. Maar, zegt de ombudsman, er moet een evenwicht worden gezocht tussen het belang van de volksgezondheid en de economie. “Het is goed dat burgers gezond blijven, maar als de grenzen dicht blijven, gaat dat ten koste van de economie. Dit is een hele grote uitdaging voor onze regering.”

Stijging besmettingen op Aruba, bars ook op Curaçao gesloten

Op Aruba zijn er in vijf dagen bijna driehonderd besmettingen bijgekomen. De Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes is zeer bezorgd over de forse stijging. Ze riep de bevolking op om gedisciplineerd te blijven, uitgaansgelegenheden zijn gesloten. “Blijf zo veel mogelijk binnen”, aldus Wever-Croes. Er geldt ook een samenscholingsverbod op Aruba. Groepen van meer dan vier mensen kunnen door de politie uit elkaar worden gehaald. Verder deed de premier een oproep om bejaarden en zieken zo veel mogelijk te beschermen tegen besmettingen. Ook Curaçao sloot vrijdag per direct alle bars en clubs voor in ieder geval twee weken. Omdat er tot enkele dagen geleden nog veel luchtverkeer was met Aruba wil Curaçao mogelijke besmettingsrisico’s tegengaan. Feesten in de buitenlucht, bijvoorbeeld op het strand, zijn op Curaçao nog wel toegestaan.

Lees ook: Op Curaçao heerst de uitzichtloosheid

De helft van de inwoners van Curaçao is sinds de lockdown afhankelijk van voedselhulp. Demonstranten pikken de maatregelen niet langer. ‘Velen van ons hebben hun werk verloren nadat de grenzen dicht gingen vanwege corona en steun van de overheid krijgen we niet. Terwijl vriendjes van de regering die wel krijgen. Dat moet afgelopen zijn.’

Bron: Trouw

Naschrift KKC

Onder de samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Met hervormingen toezicht en handhaving financiele (trust met gok) sector gehighlighted.

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D1 p.9

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D2 en D5 p.10

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H2 p.15

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19 p.17

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

15 Reacties op “Trouw | Burgers op Curaçao kwijnen weg in armoede: ‘Uitblijven coronasteun is voor ons fataal’

 1. Zo ga je inderdaad niet met elkaar om.

  Normaal lachen om Nederland als ze eisen stellen mbt de torenhoge salarissen en nu de nood hoog is mag je dat niet voren brengen!

  Geen enkele vorm van zelfkritiek

 2. Keursly Concincion. Als ombudsman doe je alsof Nederland de schuld aan dit alles heeft. Jij en je consorten moeten de Cur. regering hierop wijzen, op het matje roepen. Bo te hinka Hulanda den barica di e pueblo. Bo ta hungando papel doble. Deze Concincion speelt een dubbelspel, hij staat aan de kant van de Cur. regering. Concincion, jullie regering is al 51 jaar bezig de draak te steken met Nederland. Nu is het genoeg. Jullie willen geen controle onder leiding van Nederlanders, geen eisen en voorwaarden, dus zoek het maar zelf uit, maar laat Nederland met rust. Oké domoor??? Ga zandkorrels tellen op het strand kerel.

 3. @kaat:

  Zij zelf geven aan het besef te bezitten dat er zonder financiele steun het eiland naar de afgrond zal gaan.

  Voor hun geen probleem want zoals jij aangeeft : “ze hebben zoveel binnengeharkt, dat ze nooit meer hoeven te werken”

  Ze stappen op de eerste vlucht richting to whichever Latin American country when the shit hits the fan.

 4. Bolivar, ze kunnen echt wel genieten van hun exorbitante lifestyles, ze hebben zoveel binnengeharkt, dat ze nooit meer hoeven te werken, en onterecht binnengeharkt ook nog ‘ns. Maar wel als je ‘t zo ziet, ze hebben nooit of te never genoeg.

 5. Joep Meloen

  Ter ere van wat heeft deze goede man dit stuk geschreven vanuit zijn positie als ombudsman ?
  Hij had het op persoonlijke titel kunnen schrijven, maar dan had hij zijn functie weg moeten laten. Nu lijkt het alsof dit het officiële standpunt is van de organisatie ‘Ombudsman’ en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Zeker niet wanneer dit stuk vol met fouten en verkeerde aannames zit.

  De regering heeft niet 4 dagen de tijd gehad, men had maanden de tijd, maar men had geen zin om een beslissing te nemen. Zoals gewoonlijk werd alles vooruit geschoven en dat doen ze nog steeds. Ieder kind begrijpt dat, wanneer je inkomsten wegvallen je heel snel en heel drastisch zult moeten gaan snijden in de uitgaven. Doe je dat niet dan ben je in no-time failliet. Dan kun je je wel blijven beroepen op gemaakte afspraken, contracten etc maar wat zijn die waard wanneer er geen geld meer is ?

  Het besef wil, om de een of andere reden, bij zeer velen op dit eiland maar niet komen dat het eindpunt is bereikt. Vanaf aanvang corona gelden andere regels, een ander normaal en hoe sneller je daarop aanpast hoe beter je met de toekomst om zult kunnen gaan.
  Maar helaas, hier probeert men met alle macht vast te houden aan het verleden. Het lijkt alsof men het stuur van de auto heeft losgelaten en nu in de kofferbak wil kruipen om zo min mogelijk letsel op te lopen wanneer de auto tegen de muur knalt. Simpelweg het stuur draaien en om de muur heen sturen is er niet bij, men wil die oplossing niet zien.

  En nu blijkt dat ook deze ombudsman zich voor dat karretje laat spannen, doch hij bewijst eens te meer dat de GEHELE bestuurslaag van dit eiland (incl ambtenaren) door en door rot zijn. Dit zooitje is niet meer te helpen, het wordt tijd dat Nederland ze allemaal aan de kant schuift of anders (wanneer dit niet mogelijk is) ze onder zeer stricte curatele gaat stellen. Want 1 ding is duidelijk, geef deze malloten 1 kans en ze jatten wederom de tent leeg. Het zit simpelweg in hun DNA, kleptomanie is op Curacao een veel voorkomende ziekte.

 6. Concincion :

  “Als de steun uitblijft, is dat fataal voor Curaçao. Niet alleen het toerisme waar we zo afhankelijk van zijn, maar ook de olie-industrie ligt plat. Geen steun betekent een heel, heel groot probleem voor ons eiland.”

  Simpelweg zonder financiele steun vanuit Nederland geeft de gast zelf toe dat het fataal zou zijn voor het eiland.

  Als het belang van het eiland daadwerkelijk voorop zou staan voor deze kermisgasten zouden ze niet hun eigenbelang voorop stellen door nonsense uit te kramen zoals :

  “Overheden moeten de ruimte krijgen om weloverwogen beslissingen te nemen”, aldus de ombudsman.”

  Ruimte geven aan een overheid, die nepotistisch handelt en geen resultaten heeft weten te behalen voor het eiland, zodat ze kunnen blijven graaien ten koste van het volk.

  De ombudsmannen streven overduidelijk voor de veiligheidsstelling van hun royale inkomsten : “Geen steun betekent een heel, heel groot probleem voor ons eiland”

  Who the hell can take these clowns seriously ? Voor hun is geen financiele steun een heel groot, heel groot probleem want ze kunnen dan niet meer genieten van hun exorbitant lifestyles.

 7. Fred Schiedam

  Een zwaar ongeloofwaardig, eenzijdig verhaal: propaganda ten top!

 8. Abraham Mossel

  Mag het eigenlijk niet zeggen, maar doe het toch, om de losers die elke keer weer een corrupte regering kiezen op de crim hun ogen te laten doen openen, zo niet dan zullen zij sterven van de honger of met een mes tussen hun ribben krijgen van etenswaar dieven.

 9. Ik ben kort hierin. Nederland (lees dhr Knops) poot stijf houden.
  Volgens Ruggie hebben zih een plan B. Be benieuwd.

 10. Onafhankelijk?
  “De heer Concincion is op 13 oktober 2015 door het Parlement van Curaçao benoemd tot de Ombudsman van Curaçao.
  “De heer Concincion heeft na het afronden van zijn rechtenstudie aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA/UoC) in 2002, diverse trainingen en cursussen gevolgd op het gebied van de bestrijding van corruptie en de bevordering van integriteit en “good governance”.
  Bestrijding corruptie en bevordering good governance : je hoort hem er niet over.

 11. En wederom niks over zogenaamde parlementariers die nietsdoen en toch geld opstrijken die zelfs niet op komen dagen, die met niks komen met ondersteuning, die betalen aan relschoppers om alles nog erger te maken en maar janken we worden gediscrimineerd toch mfk kdnt ps.

 12. Abraham Mossel

  Als ombudsman Keursly C en zijn mede ombudsman companen nu eens eerst eens eerst eens begint met het volk niet voor te liegen met dit verhaal, dan komt hij beter over bij de politieke graaiers die met vol gevreten op geblazen pensen ‘ zie Amparo dos Santos ‘ incl de vol gevreten luiaards die met hun dikke pensen gisteren naar Fortie zijn gegaan om te klagen dat zij een klein beetje geld moeten in leveren van hun dik betaalde lonen voor niks doen ??, en het verhongerde vermagerde tot op het bot arm volk uit de mondie word stil gehouden met belooftens die je meteen in de vuilnisbak kan pleuren. Hoezo de regering heeft maar 4 dagen de tijd gehad om een beslissing te nemen over hervorming, de regeringen wisten al vanaf Januari 2020 wat de hervorming van NL in hielden, maar ja als je te lui bent en alles tot op het laatst laat lopen krijg je nu de deksel op je neus, NL trapt er niet meer in uitstel naar uitstel, Knops al helemaal niet. Nee eerst moet er getekend worden dat ze akkoord gaan met de hervorming die NL voorsteld zo niet geen $$$$$ steun meer, alleen voedsel pakketten is vol doende, vergeet niet curacrim volk, dat er heel veel landen in de wereld zijn die helemaal geen voedsel pakketten willen geven of kunnen niet geven aan hun hun tot op het bot verhongert volk. Nee zo slecht hebben wij het hier op de crim nog niet. En nog presteren we op de crim om figuren als Everzwijntje Amparo, Pik, Pisas, trekkast Monky, winkeldief en mondjeskap verduisteraar 350.000,00 in de staten te laten zitten voor 15.000,00 pm. Er zitten minimaal 2300 ambtenaren aangenomen door vriendendienst en corruptie thuis of op het werk niks nada te doen, en hoe je het ook keerd of wend het blijft een puinhoop zolang dit zooitje gespuis de macht blijft houden. Er is maar een oplossing en dat is een referendum houden, Curacrim direkt en zonder $$$ hulp van NL zelfstandig of Nl van de crim een provincie cq gemeente maken van Nl zonder de ooit in de regering zittende mensen en zonder directeuren en bestuurders van lands nv’s, de laatst genoemde mensen krijgen niet een baan als putje schepper op zee, maar een baan als putje schepper met een vork en lepel om het asfaltmeer leeg te scheppen, zijn we ze voor 120 jaar kwijt, aangezien ook de hele rijk gemaakte familie en aan getrouwde tot in de vierde graad moeten mee scheppen tot dat het meer leeg is.

 13. Dat Keursly Concincion een randdebiel is wisten we al, het lijkt alsof iets mis is in de bovenkamer van de zwarten hier.

  Wat is mis met dit beeld? Hulp aan Nederland vragen terwijl de top van de CBCS , CMC, Aquaelectra, SVb, CurOil, en andere bedrijven zichzelf miljoenen salarissen blijven uitbetalen.

  Concincion zegt geen politicus te zijn nou dan moet hij zijn kop wel uit de achterste van politici halen.

 14. Nos mes por tog .

 15. Curacao revisited

  en wederom geen enkel woord over het totaal uit de hand gelopen en nepotisme (Martina’s, Lasten’s, Martissen) en corruptie. Deze man wordt kennelijk ook prima betaald door de elite om pijnlijke misstanden niet aan de kaak te stellen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *