Opinie | ‘Nee’ op 6 april is beter voor het Koninkrijk

Opinie Ronald van Raak

Onlangs bracht ik Clark Abraham, gedeputeerde van Bonaire, na een bezoek naar buiten. Onderweg liet ik hem alle propagandaposters en reclamezuilen zien van de Europese Unie die op dit moment in de Tweede Kamer hangen. Veel beleid in Nederland wordt niet meer gemaakt door gekozen politici in Den Haag, maar door benoemde ambtenaren in Brussel.

Een politiek die vaak goed is voor internationale bedrijven, maar meestal niet voor gewone burgers in ons land.

De bemoeienis vanuit Brussel in Den Haag heeft misschien wel iets weg van de bemoeienis van Nederland in het Koninkrijk. In de EU is het ook veel eenheidsworst en wordt weinig gekeken naar welke politiek voor welk land het beste zou zijn. Op 6 april kunt u stemmen voor of tegen een verdrag met Oekraïne. Daarmee wordt dat reusachtige land in het verre oosten van Europa weliswaar nog geen lid van de EU, maar wel onderdeel van de Europese markt.

Oekraïne is één van de meest corrupte landen in de wereld. De economie wordt beheerst door een kleine kliek van superrijke ‘oligarchen’, die ook de dienst uitmaken in de politiek van het land. In Oekraïne is een strijd gaande tussen de regering in het westen, die wordt gesteund door de corrupte oligarchen en racistische rechtse partijen. En de mensen in het oosten, die overwegend Russisch spreken en zich verbonden voelen met Rusland – en niet met de EU.

De mensen die ‘ja’ zeggen tegen dit verdrag zeggen dat het alleen maar gaat om een handelsverdrag, dat de situatie van de mensen in Oekraïne moet verbeteren. Als je het verdrag leest zie je echter dat de EU en Oekraïne ook politiek en militair gaan samenwerken. Dat zal leiden tot nog meer spanningen tussen de EU en Rusland en tot nog meer onzekerheid voor de mensen in Oekraïne. De rijke oligarchen zullen flink profiteren, de gewone mensen in Oekraïne niet.

Het gaat slecht met de Europese Unie. De landen in het westen, zuiden en oosten van Europa zijn heel verschillend, in hun economie en in hun politiek. De samenwerking in Europa verloopt heel slecht – kijk maar naar de ruzies en de strijd rondom de opvang van vluchtelingen. Die EU moeten we eerst op orde maken, voordat we nieuwe economische, politieke en militaire verdragen gaan sluiten met landen die zo verscheurd zijn en waar de bevolking zo verdeeld is.

De invloed van de Europese Unie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten is op dit moment niet zo heel groot – het verdrag met Oekraïne leidt er mogelijk toe dat er meer Europees geld naar dat land gaat en minder naar andere landen. Maar een instabiele EU maakt ook de politiek in Nederland minder stabiel. Dat kan zeker nadelig zijn voor Saba, Statia en Bonaire, die direct onderdeel zijn van Nederland. Inwoners van het Koninkrijk zijn ook onderdeel van de EU. Over een belangrijk verdrag van die EU wordt uw mening gevraagd. Mijn advies is om ‘nee’ te stemmen.

Ronald van Raak is Tweede Kamerlid voor de SP en namens zijn fractie woordvoerder Koninkrijksrelaties

Bron: Deze opinie verscheen vandaag in het Antilliaans Dagblad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *