TK | Beantwoording kamervragen mishandeling Surinamer vreemdelingenbarak Curaçao

Rijk wil meer bemoeienis dagelijks bestuur BES

Plasterk: Nederland niet verantwoordelijk voor misstanden in Curaçaose gevangenis, maar kan er – internationaal – wel op worden aangesproken

Minister Plasterk beantwoordt vragen van het Kamerlid Bosman (VVD) over het bericht ‘Mishandeling Surinamer in vreemdelingenbarak’.
Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de vragen van het lid Bosman (VVD) over het bericht ‘Mishandeling Surinamer in vreemdelingenbarak’ (ingezonden 15 april 2016)

1 Kent u het bericht ” Mishandeling Surinamer in vreemdelingenbarak”?

Ja

2 Kent u soortgelijke gebeurtenissen in de gevangenis van Curaçao? Zo ja, welke?

Vanuit mijn rol als minister voor Koninkrijksrelaties ontvang ik signalen over – onder andere – de rechtshandhavingsketen in de Caribische landen. Het mediabericht waaraan wordt gerefereerd, is daar één van. Uiteraard is voor mij de brede context belangrijk. De juistheid van een bericht is niet aan mij om te bepalen. De in het mediabericht voorgelegde kwestie speelt zich af binnen de autonomie van het land Curaçao.

3 Deelt u de mening dat misstanden zoals vermeld in het krantenartikel onacceptabel zijn? Zo neen, waarom niet?

Ja

4 Deelt u de mening dat het een taak is van het land Curaçao om te zorgen voor een veilige gevangenis? Zo neen, waarom niet?

Ja

5 Deelt u de mening dat Curaçao als land verantwoordelijk is voor de misstanden in de gevangenis van Curaçao? Zo neen, waarom niet?

Het Land Curaçao is verantwoordelijk voor het tegengaan van misstanden.

6 Klopt het dat Nederland ondersteuning biedt aan de gevangenis op Curaçao? Zo ja, welke?

De gevangenis van Curaçao betreft een autonome aangelegenheid van het Land Curaçao. Nederland levert geen structurele ondersteuning; die vindt enkel plaats op incidentele basis. Recent heeft Nederland ter bevordering van de afronding van het plan van aanpak Gevangeniswezen van het Land Curaçao beperkte ondersteuning geboden. Voornoemd plan van aanpak betreft ook een autonome aangelegenheid van het Land Curaçao.

7 Loopt Nederland het risico om wederom aangesproken te worden door de VN, zoals Nederland in het verleden ook is aangesproken door de VN, op misstanden in de gevangenis op Curaçao? Zo neen, waarom niet? Zo ja, met welke consequenties?

Het Koninkrijk der Nederlanden kan aangesproken worden als aangesloten verdragspartij (en daarmee onder internationaal recht dus juridisch eindverantwoordelijk). De periodieke rapportages aan de Verenigde Naties over de implementatie van verdragen worden dan ook door de respectievelijke landen opgesteld. Het Koninkrijk biedt deze rapportages gezamenlijk aan.

Bron: TweedeKamer

Naschrift KKC:

2016 05 10 – Beantwoording Tweede Kamervragen Over Mishandeling-Surinamer in Vreemdelingenbarak SDKK Curaca… by Black Lion

2 Reacties op “TK | Beantwoording kamervragen mishandeling Surinamer vreemdelingenbarak Curaçao

  1. Ik zou me als Kamer eerder druk maken over de flutstraffen die op Curacao opgelegd worden (6 maanden voor moord op 3 Road Runners) en vervolgens niet eens uitgevoerd worden (Brian Mariano).

    En over het feit dat het OM politici niet durft te vervolgen. De verkeersmoord van Schotte is nooit vervolgd, voor de vervolging van zijn corruptie moest het OM door een burgerinitiatief gedwongen worden terwijl het OM de MOT meldingen van Schotte’s witwassen in dozen op haar kantoor had staan.

    Laten we blij zijn dat gevangenen af en toe eens een stevige tik krijgen. Ze zitter er al zo weinig en zo kort.

  2. antwoord is conform de staatsregeling en het statuut, daar tegenover staat dat de regering altijd ondersteuning kan vragen. Maar ja dan zal er harde maatregelen moeten komen voor de bewakers. In het verleden is DJI van Nederland geweest om alles door te lichten, doorzoeken van cellen etc dit om de bewakers van ons land te ontzien en geen bedreigingen buiten de gevangenis te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *