Telegraaf | Monsterzege voor nee-kamp lonkt

Grote meerderheid tegen verdrag

 Update exitpoll: opkomst 32%; voor 36%, tegen 64%


Update exitpoll: opkomst 32%; voor 36%, tegen 64%

DEN HAAG – Nog grote onzekerheid over de geldigheid van het Oekraïne-referendum woensdagavond rond 21.30 uur. De jongste exitpoll wijst op een opkomst boven de 30 procent, waardoor het geldig zou zijn.

Meteen na sluiting van de stembureaus om 21.00 uur was nog een percentage van 29 procent gemeld. Maar het peilbureau Ipsos (in opdracht van NOS) hanteert een foutenmarge van 3 procent.

Van de mensen die hun stem uitbrachten, is een duidelijke meerderheid tegen het Europese samenwerkingsverdrag met Oekraïne. Volgens de laatste exitpoll stemde 64 procent tegen en 36 voor.

Jammer

Politici zijn in hun eerste reacties op de exitpoll over het Oekraïne-referendum voorzichtig. Ze zijn wel duidelijk over de uitslag. D66’er Alexander Pechtold, fervent voorstander, feliciteerde alvast de tegenstanders van het associatieverdrag van Europa met Oekraïne. Pechtold zei tegen de NOS dat hij verwacht had dat het ja- en nee-kamp dichter bij elkaar zouden liggen. Tweede Kamerlid Marit Maij van de PvdA – ook een voorstander – zei het jammer te vinden dat het lijkt dat de opkomst onder de 30 procent blijft.

Verrast

SP-leider Emile Roemer, die actie voerde tegen het akkoord, zei ,,verrast” te zijn. ,,Ik ben heel blij met deze uitslag. Het verschil is overduidelijk.” Op Twitter reageerde Geert Wilders van de PVV: ,,Maar hoe dan ook ik ben geweldig trots op alle tegenstemmers.”

,,Het is een heldere nee-stem”, reageerde Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Volgens hem moet er geluisterd worden naar de tegenstanders van het verdrag, maar ook naar de mensen die ,,heel bewust” niet zijn gaan stemmen. ,,Dat is ook een helder signaal.” Kees van der Staaij van de SGP ziet in de exitpoll bevestigd dat meer dan twee derde van de stemgerechtigden zegt ,,eigenlijk geen boodschap te hebben aan het referendum”.

De stembureaus sloten om 21.00 uur hun deuren. In Rotterdam heeft woensdag 24,5 procent van de kiesgerechtigden de gang naar de stembus gemaakt. Dat blijkt uit de app van de gemeente, waarop het opkomstpercentage de hele dag live te volgen was. Het is daarmee de eerste van de vier grote steden waarvan bekend is hoeveel mensen kwamen stemmen.

De andere drie grote steden – Amsterdam, Utrecht en Den Haag – gaven gedurende de dag tussenstanden. Den Haag en Utrecht meldden rond 20.00 uur opkomstpercentages van respectievelijk 27,2 en 27,1 procent. De laatste tussenstand uit Amsterdam stamt van 18.00 uur. Toen had 13,7 procent een stem uitgebracht.

Raadgevend

Vandaag kon Nederland per referendum vertellen of het voor of tegen het associatieverdrag is dat de Europese Unie met Oekraïne heeft afgesloten. Aangezien het een raadgevend referendum is, mag het kabinet de uitslag negeren. Een meerderheid tegen betekent dus nog niet dat de wet in kwestie wordt teruggedraaid. Een geldige tegenstem verplicht het kabinet wel zijn besluit te ‘heroverwegen’ en opnieuw voor te leggen aan het parlement. Dat is vervolgens weer niet verplicht op een eerder besluit terug te komen.

Bron: Telegraaf

22 Reacties op “Telegraaf | Monsterzege voor nee-kamp lonkt

 1. Oké Bartje. Strak plan. Laat je moeder maar de wijnfles pakken, dan kunnen we direct beginnen.

 2. Doe zo’n referendum over de onafhankelijkheid van Curacao en andere corrupte boevennesten in het koninkrijk, en 90% stemt voor.

 3. Hartstikke helder, Sonny maar dat wist ik allemaal al !!
  Zullen we het dan maar hebben over de invloeden van het Noorderlicht op het seksuele gedrag van de Moskoviet?? 🙂

 4. Bartje, jij begrijpt er geen snars van.

  Bij data-analyse volgens de optimaliteitstheorie, krijg je een verdelingsfunctie, die de dichtheidsfunctie en de kwantielfunctie bij de overschrijdingskansen van een
  binomiale verdeling modelleert naar de Multivariate Centrale Limietstelling (MCL): een Cox-regressiemodel wijkt dan niet veel af van de chikwadraat-verdeling.

  De resultante komt dan uit op een PVV-er die niet in de EU gelooft. Met een York-regressiemodel kun je ook de SP stemmers toevoegen.

  De bovenstaande conclusie is niet geprognotiseerd!
  E.e.a. is berekend door Prof. Dr. Ir. Potver3. Waarvoor hulde!

  Gelet op zijn kundigheid in statistiek moet jouw moeder maar stoppen met het zuipen van rode wijn.

  Helaas het is niet anders.

 5. Dames..dames…Ik ben geen communicatiespecialist (dat is mijn moeder na 2 glazen wijn) maar waar de hele discussie en het referendum om draait is volgens mij een Nee-protest tegen de EU….
  In NL gaat men over de nek van alle regeltjes en bepalingen vanuit Brussel. Kost klauwen geld, terwijl de meeste mensen zonder echte zeggenschap steeds dieper in de buidel moeten tasten om bv Griekenland of Spanje uit de misere te helpen…
  Een EU staat??..is zoals ik al eerder opmerkte, wel handig: ben je met 1 staatsgreep klaar !!
  Misschien dus toch wel iets voor Erdogan, Sonny 🙂

 6. @ potver3,

  Neem met het me niet kwalijk.

  Ik dacht oprecht dat je uit prognoses, conclusies kunt trekken.
  Nu jij aangeeft dat, dat kennelijk niet kan, kunnen alle marktonderzoekers hun burelen sluiten, vrees ik.

  Zo zie je maar weer dat mijn geringe begaafdheid het moet afleggen tegen jouw superioriteit.

  Waar blijven overigens jouw – onderbouwde beweringen – dat ik onjuiste informatie zou hebben gegeven betreffende de Panama Papers?

 7. @Sonny

  Er is een groot vershil tussen een prognose en een conclusie. Maar ja, om dat te begrijpen moet je statestiek beheersen…

 8. Potver3

  De discussie was: ik poneerde een mening over universiteit-steden en jij reageerde met: bekrompen gedoe van PVV en SP.

  Ik heb je haarfijn en cijfermatig onderbouwd aangetoond dat buiten de PVV en SP veel kiezers van andere partijen óók neen gezegd hebben op de twee referenda. Dat was het punt. Je kunt dan wel hele verhalen en drogredenen ophangen over opkomst etc. Maar dat hakt geen hout. Marktonderzoekers baseren zelfs hun prognoses op respondenten minder dan 0,01 % van de bevolking.

  Wat mijn reacties omtrent de Panama Papers betreft, als je denkt dat mijn cijfers niet juist zijn, moet dat aangeven. Zo maar wat roepen heeft geen zin. Ben in afwachting.

  Met vriendelijke groet.

 9. @Sonny

  Dat cijfersmatige analuse (percentages, statistiek) niet binnen het bereik van jouw kunnen ligt was al duidelijk uit jouw reactie op “Wat je moet weten over de Panama Papers’. In dat geval probeerde jij een extrapolatie te maken van een momentopname. Nu ook probeer jij conclusies trekken nu door twee momentopnames aan elkaar te koppelen (appels emet peren, je weet wel).

  Momentopname 1 : ‘In 2005 ging 63,3% naar de stembus.’
  Momentopname 2: ‘In 2016 ging 32,2% naar de stembus’

  Sowieso betrof het hier twee verschillende onderwerpen en was was de eerste onder EU-lidstaten en de tweede een associatieverdrag tussen de Europese Unie en een niet EU-lid staat. Daarnaast zijn er andere verschillen en blijft het de vraag in hoeverre het percentage stembusgangers representatief genoemd kan worden (daar zijn regels aan verbonden). Dat 67.8 % van de NL-electoraat niet eens de moeite nam om te gaan stemmen zegt genoeg. Ook het door jou aangegeven verschil in stemgedrag, tussen universiteitssteden en de rest, dient nader onderzocht te worden.

  Echter, stel dat beide referenda aan alle eisen zouden voldoen om tot een vergelijking te komen (er een samenhang bestaat) dan kan men lechts een eventuele verband aanwijzen. Men spreekt dan van een correlatie. Hoe sterk deze correlatie is kan berekend worden (volgende keer). Een (significante) correlatie suggereert GEEN oorzakelijk verband.

  Dus de conclusie die jij meent te kunnen trekken zijn geheel nergens op gebasseerd!!
  De reacties op KKC die jij uit je duim zuigt zijn geloofwaardiger.

 10. Een zinnige opmerking, over onzinnige zaken!

 11. Willem, waarom ga je in discussie als je vind dat iemand alleen maar met onzinnige dingen aankomt? Naar mijn mening zegt potver3 altijd wat zinnigs, ook al ben ik het er misschien niet mee eens.

 12. Potver3,

  Stuur even jouw plannen, om van de EU, federale staten te maken, naar de heer Erdogan.

  Is de EU direct verlost van de plannen om Turkeije lidstaat te maken.

 13. Daar denkt dan maar liefst 61% van de Nederlandse bevolking totaal anders over! Een federale structuur? Waar haal je dat nu weer vandaan: de federale staten van Europa? Enfin laat maar, je zult wel weer met iets onzinnigs komen aanzetten.

 14. Het gaat niet om groot en groter maar om een federale structuur voor de EU opzetten. Daarvoor dient e.e.a. geregeld te worden en dat vergt dat men niet alleen het eigen belang nastreeft.

 15. Potverdrie is blijkbaar geen aanhanger van de PVV of SP. Mijn conclusie is dat buiten de PVV en SP kennelijk óók een bekrompen man rondloopt, die Kromme zaken naar voren brengt.

  Zó erg oplettend hoef je niet te zijn om de bekrompenheid van potverdrie op te merken.

 16. Is groot, groter, grootst wel het ruimdenkende antwoord Potver3? Tot nog toe zie ik er weinig vruchten van.

 17. Je verweer raakt – zoals gebruikelijk – kant nog wal.

  In 2005 ging 63,3% naar de stembus.
  In 2016 ging 32,2% naar de stembus.
  In beide gevallen was het aantal nee-stemmers gelijk: 61%

  Gelet op het bovenstaande, mag de conclusie getrokken worden dat het een representatief deel van de NL-bevolking betreft dat NEE zegt en gezegd heeft: 61%

  Het woord is nu aan de oplettende lezer.

 18. Correctie (om even wat cijfermatig onderuit te halen), alsook t.a.v “de oplettende lezer” en, hoewel ik het niet belangrijk genoeg vind om precies na te trekken, hebben de door jou genoemde percentages enkel betrekking op dat deel van de bevoling dat naar de stembus is gegaan en is niet de percentage van de (gehele) NL-bevolking.

 19. Potver3
  Wellicht nuttig om te weten:

  De Neen-stem is geuit in en door alle lagen en partijen van de bevolking.
  De Ja-stem is geuit in en door alle lagen en partijen van de bevolking.

  In 2005 stemde 61,5% van de NL-bevolking tégen de EU-grondwet.
  In 2016 stemt 61,1% van de NL-bevolking tégen het EU-verdrag.
  Volgens de huidige polls is PVV tezamen met de SP aanmerkerlijk groter dan in 2005.

  Velen zien de Neen-stem als een nee tegen de EU.

  Noorwegen stemde ooit tegen een lidmaatschap van de EU. Noorwegen redt zicht prima.

  Mijn veronderstelling betreffende de universiteit-steden kan ik niet cijfermatig onderbouwen.

  Uw veronderstelling kan ik – en en de oplettende lezer – cijfermatig gemakkelijk onderuit halen.

 20. Misschien zijn de bewoners van de universiteitssteden gewoon wat ruim denkender dan dat bekrompen gedoe van PVV en SP.

 21. Joep Meloen

  Ruim 61 % tegen, dat zegt toch wel iets.
  Alleen…………we weten hoe dat gaat in de EU.
  Dan steekt men de middelvinger op en ramt het verdrag alsnog door de strot.
  In ieder geval laat de bevolking zien hoe ze over het verdrag denken. Een deel heeft geen interesse, maar wie het interesseert is ruimschoots tegen.
  Veelzeggend.

 22. Bijna het grootste gedeelte van Nederland stemde overwegend tegen het verdrag – lees de EU. Alleen in de universiteitssteden stemde men veelal vóór. Frappant? Volgens mij niet. De toekomstige bestuurders vreesden natuurlijk voor hun toekomstige banen in Brussel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *