32 C
Willemstad
• donderdag 18 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AD | Stemverhouding RvC CBCS is 4/3

HomeMediaAD | Stemverhouding RvC CBCS is 4/3
Ultimo Noticia: Verraad zevende lid Pietersz
Ultimo Noticia: Verraad zevende lid Pietersz

Willemstad – Drie Curaçaose leden van de zevenkoppige Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) willen CBCS-president Emsley Tromp verplicht met vakantie sturen, maar de overige vier leden stemden tegen.

Hoewel de vergadering van zaterdag vertrouwelijk was en enkel de commissarissen aanwezig waren – de Raad van Bestuur (directie) mocht er van Curaçao niet bij zijn – wist gisteren Ultimo Noticia dit te melden.

Uit het bericht wordt in elk geval duidelijk dat de Curaçaose leden willen dat Tromp per direct tijdelijk ruimte maakt, maar dit werd geblokkeerd door de Sint Maartense commissarissen, die hierin gesteund worden door het nieuwe, pas door de Hofpresident voorgedragen lid, Robert Pietersz.

Pietersz is geboren op Aruba uit een Curaçaose vader en was jarenlang eerst procureur-generaal van de toenmalige Nederlandse Antillen – met standplaats Curaçao – en tot voor kort PG van Aruba.

Ook was Pietersz enige jaren werkzaam bij de voormalige Bank van de Nederlandse Antillen (BNA), tegenwoordig de CBCS.

Inzake Pietersz schrijft Ultimo over een bijzonder, eerder volstrekt onbekend, akkoord dat vóóraf met hem zou zijn gesloten door de Curaçaose leden van de RvC – namelijk het zogenaamde ‘UNA-akkoord’, omdat Pieters op de universiteit UNA met RvC-voorzitter Renny Maduro afspraken zou hebben gemaakt – namelijk dat het zevende lid zou meestemmen met Maduro, Glenn Camelia en Lincoln James van Curaçao. Maar in plaats daarvan deed Pietersz in de RvC mee met de commissarissen van Sint Maarten: Marciella Illidge, Jairo Bloem en Robbie Feron.

In Ultimo, die veelal wordt gezien als spreekbuis van de regering Schotte en Financiënminister George Jamaloodin (MFK), wordt dit omschreven als ‘verraad’ en dat Pietersz zich ‘niet aan zijn gegeven woord aan een minister heeft gehouden’. Deze Papiamentstalige ochtendkrant gaat zelfs zover dat wordt gemeld dat Pietersz aan de regering zou hebben verklaard ‘in financiële nood’ te verkeren; en dat als de regering hem werk zou bieden, hij tegen Tromp zou stemmen. Dit alles was gisteren niet te verifiëren, maar lijkt onwaarschijnlijk. Commissaris Ferron van Sint Maarten stelt juist dat het zevende lid ‘een gebalanceerde rol’ heeft gespeeld.

Deelname St. Maarten ‘moedig

Kritiek van Curaçaose zijde van de RvC dat hun Sint Maartense collega’s geen oog willen hebben voor mogelijke aantasting van de integriteit door de directie van de CBCS (lees: president Tromp), wuift Ferron weg; de leden van de RvC van Sint Maarten zijn volgens hem wel degelijk van plan om eventuele tekortkomingen in beleid of integriteit te onderzoeken. Zo zegt hij in gesprek met The Daily Herald, die verder inhoudelijk niets meldt over een geheim ‘UNA-akkoord’ of dat Pietersz aan de regering zou hebben gezegd financiële problemen te hebben en in ruil voor hulp wel bereid te zijn te stemmen conform de wens van de regering in Willemstad en de drie andere Curaçaose commissarissen. Dit laatste lijkt ook uitgesloten, gezien de ervaring en reputatie die Pietersz heeft als de voormalig hoogste justitiële functionaris van zowel de Antillen als Aruba en het besef dat hij hiermee in strijd zou handelen met de wet, namelijk zeker het Centrale Bankstatuut waarin uitdrukkelijk staat dat de RvC geen opdrachten van de regeringen aanneemt of vraagt. Het werd een lange zit zaterdag, van ongeveer negen uur ’s morgens tot vijf uur ’s middags, waar de Curaçaose commissarissen uiteindelijk toch wel aan meededen – hoewel vooraf gedreigd en gemeld dat ze de vergadering, opgeroepen op verzoek van twee commissarissen van Sint Maarten, zouden boycotten. Een veelheid aan agendapunten werd opgevoerd, maar naar verluidt konden lang niet allemaal worden besproken. Volgens Ferron zal de RvC dan ook in een later stadium worden vervolgd; wanneer is nog onbekend. Tegenover The Daily Herald zegt Ferron dat de goedkeuring van de notulen van een directievergadering van 7 maart nog niet werd afgerond, aangezien de Curaçaose leden Maduro, Camelia en James menen dat er zaken zijn – zoals de obligatielening ten behoeve van de haven van Sint Maarten – die in de ogen van Willemstad onwettig zouden zijn. Ferron spreekt over een complexe zaak; complex omdat er zo verschillend wordt gedacht over de emissie van de obligatie en of deze wel conform het beleggingsbeleid van de CBCS is. Volgens deze commissaris betreft het overigens meer een ‘richtlijn’ dan vaststaand beleid. En deze richtlijn wordt bepaald door de analisten van de Centrale Bank die de voordelen en de risico’s van de voorgestelde beleggingen in kaart brengen. Er komt een onderzoek in hoeverre de obligatielening voor de haven van Sint Maarten, maar ook die eerder ten behoeve van het Curaçaose nutsbedrijf Aqualectra, buiten deze richtlijnen hebben plaatsgehad. ,,Het betreft een gecompliceerd proces.” Of dit onderzoek wordt gedaan door een Belgisch bedrijf, zoals Ultimo bericht, is onduidelijk. Volgens deze krant doet dit kantoor uit België ‘onderzoek naar Centrale Bank en Tromp’. Dit zou zijn beslist met vier stemmen voor en drie tegen. Ferron beklaagt zich er overigens over dat aanhangers van de Curaçaose regeringspartij Pueblo Soberano de commissarissen van Sint Maarten bekogelden met eieren zaterdag bij de ingang van het CBCS-gebouw in Scharloo, waar de RvC vergaderde. Dat gebeurde tijdens een manifestatie opgeroepen door PS-leider Helmin Wiels. Dit is geen manier om te worden behandeld door partners van het toezichthoudend financieel instituut, stelt Ferron. In een hoofdredactioneel commentaar vindt de Daily dat de drie RvC-leden van Sint Maarten lof verdienen voor hun ‘moed’ om toch de vergadering bij te wonen, ondanks de dreigingen van Wiels. De krant meent verder dat de problemen tussen het Curaçaose kabinet Schotte en CBCS-president Emsley Tromp de monetaire unie niet langer negatief mogen beïnvloeden. Er was zaterdag voor het eerst sprake van een voltallige Raad. Tot voor kort telde de RvC zes leden en ontbrak dus het zevende lid. Overigens duurde het na 10- 10-’10 maanden voordat er überhaupt commissarissen werden aangesteld. Omdat de regeringen van Curaçao en Sint Maarten het niet eens konden worden over het zevende lid, wees de Hofpresident Pietersz aan. Over hoe de raadsvergadering precies is verlopen, is vooralsnog weinig bekend. Wel dat deze dus lang duurde, ook dat het er regelmatig heftig aan toe ging, waarbij voorzitter Maduro een keer zou zijn opgestaan en weggelopen. Er is naar verluidt onder meer gesproken over een onderzoek naar bepaalde handelingen in het verleden van CBCS-president Emsley Tromp, iets waar hij overigens vorig jaar al direct zelf om verzocht.

De gewraakte obligatielening

De Centrale Bank CBCS heeft zich op 13 december 2011 bereid verklaard om alle obligaties op te kopen die bij de emissie van Sint Maarten Harbour Holding nv (SMHH) niet door derden zouden worden gekocht. Het totale bedrag van de obligatielening bedraagt 150 miljoen dollar. De Bank vond, en vindt, dit naar eigen zeggen een overzichtelijk risico, mede gelet op de verwachte inkomsten van SMHH en het verstrekte onderpand. De onderhavige obligaties van SMHH zijn effecten in de zin van artikel 10 lid 3 Bankstatuut, dat stelt dat de Bank bevoegd is om te kopen ‘obligaties, uitgegeven door in één van de landen gevestigde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen, gedekt door toereikend onderpand’.

In gesprekken die in de aanloop naar de emissie met potentiële investeerders zijn gevoerd, bleek dat de interesse voor de obligatielening gebaat zou zijn bij het aanbieden van een zogeheten ‘repurchase faciliteit’ door de Bank. De Bank was daartoe bereid. Het neerwaartse risico nam naar mening van de CBCS door het aanbieden van de repurchase faciliteit niet toe. Inmiddels is de eerste tranche van de lening uitgegeven. Derden hebben voor 67 miljoen dollar ingetekend, en voor de door die derden bij de emissie gekochte obligaties geldt de repurchase faciliteit. De Bank heeft voor 43 miljoen dollar obligaties gekocht en betaald. Een en ander is volgens de CBCS niet in strijd met het beleggingsbeleid.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties