Staten Curaçao bijeen over aanwijzing Sint Maarten

Staten Curaçao (oftwel de 'oude coalitie MAN/MFK/PS) bijeen over aanwijzing Sint Maarten

Staten Curaçao na motie -oude coalitie MAN/MFK/PS + Konket- bijeen over aanwijzing screening Sint Maarten

Willemstad – Aan de Statenvergadering van vandaag, die begint om 9.30 uur, is een extra punt toegevoegd. De Staten zullen praten met minister-president Ivar Asjes over de recente aanwijzing voor Sint Maarten door de Rijksminsterraad.

Statenlid Armin Konket van oppositiepartij PAR heeft zijn mening al klaar: volgens hem heeft Nederland met de recente aanwijzing voor Sint Maarten niet alleen de autonomie van het land geschonden zoals dat in het Statuut is vastgelegd, maar is er ook een gevaarlijk precedent geschapen.

Indien Gevolmachtigde minister Wiels de opdracht kreeg om haar handen in onschuld te wassen, zal het kabinet geen vuist kunnen maken als straks de Rijksministerraad de gouverneur inzet om zich te mengen in de autonomie van Curaçao, zo oordeelt Konket.

Plaatsvervangend Gevolmachtigde minister Josiane Fleming-Artsen (links) verlaat met haar collega’s Marvelyne Wiels en Alfonso Boekhoudt en kabinetsdirecteur Perry Geerlings na afloop van de Rijksministerraad het Binnenhof. ,,Geen commentaar”, waren de enige woorden die zij sprak. FOTO RENÉ ZWART

Indien Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels de opdracht kreeg om haar handen in onschuld te wassen, zal het kabinet geen vuist kunnen maken als straks de Rijksministerraad de gouverneur inzet om zich te mengen in de autonomie van Curaçao, zo oordeelt Konket. Foto | Plaatsvervangend Gevolmachtigde minister Josiane Fleming-Artsen (links) verlaat met haar collega’s Marvelyne Wiels en Alfonso Boekhoudt en kabinetsdirecteur Perry Geerlings na afloop van de Rijksministerraad  over aanwijzing screening van Sint Maarten FOTO RENÉ ZWART

De fractie wil van de premier weten of hij de mening deelt dat het inzetten van de gouverneur strijdig is met de wet en dat artikel 15 van het reglement van de gouverneur uitsluitend bedoeld is voor zijn werkzaamheden als orgaan van het Koninkrijk. Ook wil de fractie weten hoe Asjes dit artikel interpreteert.

Naar het oordeel van de fractie is de benoeming van een minister een autonome zaak van het land, en niet van het Koninkrijk. De fractie wil het besluit van de Rijksministerraad van de premier ontvangen. In het geval van Aruba werd minister Wiels geïnstrueerd om zich van stemmen te onthouden.

,,Hiermee heeft de regering naar de mening van PAR haar mond gehouden en is akkoord gegaan met dat de gouverneur zich mengde in de autonomie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.”

De oppositiepartij wil de Raad van Advies inschakelen om zijn licht te werpen op de laatste gebeurtenissen. Ook wil de fractie dat het kabinet de regeringen van Aruba en Sint Maarten benadert om gezamenlijk één vuist te maken om de autonomie van de landen in de regio te verdedigen.

De kwestie van de aanwijzing moet ook zo snel mogelijk op de agenda van de Rijksministerraad worden geplaatst, aldus de PAR.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *