30 C
Willemstad
• zondag 3 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Soab tegen reparatiewetgeving in 2013

SoabWILLEMSTAD — Overheidsaccountantsbureau Soab acht het verstandig om de basisverzekering ziektekosten (bvz) eerst een volledig jaar op zijn merites te beoordelen, voordat wordt besloten tot eventuele ‘reparaties’. Dat meldt Soab in zijn rapportage over de bvz aan minister van Financiën José Jardim. Volgens Soab is uitvoeringsorgaan SVB niet alleen qua opzet, maar ook qua werking in staat om de bvz adequaat uit te voeren.

“Het is op dit moment prematuur om al te oordelen over mogelijke ongewenste gevolgen of effecten voor de zorgconsumptie of voor zorgverleners”

, aldus Soab.
Het overheidaccountantsbureau voorziet dat uitvoeringsorgaan SVB binnen de begrote uitgaven van 2013 blijft.
Een exploitatietekort ligt dus niet in de lijn der verwachtingen.
Het bijgestelde bvz-budget ligt vast op 466 miljoen gulden.
Zelf verwacht de SVB tussen de 450 en 470 miljoen gulden aan zorguitgaven kwijt te zijn.
Het ministerie van Financiën vermoedde dat er sprake zou zijn van een exploitatietekort van 66 miljoen gulden.
Bij de berekening van het exploitatietekort heeft SVB eerder dit jaar bij vergissing een verkeerde projectie van de maanduitgaven januari 2013 toegepast.
Volgens Soab is het echter vooralsnog niet nodig om aanvullende maatregelen te treffen om binnen de begroting van 2013 te blijven.

- Advertentie -

Het rapport over het onderzoek, dat is uitgevoerd door Soab-managing director Geomaly Martes, projectleider Louis Mesman en Soab-auditmanager Wim Nijdam is gedateerd 16 juli en in tegenstelling tot wat de Amigoe gisteren berichtte in het bezit van de Amigoe.
Bedreigingen
De belangrijkste onzekerheden inzake de bvz hangen samen met de declaraties van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) en met de achterblijvende toestroom van nieuwe verzekerden.
Sehos loopt op dit moment qua declaraties achter op de verwachtingen.
Dat komt door de uitval van apparatuur en de uitbraak van de Klebsiella-bacterie.
Als deze problemen zijn weggewerkt verwacht het ziekenhuis de declaraties weer op het verwachte niveau te krijgen, met wellicht zelfs enige inhaal.
Ten aanzien van de toestroom van nieuwe verzekerden is de verwachte instroom van 8500 nog niet volledig gerealiseerd.
Zo zijn de gepensioneerden van Refineria Isla B.V. (ongeveer 500) en de gepensioneerden van Sehos (circa 500) nog niet overgegaan in de basisverzekering.
De raffinaderij heeft bij het ministerie van Gezondheid bezwaar gemaakt tegen het opnemen van haar gepensioneerden in de bvz.
Voor het probleem van Sehos zijn er gesprekken gaande met SVB.
Zo wordt er nagegaan of er bijvoorbeeld zes maanden premie-uitstel verleend kan worden dan wel alsnog de kosten die Sehos heeft vergoed door SVB over te laten nemen als kosten BVZ.

Het vonnis van 20 mei jl. over het achterwege blijven van tussentijdse tariefsaanpassingen, hetzij door indexering dan wel door een algehele aanpassing van de tariefstructuur, beschouwt Soab als een serieuze bedreiging.
Volgens Soab moet er met voorrang worden gewerkt aan een nieuwe tariefstructuur medisch specialisten om de dreiging van indexering van de huidige tarieven af te wenden.
Zo pleit de SVB voor een actualisatie van de tariefstructuur.

“Een indexering zou alleen maar leiden tot hogere kosten met handhaving van de verkeerde prikkels en onevenwichtigheden van de huidige structuur”

, aldus Soab.
Ook de wens van de apotheken om de receptregelvergoeding te verhogen, wordt door Soab als een bedreiging gezien.
Een verhoging per gulden van het overheidsdeel kost ongeveer 3 miljoen gulden bij ongeveer 3.000.000 receptregels per jaar.
Besparingen
In 2013 moest de SVB 42 miljoen gulden besparen.
Uit het onderzoek blijkt dat SVB de opgedragen kostenreducties heeft geïmplementeerd en daarvan al de vruchten plukt.
Zo verwacht Soab dat de kostenreductie van 20 miljoen gulden in 2013 volledig wordt gerealiseerd.
Met het intensiveren van het budgetmatig contracteren van specialistische zorg en van de ligdagcontrole kan er additioneel 2,5 miljoen gulden worden bespaard.
Andere reductieposten zijn: tarieven van laboratoria (4 miljoen), budgettering medisch specialisten (4 miljoen gulden) en het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik van zorgconsumptie (5 miljoen gulden).
Volgens Soab levert het uniformeren van de ziektekostenverzekeringen en het concentreren van de uitvoering bij SVB een belangrijke bijdrage om het misbruik en oneigenlijk gebruik van zorgconsumptie terug te dringen.

Volgens Soab heeft SVB naast de technische migratie terecht veel tijd en aandacht besteed aan voorlichting en communicatie met zorgverleners.
Ook de communicatie met de verzekerden is volgens het overheidsaccountantsbureau zorgvuldig verlopen.
Zo werden bijvoorbeeld de openingstijden van SVB na de invoering van de basisverzekering op 1 februari verruimd, zodat verzekerden hun nieuwe pasjes konden ophalen.
Wel doet Soab een aantal aanbevelingen, waaronder het opstellen van een informatiestatuut tussen de ministeries van Gezondheid, Soaw en Financiën enerzijds en de SVB anderzijds.

“Inzet moet zijn dat de SVB voortaan eenduidig tegemoe komt aan de informatiewensen van de ministeries zonder de tijdrovende cijferanalyses die meer vragen oproepen dan deze te beantwoorden”

, aldus Soab.

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

AD | ‘Indrukwekkende hoeveelheid’ cocaïne gevonden bij oprollen drugslijn, Hengeloër (48) en vijf anderen blijven twee weken in voorarrest

Maarten Schoon | Algemeen Dagblad Update - ‘Een indrukwekkende hoeveelheid cocaïne’ vond de politie Oost-Nederland donderdag, bij de grote actie waarbij een drugslijn tussen Curaçao en Oost-Nederland werd opgerold....

VRT | Nederlandse centrale bank biedt excuses aan voor haar rol in de slavenhandel

Jos De Greef | VRT.be Op een herdenking in Amsterdam heeft Klaas Knot, de gouverneur van De Nederlandse Bank, zijn excuses aangeboden voor de rol van de bank...

ParadiseFM | Soaw zoekt nieuw onderkomen

Het ministerie van Soaw gaat verhuizen. De huidige locatie in het WTC voldoet niet. Op dit moment is er vanwege de tropische depressie afgelopen woensdag sprake van...

DH | Other MPs approached to strengthen coalition

PHILIPSBURG--The Leaders of the Coalition parties National Alliance (NA) and the United Peoples (UP) Party jointly announced on Saturday evening that they are exploring the option of...

AntilliaansDagblad | Ministers Curaçao dragen folklore uit

Even geen mantelpak of jas en das, maar vrolijke folkloristische kledij. De ministers van Curaçao gingen er trots mee op de foto. Vlak voor ‘Dia de Bandera’...

Nu.cw | Politie vraagt medewerking horeca tijdens Marcha di Seú

De politie en het inspectieteam van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) vragen de medewerking van horecagelegenheden tijdens de Marcha di Seú zondag. Er zijn een aantal...
- Advertentie -
- Advertentie -