Sint Maarten weigert nieuwe entiteit | Antilliaans Dagblad

Jacobs: steun tijdens crisis moet losstaan van voorwaarden | Suzanne Koelega

Philipsburg – ,,De regering van Sint Maarten zal politiek niet instemmen met iets dat normaal gesproken een volledige ronde van besprekingen, onderhandelingen en overeenstemming vereist voordat het kan worden vastgesteld.” Dat zei de premier van Sint Maarten, Silveria Jacobs, afgelopen vrijdag na de bijeenkomst van de Rijksministerraad (RMR).

De minister-president liet weten dat de Nederlandse regering bovenstaande tijdens de RMR heeft moeten erkennen en dat de huidige procedure dus niet zomaar verder kan gaan.

Jacobs was vrijdagochtend in Nederland aangekomen om samen met de premiers van Aruba en Curaçao en de Gevolmachtigde ministers van de drie landen deel te nemen aan de RMR. Het doel van het bezoek was om het standpunt van Sint Maarten te verdedigen met betrekking tot de voorgestelde Rijkswet Caribische Hervormingsentiteit, in ruil voor de derde tranche van liquiditeitssteun tijdens de coronacrisis.

Tijdens de vergadering – waarbij overigens nog geen besluit is genomen over verdere liquiditeitssteun aan de eilanden – hebben alle landen een standpunt ingenomen door de door Nederland voorgestelde voorwaarden voor de lening niet te aanvaarden omdat deze inbreuk maakt op hun autonomie. Minister-president Jacobs sprak zich uit over de rechtsgrondslag en procedure waarin een consensusrijkswet moet worden behandeld en gaf aan dat de huidige wijze niet de juiste manier was om deze uit te voeren.

De nieuwe entiteit is verankerd in de voorgestelde consensusrijkswet voor het beheer van de liquiditeitssteun voor Covid-19 en de Nederlandse regering heeft nu ook de mogelijkheid aangegeven voor investeringsfondsen en technische bijstand. De Caribische landen gaven toe dat er zaken zijn die op de eilanden moeten worden aangepakt, maar dat deze hervorming niet gekoppeld mag worden aan Covid-19-liquiditeitssteun.

Sint Maarten en Curaçao moeten uiterlijk 15 juli voldoen aan eerdere voorwaarden om de tweede tranche van liquiditeitssteun te ontvangen. Aruba heeft aan alle vereisten voldaan en is in gesprek om alvast een voorschot te krijgen op de in afwachting van de derde tranche te ontvangen overeenkomsten.

Voor premier Jacobs is het echter duidelijk: ,,We zullen geen verdere discussie voeren over een entiteit die de autonomie waar Sint Maarten, Curaçao en Aruba zo hard voor hebben gevochten, in beslag neemt. We blijven openstaan voor billijke discussies over liquiditeitssteun, noodzakelijke hervormingen, wetgeving, beleid, projecten en programma’s in het kader van onze nationale ontwikkelingsvisie, terwijl we samenwerken met belanghebbenden en het parlement om wederzijds aanvaardbare oplossingen te vinden om onze huidige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.”

Sint Maarten heeft de afgelopen drie jaar de negatieve effecten van twee grote orkanen en nu deze pandemie ervaren. ,,Ondanks deze ervaring en het kleine percentage van het St. Maarten Trust Fund dat via de Wereldbank in onze economie gaat, zijn de prestaties van Sint Maarten op het gebied van herstel tot dusver succesvol geweest dankzij de veerkracht en het harde werk van de bedrijven en onze mensen”, aldus Jacobs, die verder aangaf: ,,Het is niet zo dat de dingen geweldig waren, maar voor de Covid-19-pandemie ons raakte, veerden we weer op en als de pandemie er niet was geweest, zouden we goed op weg zijn geweest om beter in staat te zijn financieel op eigen voeten te staan.”

Tijdens de RMR herhaalde premier Jacobs dat een van de uitdagingen waar Sint Maarten voor stond de rol van het College financieel toezicht (Cft) in het besluitvormingsproces was. De premier gaf aan dat Sint Maarten vanwege de terughoudendheid van het Cft de afgelopen jaren geen kapitaalinvesteringen heeft gehad.

Bovendien gaf premier Jacobs aan dat het succes van het eiland op korte en lange termijn collectieve acties vereist voor de verdere ontwikkeling van Sint Maarten. ,,De recente en historische motie die unaniem door 15 parlementsleden werd aangenomen, waaruit duidelijk de boodschap klonk dat de Staten het niet eens zijn met de nieuwe entiteitsvoorwaarde, is het begin. In de toekomst zullen alle beschikbare middelen en technische kennis nodig zijn om onze uitdagingen en prioriteiten aan te pakken. De diversificatie van onze economie is een van onze belangrijkste prioriteiten. Bovendien is het opleiden en empoweren van onze mensen om ondernemers te worden, gebruikmakend van lokale middelen zoals ‘Qredits Microfinancing’, waardoor onze economie groeit en wordt gesimuleerd, een andere fundamentele prioriteit”, concludeerde premier Jacobs.

Bron: Antilliaans Dagblad

4 Reacties op “Sint Maarten weigert nieuwe entiteit | Antilliaans Dagblad

 1. Drechi pa bosnan Tur

  @Abraham, gaarne je aandacht voor het volgende:
  Jij had het een tijdje geleden over het feit dat “je schoonvader met een Haitiaanse rommelde”.
  Twee dingen, of beter gezegd twee vragen:
  1: Heb jij ECHT een schoonvader????? Mijn hemel. Die vent was echt niet goed wijs dat hij zijn bloedeigen dochter zo maar aan een KnopsKlanKlown overlevert zeg…
  En 2: Was die Haitiaanse misschien familie van Papa Doc of zo. Want jou kennende had je nooooooit toegestaan dat hij met een Haitiaanse ging, tenzij er iets te halen viel. Luiers afzetten op de Haitiaanse markt of zo…
  Bah

 2. Abraham Mossel

  Het zou mij niks verbazen als Jacobs ver familie lid is van de al jaren hoogst corrupte familie van Claude Wathey. Deze boef had een bedrijf die twee beton molenvracht wagens op het eiland had laten aankomen nooit een werk vergunning gegeven omdat ze hem geen omkoop geld betaalde, de betonwagens staan er waarschijnlijk nu nog maar dan tot op het bot verrot en hebben nooit een cup beton kunnen draaien, bij mij ging de vlag uit toen hij zijn kist in ging.

 3. Tico Martina

  Hahahaha, u laat mij echt lachen Clown Jacobs. U stelt weer dat Sint Maarten het wel alleen af kan en dat de wil en expertise er is. Daarom ligt Sint Maarten al sinds 1995 in puin (Orkaan Luis). Jullie hebben noooooiiiittt wat opgebouwd, behalve Claudzak Watty natuurlijk namelijk zijn eigen rijkdom. Clown Jacobs waarom probeer je stoer over te komen. Iedereen lacht jullie uit. Nederland heeft jullie nu flink de tang en zal ten overstaan van de hele West aantonen dat de overheid en consorten lid zijn van het boevennest gilde. Begin een luxe container in te laten richten Clown Jacobs, want je gaat brommen. Je zal nooit verder komen dan Clown voor eigen Circus Jacobs.

 4. Smx, schrijft hiermee een open sollicitatie naar “Italiaanse organisaties” , autonoom eiland zoekt naar “a offer, I no refuse”, voor minimale investering en maximale “gerechtelijke” bescherming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *