Senaat blij met sterkere BES-gezant

Nieuwe Rijksvertegenwoordiger krijgt recht aan noodrem te trekken

Door René Zwart
logo-nederlandDen Haag – De nieuwe Rijksvertegenwoordiger voor Caribisch Nederland krijgt niet alleen de bevoegdheid om aan de noodrem te trekken als ministeries met in zijn ogen onzalige plannen komen, maar mag dat ook wereldkundig maken.

 

Advertentie

Dat werd duidelijk tijdens het mondelinge overleg dat de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties gistermiddag had met minister Ronald Plasterk (PvdA).
Het voornaamste onderwerp van gesprek was de profielschets voor de opvolger van Wilbert Stolte die per 1 mei afzwaait.
Van de geprikkelde stemming die het debat vorige week met de Tweede Kamercommissie kenmerkte, was in het gesprek met de senatoren geen sprake.
Geen verwijten dat de bewindsman Stolte niet eerder de laan heeft uitgestuurd, maar vooral inhoudelijke vragen over de maatregelen om diens opvolger een betere kans van slagen te geven.
Alle partijen zijn het erover eens dat, los van de kritiek op de wijze waarop Stolte invulling heeft gegeven aan zijn functie, de Rijksvertegenwoordiger alleen een brug kan slaan tussen Caribisch Nederland en Den Haag als hem of haar meer gezag en bevoegdheid alsmede een grotere zeggenschap in de plannen van het Rijk wordt toebedeeld.
Minister Plasterk herhaalde de toezegging die hij vorige week aan de Tweede Kamercommissie heeft gedaan dat de nieuwe man of vrouw nadrukkelijk wordt betrokken bij het maandelijkse overleg van de departementen aan de zogeheten CN-tafel onder regie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voortaan vooraf over beleidsvoornemens zal worden geconsulteerd.
Aan het recht om een minister af te raden tot uitvoering van een plan over te gaan als de Rijksvertegenwoordiger dat niet verstandig vindt, voegde Plasterk in het overleg met de Senaatscommissie toe dat de nieuwe functionaris de vrijheid krijgt om een afwijzend standpunt publiekelijk kenbaar te maken.

,,Hij hoeft dat niet intern te houden, maar mag daarmee naar buiten treden, zoals ook de Commissarissen van de Koning dat wel eens doen.
Onlangs heeft Commissaris van de Koning van Groningen dat nog gedaan door het kabinet in het openbaar aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de aardbevingen door de gaswinning. Dat moet de Rijksvertegenwoordiger ook kunnen”, aldus de bewindsman.

Dit alles moet er toe leiden dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet langer projecten krijgen opgedrongen die gegeven de lokale omstandigheden geen prioriteit verdienen of vanwege de kleine schaal niet uitvoerbaar zijn en beter worden beschermd tegen een overdaad aan Europees- Nederlandse regels en wetten.
De Eerste Kamerleden toonden zich tevreden met de versterking van de positie van de Rijksvertegenwoordiger.
Over een aspect bestaan nog wel twijfels en dat is de vraag of de namens de afzonderlijke ministeries in Caribisch Nederland gestationeerde liaisons wel of niet onder de Rijksvertegenwoordiger moeten komen te vallen.
De onderzoekers van het bureau ISB hebben dat wel geadviseerd omdat er zo een einde kan worden gemaakt aan de praktijk dat (sommige) liaisons langs elkaar heen werken of zelfs een competentiestrijd uitvechten met de Rijksvertegenwoordiger.
Plasterk wil deze aanbeveling niet overnemen uit vrees dat ministeries minder betrokken raken en zich niet langer direct verantwoordelijk voelen voor hun rol op de eilanden.

,,Beide modellen hebben voor- en nadelen. Er valt zeker wat voor te zeggen om de liaisons aan de Rijksvertegenwoordiger te koppelen.
Maar dan bestaat het risico dat de ministeries denken dat BZK voor alles verantwoordelijk is. Dat moet ook weer niet. Kijk naar het ministerie van Onderwijs. Dat heeft het heel erg goed gedaan en daar is men terecht trots op. Dat wil je graag zo houden”

, zo vatte commissievoorzitter Marijke Linthorst (PvdA) het dilemma samen.

,,Het blijft werk in uitvoering dus blijft het ook zoeken naar de juiste balans.
Zoals het ook voor de nieuwe Rijksvertegenwoordiger zoeken is naar het precaire evenwicht tussen empathie en afstand bewaren. Wij kijken goed hoe dit zich de komende tijd ontwikkelt en dan kunnen wij na de grote evaluatie in 2015 het profiel definitief vaststellen.”

Minister Plasterk keek eveneens tevreden terug op het overleg.
Na afloop door deze krant gevraagd naar de aanstellingsprocedure, zei hij dat die conform de door de Kamer aangenomen motie transparant zal verlopen.

,,Het is een open sollicitatieprocedure.
De s worden dinsdag geplaatst in de Staatscourant en lokale media. Iedereen mag reageren.”

Belangstellenden krijgen daarvoor drie weken de tijd.

,,Wij maken bij BZK een voorselectie, vervolgens raadplegen wij de Bestuurscolleges waarna de Ministerraad de voordracht doet aan de koning”

, aldus Plasterk, die verwacht dat de benoeming nog voor het zomerreces een feit is.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *