Screening moet doorgaan – Gouverneur overwoog ingrijpen

Vonnis VDC-hoofd Gumbs geeft kijkje achter de schermen

Gouverneur Goedgedrag heeft overwogen in te grijpen in de VDC screening

Gouverneur Goedgedrag heeft overwogen in te grijpen in de VDC screening

Willemstad – Gouverneur Frits Goedgedrag van Curaçao heeft overwogen – zo mogelijk zelfs gedreigd – om in het screeningsproces van de regering in te grijpen als koninkrijksorgaan. Dat blijkt uit de beslissing gisteren van het Gerecht in Ambtenarenzaken in het geschil tussen Edsel Gumbs, hoofd Veiligheidsdienst, en minister- president Schotte. Goedgedrag heeft bij brief van 26 oktober aan Gumbs benadrukt dat

,,hij er sterk aan hecht dat de screeningsprocedure doorgang vindt en dat hij zijn mondeling gedane verzoek om het feitenonderzoek – zo nodig op basis van artikel 43 tweede lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden – zo spoedig mogelijk af te ronden, bevestigt”.

Dit gebeurde in het kader van de waarborgfunctie. Een dag later, overigens, kreeg Gumbs in een gesprek met premier Gerrit Schotte (MFK) te horen dat hem de toegang tot de dienstlokalen, dienstgebouwen en het werk was ontzegd. Dat was 27 oktober.

Weer een dag later, op 28 oktober, ontving Gumbs een schrijven, gedateerd 27 oktober, waarin Schotte dit schorsingsbesluit op schrift stelt. Daarin werd de topambtenaar tevens medegedeeld dat de regering hem ‘niet meer kan handhaven’ als gewezen hoofd van de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen.

En voorts dat de premier en zijn collegaminister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) van Justitie Gumbs niet zullen voordragen voor de functie van hoofd Veiligheidsdienst Curaçao.

Oók op 28 oktober is Lizanne Dindial – tot en met 10 oktober gezaghebber van Curaçao – door de regering-Schotte aangesteld als interim-hoofd Veiligheidsdienst Curaçao.

Vonnis geeft kijkje achter de schermen

Het vonnis van gisteren geeft een ‘kijkje achter de schermen’ voor wat betreft het veelbesproken maar nog altijd niet afgeronde screeningsproces, zes weken na het aantreden op 11 oktober van de ministersploeg van de MFK/PS/MAN-coalitie.

– Op 29 september heeft waarnemend- gouverneur van de Nederlandse Antillen, Adèle van der Pluym-Vrede, in het kader van het Landsbesluit van 10 februari 2010 betreffende de richtlijnen die worden gehanteerd bij de benoeming van ministers en staatssecretarissen, de procureur- generaal (Dick Piar) en het hoofd van de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (Edsel Gumbs) verzocht een antecedentenonderzoek – mede omvattende een veiligheidsonderzoek – in te stellen naar de kandidaatministers van het nieuwe Land Curaçao.

– Bij brief van 4 oktober heeft Gumbs de partijleiders van de MFK (Gerrit Schotte), PS (Helmin Wiels) en de MAN (Charles Cooper) geïnformeerd over het verzoek van de gouverneur tot het instellen van een veiligheidsonderzoek naar de kandidaatministers.

Voorts heeft op 4 oktober een gesprek plaatsgehad tussen het hoofd van de Veiligheidsdienst en voornoemde partijleiders, onder wie de premier, waarin Gumbs nogmaals de procedure van het veiligheidsonderzoek heeft uitgelegd.

Hij heeft daarbij tevens aangegeven dat de kandidaat- ministers een ‘Staat van Inlichtingen’ dienden te overleggen.

– Ook bij brief van 4 oktober heeft Gumbs de procureur-generaal, Piar, bericht dat hij nog niet beschikte over een curriculum vitae en inlichtingenstaat van de kandidaat-ministers en dat de veiligheidsonderzoeken tenminste drie weken in beslag zullen nemen en derhalve niet voor 10 oktober klaar zouden zijn.

– Op 10 oktober 2010 werd het Land Nederlandse Antillen opgeheven en heeft Curaçao de status van land binnen het Koninkrijk verkregen. Op die dag is tevens de huidige regering- Schotte aangetreden. Gumbs heeft zijn werkzaamheden voortgezet als fungerend hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao.

– Bij de eerder genoemde brief van 26 oktober heeft gouverneur Goedgedrag aan Gumbs van de Veiligheidsdienst bericht dat hij op 7 oktober een gesprek met premier Schotte heeft gehad en dat in dat gesprek is geconstateerd dat de Veiligheidsdienst wegens tijdgebrek niet in staat is geweest een volledige screening uit te voeren naar alle kandidaat-bewindslieden en dat Gumbs dat ook had aangegeven aan de politieke leiders van de drie politieke partijen die de regeringscoalitie vormen en daarbij had aangegeven voort te zullen gaan met het feitenonderzoek.

Het was in die laatstgenoemde brief dat gouverneur Goedgedrag benadrukte dat hij er sterk aan hecht dat de screeningsprocedure doorgang vindt en dat hij zijn mondeling gedane verzoek, om het feitenonderzoek – zo nodig op basis van artikel 43 tweede lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden – zo spoedig mogelijk af te ronden, bevestigt.

 

Bron: Antilliaans Dagblad
Zie ook: Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *