30 C
Willemstad
• dinsdag 27 februari 2024

Telegraaf | ’Joran van der Sloot heeft seks met drie vrouwen in Peruaanse gevangenis’

Lima - Joran van der Sloot heeft in de gevangenis seks met minstens drie verschillende vrouwen. Ondanks dat hij in Peru nog tot 2045 een straf uitzit voor...

Column Youp | Telkens weer

Waarom vind ik het bericht dat Gordon het liedje Telkens weer vals gezongen heeft nou zo grappig? Dat komt door de woorden vals, Gordon en de titel...

Column Kadushi | Sil the Fixer

Column Kadushi | Dossier Koninkrijksrelaties.nl Het zal je maar gebeuren: Denk je gezegend te zijn met een onweerstaanbare aantrekkingskracht en dan keert je partner je ijskoud de rug...

ParadiseFM | Pisas: Geen relatie meer met CPR

Minister-president Pisas heeft gisteren tijdens een vergadering het parlement aangegeven dat er geen enkele relatie meer is met Caribbean Petroleum Refinery. Het bedrijf was eerst ‘preferred bidder’...

ParadiseFM | Drie mogelijke gasvelden ontdekt onder Arubaanse zeebodem

Het Amerikaanse bedrijf Armstrong Oil and Gas Inc. heeft de regering van Aruba laten weten dat ze ten noordoosten van Aruba in de zeebodem drie mogelijke gasvelden...

ParadiseFM | Courtyard by Marriott wil in april 2024 openen

Na een lange bouwperiode en veel vertraging heeft Courtyard by Marriott in Rif een hindervergunning aangevraagd om als hotel te kunnen opereren. Dat betekent dat het op...
- Advertisement -spot_img

Schotte wilde geld aflossing

HomeMediaSchotte wilde geld aflossing

Van Korpodeko gevraagde 6 ton betrof afbetaling Santa Barbara

schotte12112013Willemstad – De 600.000 gulden die toenmalig premier Gerrit Schotte (MFK) medio 2012 aan de op dat moment pas benoemde Korpodeko-directeur Chesron Isidora verzocht was afkomstig van een aflossing op een oude lening door Santa Barbara Recreation nv.

Advertentie

Of ook daadwerkelijk is uitbetaald, blijft de vraag zolang Korpodeko weigert hierover informatie te verschaffen. Het betreft een lening van eind 2005 van de overheid aan de ontwikkelaar van de aanleg en ontwikkeling van de golfbaan in het toen nog zo geheten Hyatt Regency project te Santa Barbara.
Uit contracten uit die tijd blijkt dat de overheid (het Eilandgebied Curaçao) de lening van 16 miljoen dollar aan Santa Barbara Recreation wenste te laten beheren door Korpodeko.
De beheerovereenkomst werd getekend door de gezaghebber op dat moment, Liza Dindial, en de Korpodeko-directeur van destijds, Arthur Rosaria.
Na het vertrek van Rosaria bij de ontwikkelingsbank werd zijn functie een tijdlang waargenomen door bestuurslid Carol Capriles totdat de huidige directeur, Isidora, werd aangesteld.
Op dat moment, toen Isidora werd benoemd, was het kabinet Schotte aan de macht. En Capriles was behalve financier van Schottes MFK-verkiezingscampagne in 2010 ook MFK-bestuurslid.
Zoals deze krant vorige maand aan de hand van documentatie onthulde, verzocht premier Schotte aan Isidora om uitkering van twee bedragen ten behoeve van lopende overheidsuitgaven: 400.000 gulden voor de FCCA-conferentie die plaatsvond van 1 tot 5 oktober 2012 op Curaçao (FCCA staat voor Florida Caribbean Cruise Association).
En 200.000 moest Korpodeko ‘beschikbaar stellen’ aan de voetbalfederatie FFK in verband met deelname van sportlieden aan de Mundial.
Het kabinet Schotte (MFK/ PS/MAN) is sinds eind september 2013 van het politieke toneel verdwenen en vanaf 2014 zit de coalitie PS/PAIS/PNP/Sulvaran (kabinet Hodge en kabinet Asjes) in Fort Amsterdam.
De berichten over de persoonlijke interventie van Schotte bij aanwending van gelden in beheer van Korpodeko waren voor PAIS-voorman Alex Rosaria reden tot het stellen van kritische Statenvragen aan de zittende regering.
Volgens PAIS wijst alles erop dat toenmalig premier Schotte ‘tegen de geldende regels in’ handelde. Rosaria wil daarom weten of de regering van toen zich wel heeft gehouden aan de procedures, zoals instemming van de ministerraad, het opstellen van landsbesluiten en rekening houdend met de Comptabiliteitswet.
Nu blijkt dat Schotte het gemunt had op gelden die afkomstig waren uit de afbetaling van een lening van Santa Barbara Recreation.
Op 11 juli 2012 schreef hij Korpodeko-directeur Isidora aldus aan:

,,Ik heb kennisgenomen van uw brief d.d. 18 juni 2012 gericht aan het ministerie van Financiën, waarin u informeert over restitutie van een saldo in het kader van de Funding Agreement tussen het voormalig Eilandgebied Curaçao en Santa Barbara Recreation nv.”

Directeur Isidora weigert echter elke toelichting. Ook niet óf er überhaupt is ingegaan op het verzoek van de premier toen.
De nog niet zo lang geleden aangetreden voorzitter van stichting Korpodeko, Vernon Huerta, reageert evenmin op meerdere verzoeken van deze krant om een uitleg.
Het bestuur van Korpodeko bestaat uit vertegenwoordigers van de vakbonden, het bedrijfsleven en de overheid.

Cijfers Korpodeko niet voor publiek

De jaarcijfers van Korpodeko worden volgens directeur Chesron Isidora wel ter beschikking gesteld aan de personen of instanties die daartoe een statutair of wettelijk recht hebben, ‘maar zij worden niet publiekelijk bekendgemaakt’. Dat antwoordde Isidora op vragen van deze krant. ,,In het recente verleden heeft Korpodeko u reeds bericht over de in acht te nemen regels inzake verstrekking van informatie zoals die welke u thans opvraagt. Nu uw vragen aan die regels voorbij gaan, zullen wij zulks nogmaals verwoorden.” Korpodeko stelt een onder toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten staande financiële instelling te zijn, ‘zonder dat zij overigens gelden (deposito’s) aanneemt van het publiek’. Korpodeko houdt zich naar eigen zeggen aan alle wettelijke regels en voorschriften die gelden ter zake haar bedrijfsvoering en haar relatie met klanten. ,,Tevens leven de organen van Korpodeko de geldende statutaire bepalingen na.” Als zodanig, vervolgt Isidora, ‘geldt als hoofdregel dat gegevens over de bedrijfsvoering en klanten van Korpodeko vanwege hun aard geheim en in ieder geval niet publiek zijn, en als zodanig ook niet publiekelijk worden verstrekt’.

Wachten op antwoord minister Stanley Palm

Het is niet bekend wanneer de huidige minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm (PAIS), de vragen van zijn partijgenoot en -leider Rosaria zal beantwoorden.
Wel toonde Palm zich eerder uiterst kritisch over Korpodeko, omdat deze semi-overheidsontwikkelingsbank voor het laatst in 2009 winstgevend was.
In 2010 bedroeg het verlies 4,3 miljoen; in 2011 was het resultaat zo’n 5,6 miljoen in de min; en 2012 werd afgesloten met een verlies van 5,9 miljoen.
Het resultaat van 2013 is nog niet bekend.
Sinds de oprichting in 1984 was het de bedoeling dat Korpodeko zou fungeren als compensatiemiddel voor de ‘economisch minderbedeelden’ om zodoende de gemeenschap actief te kunnen laten ‘deelnemen aan de macro- en micro-economische ontwikkeling van ons eiland’.
Korpodeko valt onder toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).
Schotte wilde vorig jaar mogelijk meer dan de verzochte 6 ton, want in zijn brief aan Isidora vraagt hij om de premier ‘te informeren hoeveel fondsen nog beschikbaar zijn’ in verband met terugbetaling van de bewuste lening.
Die lening was dus een kredietfaciliteit van 16 miljoen dollar, waarmee de Eilandsraad op 25 september 2005 had ingestemd, aan de ontwikkelaar an de golfbaan van Santa Barbara.
Die leningsovereenkomst is op 1 december 2005 gesloten.
In oktober 2006 werd Korpodeko belast met het beheer van de lening.
Korpodeko opende in verband met het te voeren beheer van de lening een bankrekening onder de naam ‘Leningsovereenkomst Eilandgebied Curaçao/Hyatt Regency Golf Course’ bij een lokale bank.
Bij het einde van de overeenkomst zou Korpodeko verplicht zijn de alsdan op de rekening aangehouden gelden op een door de overheid aan te even rekeningnummer te storten.
Maar dat lijkt nog iets anders dan Korpodeko opdracht te geven 4 en 2 ton uit te betalen in verband met de rekeningen van de FCCA-conferentie of van FFK.

Bestuur en doel van Korpodeko

Het bestuur van Stichting Korporashon pa Desaroyo di Kòrsou (Korpodeko) wordt – naast directeur Chesron Isidora – gevormd door voorzitter Vernon Huerta, vicevoorzitter Cicely van der Dijs (levenspartner van ex-premier Gerrit Schotte), secretaris Aliced Cova (vakbondsleider), penningmeester John Jacobs (directeur Kamer van Koophandel); en de bestuursleden Carol Capriles, Donald Henrietta, Gabriël ‘Boy’ Magdalena, Humphrey Mongen, Marco La Cruz, Michael ‘Mike’ Willem, Randall Rafaela, Rudolph Haseth, Ruthmilda Larmonie-Cecilia en Sidney ‘ Bicho’ Justiana. Het doel van Korpodeko is: het stimuleren van een evenwichtige autonome ontwikkeling van het eiland Curaçao op sociaaleconomisch, cultureel en educatief gebied; het bevorderen van deze ontwikkeling door de participatie van alle burgers in het ontwikkelingsproces; het bezitten van aandelen in ondernemingen en vennootschappen. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het creëren van een ontwikkelingsfonds dat onder meer bestemd is voor het verlenen van investeringsbijdragen aan onder-nemers en het verstrekken van geldleningen aan bedrijven; het garanderen van geldleningen/ kredieten voor het vestigen dan wel uitbreiden van bedrijven; het bemiddelen bij de financiering van bedrijven; het voorbereiden en doen uitvoeren van ontwikkelingsprojecten alsmede industriële projecten; de bevordering van de industriële vestiging op en ontwikkeling van het eilandgebied Curaçao; het doen van aanbevelingen op het sociaaleconomisch gebied teneinde te geraken tot een effectieve synchronisatie van het ontwikkelingsbeleid tussen de stichting n het eilandgebied Curaçao; het motiveren en informeren van de Curaçaose bevolking middels de media en het onderwijs zulks in de ruimste zin des woords; het bevorderen van de promotie van Curaçao als vestigingsplaats voor bedrijven; het bevorderen van de oprichting en instandhouding van coöperatieve ondernemingen.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

back home

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties