28 C
Willemstad
• woensdag 6 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Schotte: Goedkopere brandstof voor lokale markt bedingen bij PdVSA

WILLEMSTAD — “Brandstof wordt door PdVSA nog steeds niet tegen een preferentiële waarde geleverd, maar ook daarover zullen onderhandelingen worden gevoerd”, stelt premier Gerrit Schotte (MFK) in een interview met de Amigoe.

Er is reeds veel bereikt met betrekking tot de prijs van brandstof die door PdVSA aan Curaçao wordt geleverd, aldus Schotte.

- Advertentie -

De algehele prijsstijging, 7 tot 10 procent, die door PdVSA is doorgevoerd, is voor ons niet ingegaan en tevens hebben wij een prijsverlaging kunnen bedingen van 0,02 cent per geleverde gallon. Ook is een langdurig dispuut over de openstaande schuld van Curoil aan PdVSA naar tevredenheid van beide partijen opgelost. Waarbij Curaçao extra betalingen heeft gedaan om deze versneld af te lossen.”

Mocht er een stop van levering van brandstof door PdVSA plaatsvinden, dan zou dit automatisch al een prijsstijging van 10 tot 15 procent veroorzaken, aldus Schotte.

Moderniseren

De overheid liet onlangs weten de Isla-raffinaderij op de huidige locatie te willen behouden en moderniseren. Dit aan de hand van het onderzoek van het Nederlandse consultantsbureau Ecorys, dat de volgende drie scenario’s onder de loep nam:

– modernisering,

– een nieuwe raffinaderij te Bullenbaai

– en sluiting van de raffinaderij om het terrein voor andere doeleinden te gebruiken.

De premier benadrukt dat er voor moderniseren werd gekozen, omdat uit het rapport duidelijk zou zijn gebleken dat de overige opties simpelweg niet dezelfde voordelen zouden bieden:

Voor alle duidelijkheid, wij hebben slechts een samenvatting, plan van aanpak, van het Ecorys-rapport vrijgegeven. De reden dat het rapport niet gepubliceerd is, is omdat het voor ons een vertrouwelijk rapport betreft dat niet alleen middels gelden uit het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) is bekostigd, maar ook voor een groot deel door Refineria di Kòrsou (RdK).”

We weten nu wat we waard zijn’

We weten nu duidelijk wat we waard zijn. We hebben ons huiswerk goed gedaan en zien de aankomende onderhandelingen met PdVSA, zonder enige tijdsdruk te voelen, tegemoet. Het contract loopt immers in 2019 af. Dit is een compleet andere situatie dan in 1985, toen de overheid onder tijdsdruk de onderhandelingen inging door het vertrek van Shell. Het bestaande contract is absoluut niet meer van deze tijd en is zelfs zodanig opgesteld dat er sprake is van contractbreuk zodra wij zonder overleg met PdVSA met nieuwe milieunormen/milieuverordening zouden komen. Dat houdt in dat zelfs het parlement niet zou kunnen besluiten om de verordening te wijzigen.”

Beeld van de waarde Schotte benadrukt dat de overheid aan de hand van het Ecorys-onderzoek en de daarin gemaakte berekeningen, een duidelijk beeld heeft gekregen ‘van de waarde van de aanwezige faciliteiten, waarbij de gunstige geografische ligging, de beschikking over diepzeehavens en de aanwezige olie-overslagcapaciteiten een grote rol spelen’.

Als we het rapport nu zouden publiceren zou dat onze strategie geheel blootstellen (gedoeld wordt op de strategische waarde voor een eventuele investeerder, die niet per definitie overeen hoeft te komen met de reële waarde van de raffinaderij, red.), terwijl we de daadwerkelijke onderhandelingen met PdVSA, na het ondertekenen van de Memorandum of Understanding (MoU), nog moeten starten. De MoU is geaccordeerd door zowel Curaçao als Venezuela, en zal als basis dienen voor de aankomende onderhandelingen die maximaal zes maanden zullen duren.”

Schotte zegt dat deze afspraak werd gemaakt om PdVSA als huurder van de raffinaderij als eerste een kans te geven. “In de MoU staat ook duidelijk dat als we onverhoopt niet tot een overeenstemming zouden komen, Curaçao gesprekken aan zal gaan met andere geinteresseerde investeerders. En die zijn er”, aldus premier Schotte.

Hij licht toe dat hij niet weet wanneer deze MoU precies ondertekend zal worden: ”We zijn nu in afwachting van de ondertekening door de president van Venezuela, Chávez.”

Derde partner

De regering streeft naar een moderne raffinaderij ‘die voldoet aan de internationale milieuregels’. Een modernisering zal 3 miljard dollar kosten, waarbij de huidige BOO-elektriciteitscentrale ‘geïntegreerd dient te worden’, ofwel onder de regie van de raffinaderij komt te vallen waarbij ‘het gebruik van aardgas als schone brandstof voor de raffinageprocessen evenals voor de elektriciteitsopwekking een verdere bijdrage moet leveren aan een rendabele exploitatie’.

Omdat het benodigde bedrag van ongeveer 3 miljard dollar noch door PdVSA, noch door de Curaçaose overheid kan worden geïnvesteerd zal er een derde partij als investeerder worden gezocht. Petrobras en PetroChina

“We hebben al een ‘shortlist’ gemaakt van mogelijke partijen en er zijn ook reeds afspraken ingepland. Er zullen niet alleen onderhandelingen worden gevoerd met oliemaatschappijen, maar ook met grote financiële instellingen die ervaring hebben op het gebied van energie en mogelijk ook banken.”

Hij wijst gedurende het gesprek meermalen naar twee dikke gele enveloppen van A4-formaat, waarop visitekaartjes van Petróleo Brasileiro (Petrobras) bevestigd zijn.

Petrobras heeft vanaf vorig jaar een kantoor op Curaçao en we zijn al met ze in gesprek over andere projecten. Natuurlijk kan ik nog niet al te veel verklappen, maar PetroChina wordt ook als mogelijke gesprekspartner beschouwd. Venezuela heeft een schuld bij dat bedrijf van 30.000 miljoen dollar, die middels levering van ruwe olie wordt afgelost. PetroChina is uiteindelijk geïnteresseerd in derivaten en daarom op zoek naar raffinagemogelijkheden binnen deze regio. Verder zijn er ook grote spelers die duidelijk op de uitkijk zijn, zoals de ‘Seven Brothers’. Dit zijn de grote staatsbedrijven:

– PdVSA,

Petrobras,

Aramco uit Saoedi-Arabië,

Gazprom uit Rusland,

CNPC uit China,

NIOC uit Iran,

en Petronas uit Malaysia.

De Seven Brothers zouden controle hebben over bijna een derde van de wereld olie- en gasproductie.”

Schone brandstof

Het is een vaststaand gegeven dat er een overstap zal plaatsvinden naar schone brandstof, waardoor de uitstoot voor de bewoners ‘onder de rook’ aanzienlijk zal verminderen. Gezien het feit dat de internationale kwaliteitsnormen in 2014 beduidend verscherpt worden, zal er in ieder geval een overstap moeten worden gemaakt naar een productie van schonere producten. De BOOenergiecentrale, die ook voor veel vervuiling zorgt, zal een conversie moeten ondergaan om aardgas als brandstof te kunnen gebruiken. Daar zal een investering van ongeveer 200.000 gulden mee gemoeid zijn.”

Een overstap naar aardgas is reeds in oktober vorig jaar besproken tijdens het bezoek van de vicepresident van PdVSA, Asdrubal Chávez.

Uit de doorberekening, business- case van Ecorys, blijkt duidelijk dat een dergelijke overstap naar ‘Compressed Natural Gas’ (CNG), dus niet naar Liquefied Natural Gas (LNG), een besparing in productie en onderhoudskosten van 450 miljoen gulden voor de raffinaderij kan opleveren”, aldus premier Schotte.

PdVSA is nu bezig met haar eigen berekeningen over de benodigde investeringen, die overigens onder het ‘PARIC’- plan vallen.”

Dit is een door PdVSA met Curaçao overeengekomen investeringsplan, dat staat voor ‘Proyekto Adecuacion Refineria Isla Curazao’.

De hoofdspelers binnen deze markt zijn volgens Schotte ‘toch wel:

Venezuela,

Colombia

en Trinidad & Tobago’.

De betrekkingen met deze landen zijn uitstekend, de banden zijn sinds ons aantreden flink aangehaald. In dat opzicht maken wij ons ook geen zorgen om de mogelijke levering van aardgas.”

Hij merkt ook op dat er ‘altijd ook een optie bestaat om op D2 (Diesel 2) of op D6 (Diesel 6) als brandstof over te stappen, wat ‘veel schoner is dan het huidige gebruik van pitch/asfalt’.

1500 arbeidsplaatsen

De premier wijst tot slot wederom op de berekende effecten voor de algehele economie van het eiland, in geval van sluiting van de raffinaderij.

De influx van vreemde valuta vermindert, waarbij de bijdrage van de Isla van 9 procent aan het Bruto Nationaal Product (BNP) wegvalt en de en overheid ongeveer 400 miljoen gulden per jaar aan directe inkomsten uit de raffinage-industrie mis zal lopen. En dan niet te spreken over het verlies van ongeveer 1500 directe technische arbeidsplaatsen.”

Drie nieuwe opslagtanks

De premier benadrukt het belang van de opslagfaciliteiten bij de Curaçao Oil Terminal (COT) te Bullenbaai en de noodzaak van investeringen daarin.

Er is nu door PdVSA al veel gedaan aan een verbetering van de bestaande opslagtanks. Bij ons aantreden waren de tanks zwaar verouderd en zelfs niet geaard, waardoor de bliksem regelmatig insloeg. Zo zijn bijvoorbeeld veel koepels inmiddels vervangen. Er is nu opslagruimte voor in totaal 17 miljoen vaten olie. Onder het huidige contract is COT meegeleased met de raffinaderij en daar willen we dus verandering in brengen, ofwel het moet losgekoppeld worden. Het belang van het overslagstation en de bunkerfaciliteiten te Bullenbaai is enorm. We zijn ons ervan bewust dat vandaag de dag overslag van olie een lucratievere opbrengst levert dan raffinage van olie. Gezien onze gunstige geografische ligging is dit een aandachtspunt waar we ons in de toekomst meer op zullen richten.”

Schotte vult aan: ‘als er meer opslagruimte is, er bijvoorbeeld ook meer mogelijkheden worden geschapen om brandstof op grote schaal in te kopen, waardoor extra kortingen kunnen worden bedongen’.

De vraag naar schonere producten is wereldwijd enorm. We zien nu zelfs dat de Low Sulfur Diesel (LSD) al minder in trek is en dat de vraag naar ultra-LSD stijgt. Het is dan ook goed om aan te geven dat we voor Curoil gestart zijn met de aanleg van drie nieuwe grote opslagtanks. De funderingen liggen er al, waarvan er een al is gestort.”

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

DH | Ministry of VROMI announces opening of Great Bay Fresh Water Pond Channel

GREAT BAY, Sint Maarten (DCOMM) – The Ministry of Public Housing, Environment, Spatial Planning, and Infrastructure (Ministry of VROMI), will temporary open the Great Bay Fresh Pond...

Democracy now! | Wednesday, July 6, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 6 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NTR | Eén op drie Caribische Nederlanders gediscrimineerd, ‘Weet waar je aan begint als je naar Nederland wil’

John Samson DEN HAAG – Eén op de drie Caribische Nederlanders ervaart discriminatie in Nederland, blijkt uit onderzoek van het CBS. “Weet waar je aan begint als je...

Ingezonden | We doen het maar zelf

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

Extra | Journaal 5 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -
- Advertentie -