28 C
Willemstad
• maandag 15 april 2024

Extra | Journaal 12 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 11, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 11 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, April 10, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 10 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 9, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Schotte: Begroting 2013 is niet realistisch

HomeNieuwsSchotte: Begroting 2013 is niet realistisch

Boze Gerrit SchotteWILLEMSTAD — De conceptbegroting 2013 is niet realistisch. Dit stelt MFKleider Gerrit Schotte in een brief aan premier Daniel Hodge (PS), het College financieel toezicht (Cft) en de Nederlandse minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PvdA). De oud-premier dringt er bij het kabinet- Hodge op aan om in deze zaak haar verantwoordelijkheid te nemen.

Tijdens de begrotingsbehandeling die deze dagen plaatsvindt, heeft Schotte al verschillende keren forse kritiek geleverd op het functioneren van het kabinet-Betrian, dat aantrad nadat het kabinet- Schotte door een Statenmeerderheid naar huis werd gestuurd. Het kabinet-Betrian kreeg een aantal specifieke taken mee, maar volgens Schotte heeft het interim-kabinet in ieder geval niet de betrokkenheid en het doorzettingsvermogen getoond om de noodzakelijke stappen te nemen en maatregelen in te voeren om de financiële problemen van de sociale fondsen op het eiland op te lossen.
Hij spreekt verder ook de vrees uit dat ook het kabinet-Hodge er niet in zal slagen om de aangekondigde aanpassingen van het pensioenstelsel tijdig in te voeren.

“Wij hebben in de media vernomen dat de Commissie Marcha, die door de huidige minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zou zijn aangesteld, pas in maart 2013 de minister zal adviseren over een nieuwe regeling ouderdomsvoorziening (AOV).
In dit geval zal voor de periode tussen 1 februari 2013 tot en met de inwerkingtreding van de nieuwe Landsverordening Ouderdomsverzekering en de introductie van de basisverzekering ziektekosten additionele dekking gezocht moeten worden, daar er in de gehele ontwerpbegroting 2013 alleen geld is gereserveerd voor de maand januari 2013 ter dekking van deze kosten”

, aldus de oud-premier.
In zijn brief haalt Schotte ook een kritiekpunt van het Cft op voorbije regeringen aan, namelijk dat de lokale politiek toezeggingen doet in de media, zonder dat er een basis is in de begroting.
Hij verwijst hiermee naar recente uitspraken van minister Steven Martina (Economische Ontwikkeling, Pais) dat er op de begroting 2013 een bedrag van 270 miljoen gereserveerd zou zijn voor investeringen in de economie.

“Ook dit bedrag is niet in de ontwerpbegroting verantwoord. Uit het bovenstaande kan alleen geconcludeerd worden dat de ontwerpbegroting 2013 niet uitgaat van realistische ramingen voor de totale opbrengsten, besparingen en uitgaven van de overheid voor het jaar 2013 en derhalve niet voldoet aan de vigerende normen voor deugdelijk financieel beheer en budgetdiscipline. In totaal is er dus voor een bedrag van minstens 162,5 miljoen geen dekking gepresenteerd in de meerjarige begroting.
De begroting 2013 en meerjarenraming is hierdoor in feite materieel niet sluitend”

, aldus Schotte.
De oud-premier stelt dat het voornemen van het kabinet, om de beheersbaarheid van de begroting in 2013 te vergroten, niet gerealiseerd kan worden.

“Het beleid, zoals vastgelegd in de ontwerpbegroting 2013, is erop gericht om voor een totaal bedrag van ongeveer 620 miljoen beroep te doen op de kapitaalmarkt door middel van lopende inschrijving.
Met dergelijk beleid dreigt het land binnen afzienbare tijd wederom te kampen te krijgen met de schuldenproblematiek van voor de schuldsanering, welke was ontstaan doordat vorige regeringen hebben nagelaten om de noodzakelijke stappen te nemen en maatregelen in te voeren die onafwendbaar zijn om de overheidsfinanciën gezond te houden.”

Volgens Schotte is het dan ook zaak dat de huidige regering haar verantwoordelijkheid neemt en de verlangde maatregelen adequaat en met de nodige voortvarendheid ter hand neemt.

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties