‘Schoolhoofden hielden boot af van oudercommissies’

‘Schoolhoofden hielden boot af van oudercommissies’

‘Schoolhoofden hielden boot af van oudercommissies’

WILLEMSTAD — Oudercommissies op funderende en openbare scholen zijn verplicht. Dat staat in de wet. Echter, tijdens het project ‘Mayor Partisipá’ (Ouder doe mee) bleek dat er maar twee scholen daadwerkelijk een oudercommissie hadden.

De minieme belangstelling lag niet aan de ouders, maar juist aan de scholen.

“Scholen behandelden ons alsof we deurverkopers waren.”

“De minister en het ministerie willen dat er uiteindelijk een keer voldaan wordt aan de wet. Vandaar het initiatief om met dit project van start te gaan. Tevens wilde men dat alle scholen gelijkwerkende oudercommissies c.q. ouderverenigingen hebben”,

zegt Denice Bezemer-Hoyer, één van de drie projectuitvoerders van Mayor Partisipá.

“Door goed functionerende oudercommissies en -verenigingen in leven te roepen, kan men beter samenwerken (school en thuis) en ontstaat er meer begrip voor elkaar. Het gedrag van het kind verbetert aanzienlijk en het kind merkt dat de ouders zijn/haar school en toekomst belangrijk vinden.”

In het kader van Mayor Partisipá werd aan scholen gevraagd of ze een oudercommissie hadden. Daaruit bleek dat scholen een ander idee te hebben van wat een oudercommissie werkelijk is.

“17 van de 23 scholen gaven aan dat zij een oudercommissie hebben, maar toen we gingen doorvragen, reageerden er nog maar vijf scholen. Via het ministerie hebben we die commissies nader bekeken, toen kwamen we tot de conclusie dat er eigenlijk maar twee scholen zijn met een echte oudercommissie: de Römerschool en de Krijtschool.”


Manipulati
e

Veel scholen moesten niet veel hebben van oudercommissies en -verenigingen.

“Schoolhoofden hielden de boot af. Ze informeerden expres niet voldoende aan de ouders, want ze wilden niet dat de ouders een vinger in de pap kregen”,

legt Bezemer-Hoyer uit. Wanneer de projectmedewerkers scholen belden werd er regelmatig opgehangen. In andere gevallen was er wel de wil om een oudercommissie of -vereniging te hebben, maar dan was er bijvoorbeeld maar één ouder actief. De wet schrijft voor: ‘Aan elke school wordt een oudercommissie verbonden, die uit uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden bestaat’ (PB 1955).

Een oudervereniging is een officiële vereniging waar statuten aan verbonden zijn en heeft rechten en plichten. Het bestuur wordt democratisch gekozen door de ouders van de leerlingen van de desbetreffende school. De leden vormen het hoogste orgaan binnen de vereniging. Wanneer ertoe besloten wordt in een algemene ledenvergadering, kan de vereniging ouders vragen om lidmaatschap te betalen. Een oudercommissie hoort dezelfde facetten van een oudervereniging te bevatten, behalve dat deze geen formele rechtsvorm heeft. In de praktijk blijkt het anders uit te vallen.

“In de praktijk wordt de oudercommissie vaak gevormd door het schoolhoofd zelf. Bovendien wordt deze niet altijd democratisch gekozen. De ouders worden vervolgens door het schoolhoofd ingezet waar ze maar nodig zijn”,

vertelt Bezemer-Hoyer. Op deze manier valt er veel te manipuleren door de zogenaamde oudercommissie. De oudercommissie en/of -vereniging is het enige orgaan binnen een school dat ouders geld mag vragen. Wanneer de oudercommissie wordt aangestuurd door een schoolhoofd, wordt dit bedrag vaak gezien als een lopende geldbeurs.

“Een oudercommissie of -vereniging behoort de ouders te vertegenwoordigen in het nemen van beslissingen aangaande het belang van de schoolgaande leerlingen. Vaak wordt een door een schoolhoofd gevormde commissie geheel buiten de beslissingen gehouden die hun kinderen aangaan. Ze moeten alleen op commando uitrukken en vooral overal voor betalen. In plaats van beslissingen nemen, mogen ze schoolfeestjes organiseren”,

legt Bezemer-Hoyer uit.

Het Mayor Partisipá-project is opgezet door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Door het ministerie is geld vrijgemaakt om voor alle scholen een oudercommissie of -vereniging op te richten. Afgelopen weekeinde woonde minister Irene Dick van Onderwijs een eindpresentatie van het project bij. Daar benadrukte ze nogmaals het belang van de betrokkenheid en actieve rol van ouders bij het onderwijs van hun kinderen. Ook stelde ze dat er sancties zullen komen voor scholen die geen oudercommissie of -vereniging hebben. Binnenkort zal er een definitief protocol opgesteld worden, waarin ook de sancties vermeld zullen worden.

De financiering door Usona houdt binnenkort op, maar Bezemer-Hoyer blijft contactpersoon voor het project. Zij zal ook de oudercommissies en -verenigingen blijven monitoren. Tijdens het project zijn er diverse trainingen voor ouders geweest, waarbij ook trainers zijn opgeleid. Zij kunnen ook voorlichting geven. Op die manier kan het project zichzelf voortzetten.

Naar aanleiding van het project zijn er zeven scholen geweest die officieel bij de notaris een vereniging hebben opgericht. Met de nieuwe verenigingen van Kolegio Erasmo, Adventschool, Prinses Margrietschool, Schotborgschool, MC Piar School, Oranjeschool en Emmy Berthold beschouwt projectuitvoerder Bezemer-Hoyer het project als succesvol. Volgens haar zijn de ouders uiteindelijk goed geïnformeerd en bewust geworden van het belang van ouderverenigingen.

“Uiteindelijk zijn we dik tevreden met wat we hebben bereikt. We hopen dat het zich nu als een olievlek verder zal verspreiden onder de scholen.”

Bron: Amigoe

door onze verslaggever

Anke Vellenga

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *