Amigoe | RvC CBCS komt met eigen voordracht voor nieuwe leden

logo-Centrale BankWILLEMSTAD — De Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) neemt in een vergadering volgende week dinsdag een besluit over kandidaten voor de functie van commissaris van de raad. De leden Glenn Camelia (benoemd door Curaçao) en Robbie Ferron (benoemd door St. Maarten) zullen volgens het overeengekomen aftreedrooster per 30 mei af moeten treden maar zijn terstond herkiesbaar.

De RvC meent zelf kandidaten naar voren te moeten schuiven om deze posities in te vullen. Saillant detail is dat de RvC weer op St. Maarten vergadert zonder dat de leden benoemd door Curaçao, Camelia, Renny Maduro en Lincoln James, aanwezig zijn.

De voordracht van de RvC is echter niet bindend.

Uiteindelijk zijn het de vermogensgemachtigden, in dit geval de ministers van Financiën, die de uiteindelijke benoemingen doen. Van de ministers wordt echter verwacht dat zij eerst met de politiek afstemmen voordat wordt overgegaan tot de benoeming van een nieuw lid.

Het is altijd zo geweest dat de voordracht voor benoeming van leden van RvC’s of besturen van overheidsstichtingen door de politiek gebeurt.

Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, die José Jardim heeft benoemd als minister van Financiën in de huidige coalitie, zegt dat hij zich precies op de hoogte zal stellen van de situatie. Hij wijst erop dat het normaliter de politiek is die beslist over kandidaten voor functies in RvC’s.

Camelia staat bekend als de lastige jongen van de klas. Hij is voorstander van een operational audit bij de CBCS, inclusief een integriteitsonderzoek naar bankpresident Emsley Tromp.

De vermogensgemachtigden hebben echter anders besloten. Het integriteitsonderzoek komt er niet meer. Alleen een operational audit.

De roep om onderzoek bij de bank kwam nadat de CBCS in opspraak raakte toen bekend werd dat Tromp zonder onderpand een lening van 3 miljoen gulden kreeg bij de Banco di Caribe ten gunste van een vriendin voor de opzet van een kledingzaak.

Een gedeelte van dit bedrag vloeide terug in het pensioenfonds van Tromp.
Daarnaast waren er bedenkingen over de beslissingen van de bank om overheidsbedrijven Aqualectra en de St. Maarten Harbour Company voor ongeveer 300 miljoen gulden te voorzien van obligatieleningen.

Pietersz
Terwijl de discussie zich nu toespitst op het benoemen van nieuwe leden rijst weer de vraag naar de positie van ‘tijdelijk lid’ Robert Pietersz.

Pietersz werd door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vorig jaar benoemd als tijdelijk lid, nadat de regeringen van Curaçao en St. Maarten niet tot een akkoord konden komen over de gezamenlijke benoeming van het zevende lid van de RvC.

Voor Pietersz is er klaarblijkelijk geen aftreedrooster. De vraag rijst dan ook meer en meer wanneer hij vervangen wordt. Volgens ochtendkrant Vigilante zou Pietersz zelfs illegaal zijn benoemd in de RvC.

Hij zou ten tijde van zijn benoeming woonachtig zijn geweest op Aruba, terwijl de bankstatuten stellen dat de leden van de RvC in een van de twee landen (Curaçao of St. Maarten) woonachtig moeten zijn.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *