Rowij Holding ook failliet

539 views

Curator: Na 2006 geen integere boekhouding gevoerd

Rowij BouwchemieWillemstad – Nadat vorige maand eerst zowel aannemings- en schildersbedrijf Rowij Bouwchemie Curaçao nv als Rowij Bouwchemie nv te Mahuma failliet gingen, is begin april ook Rowij Holding Curaçao nv in staat van faillissement verklaard.

Advertentie

Het faillissement van de twee werkmaatschappijen, bij beschikking van 7 maart 2014 van het Gerecht, gebeurde op eigen verzoek.
Met andere woorden op verzoek van directeur Jacobus Antonissen.
Uit het vonnis inzake het faillissement van de holding blijkt dat dit is gebeurd op verzoek van de curator – advocaat Arend de Winter – van de eerste twee.
De holding is 100 procent aandeelhouder van de eerder gefailleerde entiteiten
Rowij Bouwchemie Curaçao en Rowij Bouwchemie.
Er is sprake van een groep van vennootschappen.
De curator heeft na de faillietverklaring van beide nv’s in het kader van de inventarisatie onderzoek gedaan naar de stand en omvang van de boedels.
Hierbij is gebleken dat er sprake is van verregaande vermenging van de vermogens van beide boedels samen alsmede met het vermogen van de holding.
Deze vermogensvermenging is zodanig dat niet langer gesproken kan worden van gescheiden vermogens van de respectievelijke entiteiten.
Onder andere blijkt dit uit het feit dat de entiteiten tot medio 2013 één en dezelfde bankrekening hebben gebruikt en geen gescheiden boekhouding hebben gevoerd.
Bij de werkmaatschappijen van Rowij werkten zo’n achttien personen.
Zelf gaf de directeur op dat ‘vanwege de wereldwijde financiële crisis verschillende grote bouwprojecten geen doorgang hebben gevonden, waardoor Rowij in financiële moeilijkheden terechtkwam’.
Ook wilde de bank het krediet niet verhogen.
Na het faillissement viel het deze krant op dat in het handelregister van de Kamer van Koophandel (KvK) intussen staat opgenomen dat Rowij Bouwchemie Curaçao (opgericht in 1999) ‘in staat van faillissement is gesteld’ en dat van Rowij Bouwchemie (opgericht in 2009) ‘de registratie is opgeheven’.
Maar onder de noemer ‘Rowij’ bleken volgens de KvK nog wel twee andere vennootschappen actief, namelijk de vrij recent opgerichte (in augustus 2013) Curaçao Betonverwerking Schilderwerken en Betonreparaties bv met als handelsnaam ‘Rowij’ en Rowij Holding Curaçao (opgericht in 2003) dat daarvan directeur is.
Deze laatste is nu dus per 4 april ook in staat van faillissement verklaard.

Grote gebreken in administratie
Uit de gerechtelijke stukken ontstaat het beeld van grote administratieve tekortkomingen: de laatst ingediende jaarstukken van de holding dateren van 2006.
Er is daarna geen integere boekhouding gevoerd, aldus curator De Winter.
De administrateur van de groepsvennootschappen heeft een – concept – samengestelde jaarrekening opgesteld over 2012.
De administrateur heeft aan de curator verklaard dat het niet mogelijk is voor de verschillende groepsvennootschappen individuele balansen en winsten verliesrekeningen op te stellen.
Er is vermogensrechtelijk geen onderscheid te maken tussen de verschillende entiteiten. Dat brengt met zich mee dat de holding medeaansprakelijk is voor de tekorten van de boedels van Rowij Bouwchemie Curaçao en Rowij Bouwchemie.
De schulden van Rowij Bouwchemie Curaçao en Rowij Bouwchemie zijn van dien omvang dat de holding die niet kan voldoen en in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.
Daarom wordt de holding in een geconsolideerde afwikkeling met de faillissementen van de twee Rowij-werkmaatschappijen betrokken.
Rowij beklaaagde zich erover weinig bouwprojecten te hebben.
Het bedrijf heeft nog geprobeerd haar bankkrediet te verhogen, maar door naar eigen zeggen ‘ernstige wanprestatie van het ingehuurde externe administratiekantoor’ is dit niet gelukt.
De bank accepteerde de door het administratiekantoor opgestelde balans niet.
Daarnaast zijn, opnieuw volgens Rowij en directeur Antonissen, door de wanprestatie van het niet bij naam bekende administratiekantoor de schulden – met name de belastingschulden – zo hoog opgelopen, dat Rowij niet meer bij machte is om haar schulden te voldoen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in