RN | Zicht op vrijheid bij levenslange gevangenisstraf door toetsing

Ewout Pong Visser | Rechtenmedia

Zicht op vrijheid bij levenslange gevangenisstraf door toetsing

Zicht op vrijheid bij levenslange gevangenisstraf door toetsing

De VVD sluit zich aan bij het voorstel van de PvdA om na 25 jaar te beoordelen of levenslang gestraften kunnen terugkeren in de samenleving. Volgens de Trouw achten de partijen de levenslange gevangenisstraf in de huidige vorm niet langer houdbaar.

De VVD is veranderd van standpunt omdat het voortbestaan van de levenslange straf in gevaar komt. Rechters wijken namelijk steeds vaker uit naar lagere straffen. Eind vorig jaar kwam de straf ter discussing toen een rechter bij Rechtbank Noord-Nederland in een vonnis expliciet verwees naar het gebrek aan perspectief bij levenslang.

Toets
De PvdA is, onder leiding van kamerlid Jeroen Recourt, al geruime tijd een voorstander van het aanpassen van de straf. Het Europese Hof uitte in 2014 ook al openlijk kritiek op het beleid. Het Hof stelde dat de levenslange gevangenisstraf in Nederland inhumaan was. Een gevangenisstraf mag namelijk niet uitzichtloos zijn.

Ook de stichting Forum Levenslang, strijdt al jaren voor een humane tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf met daarbij een Voorwaardelijke Invrijheidstelling-toets. Hiervoor is wel een wetswijziging van het wetboek van Strafrecht en de wet op de Rechterlijke Organisatie nodig. Nederland zal dan, na Curaçao, Aruba en Sint Maarten, het laatste land binnen het Koninkrijk zijn, dat ook zo’n toets in het wetboek opneemt.

De toets waar Stichting Forum Levenslang en kamerlid Jeroen Recourt voor strijden kreeg vorig jaar nog kritiek van de huidige minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur, die destijds VVD-Kamerlid was. Volgens Van der Steur is er namelijk wel perspectief door de gratie. Daarnaast stelde hij dat de rechter niet voor niets de afweging heeft gemaakt om de levenslange gevangenisstraf op te leggen.

De partijen VVD en PvdA pleiten nu voor een systeem waarbij een commissie na ongeveer 25 jaar toetst of gevangenen in aanmerking komen voor verlof. Rechters, justitie, reclassering en GGZ zouden een rol moeten spelen in de commissie.

Daarnaast wil de VVD, in tegenstelling tot de PvdA, dat de maximale tijdelijke celstraf wordt verhoogd van dertig naar veertig jaar. Hierdoor wordt het verschil tussen levenslang en de maximale tijdelijke gevangenisstraf kleiner. Gevolg zal dan wel zijn dat het toetsmoment bij levenslang verderop komt te liggen. De partijen willen niet dat levenslang gestraften eerder kunnen vrijkomen dan misdadigers aan wie de maximale tijdelijke gevangenisstraf is opgelegd.

Bron: Rechtennieuws

Een Reactie op “RN | Zicht op vrijheid bij levenslange gevangenisstraf door toetsing

  1. Kun je het voorstellen, dat iemand roof en moord en geen levenslang krijgt ? Neen, ik kan me dat niet voorstellen.
    Stel je voor dat de moordenaar van wiels over 15 jaren weer vrij is ?
    Hombre. Erggggg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *