32 C
Willemstad
• zaterdag 24 juli 2021 16:54

Laatste reacties

- Advertentie -

Reparatiewetgeving snel geboden

Basisverzekering ziektekosten

onderhoudWILLEMSTAD — Volgens de VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao) is een groot aantal onderdelen van de ontwerp-landsverordening Basisverzekering Ziektekosten (bvz) onduidelijk of sorteren ze ongewenste effecten. Snelle reparatiewetgeving is dan ook geboden. Dat meldt de VBC in een brief van 12 maart aan minister Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).

In de brief somt de VBC aandachtspunten op.
Zo vraagt de vereniging zich af of bij de procesgang rond de totstandkoming van de wet de nodige zorgvuldigheid in acht is genomen.

  • Zou de ingrijpende nota van wijziging nummer 6 niet eerst voorgelegd moeten worden aan de Raad van Advies en/of de SER?

  • Is conform vigerende regels van het staatsrecht en de staatsregeling gehandeld?

  • Kan gesproken worden van een rechtmatig tot stand gekomen wettelijke regeling?”

zo vraagt de VBC zich af.
Ook is er zorg over de positie van de private verzekeraars:

“In tegenstelling tot wat overeengekomen is bij de nationale dialoogsessies, voorafgaand aan deze wet, worden private ziektekostenverzekeraars thans geconfronteerd met een sterfhuisconstructie.
Zij moeten op termijn verdwijnen.
Het aantasten van het bestaansrecht van deze maatschappijen druist in tegen het uitgangspunt van de regering, die herhaaldelijk heeft gesteld dat invoering en/of aanpassing van wetgeving niet mag leiden tot toebrengen van schade aan bedrijven. De bvz gaat hier dwars tegenin.
Reparatie is hierbij geboden door onder meer toe te staan dat private verzekeraars ziektekostenverzekeringen blijven aanbieden.”

- Advertentie -

Monopolie SVB
De VBC vervolgt:

“De SVB krijgt niet alleen het alleenrecht om basisziektekosten te verzekeren, maar ook mogen zij aanvullende verzekeringen op de markt brengen.
Is er sprake van een ‘level playing field’ met de private verzekeringsbedrijven die uitgesloten zijn van het aanbieden van de basisverzekering?”

En:

“Waarop is de overtuiging gebaseerd dat de constructie van het instellen van één allesoverheersend uitvoeringsorgaan, een monopolie, de oplossing zal zijn voor de financiële problemen op het gebied van ziektekosten?
Nota bene door een organisatie die een ziektekostenfonds beheert dat al jaren alleen maar grote tekorten produceert?
Is het verstandig om beleid, uitvoering en controle in handen te leggen van één en dezelfde organisatie?”

Verzekerden

“Vanwege de ruime definitie van Kring der Verzekerden ziet het ernaar uit dat Curaçao een gratis ziektekostenverzekering voor de regio heeft ingevoerd.
Is dit de bedoeling?
Dient niet overwogen te worden om de kring der verzekerden in eerste instantie te beperken tot ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit in combinatie met introductie van een verzekeringsplicht voor ingezetenen met een andere nationaliteit?”

En:

“Is het in een democratisch land, waar keuzevrijheid van de burgers een groot goed is, normaal dat zij ernstig in hun keuze worden beperkt ten aanzien van het consulteren van zorgaanbieders als huisarts, tandarts en apotheek?”

Ook waarschuwt de VBC voor lastenverzwaring:

“De introductie van de bvz leidt tot grote lastenverzwaring voor zowel de werknemers als de werkgevers. Voor de Curaçaose economie leidt dit tot aantasting van de concurrentiepositie. Kunnen er flankerende maatregelen worden verwacht om de verwachte negatieve gevolgen hiervan te compenseren? Welke en wanneer?”

En:

“Het wijzigen van de heffingsgrondslag waarop de premie bvz is gebaseerd, leidt tot een hoger premiepercentage en grotere lastendruk. Dit is een ongewenst effect dat gecorrigeerd moet worden.”

“De huidige bvz-regeling leidt tot tweedeling van de samenleving.
Is dit de bedoeling?
Waarom niet een algemene ziektekostenverzekering met een basispakket voor eenieder, waarbij sprake is van acceptatie-, verzekerings- en premiebetaalplicht? Een dergelijk stelsel zou uitgevoerd moeten worden door meerdere onderling met elkaar concurrerende uitvoerders, waarbij een nominale premie wordt voldaan.”

Concluderend vindt de VBC dat de invoering van de basisverzekering niet bepaald zorgvuldig is gegaan en dat er sprake is van grote onduidelijkheid.

“De communicatie naar de burgers kan niet worden geclassificeerd als transparant, objectief, deskundig, volledig en ter zake doende. De VBC pleit voor een zo spoedig mogelijke invoering van reparatiewetgeving.”

De minister heeft nog niet geantwoord op de brief.

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Ontwikkelaars geloven er weer in

Project Groot Santa Martha van eind 2018 toegelicht aan nieuwe regering | Antilliaans Dagblad Willemstad - Op uitnodiging van de ontwikkelaars van Groot Santa Martha hebben de...

AntilliaansDagblad | Premier ontmoet consul Amerika

Pisas uitgenodigd voor een officieel bezoek aan VS | Antilliaans Dagblad Willemstad - Premier Gilmar Pisas (MFK) is uitgenodigd om ‘een officieel bezoek te brengen aan de...

AntilliaansDagblad | Verhoudingen door covid op scherp

‘We kunnen het risico niet nemen dat jij ons besmet omdat je nog niet bent ingeënt’ | Antilliaans Dagblad Willemstad - ,,Wij kunnen het risico niet nemen...

AntilliaansDagblad | ‘Deltavariant alarmerend op Curaçao’

Uit de berichten van de lokale autoriteiten en het ophogen van risiconiveaus bleek deze week al dat het aantal besmettingen met het coronavirus weer snel toeneemt op...

ParadiseFM | Boechi werkt mee aan campagne tegen kindermishandeling

Rapper Boechi gaat meewerken aan een campagne tegen kindermishandeling. Dat meldt Caribisch Netwerk. Het gaat om een campagne voor de stichting Veiligheidshuis Curaçao die de nadelige effecten...

Democracy now! | Friday, July 23, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...
- Advertentie -