27 C
Willemstad
• woensdag 6 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Reparatiewetgeving snel geboden

Basisverzekering ziektekosten

onderhoudWILLEMSTAD — Volgens de VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao) is een groot aantal onderdelen van de ontwerp-landsverordening Basisverzekering Ziektekosten (bvz) onduidelijk of sorteren ze ongewenste effecten. Snelle reparatiewetgeving is dan ook geboden. Dat meldt de VBC in een brief van 12 maart aan minister Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).

- Advertentie -

In de brief somt de VBC aandachtspunten op.
Zo vraagt de vereniging zich af of bij de procesgang rond de totstandkoming van de wet de nodige zorgvuldigheid in acht is genomen.

  • Zou de ingrijpende nota van wijziging nummer 6 niet eerst voorgelegd moeten worden aan de Raad van Advies en/of de SER?

  • Is conform vigerende regels van het staatsrecht en de staatsregeling gehandeld?

  • Kan gesproken worden van een rechtmatig tot stand gekomen wettelijke regeling?”

zo vraagt de VBC zich af.
Ook is er zorg over de positie van de private verzekeraars:

“In tegenstelling tot wat overeengekomen is bij de nationale dialoogsessies, voorafgaand aan deze wet, worden private ziektekostenverzekeraars thans geconfronteerd met een sterfhuisconstructie.
Zij moeten op termijn verdwijnen.
Het aantasten van het bestaansrecht van deze maatschappijen druist in tegen het uitgangspunt van de regering, die herhaaldelijk heeft gesteld dat invoering en/of aanpassing van wetgeving niet mag leiden tot toebrengen van schade aan bedrijven. De bvz gaat hier dwars tegenin.
Reparatie is hierbij geboden door onder meer toe te staan dat private verzekeraars ziektekostenverzekeringen blijven aanbieden.”

Monopolie SVB
De VBC vervolgt:

“De SVB krijgt niet alleen het alleenrecht om basisziektekosten te verzekeren, maar ook mogen zij aanvullende verzekeringen op de markt brengen.
Is er sprake van een ‘level playing field’ met de private verzekeringsbedrijven die uitgesloten zijn van het aanbieden van de basisverzekering?”

En:

“Waarop is de overtuiging gebaseerd dat de constructie van het instellen van één allesoverheersend uitvoeringsorgaan, een monopolie, de oplossing zal zijn voor de financiële problemen op het gebied van ziektekosten?
Nota bene door een organisatie die een ziektekostenfonds beheert dat al jaren alleen maar grote tekorten produceert?
Is het verstandig om beleid, uitvoering en controle in handen te leggen van één en dezelfde organisatie?”

Verzekerden

“Vanwege de ruime definitie van Kring der Verzekerden ziet het ernaar uit dat Curaçao een gratis ziektekostenverzekering voor de regio heeft ingevoerd.
Is dit de bedoeling?
Dient niet overwogen te worden om de kring der verzekerden in eerste instantie te beperken tot ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit in combinatie met introductie van een verzekeringsplicht voor ingezetenen met een andere nationaliteit?”

En:

“Is het in een democratisch land, waar keuzevrijheid van de burgers een groot goed is, normaal dat zij ernstig in hun keuze worden beperkt ten aanzien van het consulteren van zorgaanbieders als huisarts, tandarts en apotheek?”

Ook waarschuwt de VBC voor lastenverzwaring:

“De introductie van de bvz leidt tot grote lastenverzwaring voor zowel de werknemers als de werkgevers. Voor de Curaçaose economie leidt dit tot aantasting van de concurrentiepositie. Kunnen er flankerende maatregelen worden verwacht om de verwachte negatieve gevolgen hiervan te compenseren? Welke en wanneer?”

En:

“Het wijzigen van de heffingsgrondslag waarop de premie bvz is gebaseerd, leidt tot een hoger premiepercentage en grotere lastendruk. Dit is een ongewenst effect dat gecorrigeerd moet worden.”

“De huidige bvz-regeling leidt tot tweedeling van de samenleving.
Is dit de bedoeling?
Waarom niet een algemene ziektekostenverzekering met een basispakket voor eenieder, waarbij sprake is van acceptatie-, verzekerings- en premiebetaalplicht? Een dergelijk stelsel zou uitgevoerd moeten worden door meerdere onderling met elkaar concurrerende uitvoerders, waarbij een nominale premie wordt voldaan.”

Concluderend vindt de VBC dat de invoering van de basisverzekering niet bepaald zorgvuldig is gegaan en dat er sprake is van grote onduidelijkheid.

“De communicatie naar de burgers kan niet worden geclassificeerd als transparant, objectief, deskundig, volledig en ter zake doende. De VBC pleit voor een zo spoedig mogelijke invoering van reparatiewetgeving.”

De minister heeft nog niet geantwoord op de brief.

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

ParadiseFM | Experts leggen wet over topinkomens in Staten uit

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...
- Advertentie -
- Advertentie -