30 C
Willemstad
• dinsdag 5 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Raad van Europa tegen vestigingswet

logo-nederlandaudioDEN HAAG — De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (Ecri), ingesteld door de Raad van Europa, blijft bezorgd over racisme binnen de Nederlandse samenleving. In haar meest recente rapport spreekt de organisatie zich uit tegen de zogeheten Bosmanwet, waarmee voorwaarden worden gesteld voor de vestiging van Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren in Nederland, maar ook de geplande Rijkswet Personenverkeer.

Advertentie

- Advertentie -

De Ecri bekijkt elke vijf jaar in welke mate er sprake is van racisme, intolerantie en vreemdelingenhaat in Europa. De organisatie concludeert dat Nederland sinds de vorige analyse uit 2008 wel vooruitgang heeft geboekt, maar dat er nog steeds redenen tot zorg zijn. De vestigingswet en de Rijkswet Personenverkeer worden daarbij expliciet genoemd.

“Er werden twee opeenvolgende wetsvoorstellen aangekondigd voor het reguleren van de vestiging van Nederlanders uit Aruba, Curaçao en St. Maarten in Nederland, beide met discriminatoire implicaties. (…) De Ecri adviseert de Nederlandse autoriteiten met klem ervoor te zorgen dat alle wetsvoorstellen gericht op ongelijke behandeling van Nederlandse onderdanen uit Aruba, St. Maarten en Curaçao wat betreft hun vrijheid van verplaatsing binnen het Koninkrijk en het afnemen van hun recht niet uit het grondgebied van het Koninkrijk te worden gezet, worden ingetrokken”

, aldus de organisatie.
De kritiek betreft ook de opvatting van Nederland dat inwoners zich weliswaar vrij mogen verplaatsen, maar dat de landen van de voormalige Antillen als afzonderlijk gebied gezien moeten worden en de vrije verplaatsing dus beperkt is tot die landen. Om die positie vast te leggen, werd een verklaring ingediend bij het gerelateerde protocol van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

“De Ecri adviseert de Nederlandse autoriteiten ook met klem de verklaring bij artikel 5 van het vierde Protocol van het EVRM in te trekken”

, schrijft de Ecri hierover.
De organisatie gaat minder gedetailleerd in op de Rijkswet Personenverkeer, die in 2012 vermeld stond in het Nederlandse regeerakkoord, maar merkt wel op dat de gevolmachtigde ministers de wet niet kunnen tegenhouden als die wordt goedgekeurd door een drievijfde meerderheid in de Tweede Kamer.

Oplossing
Het advies van de Ecri heeft betrekking op de eerste versie van het wetsvoorstel, dat op dat moment nog niet was aangepast aan het advies van de Raad van State, maar de kritiek betreft ook punten die in de tweede versie van de wet terugkomen.
De Ecri begrijpt dat er een oplossing gevonden moet worden voor kansarme jongeren uit de voormalige Antillen in Nederland, maar geeft de voorkeur aan een andere oplossing.

“De Ecri adviseert de Nederlandse autoriteiten positieve maatregelen te nemen voor personen uit Aruba, St. Maarten en Curaçao die problemen ervaren met betrekking tot slechte sociale omstandigheden, hoge criminaliteit en afhankelijkheid van bijstandsuitkeringen en ervoor te zorgen dat zij, of ze nu in Nederland wonen of op een van de drie bovengenoemde eilanden, ook van deze maatregelen profiteren.”

De Ecri heeft ook kritiek op een aantal andere punten.
De landelijke Verwijsindex Antillianen met gegevens van jonge Antillianen werd in 2008 vervangen door een Verwijsindex Risicojongeren, zodat er geen sprake meer was van registratie op grond van herkomst.
Maar vorig jaar bleek de gemeente Rotterdam toch weer de herkomst van Antilliaanse en Marokkaanse jongeren vast te leggen om zo passende hulp te kunnen bieden en schooluitval tegen te gaan.
Na een klacht van het College Bescherming Persoonsgegevens en een uitspraak door de rechter kwam hier een eind aan.
Toch zijn er in Rotterdam nog steeds een stadswacht en politie-eenheid actief die zich specifiek bezighouden met de Antilliaanse gemeenschap, aldus de organisatie.
Ook landelijk zouden er betere regels moeten gelden met betrekking tot aanhoudingen en preventief fouilleren om zo te voorkomen dat de politie zich uitsluitend baseert op huidskleur.
Tot slot merkt de Ecri ook op dat inwoners van Curaçao, St. Maarten en Aruba niet verplicht kunnen worden tot het doen van een inburgeringsexamen of taaltoets, maar dat er wel aanwijzingen zijn dat dit gebeurt.

 OcanDe EcriI baseert zijn oordeel onder meer op gesprekken met de belangenorganisaties, waaronder het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN). De organisatie is verheugd dat de Ecri zich tegen de wetsvoorstellen uitspreekt.
De OCaN verwacht dat de Tweede Kamer het rapport van de Ecri zal gebruiken om het wetsvoorstel van VVD-Tweede Kamerlid André Bosman tegen te houden.
Overigens organiseert de OCaN op 29 oktober een debat met Bosman in de Amsterdamse Balie over migratie, corruptie, het koloniale verleden en actuele ontwikkelingen op Curaçao. Ook Archell Thompson neemt hieraan deel.

Bosman legt uit wat zijn wetsvoorstel inhoudt.

Advertentie

To Top

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

DH | Over the Pond minimarket robbed by two armed men

PHILIPSBURG--The cashier of a minimarket on Arch Road, a side road of Sucker Garden Road, was robbed at gunpoint late Friday afternoon, when two armed men entered...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juni 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...

ParadiseFM | Schotte nog steeds in onderhandeling met OM

Ex-premier Gerrit Schotte onderhandelt nog steeds met het Openbaar Ministerie over het geld dat hij terug moet betalen. In mei kreeg hij twee weken de tijd om...
- Advertentie -
- Advertentie -