Project megamall Sambil zag nooit ministerraad

Willemstad – Zoals het ernaar uitziet hebben de plannen van de megamall Sambil die door de vorige regering in werking werden gezet nooit een vergadering van de ministerraad van kabinet Schotte gezien. Zo concludeert demissionair premier van het interim-kabinet Stanley Betrian voorzichtig.

,,Ik heb stukken opgevraagd bij de secretaris van de ministerraad en die kon mij niets over dit megaproject overhandigen. Dat betekent dat over het project Sambil in de ministerraad van de vorige regering niet is vergaderd.”

Vreemd vindt Betrian dit, aangezien het hier gaat om een project waarbij eigenlijk alle ministeries in meer of mindere mate betrokken zijn.

,,Wanneer je bezig bent met een project waarbij er 2.000 mensen een baan zullen vinden, dat 142.000 vierkante meter beslaat; een project waar 135 winkels, 9 bioscoopzalen en een aantal restaurants mee gemoeid zijn dan is dat iets dat je in een zo breed mogelijk setting bespreekt. In de ministerraad dus.”

Volgens premier Betrian hadden in elk geval de ministers van Justitie, van Economische Ontwikkeling, van Financiën, van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, van Sociale Ontwikkeling en Welzijn en van Algemene Zaken hierbij betrokken moeten zijn.

,,Het bevreemdt mij dat dit volgens de documentatie van de ministerraad niet lijkt te zijn gebeurd.”

De vragen rond de ‘papierwinkel’ van Sambil werden door journalist Yves Cooper aangewakkerd toen hij vorige week tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad aangaf officiële documenten over het project te hebben gevonden in zijn brievenbus.
De demissionaire premier liet zich vervolgens ontvallen dat hij over dat hele project nog niets had kunnen vinden.
Cooper liet naar aanleiding daarvan weten de interim- premier wel van een stapeltje kopietjes te voorzien.
Inmiddels heeft Betrian al wel vanuit enkele ministeries en diensten een en ander aan papieren gekregen.
Zo zijn er een landsbesluit over tax-holiday en een bouwvergunning boven water gekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *